YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst elke krystufek krystufek taal betekenis voorzetsels d/t persoonsvorm buigings-e woordgeslacht woordkeuze getallen uitdrukkingen en spreekwoorden woordgebruik brief- en e-mailconventies etymologie europese commissie europese unie raad van de europese unie agentschap hof van justitie van de europese unie communautair bureau voor plantenrassen beleid landbouw plantenrassen cpvo community plant variety office elke lidstaat cultuur europees parlement europese raad tweede kamer kabinetsformatie kabinet europese hof van justitie minister-president eurocommissarissen minister regering commissie europese rekenkamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 961 voor - elke krystufek - in 0.0542070865631104 seconden.

Elke Krystufek

Kunstbus - Elke Krystufek ( 1970) Oostenrijkse kunstenares, woont en werkt in Wenen en Rotterdam, , Ik ben net als alle andere vrouwen of meisjes. Ik hou van domme Amerikaanse films, lifestyle magazines en tweedehandskleding. ... elke

                                                                                                                                           

Betekent om de maand 'elke maand' of 'elke twee maanden'?

Genootschap Onze Taal - Als er na het lidwoord geen getal wordt genoemd, is de betekenis van om minder duidelijk. Bij kleinere tijdseenheden ( seconde, minuut, uur ) betekent om meestal 'na verloop van één eenheid', ' elke/iedere'. ... om de maand ' elke

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Elk mens heeft een naam' of 'Elke mens heeft een naam'?

Genootschap Onze Taal - Zowel elk mens als elke mens is juist, maar elk mens is gewoner. ... is juist: 'elk mens heeft een naam' of ' elke

                                                                                                                                           

Is het 'Onze Taal organiseerd elke twee jaar een congres' of 'Onze Taal organiseert elke twee jaar een congres'?

Genootschap Onze Taal - 'Onze Taal organiseert elke twee jaar een congres' is juist. ... het 'onze taal organiseerd elke

                                                                                                                                           
Is er verschil tussen een tweewekelijkse cursus en een tweeweekse cursus?
Genootschap Onze Taal - Ja: een tweewekelijkse cursus vindt elke twee weken plaats (dus steeds met tussenpozen van veertien dagen). Een tweeweekse cursus heeft een totale duur van twee weken; de cursus duurt veertien dagen (of vindt in elk geval in zijn geheel binnen een tijdsspanne van veertien dagen plaats). ... en een tweeweekse cursus? ja: een tweewekelijkse cursus vindt elke

                                                                                                                                           
Waar komt 'Je zal ze de kost moeten geven!' vandaan?
Genootschap Onze Taal - De uitroep 'Je zal ze de kost moeten geven!' wordt vaak gebruikt in een situatie waarin er twijfel bestaat of iets wat beweerd is, werkelijk voor veel mensen geldt. Er wordt meestal mee bedoeld: 'je vergist je; er zijn veel mensen voor wie dit níét geldt'. ... scrabbelen saai vinden? je zal ze de kost moeten geven die het elke

                                                                                                                                           

Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?

Genootschap Onze Taal - Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, w elke

                                                                                                                                           
Is schrijlings goed gebruikt in de volgende zin: 'In de negentiende eeuw mochten vrouwen alleen schrijlings op een paard zitten'?
Genootschap Onze Taal - Nee, schrijlings is hier niet goed gebruikt. Schrijlings betekent 'met één been aan elke kant', en dat is hier juist níét bedoeld. In de negentiende eeuw moesten vrouwen in de amazonezit te paard zitten: overdwars, met beide benen aan één kant. ... niet goed gebruikt. schrijlings betekent 'met een been aan elke

                                                                                                                                           
Wat bedoelt een taalkundige met de term loper?
Genootschap Onze Taal - Een loper (ook wel passe-partout(woord) genoemd) is een woord dat weliswaar in elke zin past, maar weinig zegt. Voorbeelden zijn in feite en daadwerkelijk in de zin 'In feite zijn we nog niet toegekomen aan de daadwerkelijke invoering van het systeem. ... passe-partout(woord) genoemd) is een woord dat weliswaar in elke

                                                                                                                                           
Wanneer is het huidige millennium begonnen: in 2000 of in 2001?
Genootschap Onze Taal - Dat hangt vooral van je definitie af. Vanuit taalkundig oogpunt valt er niet veel meer over te zeggen dan dat millennium letterlijk '(geheel van) duizend jaar' betekent: het woord is gebaseerd op de Latijnse woorden mille ('duizend') en annus ('jaar'). ... en annus ('jaar'). een millennium kan dus welbeschouwd elke

                                                                                                                                           
Is het juist om te zeggen: 'Sinds ik weet wat voor streken zij levert, ben ik enorm op haar gebrand'?
Genootschap Onze Taal - Ja, dat is mogelijk, maar er zijn taalgebruikers die in deze zin gebeten beter vinden: 'Sinds ik weet wat voor streken zij levert, ben ik enorm op haar gebeten.' Gebeten zijn op iemand betekent vooral 'verbitterd zijn, kwaad op iemand zijn'. ... zijn, kwaad op iemand zijn'. wie op iemand gebeten is, zal elke

                                                                                                                                           
Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO)
Parlement & Politiek - Dit agentschap (afgekort CPVO) neemt aanvragen voor een kwekersrecht binnen de grenzen van de Europese Unie in behandeling. Dit gebeurt in het kader van EU-regelgeving die de juridische bescherming beoogt van plantenrassen. ... van bestuur die is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke

                                                                                                                                           
Deurne in Antwerpen
Kunstbus - Deurne is een plaats in België en een district van de stad Antwerpen. Het is opgedeeld in de wijken: Oost, Noord, Zuid, West, Centrum. Elke wijk telt ongeveer 10.000 tot 15.000 inwoners. Het ontstaan van een nederzetting In de 19e eeuw breekt een nieuwe bloeiperiode voor Antwerpen aan, diverse inwijkelingen uit de Kempen vinden de weg naar de opkomende grootstad en vestigen zich in Borgerhout en Deurne. ... is opgedeeld in de wijken: oost, noord, zuid, west, centrum. elke

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Parlement & Politiek - Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... - hoofdinhoud na elke

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... de europese commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. elke

                                                                                                                                           
Denis Gaultier
Muziekbus - Denis Gaultier geb. Parijs 1597/1603?, gest. Parijs 1672 Frans componist en luitist Hij werd ook wel 'Gaultier le jeune' (de jonge Gaultier) of 'Gaultier Paris' genoemd. Hij wordt vaak verward met zijn neef Ennemond Gaultier. ... voor anne de chambre, 1652) bevat twaalf reeksen (een in elke

                                                                                                                                           
Gaudí
Gaudí
Kunstbus - Antoni Gaudí y Cornet Spaanse architect, geboren 25 juni 1852, Reus (Tarragona) - overleden 10 juni 1926 te Barcelona Antoni Gaudí staat bekend om het uitbundige gebruik van kleur, textuur en beweging in zijn gebouwen waarmee hij aan de wieg stond van de Catalaanse art-nouveau beweging en een van de grondleggers van de organische architectuur is. ... en hebben de twaalf apostelen ieder een eigen klokkentoren. elke

                                                                                                                                           
Notenschrift
Muziekbus - schrijfwijze waarmee muziekstukken genoteerd worden. Aan elke toon wordt een bepaalde noot uit de toonladder toegevoegd, die acht tonen omvat; daartoe komen verhoogde en verlaagde tonen. Al naar gelang de lengte van de toon heeft men verschillende aanduidingen en symbolen, bijv. ... schrijfwijze waarmee muziekstukken genoteerd worden. aan elke

                                                                                                                                           
Georg Hegel
Kunstbus - Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 27 augustus 1770 – Berlijn, 14 november 1831) was een Duits filosoof. Hij is een van de centrale representanten van het 19e-eeuwse Duitse idealisme. Daarin staat de gedachte centraal dat niet de materie de grond van de werkelijkheid is, maar ideeën - door Hegel afwisselend het Absolute, de Geest of de Rede genoemd. ... rede'. zeitgeist volgens een breed aangehangen opvatting zou elke

                                                                                                                                           
Aktie Tomaat
Kunstbus - Actie tomaat (1969/ 1970) Protestactie die het Nederlandse toneel in 1969/ 70 gedurende een half jaar ontregelde en gezien wordt als het begin van een serie omwentelingen in het theater. In het Gevestigde Nederlands theater heerste een hiërarchische koele cultuur, maar in de toneelwereld begon het te gisten. ... tijd. hij trachtte zijn werk goed te doen, maar werd elke

                                                                                                                                           
broeikasgassen
Kunstbus - Vrije moleculen zijn moleculen die "geen last hebben van hun buren". In ideale gassen wordt voldaan aan de noodzakelijke voorwaarde daartoe: de gasmoleculen hebben onderling geen interactie. Reële gassen, onder normale omstandigheden van druk en temperatuur zoals in de lagere atmosfeer, voldoen daar bij benadering aan. ... hoe meer dat gas kan bijdragen aan het broeikaseffect. over w elke

                                                                                                                                           
Andere spelers van de Europese Unie
Parlement & Politiek - Naast het Europees Parlement vormen spelen nog enkele andere organisaties een belangrijke rol in de Europese Unie. ... geven aan elk wetsvoorstel van de europese commissie en aan elke

                                                                                                                                           
Michel de Klerk
Kunstbus - Nederlandse kunstenaar, edelsmid, architect en vormgever van de Amsterdamse School, geboren 24 november 1884 Amsterdam - overleden 24 november 1923 Amsterdam. Biografie De Klerk was als zoon van diamantslijper Joseph Leman de Klerk en Rebekka Roeper afkomstig uit de doelgroep waar hij, overigens bij toeval, enkele van zijn meest vermaarde woningblokken voor ontwierp. ... gearticuleerde trappenhuizen. het blok voldeed aan de norm dat elke

                                                                                                                                           
Klok
Kunstbus - kan verwijzen naar: 1. slaginstrument (zie klokken) 2. klok (tijd), instrument waarmee de tijd wordt gemeten; 3. klok (digitale techniek), digitale impulstrein, waarvan elke periode een elektronische volgorde-schakeling in een volgende toestand brengt; 4. ... 3. klok (digitale techniek), digitale impulstrein, waarvan elke

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10