YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur element elementen taal stijlfouten ontleden voorzetsels hulpwerkwoord woordkeuze muziek design film goud melos thorium mangaan beatbox rattenkruit gouden arsenicum arseen ijzeren luc besson ijzer kunst architectuur hoofdletter of kleine letter italiaanse europees parlement constructieve kunst europese commissie namen europese unie neelie kroes vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer gunther oettinger constructivisme informatiebeleid kati piri (pvda) zirkoon : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 375 voor - element - in 0.0312590599060059 seconden.

element

Kunstbus - Element is een woord dat eigenlijk 'basisonderdeel' betekent. Het stamt af van de letters L-M-N waarmee de Romeinen hun alfabet lieten beginnen. Het woord betekent dus zoiets als de letters van het alfabet (het abc) betreffende. ... element

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Het beleid wordt gehandhaafd ' of 'Het beleid blijft gehandhaafd '?
Genootschap Onze Taal - Er bestaat een voorkeur voor 'Het beleid wordt gehandhaafd .' Blijft gehandhaafd is namelijk op te vatten als een vermenging van wordt gehandhaafd en blijft van kracht / blijft in stand. In handhaven zit al het element 'iemand (of iets) in de staat of toestand houden waarin hij/zij (het) zich bevindt'. ... blijft van kracht / blijft in stand. in handhaven zit al het element

                                                                                                                                           
Wat zijn voorzetsels?
Genootschap Onze Taal - Voorzetsels drukken de relatie uit tussen de woordgroep waar het voorzetsel deel van uitmaakt en een ander element in de zin. Voorzetsels zijn bijna altijd onderdeel van een woordgroep waarin het hoofdwoord een zelfstandig naamwoord is. ... woordgroep waar het voorzetsel deel van uitmaakt en een ander element

                                                                                                                                           
Luc Besson
Kunstbus - Luc Besson ( Parijs, 18 maart 1959) is een Franse filmregisseur. Biografie Reeds op jonge leeftijd toonde Besson een verbazende creativiteit. The Fifth Element is hier een bewijs van. Toen Luc Besson 16 jaar oud was schreef hij, op een regenachtige zondagmiddag, de eerste versie van The Fifth Element. ... leeftijd toonde besson een verbazende creativiteit. the fifth element

                                                                                                                                           
Mangaan
Kunstbus - Mangaan (oorspr. manganesium) is een zilvergrijs overgangsmetaal, een scheikundig element met symbool Mn en atoomnummer 25. In zuivere toestand lijkt mangaan veel op ijzer; het is echter harder. Aan de lucht blootgesteld wordt het met een bruine oxidelaag bedekt. ... is een zilvergrijs overgangsmetaal, een scheikundig element

                                                                                                                                           
Melos
Muziekbus - [Grieks], het melodische element van de melodie in tegenstelling tot het ritmische en harmonische element ... [grieks], het melodische element

                                                                                                                                           
beatbox
Muziekbus - Beatbox, ook wel bekend als The Human Beatbox, Vocal Percussion ('vocale percussie') en The Fifth Element of Hiphop ('Het Vijfde Element van de Hiphop'), is de kunst van het maken van ritmes en beats met de mond. ... beatbox, vocal percussion ('vocale percussie') en the fifth element

                                                                                                                                           
arsenicum
Kunstbus - Arseen of arsenicum is een scheikundig element met symbool As en atoomnummer 33. Het is een grijs metalloïde. Ook arseentrioxide, As2O3 wordt soms aangeduid als arseen. Toxicologie en veiligheid Arseen en veel Arseenverbindingen zoals rattenkruit zijn extreem giftig. ... arseen of arsenicum is een scheikundig element

                                                                                                                                           
ijzer
Kunstbus - Het ijzer IJzer kan o.m. verwijzen naar:. IJzer ( element), het metaal ijzer, een scheikundig element met symbool Fe, een zwaar metaal dat in gebonden toestand veel in de grond voorkomt.. Staal, een legering bestaand uit ijzer en koolstof. ... het ijzer ijzer kan o.m. verwijzen naar:. ijzer ( element

                                                                                                                                           
goud
Kunstbus - Goud is een scheikundig element met symbool Au (latijns: Aurum) en atoomnummer 79. Het is een geel metalliek overgangsmetaal. Zuiver goud is een dicht maar zacht metaal. Voor het gebruikt kan worden, moet het gezuiverd worden en voor de meeste doeleinden wordt het gemengd met andere materialen om het harder te maken. ... goud is een scheikundig element

                                                                                                                                           
thorium
thorium
Kunstbus - Thorium is een scheikundig element met symbool Th en atoomnummer 90. Thorium is in 1828 ontdekt en vernoemd naar de Noorse god van de donder, Thor. Bronnen In lage concentraties wordt thorium in veel gesteenten aangetroffen. ... thorium is een scheikundig element

                                                                                                                                           
Kobaltblauw
Kobaltblauw
Kunstbus - Kobaltblauw is een pigment met een intens blauwe en zuivere kleur. Het is kostbaar maar tevens uitzonderlijk stabiel. De naam kobalt komt van het woord kobold, een ondergrondse kwelgeest, waarvan men dacht dat hij vindplaatsen van zilvererts verontreinigde. ... door de grote meesters gebruikt voor luchten en als drogend element

                                                                                                                                           
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... zijn intrede, zij het veelal ingeweven als contrasterend element

                                                                                                                                           
Amerikaanse schilderkunst
Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw Sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw heeft de Amerikaanse kunst, die begonnen is als een anonyme ambachtelijke schilder- en beeldhouwkunst, onder voogdij van Europa gestaan. ... tot het onderwerp allereerst een terugkeer tot het literaire element

                                                                                                                                           
constructivisme
Kunstbus - Constructivisme Tatlins Tower Het constructivisme is een omstreeks 1913 in Rusland ontstane kunstrichting van de moderne kunst die voor schilder- en beeldhouwkunst de beperking tot puur geometrische vormen in hun compositie of constructie verlangde. ... doorslaggevend is de compositie van de 'technische' vorm element

                                                                                                                                           
Jakob van Domselaer
Muziekbus - Nederlands componist van moderne klassieke muziek, (15 april 1890 - 5 januari 1960). Muzikale vertegenwoordiger van De Stijl. ' de welluidendheid is het listigst in de ruwe dissonant' (Van Domselaer) ' Ik ben een begin; de bloei zal me niet gegeven worden. ... zegt van domselaer: ' de stukken zo te spelen dat het "staande element

                                                                                                                                           
Amerikaanse architectuur
Kunstbus - Bouwen in de Verenigde Staten Amerikaanse architectuur rond het midden der twintigste eeuw Tekst in het kader van de tentoonstelling '50 jaar moderne kunst in de USA' in 1956 in het gemeentemuseum 's-Gravenhage van 2 maart tot 15 april 1956. ... de zakenwereld geweest, die uit interesse voor het reklame- element

                                                                                                                                           
Wat is juist: een casanova of een Casanova?
Genootschap Onze Taal - Juist is een casanova. De kleine letter is hier correct omdat het woord niet langer de persoon Casanova aanduidt, maar een algemene aanduiding voor een vrouwenverleider geworden is. ... zijn alertheid verliest en hem onderschat') comaneci (' element

                                                                                                                                           
humor
Kunstbus - De humor (m) Situatie of uitspraak die vrolijke verbazing en gelach opwekt. De humorist (m)(humoristen) == humoristisch persoon Humoristisch ( bijvoeglijk naamwoord; humoristischer, meest humoristisch) == geestig De humoreske (humoresken) == kort humoristisch vertelsel, muziekstuk enz. ... met bloed, geassocieerd met de lente (nat en warm), en met het element

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Kunstbus - Rembrandts oeuvre Noord- Nederlands kunstenaar, geboren 15 juli 1606 Leiden - overleden 4 oktober 1669 Amsterdam, 8 oktober 1669 begraven. Leerling van Pieter Lastman, Jacob Isaacsz. van Swanenburgh, Beinvloed door Jacob Symonsz. ... monogram en gedateerd 1627. in dit werk verschijnt een nieuw element

                                                                                                                                           
Beleid informatiemaatschappij
Parlement & Politiek - Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... rol in onze economie en samenleving. een belangrijk element

                                                                                                                                           
aluminium
Kunstbus - Het aluminium Chemisch element, een zilverkleurig en zeer licht aardmetaal Aluminium is een scheikundig element met symbool Al en atoomnummer 13. Het is een zilverwit hoofdgroepmetaal. Ontdekking Verbindingen van aluminium waren al in de oudheid bekend. ... het aluminium chemisch element

                                                                                                                                           
Zirkoon
Kunstbus - Zirkoon kan verwijzen naar:. het element Zirkonium; een scheikundig element met symbool Zr en atoomnummer 40. Het is een goudkleurig overgangsmetaal.. het mineraal Zirkoon. Zirkoon ( mineraal) Het mineraal zirkoon is een silicaat met de chemische formule ZrSiO 4. ... zirkoon kan verwijzen naar:. het element

                                                                                                                                           
Lars von Trier
Lars von Trier
Kunstbus - Lars Trier ( Kopenhagen, 13 april 1956) is een Deens filmregisseur, bekend om zijn originele manier van werken. Samen met collega Thomas Vinterberg bedacht en begon hij het Dogma 95 collectief. Op de middelbare school werd Trier Von Trier genoemd, waarna hij besloot zich voortaan zo te noemen. ... filmschool. zijn eerste lange speelfilm was forbrydelsens element

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 186