YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: en en i en- ontkenningswoord taal los, aan elkaar of streepje moderne stilistiek en taalkunde lastige woorden europese commissie europese unie europees parlement raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden alternatieve spelling gewone wetgevingsprocedure afleiding aangepaste tussen-n gekwalificeerde meerderheid tussen-n: algemene regels auke zijlstra (pvv) eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) gerben-jan gerbrandy (d66) vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer raad van ministers retorische procedes en stijlfiguren de klassieke traditie cora van nieuwenhuizen-wijbenga (vvd) klank esther de lange (cda) paul tang (pvda) raad van europa henk kamp henk kamp (vvd, minister van economische zaken) europa 2020-strategie parlementaire commissie industrie, onderzoek en energie eu 2020-strategie sander dekker figuren en tropen algemeen lidstaten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1681 voor - en - in 0.160936832427979 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

en - (ontkenningswoord)

en I (toonloze uitspraak) ontkennend bw (verschillende dialecten). = mnl. en ‘id.’ ~ got. ni ‘id.’. Mogelijk vindt het woord zijn oorsprong in het nasale geluid dat een kind voortbrengt als het met gesloten mond protesteert tegen eten dat men het opdringt. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

ups and downs - (voorspoed en tegenspoed)

ups and downs (Engels ups and downs)<#>ups en downs [ups und 'dounz] de bergen en dalen in het leven.<#>ops en neers. Letterlijke vertaling van Engels ups and downs = voor- en tegenspoed; Eén bijkomstig nadeeltje heeft dat rigoreus overslaan momenteel wel: er blijft zo akelig weinig nl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

human - mens(en)-

human bn. Ontleend aan het Engels. [alg.] = mens(en)-, menselijk. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

woord- en zinfiguren

Term uit de retorica en de stijlleer voor die groep stijlfiguren die, anders dan de gedachtefiguren, een organisatie op syntactisch niveau als basis hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval met inversie, asyndeton-1, ellips, prolepsis-1, zeugma, anakoloet en apokoinou. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           

Audiovisueel- en mediabeleid

Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

reload(en) - herladen

reload(en) ww. Ontleend aan het Engels. [ict] = herladen. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Onderwijs- en jeugdbeleid

De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ondernemingen- en industriebeleid

Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mama / mamma
Het is allemaal goed. Alle naslagwerken vermelden mama én mamma en papa én pappa. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Norme-en-waardeloos / normen-en-waardenloos

Normen-en-waardenloos ('zonder normen en waarden') is juist. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

polls - peiling(en)

polls zn. Ontleend aan het Engels. [alg.] = peiling(en). De partij doet het goed in de peilingen, maar wat telt is de verkiezingsuitslag. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Onderzoeks- en innovatiebeleid

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Judith en Holofernus

Judith en Holofernus

Judith en Holofernes - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Dit ministerie houdt zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Samentrekking: middelbaar(-) en basisonderwijs

Nee, juist is middelbaar en basisonderwijs, zonder streepje. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

klip en klaar - (volstrekt duidelijk)

klip en klaar (Duits klipp und klar)<#>Verkeerd gebruik van gepaarde woorden. Het Duitsch gebruikt gaarne gepaarde woorden, ja, pleonastische dubbelvormen, die het Nederlandsch maar met één woord pleegt te vertalen. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Economisch en monetair beleid

Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Schengen- en visabeleid

Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Opleidingen en vakken met hoofdletter: geneeskunde / Geneeskunde

Algemeen bekende en veelvoorkomende schoolvakken en studierichtingen worden met kleine letters geschreven: - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

heen-en-weer - (veerboot)

heen-en-weertjie s.nw. Klein rukkie, oomblik. Uit Ndl. heen-en-weertje o.a. 'veerboot, botter, retoerkaartjie, sigsagsteek', met verkleining so genoem omdat dit slegs 'n klein rukkie of oomblik neem om 'n klein afstand heen en weer af te lê. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Authenticatie / authentificatie

Authenticatie en authenticeren zijn het gebruikelijkst. Authentificatie en authentificeren zijn echter ook goed. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Oorlog-en-Vrede

Oorlog en Vrede - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Box / boks, boxer / bokser
De woorden boks, boksen en bokser – met ks dus – hebben met de bokssport te maken. In andere betekenissen is het meestal box, boxen en boxer met een x. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

sakkerkoek-en-vijgen - (vloek of verwensing)

sakkerkoek - en - vijgen. Zeventiende-eeuwse bastaardvloek die bestaat uit sakker en een substitutievloek. Misschien moeten wij bij koek-en-vijgen denken aan Gods Lijden. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 141