YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur erasmus europese unie leven lang leren erasmus+ andere subsidies van de europese unie onderwijs- en jeugdbeleid van de europese unie desiderius erasmus socrates programma muziek johann erasmus kindermann europese commissie cda comenius europees parlement raad meerjarenbegroting 2014-2020 erasmus mundus commissie-juncker europese hof van justitie leonardo da vinci europa 2020-strategie integratiefonds sander dekker jeugd kandidaat- of potentiele kandidaat-lidstaat corien wortmann-kool subsidies europese unie grundtvig eu 2020-strategie aangepaste beleid onderwijs en jeugd eurocommissaris voor onderwijs, cultuur, jongeren en sport niet-gouvernementele organisaties rapporteur subsidies 2014-2020 subsidies van de europese unie 2014-2020 3. aanvragen europees orientatie- en garantiefonds voor de landbouw enpi subsidies van de europese unie 2014-2020 a. structuurfondsen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 101 voor - erasmus - in 0.0188319683074951 seconden.

ERASMUS

Parlement & Politiek - Dit onderwijsprogramma van de Europese Unie liep tot eind 2013 en was onderdeel van het overkoepelende programma Leven Lang Leren. Erasmus probeerde onder andere de mobiliteit van studenten en docenten in Europa te verbeteren en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen te verbeteren. ... erasmus

                                                                                                                                           

Erasmus

Kunstbus - Desiderius Erasmus staat buiten Nederland vaker bekend als Erasmus van Rotterdam en wordt beschouwd als de geleerdste humanist en filosoof van zijn tijd. Erasmus werd omstreeks 1469 in Rotterdam geboren uit de onwettige verbintenis van een priester en een zekere Margaretha. ... erasmus

                                                                                                                                           

Johann Erasmus Kindermann

Muziekbus - Johann Erasmus Kindermann geboren Neurenberg 29-3-1616, gestorven Neurenberg 14-4-1655 Duits componist en organist Johann Kindermann was leerling van Johann Staden. In zijn tienerjaren zong en speelde hij viool tijdens de zondagmiddag Frauenkirche concerten. ... erasmus

                                                                                                                                           
Studeren in een ander land van de Europese Unie
Parlement & Politiek - Je kunt in je schooltijd op uitwisseling naar het buitenland. De Europese Unie geeft bijvoorbeeld geld aan middelbare scholen om met een klas op reis te gaan naar bijvoorbeeld Duitsland. Daar moet natuurlijk wel wat voor geregeld worden. ... ook zeer populair. er zijn dan ook eu-regelingen, bijvoorbeeld erasmus

                                                                                                                                           
Onderwijs- en jeugdbeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... subsidieprogramma's op het gebied van onderwijs, zoals erasmus

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... staan bekend als de 'marie curie-beurzen'. meer informatie erasmus

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... de uitvoering van europa-brede uitwisselingsprogramma's als erasmus

                                                                                                                                           
Comenius
Parlement & Politiek - Dit programma van de Europese Unie, dat onderdeel was van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren, beoogde ondersteuning van het basis- en voortgezet onderwijs. ... is binnen de meerjarenbegroting 2014-2020 opgenomen in erasmus

                                                                                                                                           
Goedkoper mobiel bellen en internetten in de EU
Parlement & Politiek - De nieuwe regeling geldt voor bellen en internetten vanuit een van de EU-lidstaten. Wanneer je vanuit Nederland naar het buitenland belt, betaal je nog steeds een hoger tarief. ... voorbeelden zijn buitenlandse studenten die deelnemen aan het erasmus

                                                                                                                                           
Johan Huizinga
Kunstbus - Nederlands historicus, geboren 7 december 1872, overleden 1 februari 1945. Zijn belangrijkste werken zijn Herfsttij der Middeleeuwen (1919), Erasmus (1924) en Homo Ludens ( 1938). Huizinga is de grondlegger van de Nederlandse cultuurgeschiedenis en gaf zijn naam aan het Huizinga Instituut voor cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. ... belangrijkste werken zijn herfsttij der middeleeuwen (1919), erasmus

                                                                                                                                           
Dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan
Parlement & Politiek - Alexander Rinnooy Kan (1949) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Hij was lector en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1986-1989 was hij rector-magnificus van die universiteit. ... eerste kamerlid voor d66. hij was lector en hoogleraar aan de erasmus

                                                                                                                                           
Dr. B. (Bert) de Vries
Parlement & Politiek - Groningse antirevolutionair die al na vier jaar Tweede Kamerlidmaatschap voorzitter werd van de toen grootste regeringsfractie, het CDA. Werkte voor hij in 1978 sociaal-economisch fractiewoordvoerder werd bij Philips en de Erasmus Universiteit. ... sociaal-economisch fractiewoordvoerder werd bij philips en de erasmus

                                                                                                                                           
Prof.Dr. K. (Kim) Putters
Parlement & Politiek - Kim Putters (1973) is vanaf 15 juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij was van 11 juni 2003 tot 15 juni 2013 Eerste Kamerlid voor de PvdA. De heer Putters was universitair docent aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur en bestuurskundige bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds december 2008 is hij in Rotterdam hoogleraar management van instellingen in de gezondheidszorg. ... bij het instituut beleid en management gezondheidszorg van de erasmus

                                                                                                                                           
Dr. J.J.M. (Sjaak) Jansen
Parlement & Politiek - Sjaak Jansen (1954) is sinds 1 september 2010 staatsraad in de afdeling advisering van de Raad van State, na eerst korte tijd staatsraad in buitengewone dienst te zijn geweest. Hij was daarvoor ambtenaar op het ministerie van Financiën en docent en hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ... van financien en docent en hoogleraar belastingrecht aan de erasmus

                                                                                                                                           
Nederlandse literatuur
Kunstbus - Nederlandse literatuur is de verzameling van alle als literair bestempeld Nederlandstalige werk van Antillianen, Indische Nederlanders, Indonesiërs, Nederlanders, Surinamers, Vlamingen, en anderen. Ook anderstalige literatuur, door Nederlanders geschreven, wordt wel onder de categorie gerekend: een voorbeeld is Erasmus' Lof der zotheid, dat in het Latijn werd gesteld. ... wordt wel onder de categorie gerekend: een voorbeeld is erasmus

                                                                                                                                           
J. (Ján) Figel'
Parlement & Politiek - Jan Figel' (1960) was in november 2004-oktober 2009 lid van de Europese Commissie. In de commissie-Barroso I was hij belast met de portefeuille onderwijs, training, cultuur en (tot 2007) talen. Daarvoor was hij namens Slowakije onderhandelaar bij de Europese Commissie voor de toetreding van dat land. ... in andere eu-lidstaten gemakkelijker te maken - breidde het erasmus

                                                                                                                                           
Huub Kortekaas
Kunstbus - Adelheid Kortekaas van Swelm, geboren 31 oktober 1947 te Nijmegen. Huub & Adelheid Kortekaas zijn bekend door projecten als Anima Mundi, de Gouden Plant en The Unifying Spiritual Field of the World, maar ook door grote monumentale beelden (veelal uitgevoerd in corten-staal) die op verschillende plaatsen in Nederland en daarbuiten langs de openbare weg te vinden zijn. ... zijn vijfentwintigste leest huub het boek lof der zotheid van erasmus

                                                                                                                                           
Quellinus
Kunstbus - Zuidnederlands beeldhouwer, geboren 30 augustus 1609 te Antwerpen - overleden 23 augustus 1668 aldaar. Artus Quellinus was de voornaamste van een geslacht beeldhouwers en schilders. Hij leerde het vak bij zijn uit Luik afkomstige vader, de beeldhouwer Erasmus I ( Erasmus Quellinus). ... het vak bij zijn uit luik afkomstige vader, de beeldhouwer erasmus

                                                                                                                                           
Hans Holbein
Kunstbus - Hans Holbein de Jonge (1497/8-1543) Holbein's drawings -- figures at the English court Duits schilder en graveur, 1497/98 Augsburg - oktober/november 1543 Londen. Hans Holbein de Jonge was een belangrijke vertegenwoordiger van de vroeg-renaissancistische schilderkunst. ... met de grote denkers van die tijd, waaronder de nederlander erasmus

                                                                                                                                           
Dr. A. (Bram) Peper
Parlement & Politiek - PvdA-bestuurder die zijn ministerschap van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok opgaf in verband met een declaratie-affaire. Wetenschapper (socioloog) en tijdens het kabinet-Den Uyl politiek adviseur voor het welzijnsbeleid. ... beleidssociologie, nederlandse economische hogeschool (later erasmus

                                                                                                                                           
Prof.Dr. E. (Elbert) Dijkgraaf
Parlement & Politiek - Elbert Dijkgraaf (1970) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP. Hij is bijzonder hoogleraar empirische economie van de publieke sector in Rotterdam. Eerder was hij als onderzoeker aan die universiteit en aan daaraan gelieerde onderzoeksinstituten verbonden. ... partij) hoofdfuncties en beroepen - onderzoeksassistent, erasmus

                                                                                                                                           
Prof.Dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende
Parlement & Politiek - Zeeuwse CDA-politicus die negen jaar partijleider en acht jaar premier was. Afkomstig uit de wetenschap en partijideoloog, die eigen verantwoordelijkheid van burgers voorstond. Als Tweede Kamerlid financieel woordvoerder. ... hoogleraar governance, institutions and internationalisation, erasmus

                                                                                                                                           
Prof. Dr. A. (Alfred) Oosenbrug AG
Parlement & Politiek - Alfred Oosenbrug (1960) was lijsttrekker van Nieuwe Wegen bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017, maar in februari dat jaar trok hij zich min of meer als zodanig terug. Hij is directeur/eigenaar van een adviesbureau op financieel-economisch gebied en hij was eerder buitengewoon hoogleraar accountancy financiële instellingen. ... tot 1995 - hoogleraar verslaggeving financiele instellingen, erasmus

                                                                                                                                           
Johannes Calvijn
Johannes Calvijn
Kunstbus - Johannes Calvijn ( Frans: Jean Cauvin, later via het Latijn veranderd in Jean Calvin) (Noyon, 10 juli 1509 — Genève, 27 mei 1564) was een belangrijke Franse christelijke theoloog tijdens de reformatie en is de naamgever van een protestants- christelijke stroming, het Calvinisme. ... of de goedertierenheid). calvijns boek was een hulde aan erasmus

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3