YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal woordkeuze literair uitdrukkingen en spreekwoorden etymologie woordgebruik betekenis aaneenschrijven voorzetsels werkwoord lastige woorden basisregels aardrijkskundige namen minister bijvoeglijk naamwoord ministerraad buigings-n tweede kamer eerste kamer hoofdletter of kleine letter namen ontleden d/t enkelvoud/meervoud buigings-e persoonsvorm engels lidwoord afkortingen meervoudsvorming woordgeslacht uitspraak en klemtoon afleiding barbarisme ontkenningen verhagen samenstelling d66 ppr tweede kamerverkiezingen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 10483 voor - een van de - in 1.45392203330994 seconden.
Zoektermen een, van en de behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Hoe bepaal je de stam van een werkwoord?

Genootschap Onze Taal - De stam van een werkwoord vind je door van het hele werkwoord -en af te halen; wat je overhoudt, is de stam. De stam van worden is word, de stam van leiden is leid, de stam van houden is houd, enz. ... bepaal je de stam van een

                                                                                                                                           

Een weddenschap voor het WK voetbal, is dat een pool of een poule?

Genootschap Onze Taal - Een pool is een weddenschap rond de uitslag van een sporttoernooi. Een poule is een groep deelnemers aan een toernooi. ... een

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je de naam van een wet?

Genootschap Onze Taal - De naam van een wet begint met een hoofdletter (vaak de w van wet ): Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet openbaarheid van bestuur, Wet werk en bijstand, Algemene nabestaandenwet, Gemeentewet, etc. ... schrijf je de naam van een

                                                                                                                                           

Is de y een klinker of een medeklinker?

Genootschap Onze Taal - De y (vaak i-grec of Griekse ij genoemd) is soms een klinker en soms een medeklinker. Het hangt van de uitspraak af. ... de y een

                                                                                                                                           

Wat zijn de belangrijkste regels voor het afbreken van woorden aan het einde van een regel?

Genootschap Onze Taal - Bij het afbreken van woorden is soms de uitspraak van een woord doorslaggevend, soms de etymologie (de herkomst) en soms de morfologie (de opbouw van een woord). Meestal leiden deze drie principes tot dezelfde opvatting over waar de lettergreepgrens (en dat is vaak de plaats om af te breken) ligt. ... regels voor het afbreken van woorden aan het einde van een

                                                                                                                                           

Wat is een leuningbijter?

Genootschap Onze Taal - Een leuningbijter is een nietsnut, een leegloper. Met het woorddeel leuning wordt de leuning van een brug bedoeld, waarin een nietsnut zou 'bijten'. ... is een

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Een kwart van de toeschouwers die bij de voorstelling was/waren, verliet/verlieten de zaal'?

Genootschap Onze Taal - Goed is: 'Een kwart van de toeschouwers die bij de voorstelling aanwezig waren, verliet de zaal. ... is juist: ' een

                                                                                                                                           

Waar komt advocaat van de duivel spelen vandaan?

Genootschap Onze Taal - Wie advocaat van de duivel speelt, doet zich voor als een zwartkijker bij een overleg of discussie: hij stelt kritische vragen en maakt op- en aanmerkingen vanuit een zo negatief mogelijk standpunt. Vaak wordt dat gedaan om te kijken of alle minpunten van een plan wel goed in kaart zijn gebracht, of om een beeld te krijgen van wat er allemaal mis zou kunnen gaan. ... vandaan? wie advocaat van de duivel speelt, doet zich voor als een

                                                                                                                                           

Waar komt de kat de bel aanbinden vandaan?

Genootschap Onze Taal - De kat de bel aanbinden betekent 'als eerste een moeilijke kwestie aansnijden' of 'iets gevaarlijks ondernemen waar ook anderen de vruchten van zullen plukken'. De stoute schoenen aantrekken heeft een vergelijkbare betekenis; stout heeft hier de oude betekenis 'dapper'. ... vandaan? de kat de bel aanbinden betekent 'als eerste een

                                                                                                                                           

Schrijf je de maand oktober/october met een c of met een k? En is de kleine letter juist of moet het een hoofdletter zijn?

Genootschap Onze Taal - De juiste spelling van de tiende maand is oktober, met een k en een kleine letter. ... je de maand oktober/october met een

                                                                                                                                           

Schrijf je namen van sterrenbeelden met een hoofdletter?

Genootschap Onze Taal - Ja. Het Groene Boekje doet er geen uitspraak over, maar spellinggidsen en woordenboeken adviseren de namen van sterrenbeelden met een hoofdletter te schrijven. Het gaat dan niet alleen om sterrenbeelden in het algemeen (zoals Orion, Zuiderkruis en Grote Beer ) en de twaalf tekens van de dierenriem in het bijzonder ( Ram, Stier, Tweelingen, etc. ... je namen van sterrenbeelden met een

                                                                                                                                           

Wat is de afkorting van de titel meester: Mr., Mr, mr. of mr?

Genootschap Onze Taal - De afkorting van de titel meester krijgt een kleine letter en een punt; mr. is dus de juiste schrijfwijze. ... mr., mr, mr. of mr? de afkorting van de titel meester krijgt een

                                                                                                                                           

Welke van de volgende zinnen is juist? Een aantal van de mensen die hier wonen, krijgen een bewonersbrief. Een aantal van de mensen die hier wonen, krijgt een bewonersbrief. Een aantal van de mensen dat hier woont, krijgt een bewonersbrief.

Genootschap Onze Taal - Zin 1 en 2 zijn allebei juist. De bijzin die hier wonen verwijst naar de mensen; díé wonen hier. 'Een aantal van de mensen dat hier woont' (zin 3) klinkt gewrongen. Dat hier woont zou wel juist zijn in bijvoorbeeld 'Het aantal mensen dat hier woont, is verdubbeld'; in deze zin staat het groeiende aantal van de inwoners centraal. ... van de volgende zinnen is juist? een

                                                                                                                                           

Wat is de functie van op de fiets in de zin 'Ik ga op de fiets naar het station'?

Genootschap Onze Taal - In deze zin is op de fiets een bijwoordelijke bepaling van middel; het zinsdeel geeft aan op welke manier de spreker naar het station gaat. ... ga op de fiets naar het station'? in deze zin is op de fiets een

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'Om der wille van de smeer likt de kat de kandeleer' vandaan?

Genootschap Onze Taal - 'Om der wille van (of omwille van ) de smeer likt de kat de kandeleer' betekent: als iemand denkt ergens uiteindelijk voordeel bij te hebben, doet hij dingen die hij eigenlijk niet prettig vindt. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt in een situatie waarin iemand extra aardig doet tegen een ander, terwijl dat niet gemeend is. ... niet prettig vindt. deze uitdrukking wordt vaak gebruikt in een

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'De export is een pijler van de economie' of 'De export is een peiler van de economie'?

Genootschap Onze Taal - Juist is 'De export is een pijler van de economie.' Er wordt namelijk bedoeld dat de export een steunpilaar is van de economie, en in deze betekenis is pijler (met lange ij ) juist. Pijler is ook goed in bijvoorbeeld: 'Onze secretaresse is de pijler van onze afdeling' en 'Klantvriendelijkheid is een van de pijlers van ons succes. ... is juist: 'de export is een

                                                                                                                                           

Waar komt van een koude kermis thuiskomen vandaan?

Genootschap Onze Taal - Van een koude kermis thuiskomen betekent dat iets tegen de verwachtingen in verkeerd gaat, of slecht gaat, of niet doorgaat. Het kan ook betekenen dat je verwachtte ergens hartelijk te worden ontvangen, maar in plaats daarvan boosheid en verwijten ondervond. ... komt van een

                                                                                                                                           

Schrijf je mevrouw of mevr. met een hoofdletter in de adressering?

Genootschap Onze Taal - Elk eerste woord van de regel van een adressering krijgt een hoofdletter. Bijvoorbeeld mevrouw en afdeling. ... je mevrouw of mevr. met een

                                                                                                                                           

Wat betekent de naam de Radstake?

Genootschap Onze Taal - Tegenwoordig is de Radstake een groot uitgaanscentrum in de Achterhoek. Het is ongeveer gevestigd op een pleisterplaats die al op middeleeuwse kaarten wordt aangeduid als de radstake. Over de herkomst van het woord radstake bestaan twee theorieën. ... betekent de naam de radstake? tegenwoordig is de radstake een

                                                                                                                                           

Hoe luidt de briefaanhef als onbekend is of de geadresseerde een man of een vrouw is?

Genootschap Onze Taal - Als het geslacht van de geadresseerde onbekend en niet te achterhalen is, moet in de aanhef boven een brief of e-mail zowel heer als mevrouw vermeld staan. ... luidt de briefaanhef als onbekend is of de geadresseerde een

                                                                                                                                           

Waar komt de bekende frase kijk eens in de poppetjes van mijn ogen vandaan?

Genootschap Onze Taal - Met de poppetjes van de ogen worden de pupillen bedoeld. Het woord pop wordt al lange tijd gebruikt in de betekenis 'pupil'. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft als een van de mogelijke betekenissen "spiegelbeeld in de pupil van het menschelijk oog", en citeert een zin van Christiaan Huygens uit de zeventiende eeuw. ... komt de bekende frase kijk een

                                                                                                                                           

Waar komt de naam van de feestdag Halloween vandaan?

Genootschap Onze Taal - Halloween is een feest dat vooral in Amerika populair is: een feest van pompoenen waarin enge gezichten worden uitgesneden en waarbij kinderen de deuren langsgaan om om snoep te vragen. Het vindt plaats op 31 oktober en is sterk verbonden aan de dag erna: Allerheiligen, een feestdag ter ere van alle heiligen. ... komt de naam van de feestdag hallow een

                                                                                                                                           

Hoe heet een inwoner van Lelystad?

Genootschap Onze Taal - Een inwoner van Lelystad is een Lelystedeling. Die vorm Lelystedeling is te vergelijken met de woorden stedeling, Randstedeling en hoofdstedeling, die zijn afgeleid van stad, Randstad en hoofdstad. Een vrouwelijke inwoner kan ook een Lelystadse genoemd worden; dat is een afleiding van het bijvoeglijk naamwoord Lelystads. ... heet een

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking een haar van de hond vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Wie een haar van de hond nodig heeft, heeft een kater. Een haar van de hond is namelijk een borrel ter bestrijding van een kater: door opnieuw te drinken van de drank die je de kater heeft bezorgd, zou je je beter voelen. ... komt de uitdrukking een

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5