YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst environmental art environmental environment environments raad milieubeleid sharon dijksma raad milieu regionaal beleid milieu comite van permanente vertegenwoordigers raad van de europese unie milieuraad de wereldwijde klimaatverandering europese ministers van milieu council environment environment council env europees milieuagentschap planbureau voor de leefomgeving agentschap beuys kienholz milieuagentschap edward kienholz duchamps marcel duchamp europese economische ruimte joseph beuys duchamp european environment agency eea ema architectuur europese unie object national institute of public health and the environment ready-made siah armajani : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 45 voor - environment - in 0.0125141143798828 seconden.

environment

Kunstbus - Environment Een kunstwerk dat een gehele ruimte beslaat; Een environment [Eng.= 'omgeving'] is een ensemble van geprefabriceerde delen of alledaagse dingen zoals verpakkingen, die tot een soort figuratieve kijkdoos gecombineerd worden. ... environment

                                                                                                                                           
Raad Milieu (ENV)
Parlement & Politiek - De raadsformatie Milieu bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van milieu van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Milieu vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... environment

                                                                                                                                           
Marcel Duchamp
Marcel Duchamp
Kunstbus - Marcel Duchamp (1887-1968) 1923 Marcel Duchamp door Alfred Stieglitz Frans kunstenaar, 28 juli 1887 in Blainville bij Rouan, Noord- Frankrijk - 2 oktober 1968 Neuilly-sur-Seine bij Parijs. Een van de opvallendste Franse kunstenaars van de 20e eeuw. ... kunst, op-art, popart en conceptual art en op het ontstaan van environment

                                                                                                                                           
Edward Kienholz
Kunstbus - Edward Kienholz ( 1927-1994) Amerikaanse beeldhouwer, Edward Kienholz werd in 1927 in Fairfield, Washington, in de Verenigde Staten geboren. Als zoon van een boer leerde hij timmeren en raakte hij vertrouwd met het loodgieterswerk en eenvoudige machinebouw. ... het afval van de consumptiemaatschappij. 1961 in zijn environment

                                                                                                                                           
Joseph Beuys
Kunstbus - Joseph Beuys (1921 - 1986) Duitse tekenaar, schilder, beeldhouwer, performance, environment en objectkunstenaar, Geboren 12 mei 1921 Kleve Dusseldorf, Krefeld, Gestorven 23 januari 1986 Kleve Düsseldorf-Oberkassel, Krefeld, Naamsvarianten: Josef Beuys, Joseph Heinrich Beuys, Beinvloed door Wilhelm Lehmbruck, Constantin Emile Meunier, George Minne, Johann Wolfgang von Goethe, Marcel Duchamp, Paul Klee, Joseph Beuys wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke personen van de avant-garde in de jaren zestig en zeventig van Europa. ... - 1986) duitse tekenaar, schilder, beeldhouwer, performance, environment

                                                                                                                                           
Europees Milieuagentschap (EMA)
Parlement & Politiek - Dit agentschap heeft als taak tijdige, doelgerichte, relevante en betrouwbare informatie over het milieu te verstrekken aan iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en invoering van Europees en nationaal milieubeleid, en aan het grote publiek. ... environment

                                                                                                                                           
Siah Armajani
Kunstbus - Amerikaanse environment kunstenaar, architect en filosoof van Iraanse oorsprong, geboren 1939 Teheran, Iran. 1960 verhuist naar de VS. Studeert tot 1963 aan het Macalester College, St. Paul. Begint aan conceptuele kunstprojecten met gebruik van computers. ... armajani amerikaanse environment

                                                                                                                                           
Jeffrey Shaw
Kunstbus - Australische performance en multimedia- kunstenaar, hoogleraar en kunsthistoricus, geboren Melbourne 1944. Jeffrey Shaw gebruikt digitale media als computers en beamprojectie in zijn streven om de toeschouwers bij de creatie en de verandering van het kunstwerk te betrekken. ... binaire, musee d'ixelles, brussel, 1992; eve (extended virtual environment

                                                                                                                                           
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Parlement & Politiek - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) richt zich op het bevorderen van de publieke gezondheid, een gezond leefmilieu en de veiligheid van de leefomgeving. Kerntaak van het RIVM is het verrichten van onderzoek en het wereldwijd verzamelen van kennis. ... environment

                                                                                                                                           
Hans Op de Beeck
Kunstbus - Vlaamse kunstenaar geboren in 1969 te Turnhout, België. Hij leeft en werkt in Anderlecht ( Brussel). Hans Op de Beeck maakt sculpturen, ( video)-installaties, tekenfilms, maquettes, foto's, tekeningen en schilderijen. ... prijs jonge belgische schilderkunst. het bekroonde environment

                                                                                                                                           
ready-made
Kunstbus - Objectkunst Richting in de hedendaagse beeldende kunst (bijv. arte-povera, land-art, environment, Kinetisme en nouveau- realisme), die gegeven voorwerpen (objets trouvés) door een bijzonder arrangement tot kunstwerk verheft. ... de hedendaagse beeldende kunst (bijv. arte-povera, land-art, environment

                                                                                                                                           
Toyo Ito
Kunstbus - Japanse architect, geboren in 1941. Na het een diploma behalen van de Universiteit van Tokyo in 1965, werkte hij voor de Metabolist architect Kiyonori Kikutake tot 1969. Toyo Ito richtte zijn eerste bureau, URBOT ( Urban Robot), op in 1971. ... generated. we must take account of the software design of the environment

                                                                                                                                           
Ahrend
Kunstbus - In 1896, op 18-jarige leeftijd, begon Jacobus Ahrend, op naam van zijn moeder een kantoorboekhandel, genaamd de N.V. Wed. J. Ahrend en Zoon op de Singel 24 te Amsterdam. Zie ook Ahrend breidt zich snel uit en omvat al gauw tekentafels, tekenbenodigdheden, lichtdrukmachines en waterpasinstrumenten. ... mehes-systeemmeubilair (mobility, efficiency, humanisation, environment

                                                                                                                                           
Nouvelle-Tendance
Kunstbus - Groepen in Zuid- Amerika, Groot-Brittannie, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Italie onderzochten in de jaren zestig op diverse manieren onder de overkoepelende term 'Nouvelle Tendance' de verzoening van kunst, technologie en natuur. ... benaderde daardoor de kinetische kunst, de lichtkunst en het environment

                                                                                                                                           
ingenieur
Kunstbus - De ingenieur (m)(ingenieurs) 1 academicus die een technische opleiding heeft gevolgd. 2 afgestudeerde aan een hogere technische school, textielschool of agrarische academie. Een ingenieur is een hogergeschoold persoon die wetenschappelijke kennis gebruikt om technische, technologische en organisatorische problemen op te lossen. ... chemische technologie en elektrotechniek. bachelor of built environment

                                                                                                                                           
J.G.M. (Hans) Alders
Parlement & Politiek - Energiek en invloedrijk PvdA-Kamerlid, minister en bestuurder. Ontwikkelde zichzelf via zelfstudie en was in de Tweede Kamer spoedig een vooraanstaand lid van de PvdA-fractie. Woordvoerder voor onder meer ambtenarenzaken en later secretaris van de PvdA-fractie en vertrouweling van Wim Kok. ... 1994 - directeur europese vestiging van unep (united nations environment

                                                                                                                                           
land-art
Kunstbus - Land Art Land Art is een richting in de moderne kunst, waarbij door artistieke activiteiten landschappelijke veranderingen plaatsvinden. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van materialen die vreemd zijn aan de natuur of door veranderingen aan te brengen in de oorspronkelijke structuur, bijv. ... deze expansie van de kunsten zich in bvb. de happening of het environment

                                                                                                                                           
Cora Roorda van Eijsinga
Kunstbus - Nederlandse kunstenaar Cora Roorda van Eijsinga werd in 1967 geboren. Zij studeerde van 1993 tot 1996 aan de Willem de Kooning academie de richting interieurarchitectuur waarna zij overstapte naar de richting autonoom en de opleiding in 1998 afrondde. ... doordat roorda van eijsinga regelmatig werkt met environment

                                                                                                                                           
Kunststromingen<#>kunststromingen
Kunstbus - Richting, gevolgde stijl in de kunst. kunststromingen<#>60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... francisco sobrino, piero manzoni, ready made 1953 assemblage & environment

                                                                                                                                           
Gae Aulenti
Gae Aulenti
Kunstbus - Italiaanse architecte, installatiekunstenares, designer van licht en interieur, geboren 4 December 1927, Palazzolo della Stella, Udine, Italië. Gae Aulenti vindt dat ruimte moet worden bepaald door het interieur in plaats van de objecten die er in staan. ... werkte ze mee aan de tentoonstelling in het moma waar ze een environment

                                                                                                                                           
Tom Wesselmann
Tom Wesselmann
Kunstbus - Amerikaans schilder en beeldend kunstenaar, geb. 23.02.1931 te Cincinnati, Ohio, USA - gest. 17-12-2004). Vertegenwoordiger van de pop art. Bekend van assemblages en schilderijen, gericht op thema's als communicatiemedia, reclame, welvaart en seksidolen. ... enorme afmetingen, die zich eigenlijk alleen nog maar van het environment

                                                                                                                                           
Nieuws Europa
Parlement & Politiek - ... miguel arias canete at the eu sustainable energy week 19-06 environment
                                                                                                                                           
Richard Long
Kunstbus - Engelse kunstenaar, geboren 02.06.1945 te Bristol. Woont en werkt in Bristol, Long behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de land art. Natuur en landschap vormen zijn voornaamste werkterrein. ... van de jaren zestig terechtkwam: de conceptuele kunst, het environment

                                                                                                                                           
Milieubeleid
Parlement & Politiek - De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... artikelen eurostat grafieken eurostat united nations environment

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 89