YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek cultuur engelse engelse wals engelse hoorn engelse opera kunst engelse schilderkunst georgian britse kunst engelse muziek engelse kunst taal engels werkwoord d/t woordkeuze uitspraak en klemtoon samenstelling lastige woorden buigings-e uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis etymologie apostrof meervoudsvorming barbarisme woordgebruik cor anglais literair design architectuur persoonsvorm alternatieve spelling fotografie film basisregels morris goossens queen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1131 voor - engelse - in 0.0503931045532227 seconden.

Engelse hoorn

Muziekbus - Engelse hoorn of althobo Houten blaasinstrument behorend tot de hobofamilie, een kwint lager gestemd, en voorgeschreven in grote orkesten. De Engelse hoorn behoort tot de familie van de hobo en is wat toonhoogte betreft bij de altligging in te delen. ... engelse

                                                                                                                                           

Engelse wals

Muziekbus - Engelse wals ( dans) De Engelse wals is een stijldans in 1921 ontstaan en is langzamer dan de Weense wals. De voorloper van de engelse wals is de Boston, die reeds in 1874 vanuit Amerika werd ingevoerd. ... engelse

                                                                                                                                           

Engelse opera

Muziekbus - In Engeland beleefde de opera (of wat men er daar onder verstond) een korte bloeitijd in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Tijdens de regering van James I (van 1603 tot 1625) en Charles I (van 1625 tot 1649) bloeide er een aristocratische vorm van vermaak die wel enigszins leek op het Franse hofballet, namelijk de masque (maskerspel). ... engelse

                                                                                                                                           

Engelse muziek

Muziekbus - Engelse Muziek In de negentiende eeuw was veel Engelse muziek schatplichtig aan Duitsland, in de achttiende eeuw aan Italië, in de zeventiende aan Frankrijk, in de zestiende aan Italië en Spanje, en in de vijftiende eeuw aan Frankrijk. ... engelse

                                                                                                                                           

Engelse kunst

Kunstbus - Engelse kunst viel in de tijd van de Angelsaksische koninkrijken (5e-11e eeuw). Uit deze tijd zijn verluchte handschriften, edelsmeedwerk en gebeeldhouwde kruisen bewaard gebleven en dateert de Oud- Engelse literatuur. ... engelse

                                                                                                                                           

Hoe moet ik het werkwoord downloaden vervoegen? Of kunnen van oorsprong Engelse werkwoorden niet vervoegd worden?

Genootschap Onze Taal - Van oorsprong Engelse werkwoorden kunnen wel degelijk vervoegd worden. Hierbij gaan we zo veel mogelijk uit van de Nederlandse regels. ... ik het werkwoord downloaden vervoegen? of kunnen van oorsprong engelse

                                                                                                                                           

Mag je in een Nederlandse tekst Engelse woorden gebruiken? En zo ja, moet je die dan cursiveren?

Genootschap Onze Taal - Ja, in een Nederlandse tekst kunnen gewoon Engelse woorden gebruikt worden. Die hoeven niet gecursiveerd te worden, behalve als de kans groot is dat de lezer het woord niet kent. In dat geval kan het verstandig zijn om het woord de eerste keer te cursiveren of tussen enkele aanhalingstekens te zetten, en te voorzien van een korte toelichting (eventueel in een voetnoot). ... je in een nederlandse tekst engelse

                                                                                                                                           
Wat is de juiste uitspraak van cornedbeef: [kor-nèt-bief] of [koo(r)nd-bief] - op z'n Engels?
Genootschap Onze Taal - Zowel de Nederlandse als de Engelse uitspraak van cornedbeef ('gezouten rundvlees') komt voor in de woordenboeken; beide uitspraakvarianten zijn juist. De Engelse uitspraak [koo(r)nd-bief] (waarbij de oo uitgesproken wordt als de o in amazone of horen ) is veel minder gebruikelijk dan de Nederlandse, en de slager zal u misschien niet eens begrijpen. ... [koo(r)nd-bief] - op z'n engels? zowel de nederlandse als de engelse

                                                                                                                                           
Wat is juist: lifemuziek of livemuziek?
Genootschap Onze Taal - Bij livemuziek gaat het om muziek die niet is opgenomen: het is 'levende muziek'. Het Engelse live is hier een verkorting van alive ('levend'). Op het woord lifemuziek ('levensmuziek') is op zichzelf weinig aan te merken, maar als het gebruikt wordt terwijl livemuziek bedoeld is, is het onjuist. ... om muziek die niet is opgenomen: het is 'levende muziek'. het engelse

                                                                                                                                           
Spreek je sweater uit als [swetter] of als [swieter]?
Genootschap Onze Taal - De Engelse uitspraak van sweater is in elk geval [swetter], rijmend op letter. Maar in de meeste Nederlandse naslagwerken is ook de 'vernederlandste' uitspraak [swieter] opgenomen, bijvoorbeeld in het Uitspraakwoordenboek (2000), het woordenboek van Verschueren (1996) en de grote Van Dale (2005). ... je sweater uit als [swetter] of als [swieter]? de engelse

                                                                                                                                           
Wat is juist: een relaxed dagje of een relaxt dagje?
Genootschap Onze Taal - Een relaxed dagje is juist. De Engelse schrijfwijze op -ed wordt dus bewaard. ... dagje of een relaxt dagje? een relaxed dagje is juist. de engelse

                                                                                                                                           
Ik ken de rooms-katholieke missie en de buitenlandse missie, maar wat voor missie is bedoeld in 'Onze missie is het ontwikkelen van superieure producten en diensten'?
Genootschap Onze Taal - In deze voorbeeldzin betekent missie: '(langetermijn)doelstelling van een bedrijf of instelling'. Missie is hier waarschijnlijk een verkorte vertaling van het Engelse begrip mission statement ('een bondige formulering, vaak in één zin, van de doelstellingen van een bedrijf'). ... missie is hier waarschijnlijk een verkorte vertaling van het engelse

                                                                                                                                           
Wat is de herkomst van het woord blauwkous?
Genootschap Onze Taal - De grote Van Dale (2005) vermeldt bij blauwkous de omschrijving "spotnaam voor een vrouw die geleerd is of daarvoor wil doorgaan en een zekere minachting voor huishoudelijke zaken toont". Het woord is in 1872 voor het eerst gesignaleerd in het Nederlands; het is een letterlijke vertaling van het Engelse blue-stocking. ... in het nederlands; het is een letterlijke vertaling van het engelse

                                                                                                                                           
Waar komt de zegswijze een robbertje vechten ('een partijtje vechten') vandaan?
Genootschap Onze Taal - Het woord robbertje, of beter gezegd robber, komt uit het kaartspel. Onder andere bij de Engelse kaartspelen whist en bridge duidde robber (ook wel rubber ) een reeks bijeenhorende partijen aan. In overdrachtelijk gebruik kreeg robber(tje) de betekenis 'bepaalde korte periode (van een actie)', aldus het Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN). ... gezegd robber, komt uit het kaartspel. onder andere bij de engelse

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van baby: baby's of babies?
Genootschap Onze Taal - Het juiste meervoud is baby's. Woorden die eindigen op een y (met daarvoor een medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof plus s. De 'Engelse' meervoudsvorm met -ies ( babies, hobbies, lollies, etc. ... medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof plus s. de ' engelse

                                                                                                                                           
Is er iets aan te merken op een glimp opvangen van iets/iemand?
Genootschap Onze Taal - Nee, een glimp van iemand/iets opvangen is juist. De uitdrukking een glimp opvangen is oorspronkelijk een vertaling van het Engelse to catch a glimpse. Toch wordt een glimp opvangen al lange tijd niet meer afgekeurd als anglicisme. ... een glimp opvangen is oorspronkelijk een vertaling van het engelse

                                                                                                                                           
Waar komt knof in knoflook vandaan?
Genootschap Onze Taal - Knof zelf betekent niets; knoflook is een verbastering van kloflook, dat moeilijk uit te spreken was vanwege de twee l 'en die zo vlak na elkaar staan. Klof- in kloflook is een afleiding van het zelfstandig naamwoord kloof of het werkwoord klieven; het verwijst naar de kleine 'kloofjes' tussen de tenen van een bolletje knoflook. ... de tenen van een bolletje knoflook. een verwant woord is het engelse

                                                                                                                                           
Cor Anglais
Muziekbus - Engelse hoorn ... anglais engelse

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden met een q (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal

Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... quoot, jij/hij quoot jij/hij quootte gequoot verwante adviezen engelse

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden met een h (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal

Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... hyve, jij/hij hyvet jij/hij hyvede gehyved verwante adviezen engelse

                                                                                                                                           
Queen
Muziekbus - Queen - Bohemian Rhapsody Britse rockgroep, opgericht in 1970 Engelse kunstacademie-studenten Brian May en Jim Staffel de groep 'Smile' op. Brian's vriend Roger Taylor, die een opleiding tot tandarts volgt sluit zich bij het duo aan. ... queen - bohemian rhapsody britse rockgroep, opgericht in 1970 engelse

                                                                                                                                           
Richard Hamilton
Kunstbus - Engelse Schilder, geboren 24 februari 1922 te Londen. Hamilton was een van de voormannen van de Britse Pop Art (Poptical-art). Zijn schilderijen waren bijtende commentaren op de consumptiemaatschappij en de massacultuur. ... hamilton engelse

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden met een c (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal

Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... cybersquat jij/hij cybersquatte gecybersquat verwante adviezen engelse

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden met een z (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal

Genootschap Onze Taal - ik zandsurf, jij/hij zandsurft ... zoom, jij/hij zoomt jij/hij zoomde gezoomd verwante adviezen engelse

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2