YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: enkelvoud latijn taal meervoud getal pluralis multi voud meervoud meer enkelvoud of meervoud meervoudsvorming de data is of zijn onderzocht valuta of valuta's mediums of media persoonsvorm de media heeft of de media hebben pol of pollen, gluut of gluten wij waren getuigen of getuige enkelvoud of meervoud: last van onze maag of magen hoofdletter of kleine letter lidwoord forums of fora namen gezegde: werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde woordgeslacht de notulen is of zijn klaar rooms-katholiek of rooms-katholiek hun of hen een aantal van de mensen die hier wonen of woont verzoeken: reizigers worden of wordt verzocht meewerkend voorwerp een op de vijf nederlanders ontbijt of ontbijten aan- en uitzetten gebeurt of gebeuren handmatig tweede kamerlid of tweede kamer-lid of tweede-kamerlid gestalte geven: de plannen wordt of worden gestalte gegeven sommeren: de betogers werd of werden gesommeerd gunnen: worden of wordt uw ogen rust gegund werkwoord wachten: het onderwijs wacht of wachten veranderingen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2795 voor - enkelvoud meervoud - in 0.295068979263306 seconden.
Zoektermen enkelvoud en meervoud behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

meervoud - (pluralis)

meervoud zn. ‘pluralis’ Vnnl. meervoud [1584; Twe-spraack]. Gevormd uit → meer 2 en → -voud, als leenvertaling van Latijn (numerus) plūrālis ‘meervoud’, letterlijk ‘meervoudig getal’, waarin plūrālis een afleiding is van plus ‘meer’, de vergrotende trap van multum ‘veel’, zie → multi-. ... 't zelfde geldt mutatis mutandis van enkelvoud. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Cafetaria / cafetaria’s
Nee, cafetaria is een enkelvoud. Het meervoud is cafetaria's. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Zij zijn historicus / historici
Dat is allebei mogelijk. Het enkelvoud historicus vestigt de nadruk op het beroep. Bij het meervoud historici gaat het meer om de afzonderlijke personen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Talib, Taliban / talib, taliban
Taliban is een meervoud. Het enkelvoud is talib (uitspraak: [taliep]). In de meeste woordenboeken en spellinglijsten staan talib en taliban met kleine letter vermeld, maar Taliban (met een hoofdletter) is ook te verdedigen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Problemen die hulp noodzakelijk maakt / maken
Het meervoud is juist: 'Kinderen kunnen problemen krijgen die professionele hulp noodzakelijk maken. ... emen die hulp noodzakelijk maakt / maken home taalloket problemen die hulp noodzakelijk maakt / maken is in de volgende zin het enkelvoud of het meervoud juist? 'kinderen kunnen problemen krijgen die professionele hulp noodzakelijk maakt/maken .' het meervoud is ju - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Verkiezing / verkiezingen
In het algemeen is het meervoud verkiezingen het gebruikelijkst. Zo kun je verkiezingen uitschrijven of houden, en heb je het meestal over Tweede Kamerverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. ... verkiezing / verkiezingen home taalloket verkiezing / verkiezingen wanneer gebruik je het enkelvoud verkiezing en wanneer het meervoud verkiezingen? in het algemeen is het meervoud verkiezingen het gebruikelijkst. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Een van de eersten die de grap doorhad / doorhadden
Er zijn taalgebruikers die hier alleen het meervoud goed vinden. Die verwijst volgens hen naar eersten, en omdat dat een meervoud is, moet ook de persoonsvorm doorhadden een meervoud zijn: ‘Ik was een van de eersten die de grap doorhadden. ... sten die de grap doorhad / doorhadden home taalloket een van de eersten die de grap doorhad / doorhadden is het meervoud of het enkelvoud goed in 'ik was een van de eersten die de grap doorhad/doorhadden '? er zijn taalgebruikers die hier alleen het meervoud goed v - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Jong en oud vermaakte / vermaakten zich
Het enkelvoud ligt het meest voor de hand: ‘Jong en oud vermaakte zich. ... oket jong en oud vermaakte / vermaakten zich moet de persoonsvorm in 'jong en oud vermaakte(n) zich' in het enkelvoud of in het meervoud staan? het enkelvoud ligt het meest voor de hand: 'jong en oud vermaakte zich.' het onderwerp jong en oud wordt als een (enkelv - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Sommeren: de betogers werd / werden gesommeerd
In deze zin is het meervoud werden juist: ‘Na afloop van de demonstratie werden de betogers gesommeerd naar huis te gaan.’ De betogers is namelijk het onderwerp. Dat is een meervoud. Daarom is ook het meervoud werden juist. ... sommeren: de betogers werd / werden gesommeerd home taalloket sommeren: de betogers werd / werden gesommeerd is het enkelvoud of het meervoud juist in de zin 'na afloop van de demonstratie werd/werden de betogers gesommeerd naar huis te gaan'? in deze z - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wij waren getuigen / getuige
Ja, er is een klein verschil. Het meervoud getuigen verwijst direct naar de concrete personen: de wettige getuigen bij het huwelijk. Het enkelvoud in ‘Wij waren getuige bij het huwelijk’ benoemt de functie die de ‘wij’ vervulden: die van getuige. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Daaronder wordt / worden alle brieven verstaan
Zowel het enkelvoud als het meervoud is hier mogelijk. De persoonsvorm past zich over het algemeen in getal aan het onderwerp aan: bij een meervoudig onderwerp hoort een meervoudige persoonsvorm, bij een enkelvoudig onderwerp een enkelvoudige persoonsvorm. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Soa / soa’s (meervoud)

Het meervoud van soa is soa’s. In medische vaktaal wordt met soa ook weleens het meervoud bedoeld, maar dat is minder duidelijk. ... in de recente woordenboeken en spellinglijsten is soa een enkelvoud ('seksueel overdraagbare aandoening'). - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
De media heeft / de media hebben
Juist is: ‘De media hebben veel invloed op de publieke opinie. ... de media heeft / de media hebben home taalloket de media heeft / de media hebben is het enkelvoud of meervoud in: 'de media heeft/hebben veel invloed op de publieke opinie'? juist is: 'de media hebben veel invloed op de publi - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Pol / pollen, gluut / gluten
Pollen en gluten zijn van oorsprong enkelvoudsvormen. Dat geldt zowel in het Latijn ( gluten betekende in die taal ‘lijm’ en pollen ‘tarwebloem’) als in het Nederlands. Ze hebben eigenlijk allebei het lidwoord het: het pollen en het gluten. ... pol / pollen, gluut / gluten home taalloket pol / pollen, gluut / gluten zijn de woorden pollen en gluten enkelvoud of meervoud? pollen en gluten zijn van oorsprong enkelvoudsvormen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wijzen op: de journalisten werd / werden erop gewezen
Zowel het enkelvoud werd als het meervoud werden is hier goed. Het meervoud is sinds enkele tientallen jaren het gebruikelijkst. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wie gaat/gaan er mee?
Beide zinnen zijn juist. Als wie het onderwerp van de zin is, kan de persoonsvorm zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Er ligt / liggen een paar takken in de tuin
Het meervoud liggen is hier juist: ‘Er liggen een paar takken in de tuin. ... in deze gevallen is een enkelvoudige persoonsvorm juist, omdat een paar de kern is van het onderwerp. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Twintig stuks vee kwam / kwamen om
Het meervoud is hier juist: ‘Twintig stuks vee kwamen om.’ Dat komt door het meervoud ‘twintig stuks’. Stuks betent hier ‘exemplaren’. Het is een (afwijkende) meervoudsvorm van stuk. De zin zou herschreven kunnen worden tot ‘Twintig exemplaren (van het vee) kwamen om. ... de zin zou herschreven kunnen worden tot 'twintig exemplaren (van het vee) kwamen om.' omdat vee alleen in het enkelvoud kan voorkomen, terwijl het wel naar meer dieren verwijst, zijn sommigen geneigd om het enkelvoud te gebruiken. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Nul boek / boeken
Na telwoorden als nul, drie en duizend komt het zelfstandig naamwoord in het meervoud te staan. De enige uitzondering is één. Het is daarom nul boeken, drie lammetjes, duizend deelnemers, enz. In feite is dus niet nul de uitzondering, maar één. ... fouten .' dat enkelvoud fout is misschien ontstaan vanuit zinnen als 'ik had er nul/drie fout.' vandaar is de stap naar 'ik had nul/drie fout' immers k - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Dat is / zijn mijn boeken
In zinnen als ‘Dat zijn mijn boeken’ is het meervoud zijn goed vanwege het meervoud boeken. ... dat betekent dat ze allebei of in het enkelvoud of in het meervoud staan. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Euro / euro / Euro’s / euro’s
Onze munteenheid is de euro, met een kleine letter. In de constructie ‘een bedrag in ...’ heeft het meervoud de voorkeur: ‘een bedrag in euro’s’. ... als er een lidwoord tussen het voorzetsel en de munteenheid staat, wordt standaard het enkelvoud gebruikt: 'overschakelen op de dollar', 'slovenie is overgegaan op de euro.' als er voor euro een getal staat, wordt gewoonlijk - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Vijf miljoen mensen keek / keken
Vijf miljoen mensen keken heeft de voorkeur. Het ligt namelijk het meest voor de hand om binnen het onderwerp vijf miljoen mensen het meervoud mensen als kern te beschouwen. Vijf miljoen is daar dan een bepaling bij. ... dan ligt de nadruk op het aantal vijf miljoen als geheel en daar past het enkelvoud keek bij. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Enkelvoud / meervoud: last van onze maag / magen

‘Wij hadden last van onze maag ’, met maag in het enkelvoud, klinkt het gewoonst. Het spreekt namelijk voor zich dat iedereen last heeft van zijn eigen maag en niet van één gezamenlijke maag. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Lijnen 6 en 7 / de lijnen 6 en 7
‘U kunt hier overstappen op lijn 3 en op de lijnen 6 en 7’ klinkt het gewoonst. Bij het meervoud lijnen staat de: de lijnen 6 en 7. In het enkelvoud hoeft dat niet: lijn 3. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 152