YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur erfgoed erfgoederen europese commissie europese unie europees parlement niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raad gewone wetgevingsprocedure raadsformatie aangepaste sander dekker europees sociaal fonds cultuurbeleid verdrag van maastricht europese digitale bibliotheek: europeana beleid culturele aangelegenheden eu-ministers van cultuur eurocommissaris voor onderwijs, cultuur, jongeren en sport raad van europa ecf raad van de europese unie vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap (ocw) - tweede kamer parlementaire commissie cultuur en onderwijs gekwalificeerde meerderheid europeana directoraat-generaal onderwijs en cultuur commissie cultuur en onderwijs van het europees parlement europees fonds voor regionale ontwikkeling lees meer tibor navracsics (hongarije) uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur eerste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschapsbeleid (ocw) architectuur monumenten rijksmonument monument literair raad voor cultuur indonesia : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 92 voor - erfgoed - in 0.0174589157104492 seconden.

erfgoed

Kunstbus - Dat wat men geërfd heeft Erfgoed kan verwijzen naar:. cultureel erfgoed. Werelderfgoed. natuurlijk erfgoed. Het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Verdrag van Bern) biedt wettelijke bescherming voor vele bedreigde dier- en plantensoorten. ... erfgoed

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Parlement & Politiek - Europese Unie ... cultuurprijzen, waaronder sinds 2002 een prijs voor cultureel erfgoed

                                                                                                                                           
Monument
Kunstbus - Het monument Monument kan verwijzen naar: 1. erfgoed, beschermd of te beschermen overblijfsel van vroegere cultuur, nijverheid of wetenschap dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde; 2. ... het monument monument kan verwijzen naar: 1. erfgoed

                                                                                                                                           
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... en innovatie (awti) - dienst uitvoering onderwijs (duo) - erfgoed

                                                                                                                                           
Indonesië
Kunstbus - Indonesië 1945- 1949 Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia Wij, het volk van Indonesië, verklaren hierbij dat Indonesië onafhankelijk is Zo liet Soekarno op 17 augustus 1945 tijdens een korte plechtigheid op straat in Jakarta aan de wereld weten, dat het koloniale Nederlands-Indië definitief verleden tijd was. ... van het verzamelen en verdelen van het indonesisch erfgoed

                                                                                                                                           
Unesco
Kunstbus - UNESCO De afkorting UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. De organisatie werd op 16 november 1945 opgericht. Het doel van UNESCO is het verwezenlijken van vrede en duurzame ontwikkeling door middel van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. ... met speciale aandacht voor het materiele en immateriele erfgoed

                                                                                                                                           
Koninklijke-Bibliotheek-Nederland
Kunstbus - Koninklijke Bibliotheek Nederland Nationale bibliotheek van Nederland opgericht in 1798. Sinds 31 augustus 1993 zelfstandig bestuursorgaan, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. ... wij laten iedereen delen in de rijkdom van ons cultureel erfgoed

                                                                                                                                           
Claude Debussy
Claude Debussy
Muziekbus - Claude Debussy, foto door Félix Nadar Claude Achille Debussy geboren Saint-Germain-en-Laye 22-8-1862, gestorven Parijs 25-3-1918 Frans componist, de belangrijkste der zgn. impressionisten. Debussy kwam uit een eenvoudige familie in St. ... werken wendde hij zich met hernieuwde overtuiging tot het erfgoed

                                                                                                                                           
Noordelijke renaissance
Kunstbus - Noordelijke renaissance of renaissance van het noorden is de aanduiding voor een meestal onduidelijk afgebakende kunsthistorische periode in de Nederlanden en andere landen in noord Europa. De term is eigenlijk een vertaling van het in de Angelsaksische kunsthistorisch literatuur aangewende "Northern Renaissance" en kan nogal uiteenlopende ladingen dekken: 1. ... het italiaanse schiereiland begon deze herontdekking van het erfgoed

                                                                                                                                           
Vandalen
Kunstbus - De Vandalen waren een Oost- Germaans nomadisch volk die tijdens de Grote volksverhuizing een belangrijke rol hebben gespeeld. Zij stichtten een machtig koninkrijk in Afrika en plunderden in 455 Rome de hoofdstad van het Romeinse Rijk. ... luxueuze levenswijze. zo vrijwaarden zij zelfs het culturele erfgoed

                                                                                                                                           
Finse kunst
Kunstbus - Finse Kunst Finland was van 1200 tot 1809 een deel van het Zweedse Rijk. De positie van het Finse volk was zwak in de tijd dat Finland deel uitmaakte van Zweden. Op scholen en op de universiteit gebruikte men Latijn of Zweeds. ... juist deze combinatie van het internationale en nationale erfgoed

                                                                                                                                           
DOCOMOMO
Kunstbus - DOCOMOMO is een internationale non-profit organisatie, die zich inzet voor het erfgoed van de Moderne Beweging. De naam staat voor DOcumenteren en COnserveren van gebouwen, landschappelijke en stedenbouwkundige ensembles van de MOdern MOvement (Moderne Beweging). ... internationale non-profit organisatie, die zich inzet voor het erfgoed

                                                                                                                                           
Lutheranisme
Kunstbus - Lutheranisme is, samen met het Calvinisme de belangrijkste stroming binnen het protestantse christendom. Het is het geheel van het theologische en kerkelijke erfgoed dat is voortgevloeid uit het werk en de leer van de belangrijke hervormer (zie Reformatie) Maarten Luther (1483-1546). ... het is het geheel van het theologische en kerkelijke erfgoed

                                                                                                                                           
Surinaamse literatuur
Kunstbus - De literatuur van Suriname onderscheidt zich in de Surinaamse orale (mondeling overgeleverde) literatuur en de Surinaamse geschreven literatuur. De orale literatuur is een uiterst vitaal, authentiek en wezenlijk domein van expressie geweest, en is dat goeddeels nog altijd. ... ook de latere immigrantengroepen brachten eigen cultureel erfgoed

                                                                                                                                           
Wat is juist: het centraal station of het centrale station?
Genootschap Onze Taal - Het centraal station en het centrale station zijn beide juist, maar er is een klein betekenisverschil. Het centraal station is het belangrijkste station van een plaats; het centrale station is een station dat binnen een plaats een centrale ligging heeft. ... honderdjarig jubileum het huishoudelijk afval het industrieel erfgoed

                                                                                                                                           
Cultuur en plezier
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert niet alleen beleid dat moet zorgen voor bijvoorbeeld een sterke economie, maar houdt zich ook bezig met het in stand houden en stimuleren van de verschillende culturen die Europa rijk is. ... voor iedereen met een internetverbinding. cultureel erfgoed

                                                                                                                                           
Drs. F. (Farid) Azarkan MSc
Parlement & Politiek - Farid Azarkan (1971) is sinds 23 maart 2017 lid van de DENK-fractie in de Tweede Kamer. Hij was acht jaar werkzaam bij het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland. Verder was had de heer Azarkan managmentsfuncties bij de directie Vastgoed, bij de Rijksgebouwendienst en bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. ... bij de rijksgebouwendienst en bij de rijksdienst cultureel erfgoed

                                                                                                                                           
Royal Huisman
Kunstbus - Royal Huisman is een jachtwerf voor ‘custom built’ zeil- en motorjachten, die in 1884 is opgericht en in 1984 het predicaat " Koninklijk" heeft verworven. Een familiebedrijf met een uniek aandeel in het Nederlandse maritieme erfgoed. ... met een uniek aandeel in het nederlandse maritieme erfgoed

                                                                                                                                           
Drs. F.C.W.C. (Frits) Lintmeijer
Parlement & Politiek - Frits Lintmeijer (1956) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Hij was werkzaam als voorlichter, onder meer bij de gemeente Amersfoort en de Nederlandse Spoorwegen, en als zelfstandig adviseur en strateeg. ... was de heer lintmeijer wethouder van verkeer, cultuur en erfgoed

                                                                                                                                           
Museum
Kunstbus - Het museum, meervoud: musea / museums 1 gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... model voor de grootschalige musealisering van industrieel erfgoed

                                                                                                                                           
Canon Nederlandse klassieke muziek
Muziekbus - Canon van de Nederlandse Klassieke Muziek In de canon van de vaderlandse geschiedenis wordt met geen woord gerept over klassieke muziek in Nederland. Een omissie vond de NPS ( Nederlandse Programma Stichting), die het voortouw nam voor een muziekcanon. ... 33. orgelcultuur: oude instrumenten vormen uniek muzikaal erfgoed

                                                                                                                                           
cultuur
Kunstbus - 1 ( culturen) geheel van voortbrengselen van een gemeenschap 2 kunst en wetenschap 3 ( culturen) stijl 4 ( culturen) kweek: op een voedingsbodem gekweekte micro-organismen 5 ( culturen, cultures) het verbouwen van gewassen De cultuurbarbaar (m) (beledigend) iem. ... in dit verband van de cultuur als een streven en als een erfgoed

                                                                                                                                           
Lita Cabellut
Kunstbus - Het werk van Lita Cabellut heeft een frescoachtig uiterlijk en een clair-obscure werking die men zo goed van Rembrandts werk kent. Haar thema is het leven gespiegeld aan personages uit het Oude- Testament. ... mengeling te zien van rauwe emotie en haar eigen ‘culturele erfgoed

                                                                                                                                           
Drs. H. (Hedy) d' Ancona
Parlement & Politiek - Belangrijk feministe en vooraanstaand PvdA-politica. Werkte bij de VARA en was universitair onderzoeker. Leidde vanaf 1975 een bureau op het gebied van beleidsonderzoek. Politiek actief als Eerste Kamerlid. ... van achterstanden bij het behoud en beheer van cultureel erfgoed

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10