YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer tweede kamer kabinet regering minister-president cultuur ministerraad minister ministers kabinet-balkenende iv staatssecretarissen den uyl lubbers ii d66 provinciale staten eerste kamerleden wetsvoorstel parlementaire enquete rutte i recht van initiatief balkenende iv kok ii amendement balkenende iii 1986 kabinet-drees pvda vvd cda kabinet-rutte i staatssecretaris provinciale statenverkiezingen motie van afkeuring of van wantrouwen kabinet-balkenende ii sgp kabinetscrisis tweede kamerverkiezingen tweede kamerleden kabinet-kok ii cpn : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3257 voor - eerste kabinet lubbers - in 0.302720069885254 seconden.
Zoekterm eerste is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... welke onderwerpen controversieel zijn, wordt overigens bepaald door de tweede kamer en eerste kamer zelf. ... nieuw gevormd interim-kabinet beperkt missionair (uitschrijven verkiezingen, voorbereiden begroting en lopende zaken) 54 dagen lubbers ii mei-september 1989 conflict met vvd-fractie ongewijzigd demissionair (uitschrijven verkiezingen, voorbereiden begroting en l - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer

Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... rt 1 dag per week lidmaatschap is een hoofdfunctie lidmaatschap is een bijbaan eigen medewerkers geen eigen medewerkers kan een kabinet ten val brengen stelt zich als regel terughoudend op het primaat van de tweede kamer de vraag welke kamer belangrijker is, kan ... het derde kabinet-lubbers kreeg bijvoorbeeld geregeld te maken met 'oppositie' van regeringsfractie cda onder leiding van ad kaland. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet

Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. ... kabinetcrises een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met tweede kamer of eerste kamer ten val komen. ... drees en balkenende leidden de meeste kabinetten, terwijl lubbers met twaalf jaar de langstzittende minister-president is. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers II (1986-1989)

Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. ... kabinet-lubbers ii (1986-1989) - hoofdinhoud dit kabinet van cda en vvd is qua politieke samenstelling een voortzetting van het eerste kabinet-lubbers. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Lubbers III (1989-1994)

De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... op 22 augustus 1994 treedt het eerste kabinet-kok aan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Periode 1982-1994: kabinetten-Lubbers

Deze periode wordt gedomineerd door het CDA van premier Lubbers. Na het mislukte kabinet-Van Agt/Den Uyl/Terlouw komt er in november 1982 een centrumrechts kabinet onder leiding van de opvolger van Van Agt. ... er informatie kabinet-lubbers ii (1986-1989) dit kabinet van cda en vvd is qua politieke samenstelling een voortzetting van het eerste kabinet-lubbers. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... ook bij de laatste kabinetsformatie, gestart in maart 2017, is de eerste formatiepoging met vvd, cda, d66 en groenlinks mislukt. ... kabinetsformatie 1994 het kabinet-lubbers iii hield na de tweede kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van pvda en - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers
De tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens ziekte, zwangerschap en bevalling is bij wet geregeld. Het gaat hierbij om leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, leden van het Europees Parlement, als mede leden van de gemeenteraad en provinciale staten. ... een eerste poging in 1993 in 1993 diende het kabinet-lubbers iii een wetsvoorstel tot herziening van de grondwet in, waardoor het mogelijk moest worden voor volksvertegenwoordigers - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrises

Een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met Tweede Kamer of Eerste Kamer ten val komen. Bij interne conflicten kan worden gedacht aan een meningsverschil tussen ministers over een te nemen maatregel of over een wetsvoorstel dat in behandeling is. ... reiskostenforfait 3 mei 1989 kabinet-lubbers ii de vvd-fractie was het niet eens met het door het kabinet genomen besluit over afschaffing van het reiskostenforfait. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nationale conventie
De Nationale conventie werd per 1 januari 2006 ingesteld door minister Pechtold om de vraag te beantwoorden of belangrijke elementen uit het huidige staatsbestel nog voldeden. De CDA'er Rein Jan Hoekstra was voorzitter. ... en rapport met de titel 'hart voor de publieke zaak', zoals invoering van een correctief referendum, een terugzendrecht voor de eerste kamer en een andere procedure voor herziening van grondwet. ... het kabinet-balkenende iv gaf in december 2007 een reactie, waarin het aangaf de aanbevelingen positie te beoordelen voor zover die pasten ... commissie-de koning de commissie-de koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-lubbers. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden kabinetsformaties

Kabinetsformaties kunnen heel verschillend verlopen. Naast het staatshoofd (vroeger) en de voorzitter van de Tweede Kamer (sinds 2012) kunnen informateurs, formateurs en verkenners een rol spelen in het proces. ... in 1994 werd een soortgelijke opdracht verstrekt aan toenmalig eerste kamervoorzitter tjeenk willink. ... iv cda (-3), pvda (-9) 2003 balkenende ii d66 (-1) 2002 balkenende i vvd (-14) 1998 kok ii d66 (-10) 1994 kok i pvda (-12) 1989 lubbers iii pvda (-3) 1986 lubbers ii vvd (-9) 1982 lubbers i cda (-3) 1981 van agt ii cda (-1), pvda (-9) 1973 den uyl d66 (-5), kvp ( - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... opvallend is dat de door het kabinet-balkenende iv ingestelde staatscommissie grondwet (vrijwel) uitsluitend uit wetenschappers bestond. ... nationale conventie commissie-de koning (1991-1993) in 1991 stelde het derde kabinet-lubbers de commissie-de koning in die zich bezighield met staatkundige vernieuwing. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetten 1945-heden

Nederland heeft sinds 1945 tientallen verschillende kabinetten gehad. Drees en Balkenende leidden de meeste kabinetten, terwijl Lubbers met twaalf jaar de langstzittende minister-president is. In onderstaand overzicht staan alle kabinetten sinds 1945. ... in de eerste kamer kon het kabinet vanaf juni 2011 niet rekenen op een meerderheid, en was het afhankelijk van andere fracties (met name de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regeringsverklaring en debat in Tweede Kamer
Nadat het regeerakkoord is gesloten en de nieuwe bewindslieden zijn aangetreden, legt de minister-president in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. Als regel gebeurt dat een dag of tien na beƫindiging van de kabinetsformatie. ... als eerste krijgt de voorzitter van de grootste oppositiefractie het woord, daarna de voorzitter van de grootste regeringsfractie enz. ... in het debat over de regeringsverklaring in 1989 was er een ruzieachtig debatje tussen ruud lubbers en hans van mierlo. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... in het eerste kabinet-van agt (1977-1981) was zij staatssecretaris van vervoerszaken en ptt-zaken. ... daarna was mevrouw kroes minister van verkeer en waterstaat in het kabinet-lubbers i (1982-1986) en kabinet-lubbers ii (1986-1989). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij van de Arbeid (PvdA)
De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... de partij heeft acht zetels in de eerste kamer. ... de pvda heeft in het kabinet-rutte ii zes ministers en vier staatssecretarissen. ... na de val van kabinet-lubbers ii kwam de pvda in 1989 weer in de regering. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-De Koning
De Commissie-De Koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-Lubbers. Zij moest als (tweede) externe commissie antwoord geven op een aantal door de vraagpuntencommissie-staatkundige vernieuwing (commissie-Deetman) geformuleerde vragen. ... , de positie en verkiezing van de minister-president, de kabinetsformatie, de termijn van verkiezingen, het kiesstelsel voor de eerste kamer en een terugzendrecht voor de eerste kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. F. (Frits) Korthals Altes
Vooraanstaand Rotterdams advocaat met grote staat van dienst in de VVD. Was onder meer geruime tijd secretaris en voorzitter van zijn partij. Probeerde als voorzitter van de VVD tot tweemaal toe tevergeefs het kabinet-Van Agt/Wiegel ten val te brengen, omdat er van het beoogde puinruimen niets terecht kwam. ... minister van justitie in eerste kabinet-lubbers en tweede kabinet-lubbers. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt III (1982)

Nadat CDA-senator Piet Steenkamp als informateur is opgetreden en geconcludeerd heeft dat de breuk niet te lijmen is, formeert Van Agt (CDA) zijn tussenkabinet. ... op 4 november 1982 treedt het opvolgende eerste kabinet-lubbers aan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitter
Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij. Een belangrijke taak van de partijvoorzitter is dus om leiding te geven aan de 'vereniging' die de politieke partij is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor verkiezingen. ... dat is een wekelijks overleg met de bewindslieden en de top van de tweede kamerfractie, de eerste kamerfractie en de eurofractie van een partij. ... bij de meeste partijen vindt de politieke top in de tweede kamer en/of het kabinet het niet zo prettig als de partijvoorzitter zich nadrukkelijk politiek manifesteert. ... in de zomer van 1991 wordt bekend dat het kabinet-lubbers iii ingrijpende maatregelen in de wao wil nemen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... de eerste twee vormden een kabinet en sloten een regeerakkoord, maar tevens werd met de pvv een gedoogakkoord gesloten. ... de vvd liet in 1989 het kabinet-lubbers ii vallen over het reiskostenforfait. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... er kunnen tevens moties worden ingediend, waarin de kamer zich kan uitspreken over het beleid van een bewindspersoon of het kabinet. ... balkenende iii (2006-2007) 2 balkenende ii (2003-2006) 18 balkenende i (2002-2003) 7 kok ii (1998-2002) 23 kok i (1994-1998) 23 lubbers iii (1989-1994) 12 lubbers ii (1986-1989) 33 lubbers i (1982-1986) 65 van agt iii (1982) 4 van agt ii (1981-1982) 7 van agt i ( - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Poldermodel
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin naast de overheid de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. Halverwege de jaren '90 werd de overlegeconomie hervormd en ontstond het succesvolle poldermodel. ... dit maakte de weg vrij voor het door hans van mierlo in de formatie afgedwongen eerste paarse kabinet. ... toen het derde kabinet-lubbers in 1991 ingrijpende wao-maatregelen aankondigde, leidde dat tot een crisis in de pvda. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. G.Ph. (Gerrit) Brokx
Brabants KVP- en CDA-bestuurder (gedeputeerde), die enkele keren staatssecretaris van Volkshuisvesting was. Tijdens het eerste kabinet-Van Agt kruiste hij in de Tweede Kamer regelmatig de degens over het huurbeleid met zijn voorganger, PvdA-woordvoerder Marcel van Dam. ... in 1981 werd hij tweede kamerlid, maar een jaar later keerde hij terug als staatssecretaris in het kabinet-lubbers i. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137