YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer tweede kamer provinciale staten eerste kamerverkiezingen eerste kamerleden tweede kamerleden kiesdeler koninklijk besluit voorkeurstemmen kieswet lijstverbindingen grondwetsherziening van 1983 eerste kamerverkiezingen van 2011 eerste kamerverkiezingen 2015 wijze van verkiezing eerste kamer zetelverdeling eerste kamer 1946 - heden eerste kamer - wijze van verkiezingen verkiezingen waren op 26 mei 2015 getrapte verkiezingen alles over voorkeurstemmen sgp evenredige vertegenwoordiging christenunie partij voor de dieren 50plus politieke partij vvd pvda cda d66 groenlinks tweede kamerverkiezingen sp geert wilders pvv lijstencombinaties hannie van leeuwen kabinet-den uyl kabinet-rutte i kabinet-balkenende ii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2191 voor - eerste kamerverkiezingen - in 0.205157995223999 seconden.
Zoekterm eerste is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Eerste Kamerverkiezingen

De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 2011

Op maandag 23 mei 2011 werd een nieuwe Eerste Kamer gekozen. De (gedoog)coalitie VVD-CDA-PVV kreeg 37 zetels, net een zetel te weinig voor een meerderheid: De PVV komt voor het eerst in de Eerste Kamer met 10 zetels. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 2015

Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 2007

Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 2003

Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1999

Op 25 mei 1999 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De drie regeringspartijen behaalden een kleine meerderheid: 38 zetels. Verlies was er vooral voor VVD en D66. GroenLinks was met een verdubbeling van het zeteltal de grote winnaar. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1995

Op 29 mei 1995 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Er deden zich flinke verschuivingen voor. Winnaar was de VVD, die met elf zetels winst bijna verdubbelde. Van de regeringspartijen ging de PvdA twee zetels achteruit en D66 vijf. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1983

Op 31 augustus 1983 kozen de Provinciale Statenleden voor het eerst tegelijk de nieuwe Eerste Kamer. Die Kamer werd ook voor het eerst voor vier jaar gekozen. Grote winnaar was de VVD en grote verliezer de PvdA. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1986

Op 20 mei 1986 kozen de Provinciale Statenleden een nieuwe Eerste Kamer. De verkiezing was nodig, vanwege aanneming van voorstellen in eerste lezing tot grondwetsherziening. De Eerste Kamer had tevergeefs aangedrongen op uitstel tot 1987. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1991

In de op 28 mei 1991 gekozen Eerste Kamer was het CDA met 27 zetels veruit de grootste fractie. Na de slechte uitslag bij de Statenverkiezingen was al duidelijk dat de PvdA een fors aantal zetels moest inleveren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1987

In de op 9 juni 1987 gekozen Eerste Kamer behielden regeringsfracties CDA en VVD samen slechts een meerderheid van 38 zetels. Dat kwam doordat de VVD vier zetels verloor. De partijen hadden hun lijsten verbonden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1983-2015

Tussen 1815 en nu zijn er dikwijls wijzigingen geweest in de manier waarop de Eerste Kamer gekozen werd en hoelang de zittingstermijn was. Zo ook bij de grondwetsherziening van 1983, waarna de zittingstermijn van Eerste Kamerleden van zes naar vier jaar veranderde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerlid

De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... zittende kamerleden kunnen zich wel laten herverkiezen bij nieuwe eerste kamerverkiezingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2002

Op 15 mei 2002 waren er reguliere (vierjaarlijkse) verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. De uitslag gaf een aardverschuiving te zien. Grote winnaar was de Lijst Pim Fortuyn (LPF) die in één klap 26 zetels veroverde. ... de vorming van het eerste kabinet komt in 1994 tot stand nadat de zittende coalitie van cda en pvda haar meerderheid heeft verloren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Provinciale Statenverkiezingen 2015
De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. ... door deze uitslag hebben vvd en pvda in de eerste kamer steun van meer (oppositie)fracties nodig dan tot nu het geval was. ... de statenverkiezingen stonden in belangrijke mate in het teken van de daarop volgende eerste kamerverkiezingen van 26 mei. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... eerste kamerverkiezingen de 75 leden van de eerste kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De huidige Eerste Kamer

Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2015 wonnen D66 (vijf zetels), CDA, SP, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en Partij voor de Dieren die één zetel vooruit gingen. Verliezers waren PvdA (zes zetels), VVD (drie zetels) en PVV en GroenLinks (één zetel). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet

Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... mogelijk, maar aangezien provinciale staten, die de eerste kamerleden kiezen, niet kunnen worden ontbonden, zijn nieuwe eerste kamerverkiezingen feitelijk zinloos. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... eerste kamerverkiezingen de 75 leden van de eerste kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Zetelverdeling Eerste Kamer 1946-heden

In dit overzicht staat de zetelverdeling van de Eerste Kamerverkiezingen tot 2015. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

CDA en Eerste Kamerverkiezingen 2007

Het CDA haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 29 mei 2007 21 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Jos Werner. Het CDA had voor de verkiezingen 23 zetels in de Eerste Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijen
De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... partijen in de eerste en tweede kamer vvd de volkspartij voor vrijheid en democratie (vvd) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer eth ... in de aanloop naar tweede kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen Provinciale Staten
Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. ... de leden van provinciale staten kiezen eens in de vier jaar de eerste kamer. ... over kiesrecht politieke betekenis in 2003, 2007 en 2011 vonden de provinciale statenverkiezingen binnen een jaar na de tweede kamerverkiezingen en het aantreden van een nieuw kabinet plaats. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 1982

Onder aanvoering van Ed Nijpels won de VVD bij deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen tien zetels (van 26 naar 36 zetels). De PvdA herstelde zich van een zware nederlaag bij de Statenverkiezingen van maart en won drie zetels ten opzichte van 1981. ... na een niet al te lange formatie bereikten cda en vvd begin november een akkoord over de vorming van het eerste kabinet-lubbers. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 143