YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement europese commissie europese unie raad van de europese unie voorzitterschap europese unie trojka europees hof van justitie digitale interne markt europese aanpak klimaatverandering nederland trojka italie, letland, luxemburg luxemburgs voorzitterschap europese unie 2e helft 2015 luxemburg voorzitter eu luxembourg eu presidency ep xavier bettel italie jean-claude juncker europees passagiersnamen register letland ttip luxembourg presidency klimaatconferentie europese aanpak bootvluchtelingen pnr voorzitterschap luxemburg efsi parijs eu2015lu voorzitterschap europa 2020-strategie gekwalificeerde meerderheid europees fonds voor strategische investeringen (efsi) niet met het onderwerp zou moeten bezighouden lidstaten europese investeringsbank eu 2020-strategie gewone wetgevingsprocedure raadsformatie vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 7 van 7 voor - efsi - in 0.00939583778381348 seconden.
Luxemburgs voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2015 (EU2015LU)
Parlement & Politiek - Als één van de medeoprichters van de Europese Unie wilde Luxemburg zich tijdens haar voorzitterschap richten op het terugwinnen van het vertrouwen van de 500 miljoen burgers die in de Europese Unie wonen. ... het europees fonds voor strategische investeringen ( efsi

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... lanceerde in 2015 het european fund for strategic investments ( efsi

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... het europees fonds voor strategische investeringen ( efsi

                                                                                                                                           
Ondernemingen- en industriebeleid
Parlement & Politiek - Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... 2020-strategie europees fonds voor strategische investeringen ( efsi

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... heet het fonds het european fund for strategic investments ( efsi

                                                                                                                                           
Slowaaks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2016 (EU2016SK)
Parlement & Politiek - Van 1 juli tot en met 31 december 2016 vervulde Slowakije het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Slowakije nam het stokje over van Nederland. Het was de eerste keer dat dat land het voorzitterschap bekleedde. ... van het europees fonds voor strategische investeringen ( efsi

                                                                                                                                           
Europese Investeringsbank (EIB)
Parlement & Politiek - Dit orgaan financiert projecten waarmee de doelstellingen van de Europese Unie kunnen worden gerealiseerd. De EIB leent goedkoop geld en leent dat op haar beurt tegen gunstige voorwaarden uit aan banken en bedrijven. ... deel aan het europees fonds voor strategische investeringen ( efsi

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 21