YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet-kok i els borst-eilers dr. e. (els) borst-eilers d66 kunst tweede kamer wiegel kok biografisch archief raad van state ginjaar minister kabinet jan marijnissen politieke partij tweede kamerleden zalm lubbers geertsema zandt politiek leider marijnen verhagen de jong cals van aartsen els borst lijsttrekker kvp groenlinks jolande sap vrouwen in de politiek mens en spirit/basisinkomen partij/v-r ppr femke halsema ria beckers marga klompe artikel 1 ina brouwer sylvana simons : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 135 voor - els borst - in 0.0173349380493164 seconden.

Dr. E. (Els) Borst-Eilers

Minister van Volksgezondheid in de kabinetten-Kok en bij de verkiezingen 1998 lijsttrekker van D66. Werd na een loopbaan als arts, ziekenhuisdirecteur, hoogleraar en vicevoorzitter van de Gezondheidsraad minister in het kabinet-Kok I. ... e. ( els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke lijsttrekkers
In 1977 werd Ria Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker in Nederland voor de PPR. Al eerder in 1952, 1963 en 1967 was Marga Klompé lijstaanvoerder van de KVP, maar zij was dit slechts in enkele provincies. ... vrouwelijke lijsttrekkers gestaag toe in nederland. cathy ub els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers D66
Sinds 24 juni 2006 is Alexander Pechtold lijsttrekker van D66. Voor hem was het Thom de Graaf die Roger van Boxtel versloeg in november 2001 bij de verkiezingen van de nieuwe lijsttrekker. De Graaf was in 2002 en 2003 lijsttrekker. ... naar een - voor die tijd - spectaculaire uitslag: zeven zet els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister van staat
Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. ... van staat was dr. marga klompe (1971-1986). de tweede was els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... werd van d66, dat als nieuw opgerichte partij nog geen kamerzet els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Democraten 66 (D66)
Democraten 66 (D66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. Sinds zijn verkiezing tot lijsttrekker op 24 juni 2006 is Alexander Pechtold politiek leider. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 door 44 'homines novi', waarvan er 25 eerder bij andere politieke partijen actief waren geweest. ... haalde bij de tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 19 zet els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Leiderschapswisselingen
Het politieke leven van een partijleider is uiteraard beperkt houdbaar. Een teleurstellend resultaat, het gevoel dat het wel 'mooi' is geweest, maar ook leeftijd of gezondheid kunnen redenen zijn voor vertrek. ... op als leider. in 1981 leidde terlouw d66 van 8 naar 17 zet els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... in de tweede kamer. voorbeelden waren: - ed nijp els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwen in de politiek
In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht. ... die een vergadering van de tweede kamer voorzat was joke stoff els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête vliegramp Bijlmermeer (1998-1999)
In 1998-1999 vond een parlementaire enquête plaats naar de vliegramp in de Bijlmermeer in 1992. Op zondag 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig, een El-AL Boeing 747, neer op een flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmermeer, waarbij 39 mensen om het leven kwamen. ... te krijgen. nog voor de commissie klaar was kwam een zove els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
euthanasie
Euthanasie ... nog niet in nederland. voormalig minister van volksgezondheid els - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie Democraten 66 (D66)
De fractie van D66 heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 negentien leden. Na de verkiezingen van september 2012 telde de D66-fractie twaalf leden. ... sjoerdsma msc, sj.w. 2012-09-20 10 belhaj, s. 2016-01-26 11 eng els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1998
De paarse coalitie behield bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 haar meerderheid, ondanks fors verlies van D66 (van 24 naar 14 zetels). PvdA en VVD (beide plus acht) compenseerden dat verlies echter ruimschoots. ... meerderheid, ondanks fors verlies van d66 (van 24 naar 14 zet els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
D66 en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1967
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de D66 en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1967. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de D66 deelnam aan de verkiezingen. ... voor de d66 staan vermeld in de tabel: het aantal behaalde zet els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Els Amman

Els Amman (Leiden, 4 september 1931 - Groningen, 4 augustus 1978), kunstenares die bekend is geworden door haar kleurrijke "rolling paintings" in de traditie van Werkman. ... els - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking een adder aan zijn borst koesteren vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Een adder aan zijn borst koesteren betekent 'aardig voor iemand zijn en dan stank voor dank krijgen; iemand helpen die vervolgens misbruik van je maakt'. ... van 620 tot 560 v.chr. hij is beroemd gebleven om zijn dierfab els - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is juist: een borstbesparende operatie of een borstsparende operatie?

Een borstsparende operatie is de beste keuze: de operatie spaart de borst. Het woord borstsparend staat onder meer in de grote Van Dale. ... er zijn bijvoorbeeld ledemaatsparende, huidsparende en tep els - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Els Vanden Meersch

18 maart 1970, Ninove Opleidingen - Hogeschool Sint-Lukas, Brussel: vrije grafiek - Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Vlaanderen, Antwerpen - 2001/2002 Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam Disciplines - fotografie / installatie / sound / video Tentoonstellingen - Hortus Panoramicus, Brueghelproject, Kasteeltuinen Gaasbeek en Groenenberg, 2001 - PENTAGON, Kunstencentrum STUK, Leuven, 2001 - Concrete, W139, Amsterdam, 2002 - Verboden op het werk te komen, de Brakke Grond, Amsterdam, 2003 Het werk van Els Vanden Meersch is een onderzoek naar de psychologische geladenheid van ruimtes. ... els - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1999: de Nacht van Wiegel
Op 18 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid voor een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid. Daarop bood het kabinet een dag later zijn ontslag aan. ... pvda, groenlinks, d66, sp en bierman hadden gezamenlijk 50 zet els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Els van der Graaf

In de inkttekeningen van Els van der Graaf voerden lange tijd bijna monochrome velden in diepe, verzonken kleuren de boventoon. In 2003 begon zich een andere werkwijze uit te kristalliseren die wel de gelaagdheid en intensiteit van het eerdere werk behield, maar tevens een veel grotere vrijheid in de beweging van het schilderen zelf en het combineren van verschillende verfsoorten, inkten en tekenmaterialen liet zien. ... els - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Nevenfuncties bij Kamerlidmaatschap
Voor zowel leden van Eerste als Tweede Kamer is het mogelijk om nevenfuncties te hebben naast het Kamerlidmaatschap. Er is echter een groot verschil in hoe dit ingevuld kan worden. Eerste Kamerleden besteden als regels wekelijks slechts één dag aan de werkzaamheden in de Eerste Kamer. ... hoe dit ingevuld kan worden. eerste kamerleden besteden als reg els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1999: de Nacht van Wiegel
Op 18 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid voor een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid. Daarop bood het kabinet een dag later zijn ontslag aan. ... pvda, groenlinks, d66, sp en bierman hadden gezamenlijk 50 zet els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractievoorzitters Tweede Kamer
Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... (d66) lubbers i lubbers (cda) lubbers ii lubbers (cda), nijp els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... van eekelen en korthals bekleedden beiden overigens inmidd els - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9