YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: pvv pvda cda d66 sgp groenlinks sp pvdd vvd christenunie 50plus 13 vicky maeijer (pvv) denk tweede kamerverkiezingen 2017 vnl martin van rooijen william moorlag rens raemakers jesse klaver (groenlinks) sandra beckerman (sp) tamara van ark (vvd) max aardema (pvv) sadet karabulut (sp) roy van aalst (pvv) madeleine toorenburg (cda) joke de kock (pvda) pieter heerma (cda) geert wilders (pvv) lodewijk asscher (pvda) laura bromet (groenlinks) emile roemer (sp) karen gerbrands (pvv) 2 harry van der molen (cda) sharon dijksma (pvda) steven van weyenberg (d66) marianne thieme (pvdd) lisa westerveld (groenlinks) maarten hijink (sp) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12382 voor - emiel van dijk pvv - in 0.893839836120605 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... (pvv) mustafa amhaouch (cda) jeanine hennis-plasschaert (vvd) emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

P. (Peter) van Dijk

Peter van Dijk (1952) is sinds 28 maart 2017 Eerste Kamerlid voor de PVV. Eerder was hij dat van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 en van 8 september tot 29 december 2015. Die laatste periode als vervanger van Gabriëlle Popken. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De huidige Tweede Kamer
Ondanks acht zetels verlies is de VVD met 33 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV)

De Partij voor de Vrijheid is sinds 2011 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De PVV-fractie telt negen leden. In 2011 - 2015 waren dat er tien. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

B. (Boris) van der Ham

Boris van der Ham (1973) was van 23 mei 2002 tot 20 september 2012 Tweede Kamerlid van D66. Hij was eerder financieel bestuurslid van de Nationale Jeugdraad. Daarvoor was de heer Van der Ham acteur bij diverse toneelgezelschappen en voorzitter van de Jonge Democraten. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PVV en Eerste Kamerverkiezingen 2011

De PVV haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 23 mei 2011 10 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Machiel de Graaf. Voor de verkiezingen was de PVV nog niet vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Defensie (def)
Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over hun beleid. Dit betreft onder andere het materieelbeleid, het personeelsbeleid, Nederlandse deelname aan vredesmissies en het internationale veiligheidsbeleid. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw)
Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid. Dit betreft onder meer het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden, de sociale zekerheid, het inkomensbeleid (waaronder de armoedebestrijding), de combinatie van arbeid en zorg en het emancipatiebeleid. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft voorstellen met betrekking op het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Rijksvastgoed en Rijksdienst), Algemene Zaken en het Koninklijk Huis. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (buza)
Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over hun beleid. Dit betreft onder meer het internationale veiligheidsbeleid, het gemeenschappelijke buitenlands beleid van de Europese Unie, de mensenrechtensituatie in andere landen en de betrekkingen met andere landen. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)
Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen inzake de Europese samenwerking, zoals Europese verdragen. Ook overlegt de commissie met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De huidige Eerste Kamer
Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2015 wonnen D66 (vijf zetels), CDA, SP, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en Partij voor de Dieren die één zetel vooruit gingen. Verliezers waren PvdA (zes zetels), VVD (drie zetels) en PVV en GroenLinks (één zetel). ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
G.J.F. (Gabriëlle) Popken LL.M
Gabriëlle Popken (1983) is sinds 23 maart 2017 lid van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. In 2011-2017 was zij Eerste Kamerlid. Mevrouw Popken was eerder medewerker van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening. Tot 7 juni 2011 waren er de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI). ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ)
Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veiligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitie. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Financiën (fin)
Deze Tweede Kamercommissie houdt zich onder andere bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid ( Miljoenennota, Voorjaarsnota, Najaarsnota, nationale schuld) en met belastingen. Daarnaast wordt overleg gevoerd over het beleid inzake de financiële sector. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Gerrit van Dijk

Gerrit van Dijk (Uden, 1938) Gerrit van Dijk begon zijn carrière als schilder na zijn studie aan de Academie voor Kunst en Architectuur in Tilburg. Omdat het schilderen hem niet voldoende uitdrukkingsmogelijkheden bood, stapte hij begin jaren zeventig over naar het maken van animatiefilms. ... emiel - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Politiek leider van een partij

Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... emiel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Geurt van Dijk

Geurt van Dijk (Heteren 1941) is een Nederlandse beeldend kunstenaar. Van Dijk is beeldhouwer, etser, graficus, lithograaf, schilder en tekenaar. Zijn werk wordt gerekend tot het academisch maniërisme. ... emiel - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Louis van Dijk

Louis van Dijk ( Amsterdam, 27 november 1941) is een Nederlandse pianist. Na studies bij onder andere Piet van Egmond ging Van Dijk in 1959 naar het Amsterdams Conservatorium. In 1964 studeerde hij cum laude af in klassiek piano. ... emiel - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Ko van Dijk

Ko van Dijk (junior) (Amsterdam, 25 juli 1916 - Den Haag, 6 mei 1978) was een Nederlands toneel-, televisie-, film- en hoorspelacteur alsook toneelregisseur.Hij speelde in 46 jaar ruim 300 rollen, op toneel, in televisieseries, speelfilms en hoorspelen. ... emiel - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12