YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: eu-lidstaten eurozone eurocrisis donald tusk eurobeleid de nederlandsche bank de totstandkoming van de euro viktor orban wisselkoersmechanisme taal enkelvoud/meervoud hoofdletter of kleine letter werkwoord meervoudsvorming aardrijkskundige namen europese commissie kabinet-rutte ii europese centrale bank euro eurogroep imf eurolanden esm permanent noodfonds european financial stability facility ministers van financien van de eurolanden europees stabiliteitsmechanisme european stability mechanism algemene rekenkamer oprichting europees monetair noodfonds efsf landen die de euro hebben ingevoerd in welke landen kan ik met de euro betalen aanpassing van het verdrag van lissabon noodfonds noodfonds eurozone overzeese gebiedsdelen eurobeleid europese unie esm verdrag sms ff bondige clips : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 456 voor - euro - in 0.0380029678344727 seconden.

Euro

Parlement & Politiek - Dit is de naam van de gemeenschappelijke Europese munt die op 1 januari 1999 is ingevoerd. Vanaf die datum voeren de nationale centrale banken en het gehele bankwezen in de eurozone onderlinge transacties in euro’s uit en worden nieuwe overheidsschulden in euro’s uitgegeven. ... euro

                                                                                                                                           

Schrijf je onze munteenheid als euro of als Euro? En hoe zit het met 'een bedrag in euro/Euro/euro's/Euro's'?

Genootschap Onze Taal - Alle munteenheden worden met een kleine letter geschreven: euro, dollar, pond, kroon, enzovoort. De munteenheid euro is weliswaar een verkorting van Europees, maar de naamfunctie daarvan is naar de achtergrond verdwenen. ... je onze munteenheid als euro

                                                                                                                                           

Je hoort steeds vaker euri als meervoud van euro. Is dat wel juist?

Genootschap Onze Taal - Het meervoud van euro is euro's, net zoals auto's het meervoud is van auto en foto's het meervoud van foto. De vorm euri is net zo fout als auti en foti, en komt met name als opzettelijke overdrijving voor. ... hoort steeds vaker euri als meervoud van euro

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Het kost zegge en schrijve acht euro' of 'Het kost zeggen en schrijven acht euro'?

Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Het kost zegge en schrijve acht euro. ... is juist: 'het kost zegge en schrijve acht euro

                                                                                                                                           

Welke combinaties met euro krijgen een hoofdletter, en welke een kleine letter?

Genootschap Onze Taal - Veel woorden die beginnen met euro krijgen een kleine letter. Sommige combinaties gelden in hun geheel als eigennaam en worden daarom met een hoofdletter geschreven. ... combinaties met euro

                                                                                                                                           

Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)

Parlement & Politiek - Het European Stability Mechanism (ESM) is een permanent financieel noodfonds dat leningen verstrekt aan EU-lidstaten die in financiële problemen verkeren. Het uiteindelijke doel van deze steun is het bewaken van de economische en financiële stabiliteit van de EU om zo de waarde van de euro te waarborgen. ... euro

                                                                                                                                           

Eurozone

Parlement & Politiek - De eurozone bestaat uit de 19 EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd als valuta. ... euro

                                                                                                                                           

Beleid begroting Europese Unie

Parlement & Politiek - In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... begroting euro

                                                                                                                                           

Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF)

Parlement & Politiek - Dit tijdelijke noodfonds (Engels: European Financial Stability Facility ) werd in 2010 opgericht om de financiële stabiliteit in de eurozone te bewaren. Eurolanden die in financiële problemen verkeerden, konden bij het EFSF een lening aanvragen. ... euro

                                                                                                                                           
Verdrag van Maastricht
Parlement & Politiek - Dit Europese verdrag vormde in 1993 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Het Verdrag (formeel: Verdrag betreffende de Europese Unie) legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro ). ... van maastricht - hoofdinhoud dit euro

                                                                                                                                           
Coördinatie nationale economieën
Parlement & Politiek - Elke lidstaat van de Europese Unie is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden. ... nationale economieen - hoofdinhoud elke lidstaat van de euro

                                                                                                                                           

Eurocommissaris

Parlement & Politiek - Een eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie. ... euro

                                                                                                                                           

Toetreding Turkije tot de Europese Unie

Parlement & Politiek - Turkije grenst aan de Europese Unie maar is geen lid van de EU. In 2005 zijn de onderhandelingen over toetreding begonnen maar de voortgang is beperkt. ... turkije tot de euro

                                                                                                                                           

Eurobeleid

Parlement & Politiek - Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... euro

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Parlement & Politiek - Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... beleid door eu-landen wordt uitgezet door de raad van de euro

                                                                                                                                           

Europese Centrale Bank (ECB)

Parlement & Politiek - De Europese Centrale Bank (ECB) is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de Unie. De basisdoelstelling van de ECB is het handhaven van de prijsstabiliteit binnen de eurozone en daarmee het bewaken van de koopkracht en het beheersen van de inflatie. ... euro

                                                                                                                                           

Toetreding Kroatië tot de Europese Unie

Parlement & Politiek - Kroatië is op 1 juli 2013 de achtentwintigste lidstaat van de EU geworden. Het land was sinds juni 2004 kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. In oktober 2005 werden de onderhandelingen met het land geopend. ... kroatie tot de euro

                                                                                                                                           
MEDA
Parlement & Politiek - Dit programma was van 1995 tot 2007 het belangrijkste financieringsinstrument van het Euro-Mediterraan Partnerschap. De activiteiten van dit partnerschap konden gericht zijn op de afzonderlijke mediterrane landen, of op meedere landen tegelijk. ... tot 2007 het belangrijkste financieringsinstrument van het euro

                                                                                                                                           

Wat is de internationale afkorting voor de euro?

Genootschap Onze Taal - Dat is EUR. ... is de internationale afkorting voor de euro

                                                                                                                                           

Eurogroep

Parlement & Politiek - De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone ). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. ... euro

                                                                                                                                           
Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance in de EMU
Parlement & Politiek - Dit verdrag is in januari 2012 gesloten tussen het merendeel van de lidstaten van de Europese Unie. Lidstaten die de euro als munt hebben moesten dit verdrag ondertekenen, lidstaten zonder de euro konden zich bij het verdrag aansluiten. ... 2012 gesloten tussen het merendeel van de lidstaten van de euro

                                                                                                                                           
Salarissen van politieke ambtsdragers
Parlement & Politiek - De inkomens van bewindslieden verschillen per functie. Zo verdienen de minister-president en ministers per 1 januari 2016 ca. 157 duizend euro per jaar en staatssecretarissen ca. 147 duizend euro. Dit zijn bedragen inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. ... en ministers per 1 januari 2016 ca. 157 duizend euro

                                                                                                                                           

Leden Europees Parlement

Parlement & Politiek - De leden van het Europees Parlement zijn rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolkingen van de 28 lidstaten van de Unie. Sinds 1 juli 2014 bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels: 750 leden (ook wel 'Europarlementariërs', 'parlementsleden' of kortweg 'leden' genoemd) plus de voorzitter. ... euro

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... en sociaal beleid - hoofdinhoud de euro

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3