YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement europese unie raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure aangepaste eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer henk kamp (vvd, minister van economische zaken) europese raad eurocommissaris voor interne markt, ruimtevaart, industrie, ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf elzbieta bienkowska (polen) eu-lidstaten raad van de europese unie gekwalificeerde meerderheid auke zijlstra (pvv) lidstaten interne markt verdrag van maastricht dennis de jong (sp) henk kamp eu 2020-strategie eenparigheid van stemmen gerben-jan gerbrandy (d66) comite van de regio's economisch en sociaal comite paul tang (pvda) esther de lange (cda) cora van nieuwenhuizen-wijbenga (vvd) europa 2020-strategie parlementaire commissie industrie, onderzoek en energie sander dekker harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) europees fonds voor strategische investeringen (efsi) europees octrooibureau europees hof van justitie vaste commissie voor europese zaken (euza) - tweede kamer marianne thyssen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 9019 voor - eurocommissaris voor interne markt ruimtevaart industrie ondernemingen en - in 0.834136009216309 seconden.
U gebruikte 11 zoektermen. Wij gebruikten alleen de eerste 8 unieke woorden!
Zoektermen voor en en behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Ondernemingen- en industriebeleid

Parlement & Politiek - Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... nieuw beleid: europese commissie eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris

                                                                                                                                           

Beleid interne markt

Parlement & Politiek - Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... nieuw beleid: europese commissie eerstverantwoordelijke is de eurocommissaris

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Parlement & Politiek - Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... nieuw beleid: europese commissie eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... vicevoorzitters binnen hun projectteam voorstellen van andere eurocommissaris

                                                                                                                                           

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Parlement & Politiek - De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). ... eurocommissaris

                                                                                                                                           

Concurrentiebeleid

Parlement & Politiek - Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren. ... autofabrikanten voor hun producten zouden vragen. volgens oud- eurocommissaris

                                                                                                                                           
E. (Elżbieta) Bieńkowska
Parlement & Politiek - Elzbieta Bienkowska (1964) is sinds 1 november 2014 namens Polen lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Juncker heeft zij de portefeuille interne markt, industrie, ondernemingen en MKB. In het centrumrechtse kabinet-Tusk was mevrouw Bienkowska minister van Infrastructuur en Ontwikkeling en eerder minister van regionale ontwikkeling. ... eurocommissaris

                                                                                                                                           
Commissie-Barroso II (2010-2014)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie was in functie van 10 februari 2010 tot 1 november 2014. Voorzitter was de Portugees José Manuel Barroso, die op 16 september 2009 door het Europees Parlement werd gekozen. In de Commissie-Barosso II had Catharine Ashton de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. ... 2010 in met de nieuwe commissie. in oktober 2012 vertrok eurocommissaris

                                                                                                                                           
Commissie-Delors III (1993-1995)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1993 en bleef in functie tot januari 1995. ... 1993 en bleef in functie tot januari 1995. de nederlandse eurocommissaris

                                                                                                                                           

Onderzoeks- en innovatiebeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... van maatschappelijke problemen, zoals de klimaatverandering. eurocommissaris

                                                                                                                                           
Douanebeleid
Parlement & Politiek - Achtergrond en doelstellingen van het beleid ... beleid bij de europese commissie eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... van de eu. de leden van de europese commissie worden ' eurocommissaris

                                                                                                                                           
Beleid informatiemaatschappij
Parlement & Politiek - Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... de europese commissie barroso ii werd voor de eerste keer een eurocommissaris

                                                                                                                                           

Energiebeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... bij de europese commissie eerstverantwoordelijken zijn de eurocommissaris

                                                                                                                                           
Fiscaal beleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie wil voorkomen dat bedrijven en instellingen profiteren van belastingregelingen in één lidstaat die hen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven en instellingen uit andere lidstaten. ... met derde landen worden vooral op nationaal niveau gemaakt. eurocommissaris

                                                                                                                                           

Eurocommissaris

Parlement & Politiek - Een eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie. ... eurocommissaris

                                                                                                                                           
Handelsbeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... nieuw beleid: europese commissie eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... eurocommissaris

                                                                                                                                           

Audiovisueel- en mediabeleid

Parlement & Politiek - Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... beleid bij de europese commissie eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris

                                                                                                                                           
Raad van de Europese Unie (Raad)
Parlement & Politiek - Stad ... eurocommissaris

                                                                                                                                           
Ch. (Charlie) McCreevy
Parlement & Politiek - Charlie McCreevy (1949) was in de periode 2004-2010 lid van de Europese Commissie, belast met interne markt en diensten. Daarvoor had hij (sinds 1977) zitting in het Ierse parlement en was hij onder meer minister van Sociale Zaken, van Handel en Toerisme, en van financiën. ... eurocommissaris

                                                                                                                                           
Dr. J.M. (José) Barroso
Parlement & Politiek - De Portugees José Manuel Durao Barroso (1956) was van 18 november 2004 tot 1 november 2014 voorzitter van de Europese Commissie. Hij leidde twee periodes de Europese Commissie. Daarvoor was Barroso staatssecretaris, minister van Buitenlandse Zaken (1992-1995), en ten slotte premier van Portugal (2000-2004). ... tot 1 november 2014 (tussen 19 april en 25 mei 2014 waarnemend eurocommissaris

                                                                                                                                           
Commissie-Prodi (1999-2004)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie trad op 17 september 1999 aan na het vervroegde aftreden van de Commissie-Santer. De termijn van de commissie liep op 1 november 2004 af, maar de commissie bleef aan tot 22 november. ... landen lid van de europese unie; zij leverden ook allen een eurocommissaris

                                                                                                                                           
Commissie-Barroso I (2004-2010)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie trad op 22 november 2004* aan en bleef tot 10 februari 2010 in functie. In de commissie zaten voor het eerst leden uit de tien landen die in 2004 tot de Europese Unie waren toegetreden. ... eurocommissaris

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5