YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur tweede kamer biografisch archief tweede kamerleden eerste kamerleden evenredige vertegenwoordiging kiesrecht verkiezingsuitslag procedure ambtsmisdrijven parlementaire immuniteit politieke partij kamerleden pvda vvd groenlinks regering raad van state staten-generaal algemene rekenkamer fractievoorzitters fractie tweede kamerlid eerste kamer sgp provinciale staten christenunie eerste kamerverkiezingen partij voor de dieren eerste kamerlid 50plus voorzitter gemeenteraad steenkamp huydecoper van maarsseveen eerste kamerverkiezingen van 26 mei 2015 de vos van steenwijk beerenbroek van eysinga eerste kamer - kamerleden : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6931 voor - eerste kamerlid - in 0.476240873336792 seconden.
Zoekterm eerste is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Eerste Kamerlid

De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Inkomen Eerste Kamerlid

Een 'gewoon' Eerste Kamerlid ontvangt per 1 januari 2017 een bruto vergoeding van ruim 29 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daar komen vervolgens nog wel enkele onkostenvergoedingen bij. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerlid

De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... de staten-generaal (het nederlandse parlement) bestaan uit een eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden Eerste Kamerleden

Wat is er te zeggen over Eerste Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste eerste Kamerlid, het oudste Eerste Kamerlid of de eerste vrouw in de Eerste Kamer? ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kamerlid

Iemand die een zetel heeft in de Eerste of de Tweede Kamer. ... iemand die een zetel heeft in de eerste - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Vrouwelijke Eerste Kamerleden

De Eerste Kamer telt op dit moment 26 vrouwen. Dit aantal is verdeeld over 9 politieke partijen. De fracties van de ChristenUnie, SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren hebben geen vrouwelijke leden. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitter Eerste Kamer

De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers
De tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens ziekte, zwangerschap en bevalling is bij wet geregeld. Het gaat hierbij om leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, leden van het Europees Parlement, als mede leden van de gemeenteraad en provinciale staten. ... wet geregeld. het gaat hierbij om leden van de tweede kamer, eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire immuniteit
Leden van de Staten-Generaal, ministers, staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan parlementaire debatten kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij daar zeggen of voor wat ze aan het parlement schrijven. ... maakt een vrije politieke discussie mogelijk. de tweede en eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De huidige Eerste Kamer

Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2015 wonnen D66 (vijf zetels), CDA, SP, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en Partij voor de Dieren die één zetel vooruit gingen. Verliezers waren PvdA (zes zetels), VVD (drie zetels) en PVV en GroenLinks (één zetel). ... huidige eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1995

Op 29 mei 1995 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Er deden zich flinke verschuivingen voor. Winnaar was de VVD, die met elf zetels winst bijna verdubbelde. Van de regeringspartijen ging de PvdA twee zetels achteruit en D66 vijf. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 2007

Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Aanvang Kamerlidmaatschap

Tweede Kamerleden worden op basis van de verkiezingsuitslag benoemd door de voorzitter van het centraal stembureau. Deze verstrekt de benoemde een schriftelijke verklaring, die met een aantal andere schriftelijke verklaringen (de zogenaamde geloofsbrieven ) moet worden ingeleverd bij de Tweede Kamer. ... tot de beediging. beediging het lidmaatschap van de tweede of eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1991

In de op 28 mei 1991 gekozen Eerste Kamer was het CDA met 27 zetels veruit de grootste fractie. Na de slechte uitslag bij de Statenverkiezingen was al duidelijk dat de PvdA een fors aantal zetels moest inleveren. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 2003

Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 2015

Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1983

Op 31 augustus 1983 kozen de Provinciale Statenleden voor het eerst tegelijk de nieuwe Eerste Kamer. Die Kamer werd ook voor het eerst voor vier jaar gekozen. Grote winnaar was de VVD en grote verliezer de PvdA. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1986

Op 20 mei 1986 kozen de Provinciale Statenleden een nieuwe Eerste Kamer. De verkiezing was nodig, vanwege aanneming van voorstellen in eerste lezing tot grondwetsherziening. De Eerste Kamer had tevergeefs aangedrongen op uitstel tot 1987. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wat is juist: Tweede Kamerlid, Tweede Kamer-lid of Tweede-Kamerlid?

Tweede Kamerlid en Tweede Kamer-lid zijn juist. ... binnenkwam, was marianne thieme (helma lodders arriveerde als eerste - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen 1987

In de op 9 juni 1987 gekozen Eerste Kamer behielden regeringsfracties CDA en VVD samen slechts een meerderheid van 38 zetels. Dat kwam doordat de VVD vier zetels verloor. De partijen hadden hun lijsten verbonden. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie 50PLUS

50PLUS heeft sinds 2011 een vertegenwoordiger in de Eerste Kamer. Sinds mei 2015 telt de fractie twee leden. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitter Eerste Kamer - wetenswaardigheden

Hoewel voorzitter van de Eerste Kamer een belangrijke functie is, waren het nooit vooraanstaande politici die dat ambt bekleedden. In 1914 was er enige tijd sprake van dat Abraham Kuyper voorzitter zou worden, maar zijn doofheid verhinderde dat. ... eerste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 63