YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek ep e.p. europees parlement europese commissie raad van ministers verdrag van lissabon gewone wetgevingsprocedure raad van de europese unie fracties parlementaire commissies meer over de fracties in het europees parlement plenaire zittingen structuurfondsen voorzitter van het europees parlement europees parlement informatiebureau in nederland staat van de unie hof van justitie van de europese gemeenschappen talen 26 zetels afgevaardigden verdrag van lissabon versterkt invloed europees parlement antonio tajani de 28 landen europese ombudsman european parliament pe europese parlement voorzitter raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gekwalificeerde meerderheid vicky maeijer (pvv) aangepaste commissie jeroen lenaers (cda) dennis de jong (sp) eurocommissarissen sophie in 't veld (d66) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 105 voor - ep - in 0.0164899826049805 seconden.

EP

Muziekbus - De afkorting ep ( Engels: EP of E.P.) staat voor extended play. Door een single-grammofoonplaat niet op 45 maar op 33 1/3 toeren af te spelen werd het mogelijk de speelduur te verlengen. Oorspronkelijk werd de term dus gebruikt voor verlengde singles, tegenwoordig wordt deze nog vooral gebruikt voor geluidsdragers (dus ook CDs) met materiaal dat te lang is om een single genoemd te worden, en te kort om als volwaardig album door het leven te gaan. ... ep

                                                                                                                                           

Europees Parlement (EP)

Parlement & Politiek - De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... parlement ( ep

                                                                                                                                           
Parlementaire commissies Europees Parlement
Parlement & Politiek - Deze commissies bereiden de vergaderingen van het Europees Parlement inhoudelijk voor. Ze bestaan uit leden van het Europees Parlement. De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen en verordeningen van de Commissie en de Raad, en eigen initiatieven van haar leden. ... tijdelijke en enquetecommissies; deze worden ingesteld als het ep

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... reizen. ook vier niet-eu-landen vallen onder de schengenb ep

                                                                                                                                           
Luxemburgs voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2015 (EU2015LU)
Parlement & Politiek - Als één van de medeoprichters van de Europese Unie wilde Luxemburg zich tijdens haar voorzitterschap richten op het terugwinnen van het vertrouwen van de 500 miljoen burgers die in de Europese Unie wonen. ... kunnen spelen in het financieren van de economie. efsi verdi ep

                                                                                                                                           
Fractie Europese Volkspartij (EVP)
Parlement & Politiek - De EVP-fractie is de fractie van christendemocratische en aanverwante (conservatieve) stromingen in het Europees Parlement, waarvan de meeste partijen zijn aangesloten bij de EVP. Onder andere het CDA maakt deel uit van de EVP-fractie. ... voorstander van vrije markt met sociale basis. positie met 216 ep

                                                                                                                                           
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (fractie) (ALDE)
Parlement & Politiek - Bron: http://alde. ... de belg guy verhofstadt is voorzitter van de alde-gro ep

                                                                                                                                           
Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)
Parlement & Politiek - Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren. ... partijen website europees unitair links/noords groen links gro ep

                                                                                                                                           
Europees Parlement
Parlement & Politiek - Hoe wordt het Europees Parlement gekozen, wat zijn de bevoegdheden en wie zitten en zaten er namens Nederland in? ... samenstelling europees parlement 2014 het europees parlement ( ep

                                                                                                                                           
Europa van Naties en Vrijheid (ENF)
Parlement & Politiek - De fractie van Europa van Naties en Vrijheid werd op 16 juni 2015 gevormd door zes rechts-populistische partijen en een onafhankelijke Europarlementariër. ... ep

                                                                                                                                           
Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)
Parlement & Politiek - De fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) bestaat onder meer uit Britse Conservatieven en leden van de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid. De Nederlandse ChristenUnie en SGP hebben zich bij deze fractie aangesloten. ... (imro) - bulgaarse nationale beweging denemarken 4 dansk folk ep

                                                                                                                                           
Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)
Parlement & Politiek - In het Europees Parlement bestaat sinds juli 2009 de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). De fractie is ontstaan na een overeenkomst tussen de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES), die verschillende sociaaldemocratische partijen uit Europa verenigt, en de Italiaanse Democratische Partij. ... part (mszp) hongaarse socialistische partij ierland 1 ind ep

                                                                                                                                           
Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EVA)
Parlement & Politiek - In De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA) werken sinds 1999 Groenen en regionale groeperingen ('vertegenwoordigers van stateloze naties') uit verschillende Europese landen met elkaar samen. GroenLinks is aangesloten bij de Groenen/EVA, net als de Fryske Nasjonale Partij (FNP). ... alliantie (eva) werken sinds 1999 groenen en regionale gro ep

                                                                                                                                           
Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD)
Parlement & Politiek - In Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD) (Europe of Freedom and Direct Democracy (EFDD)) werken enkele van de eurosceptische partijen in het Europees Parlement samen, waaronder de Britse Independence Party (UKIP) en de Italiaanse Vijfsterrenbeweging. ... and direct democracy (efdd)) werken enkele van de eurosc ep

                                                                                                                                           
Leden Europees Parlement
Parlement & Politiek - De leden van het Europees Parlement zijn rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolkingen van de 28 lidstaten van de Unie. Sinds 1 juli 2014 bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels: 750 leden (ook wel 'Europarlementariërs', 'parlementsleden' of kortweg 'leden' genoemd) plus de voorzitter. ... aan de fractievergadering tijdens de fractievergaderingen b ep

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1999 (Nederland)
Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1999 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 26,9 procent van de stemmen, goed voor 9 van de 31 Nederlandse zetels in de periode 1999-2004. ... - hoofdinhoud bij de verkiezingen voor het europees parlement ( ep

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2004 (Nederland)
Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2004 werden CDA en PvdA de grootste Nederlandse partijen in het EP met respectievelijk 24,4 en 23,6 procent van de stemmen, allebei goed voor 7 van de 27 Nederlandse zetels in de periode 2004-2009. ... - hoofdinhoud bij de verkiezingen voor het europees parlement ( ep

                                                                                                                                           
SGP-delegatie Europees Parlement
Parlement & Politiek - De Staatkundig Gereformeerde Partij is met één lid, Bas Belder, vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). Hij maakt samen met zijn ChristenUnie-collega deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). ... lid, bas belder, vertegenwoordigd in het europees parlement ( ep

                                                                                                                                           
Verhouding Europees Parlement en Nederlandse politiek
Parlement & Politiek - Vergeleken met de nationale politici spelen Nederlandse Europarlementariërs een marginale rol in de media en in de Nederlandse politiek. Wel maken binnenlandse politici geregeld een overstap naar het Europees Parlement (EP) en andersom. ... politici geregeld een overstap naar het europees parlement ( ep

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1984 (Nederland)
Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1984 werd de PvdA de grootste Nederlandse partij in het EP met 33,7 procent van de stemmen, goed voor 9 van de 25 Nederlandse zetels in de periode 1984-1989. ... - hoofdinhoud bij de verkiezingen voor het europees parlement ( ep

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2009 (Nederland)
Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2009 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 20 procent van de stemmen, goed voor 5 zetels. Nieuwkomer PVV wist met 17 procent van de stemmen en 4 zetels de tweede partij te worden. ... - hoofdinhoud bij de verkiezingen voor het europees parlement ( ep

                                                                                                                                           
Bevoegdheden Europees Parlement
Parlement & Politiek - De zeggenschap van het Europees Parlement (EP) verschilt per beleidsterrein. In de meeste gevallen is het EP medewetgever, maar op een aantal beleidsterreinen zijn de bevoegdheden van het EP zeer beperkt. ... - hoofdinhoud de zeggenschap van het europees parlement ( ep

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1994 (Nederland)
Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1994 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 30,8 procent van de stemmen, goed voor 10 van de 31 Nederlandse zetels in de periode 1994-1999. ... - hoofdinhoud bij de verkiezingen voor het europees parlement ( ep

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2009 (Nederland)
Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2009 werd CDA de grootste Nederlandse partijen in het EP met twintig procent van de stemmen, goed voor 5 zetels. Nieuwkomer PVV wist met 17 procent van de stemmen en 4 zetels de tweede parij te worden. ... - hoofdinhoud bij de verkiezingen voor het europees parlement ( ep

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 7