YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal enkelvoud/meervoud meervoudsvorming persoonsvorm woordgeslacht hoofdletter of kleine letter lidwoord namen voegwoord werkwoord ontleden afkortingen hen/hun basisregels verwijswoord getallen persoonlijk voornaamwoord meewerkend voorwerp apostrof aardrijkskundige namen hulpwerkwoord woordkeuze lastige woorden etymologie oude naamvallen uitdrukkingen en spreekwoorden bezitsvorm voorzetsels koppelwerkwoord stijlfouten buigings-n woordgebruik brief- en e-mailconventies afleiding samenstelling uitspraak en klemtoon trema d/t engels buigings-e : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 312 voor - enkelvoud meervoud - in 0.0251319408416748 seconden.

Is taliban enkelvoud of meervoud? En moet dit woord met een hoofdletter worden geschreven?

Taliban is een meervoud. Het enkelvoud is talib (uitspraak: [taliep]). Talib en taliban hebben van zichzelf geen hoofdletter. ... taliban enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is het woord cafetaria een meervoud?

Nee, cafetaria is een enkelvoud. Het meervoud is cafetaria's. ... het woord cafetaria een meervoud? nee, cafetaria is een enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

'Mijn oom en mijn tante zijn beiden historicus/historici .' Moet het laatste woord hier in het enkelvoud of in het meervoud staan?

Dat is beide mogelijk. Als u voor het enkelvoud historicus kiest, verwijst u naar het beroep van historicus; het meervoud historici duidt op de personen zelf. ... historicus/historici .' moet het laatste woord hier in het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is in de volgende zin het enkelvoud of het meervoud correct: 'Opa of oma komt/komen morgen oppassen'?

'Opa of oma komt morgen oppassen' heeft de voorkeur. Als in een onderwerp de elementen voor en na of allebei in het enkelvoud staan, staat de persoonsvorm bij voorkeur ook in het enkelvoud. Een meervoud is wel mogelijk als of weinig of geen nadruk krijgt; de expliciete keuze tussen óf de een óf de ander doet er dan minder toe: 'Opa of oma lossen dat wel op. ... in de volgende zin het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Moet het werkwoord in de volgende zin in het enkelvoud of in het meervoud staan? 'Twintig stuks vee kwam/kwamen in de vlammen om.'

Het meervoud is hier juist. Omdat vee alleen in het enkelvoud kan voorkomen, terwijl het wél naar meer dieren verwijst, zijn sommigen geneigd om het enkelvoud te gebruiken. In een zin als 'Al het vee kwam in de vlammen om' is dat ook correct. ... het werkwoord in de volgende zin in het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Staat de persoonsvorm bij een onderwerp dat uit infinitieven bestaat in het enkelvoud of het meervoud? Het aan- en uitzetten van dit apparaat gebeurt handmatig. Het aan- en uitzetten van dit apparaat gebeuren handmatig.

Het enkelvoud, zoals in zin 1, is hier goed. Aanzetten en uitzetten zijn vergelijkbare bezigheden en worden vaak in één adem genoemd; ze vormen een eenheid. ... bij een onderwerp dat uit infinitieven bestaat in het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is in de volgende zin het enkelvoud of het meervoud juist? 'Kinderen kunnen problemen krijgen die professionele hulp noodzakelijk maakt/maken .'

Het meervoud is juist: 'Kinderen kunnen problemen krijgen die professionele hulp noodzakelijk maken. ... in de volgende zin het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is het meervoud of het enkelvoud juist in 'Ik was een van de eersten die de grap doorhad/doorhadden '?

Er zijn veel taalgebruikers die hier alleen het meervoud juist vinden. Die verwijst volgens hen naar eersten, en omdat dat een meervoud is, moet ook de persoonsvorm doorhadden een meervoud zijn: 'Ik was een van de eersten die de grap doorhadden. ... het meervoud of het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wanneer gebruik je het enkelvoud verkiezing en wanneer het meervoud verkiezingen?

In het algemeen is het meervoud verkiezingen het gebruikelijkst. Zo kun je verkiezingen uitschrijven of houden, en heb je het meestal over Tweede Kamerverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. ... gebruik je het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Moet de persoonsvorm in 'Jong en oud vermaakte(n) zich' in het enkelvoud of in het meervoud staan?

Het enkelvoud ligt het meest voor de hand: 'Jong en oud vermaakte zich.' Het onderwerp jong en oud wordt als een (enkelvoudige) eenheid opgevat. ... de persoonsvorm in 'jong en oud vermaakte(n) zich' in het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De luisteraars werd erop gewezen dat het programma herhaald werd' of 'De luisteraars werden erop gewezen dat het programma herhaald werd'?
Zowel het enkelvoud werd als het meervoud werden is hier goed; het meervoud is gebruikelijker. ... erop gewezen dat het programma herhaald werd'? zowel het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'De VS is een groot land' of 'De VS zijn een groot land'?
Zowel 'De VS is een groot land' als 'De VS zijn een groot land' is juist; de voorkeur gaat uit naar het enkelvoud. Als VS voluit wordt geschreven als Verenigde Staten, is het meervoud juist: 'De Verenigde Staten zijn een groot land. ... zijn een groot land' is juist; de voorkeur gaat uit naar het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is in de volgende zin enkelvoud of meervoud correct: 'Zowel Sander als Lisa woont/wonen in De Bilt'?

In zinnen waarin het onderwerp bestaat uit twee enkelvoudige dingen of mensen die aan elkaar worden gekoppeld met zowel ... als ..., wordt bij voorkeur een enkelvoudige persoonsvorm gebruikt: 'Zowel Sander als Lisa woont in De Bilt. ... in de volgende zin enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is het 'Een aantal collega's ging op cursus' of 'Een aantal collega's gingen op cursus'?
Beide zinnen zijn juist. Bij een aantal X'en is zowel een enkelvoud als een meervoud mogelijk. ... beide zinnen zijn juist. bij een aantal x'en is zowel een enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is je in de zin 'Ik heb je gezien'?
Je is hier een persoonlijk voornaamwoord. Persoonlijke voornaamwoorden verwijzen meestal naar levende wezens. De vorm hangt af van persoon en getal (eerste, tweede of derde persoon, en enkelvoud of meervoud), van de functie in de zin (als het voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders dan wanneer het een andere functie heeft), of de vorm benadrukt wordt of niet (de zogenoemde volle en gereduceerde vormen) en het geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). ... af van persoon en getal (eerste, tweede of derde persoon, en enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Moet het enkelvoud of meervoud worden gebruikt in 'De media heeft/hebben veel invloed op de publieke opinie'?

Juist is: 'De media hebben veel invloed op de publieke opinie. ... het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Welke persoonsvorm is correct in zinnen als de volgende? Onder 'documenten' wordt/worden alle brieven uit januari verstaan. Met 'documenten' wordt/worden alle brieven uit januari bedoeld.
Zowel het enkelvoud als het meervoud is hier mogelijk. De persoonsvorm past zich over het algemeen in getal aan het onderwerp aan: bij een meervoudig onderwerp hoort een meervoudige persoonsvorm, bij een enkelvoudig onderwerp een enkelvoudige persoonsvorm. ... wordt/worden alle brieven uit januari bedoeld. zowel het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
'Als men zo veel bezoekers verwacht, zullen twee treinen extra zeker niet voldoende zijn.' Is zullen hier wel juist?
Fout is het niet, maar het enkelvoud zal past hier beter. Twee treinen extra is niet – zoals je op grond van het meervoud treinen zou verwachten – een meervoudig onderwerp. Het is een verkorte versie van 'het feit dat er twee treinen extra ingezet worden', of iets vrijer: 'het inzetten van twee treinen extra'. ... zijn.' is zullen hier wel juist? fout is het niet, maar het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is het enkelvoud of het meervoud juist in de zin 'Na afloop van de demonstratie werd/werden de betogers gesommeerd naar huis te gaan'?

In deze zin is het meervoudige werden de juiste vorm: 'Na afloop van de demonstratie werden de betogers gesommeerd naar huis te gaan.' De betogers is dus het onderwerp. ... het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is de persoonsvorm in een zin?
De persoonsvorm is een werkwoordsvorm. De persoonsvorm geeft ons veel grammaticale informatie over de zin: hij geeft aan of de zin in het enkelvoud of meervoud staat, of de zin in de eerste, tweede of derde persoon staat, en in welke tijd de zin staat. ... informatie over de zin: hij geeft aan of de zin in het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Zijn de woorden pollen en gluten enkelvoud of meervoud?

Pollen en gluten zijn van oorsprong enkelvoudsvormen. Dat geldt zowel in het Latijn ( gluten betekende in die taal 'lijm' en pollen 'tarwebloem') als in het Nederlands. Ze hebben eigenlijk allebei het lidwoord het: het pollen en het gluten. ... de woorden pollen en gluten enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: Vijf miljoen mensen keken naar de voetbalwedstrijd of Vijf miljoen mensen keek naar de voetbalwedstrijd?
Zowel het enkelvoud als het meervoud is verdedigbaar, maar wij hebben een duidelijke voorkeur voor het meervoud keken. Het ligt volgens ons het meest voor de hand om binnen het onderwerp vijf miljoen mensen het meervoud mensen als kern te beschouwen. ... vijf miljoen mensen keek naar de voetbalwedstrijd? zowel het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: reizigers worden verzocht of reizigers wordt verzocht?
Het is allebei juist. 'Reizigers wordt verzocht in Utrecht over te stappen' en 'Reizigers worden verzocht in Utrecht over te stappen' hebben een verschillende ontleding. Uit de ene ontleding vloeit het enkelvoud wordt voort, uit de andere het meervoud worden. ... een verschillende ontleding. uit de ene ontleding vloeit het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is het 'Wij hadden last van onze maag ' of 'Wij hadden last van onze magen '?
'Wij hadden last van onze maag ' met maag in het enkelvoud is het gewoonst. Het spreekt voor zich dat iedereen last heeft van zijn eigen maag en niet van één gezamenlijke maag. ... onze magen '? 'wij hadden last van onze maag ' met maag in het enkelvoud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 44