YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst engelse schilderkunst britse kunst engelse kunst georgian muziek cultuur taal amerikaanse schilderkunst alternatieve spelling hoofdletter of kleine letter doig peter doig design fotografie stuart brisley literair architectuur impressionistische kunst piet mondriaan style-troubadour popart charles locke eastlake victory-boogie-woogie rubens charles eastlake john constable mondriaans popartkunstenaars popartkunstenaar pieter paul rubens society-of-painters-etchers richard bonington mondrian peter paul rubens mondriaan bonington richard parkes bonington film vermeers : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2002 voor - engelse schilderkunst - in 0.116732120513916 seconden.

Engelse kunst

Kunstbus - Engelse kunst viel in de tijd van de Angelsaksische koninkrijken (5e-11e eeuw). Uit deze tijd zijn verluchte handschriften, edelsmeedwerk en gebeeldhouwde kruisen bewaard gebleven en dateert de Oud-Engelse literatuur. ... engelse

                                                                                                                                           

Amerikaanse schilderkunst

Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw ... maar vooral door de mezzotinten naar portretten uit de engelse

                                                                                                                                           
Peter Doig
Kunstbus - Engelse schilder, ... doig engelse

                                                                                                                                           
Stuart Brisley
Kunstbus - Engelse performancekunstenaar, ... brisley engelse

                                                                                                                                           
impressionistische kunst
Kunstbus - Impressionisme (in de schilderkunst) ... waren voor de impressionisten naast frans hals de engelse

                                                                                                                                           
Piet Mondriaan
Piet Mondriaan
Kunstbus - ... jaarlijks aan exposities deelneemt. doet vergeefse poging een engelse

                                                                                                                                           
Richard Parkes Bonington
Kunstbus - Brits schilder, aquarellist, lithograaf en etser uit de romantiek, geboren 28 oktober 1802 in Arnold bij Nottingham - gestorven 23 september 1828 in Londen. ... schilders van de haagse school lieten zich inspireren door de engelse

                                                                                                                                           
Charles Eastlake
Kunstbus - Engelse architect en meubeldesigner, geboren 11 maart 1836 Plymouth/Devon - overleden 20 november 1906 Londen. ... eastlake engelse

                                                                                                                                           
John Constable
Kunstbus - John Constable (1776-1837) ... brits schilder, landschapsschilder en aquarellist uit de engelse

                                                                                                                                           
popart
Kunstbus - Afkorting voor het Engelse Popular Art (= volkskunst). Popart is een engelse stroming in de hedendaagse kunst die halverwege de jaren vijftig ontstond en in gelijke mate betrekking heeft op de beeldende kunst en op de amusementsmuziek. De popart is een kunststroming die haar beelden uit de consumptiemaatschappij haalt. In deze maatschappij is de levensstandaard zo verhoogd dat het mogelijk wordt, dat de 'gewone' man allerlei nieuwe producten kan aanschaffen. ... afkorting voor het engelse

                                                                                                                                           
Society-of-Painters-Etchers
Kunstbus - Engelse etskunst 1880-1930In 1880 werd in Londen de Society of Painters-Etchers opgericht. De leden van de Society hadden als doel de kunst van het etsen uit het keurslijf van de reproductie halen en het neer te zetten als zelfstandig medium, gelijkwaardig aan de schilderkunst. Dankzij deze kunstenaarsvereniging maakte de Engelse etskunst rond 1900 een periode van grote bloei door. ... engelse

                                                                                                                                           
Peter Paul Rubens
Kunstbus - Vlaamse schilder, tekenaar en diplomaat, geboren 28 juni 1577 Siegen (Westfalen) - overleden 30 mei 1640 Antwerpen. ... vewerft een belangrijke verzameling antieke sculpturen van de engelse

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Kunstbus - Rembrandts oeuvre ... (in hetzelfde museum). twee levensgrote portretten: de engelse

                                                                                                                                           
Augustus Welby Northmore Pugin
Augustus Welby Northmore Pugin
Kunstbus - Engelse neogotische architect en architectuurtheoreticus, geboren 1 maart 1812 in Londen - overleden 14 september 1852 in Ramsgate. ... welby northmore pugin engelse

                                                                                                                                           
Johannes Vermeer
Johannes Vermeer
Kunstbus - ... rampjaar. het is een periode van onrust en oorlog: de derde engelse

                                                                                                                                           
Hans Holbein
Kunstbus - Hans Holbein de Jonge (1497/8-1543) ... (vgl. ontwerp van die bespottung christi). in zijn engelse

                                                                                                                                           
Henry van de Velde
Henry van de Velde
Kunstbus - ... en octave van rysselberghe in de ban van de idealen van de engelse

                                                                                                                                           
Picturalisme
Kunstbus - In het picturalisme (painterly aesthetic) zien we een soft focus en schilderachtige foto's. Hoe minder er van de realiteit te herkennen was des te beter de foto. Onderwerpen en stijl zijn ontleend aan de schilderkunst van de late 19e eeuw en leverde aldus stemmige, net niet scherpe, in een warme tint afgewerkte foto's op.De picturalistische fotografen hanteerden bij het maken van beeld een romantische benadering. Door middel van verschillende aspecten intensiveerden zij de gevoelswaarden in hun beeld. In de fotografie begint het picturalisme rond 1885 met een hoogtepunt tussen 1889 en 1912 en duurt tot ongeveer 1915. ... door de 'royal photographic society'. deze professionele engelse

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... componist van madrigalen was claudio monteverdi (1576-1643). engelse

                                                                                                                                           
Washington Allston
Washington Allston
Kunstbus - ... in londen verdiepte hij zich vooral in de technieken van de engelse

                                                                                                                                           
William Hogarth
William Hogarth
Kunstbus - ... hogarth zelf-portret, 1745 engelse

                                                                                                                                           
Antoon van Dyck
Kunstbus - Antoon Van Dyck ... van de afgebeelde personen. in 1620 ging van dyck naar het engelse

                                                                                                                                           
John Sutton
Kunstbus - John Sutton (Sudbrooke Holme (Lincolnshire), 18 oktober 1820 - Brugge, 5 juni 1873) was een vermogende Engelse baronet die na zijn bekering tot het katholicisme, zijn fortuin aanwendde om katholieke initiatieven te ondersteunen, onder meer in Brugge.Familie en opvoedingSutton was de zoon van Sir Richard Baronet Sutton (1798-1855) en van Lady Mary Elizabeth Burton (overleden 1842). Richard Sutton had het familiefortuin nog doen aangroeien en had de reputatie tot de rijksten in Engeland te behoren. Hij had gestudeerd aan Eton College en aan Trinity College in Cambridge. Pas 21 trouwde hij met Mary Burton die hem acht zonen en vier dochters schonk. De opvoeding was vooral een opdracht voor de moeder, terwijl Richard zich overgaf aan zijn passies: schieten, vissen en vossenjacht. Daarnaast was hij een liefhebber van literatuur en speelde hij fluit. ... 18 oktober 1820 - brugge, 5 juni 1873) was een vermogende engelse

                                                                                                                                           
Simone Martini
Simone Martini
Kunstbus - ... van het schilderij afspeelt. tot voorbeeld kies ik liefst de engelse

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3