YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: eurogroep jeroen dijsselbloem jean-claude juncker eurotop europese centrale bank eurozone ministers van financien van de eurolanden muntunie ministers van financien van de eurozone benoeming voorzitter eurogroep 2015 eurogroupe donald tusk eurogroup vaste voorzitter van de europese raad landen die de euro ingevoerd hebben raad economische en financiele zaken (ecofin) formatie economisch en financieel comite eurogroep werkgroep (ewg) eurocommissaris voor economische en monetaire zaken europese commissie eu-lidstaten raad europees stabiliteitsmechanisme stabiliteits- en groeipact europese raad dombrovskis permanent noodfonds euro european financial stability facility european stability mechanism imf eurolanden europees parlement gekwalificeerde meerderheid van stemmen valdis dombrovskis (letland) bbp niet met het onderwerp zou moeten bezighouden na raadpleging directoraat-generaal voor economische en financiele zaken : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 14 van 14 voor - eurogroep - in 0.00834393501281738 seconden.

Eurogroep

Parlement & Politiek - De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone ). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. ... eurogroep

                                                                                                                                           
De Griekse crisis
Parlement & Politiek - Net na het aantreden van een nieuwe Griekse regering in oktober 2009 onthulde de minister van Financiën dat zijn voorgangers stelselmatig valse, veel te rooskleurige cijfers over het Griekse begrotingstekort hadden gepresenteerd. ... grieken opnieuw een kabinet. in mei 2016 kwam de eurogroep

                                                                                                                                           
Eurobeleid
Parlement & Politiek - Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... van financien van de eurolanden komen tevens bijeen in de eurogroep

                                                                                                                                           
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)
Parlement & Politiek - Het European Stability Mechanism (ESM) is een permanent financieel noodfonds dat leningen verstrekt aan EU-lidstaten die in financiële problemen verkeren. Het uiteindelijke doel van deze steun is het bewaken van de economische en financiële stabiliteit van de EU om zo de waarde van de euro te waarborgen. ... directe steun aan banken uit het esm op 10 juni 2014 werd de eurogroep

                                                                                                                                           
Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)
Parlement & Politiek - De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. ... dag voorafgaand aan de ecofin-bijeenkomst komt gewoonlijk de eurogroep

                                                                                                                                           
Ministerie van Financiën (MinFin)
Parlement & Politiek - Dit ministerie speelt een centrale rol bij het vertalen van het algemeen regeringsbeleid in financieel beleid. Daarnaast coördineert het de openbare uitgaven en zorgt het ministerie voor de inning van de belastinggelden. ... europees niveau de nederlandse belangen in de ecofin-raad, de eurogroep

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... juncker, die tevens jarenlang voorzitter was van de eurogroep

                                                                                                                                           
Eurozone
Parlement & Politiek - De eurozone bestaat uit de 19 EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd als valuta. ... willen afwachten. meer informatie eurobeleid europese unie eurogroep

                                                                                                                                           
Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem
Parlement & Politiek - Jeroen Dijsselbloem (1966) is sinds 5 november 2012 minister van Financiën in het kabinet-Rutte II. Op 21 januari 2013 werd hij tevens voorzitter van de eurogroep. Sinds 23 maart 2017 is hij Tweede Kamerlid voor de PvdA. ... ii. op 21 januari 2013 werd hij tevens voorzitter van de eurogroep

                                                                                                                                           
J.C. (Jean-Claude) Juncker
Parlement & Politiek - Jean-Claude Juncker (1954) is sinds 1 november 2014 voorzitter van de Europese Commissie. Hij werd op 15 juli 2014 gekozen. Juncker was in 1995-2013 minister-president van Luxemburg. Eerder was hij staatssecretaris en minister onder meer van financiën. ... wereldbank en het imf. in 2005-2013 was hij voorzitter van de eurogroep

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2012
Parlement & Politiek - Het kabinet-Rutte II is het eerste kabinet dat door het 'nieuwe formeren' tot stand is gekomen. De Tweede Kamer had hierbij het initiatief en de Koningin werd uit het formatieproces gehaald. Informateurs Henk Kamp (VVD) en oud-PvdA-leider Wouter Bos werden door de Tweede Kamer benoemd. ... ii. op 21 januari 2013 werd hij tevens voorzitter van de eurogroep

                                                                                                                                           
Ir. A.P.C. (Tony) van Dijck
Parlement & Politiek - Tony van Dijck (1963) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Hij was managementconsultant en enige jaren woonachtig en werkzaam op Curaçao, onder meer als ondernemer in de horeca. ... dijsselbloem, omdat die door het voorzitterschap van de eurogroep

                                                                                                                                           
Welke combinaties met euro krijgen een hoofdletter, en welke een kleine letter?
Genootschap Onze Taal - Veel woorden die beginnen met euro krijgen een kleine letter. Sommige combinaties gelden in hun geheel als eigennaam en worden daarom met een hoofdletter geschreven. ... die beginnen met euro, zijn: eurocommissaris eurocommissie eurogroep

                                                                                                                                           
Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers
Parlement & Politiek - Frans Weekers (1967) was van 14 oktober 2010 tot 30 januari 2014 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte I en kabinet-Rutte II. Hij was van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002, van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010 en in september-november 2012 Tweede Kamerlid voor de VVD. ... sinds minister dijsselbloem in januari 2013 voorzitter van de eurogroep

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 122