YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer enqueterecht eerste kamer regering kabinet recht van initiatief parlementaire enquete recht van enquete van eekelen minister-president verenigde vergadering staatssecretaris parlementaire enquetes en parlementaire onderzoeken van der linden parlementair onderzoek moties budgetrecht overzicht parlementaire enquetes in de tweede kamer 1851 - heden recht van amendement marijke vos minister korthals enquete over de sociale zekerheid parlement parlementaire onderzoek parlementaire ondervraging hirsch ballin privatiseringen en verzelfstandiging van overheidsdiensten van thijn gijs van aardenne de parlementaire enquete herontdekt in 1983 srebrenica-crisis meer over de vertrouwensregel fred teeven motie van afkeuring beschouwing over het inlichtingenrecht verhouding tweede kamer-kabinet meer over de kabinetscrisis van 1958 ministeriele verantwoordelijkheid kabinet-rutte ii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 9 van 9 voor - enqueterecht - in 0.00546002388000488 seconden.
Functie en positie Tweede Kamer
In Nederland wordt algemeen aangenomen dat het primaat van de politiek bij de Tweede Kamer ligt. Deze wordt, in tegenstelling tot de Eerste Kamer, rechtstreeks door de burger gekozen. De Tweede Kamer heeft dan ook meer rechten en taken: zo beschikt de Tweede Kamer onder meer over het budgetrecht, het recht van initiatief, het enquêterecht en het recht van amendement. ... onder meer over het budgetrecht, het recht van initiatief, het enqueterecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van enquête
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... er in de eerste kamer wel eens pogingen toe zijn gedaan. het enqueterecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding Tweede Kamer-kabinet
Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... beschouwing over het inlichtingenrecht de rol van het enqueterecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling bestuurlijke vernieuwing
Ondanks diverse pogingen daartoe en het instellen van een aantal staatscommissies is het voor de voorstanders daarvan moeilijk gebleken om staatkundige of bestuurlijke vernieuwingen door te voeren. Zo liepen plannen voor een correctief referendum en een gekozen burgemeester vast in de Eerste Kamer. ... is. in 1977 vond een belangrijke uitbreiding van het enqueterecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquêtes 1851 - heden
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... meer informatie enquetes vanaf 1983 na de uitbreiding van het enqueterecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamer (Tweede Kamer)
De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... onder meer over het budgetrecht, het recht van initiatief, het enqueterecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mislukte Grondwetprojecten
Van de vele voorstellen die sinds 1815 zijn gedaan om de Grondwet te herzien, waren er ook veel niet succesvol. Soms betekende dat alleen uitstel, maar vaak ging een wijziging ook definitief niet door. ... vergadering verworpen door eerste kamer eerste lezing 1981 enqueterecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Controle Eerste Kamer
Eerste Kamerleden hebben net als hun collega's in de Tweede Kamer recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen. ... twee a drie interpellaties per vierjarige periode. van het enqueterecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Delegatie naar de NAVO-assemblee (NAA)
De Parlementaire Assemblee van de NAVO is een overleg van 257 parlementariërs uit de 28 lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), aangevuld met gedelegeerden van de buitengewone lidstaten. ... tot zijn beschikking heeft, zoals het budgetrecht, het enqueterecht - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 218