YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst kabinet-van agt ed van thijn drs. e. ed van thijn verhagen hans van mierlo ppr alexander pechtold beel pvda tweede kamer eerste kamer cda minister-president kabinet-balkenende biografisch archief raad van state ministerraad wiegel tweede kabinet-kok van aartsen dittrich vvd kvp arp kabinet joop den uyl job cohen kabinetscrisis kabinet-kok verenigde vergadering den uyl van eekelen initiatiefwetsvoorstel d66 vis sgp lubbers wouter bos groenlinks : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3879 voor - ed van thijn - in 0.630441904067993 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Drs. E. (Ed) van Thijn

Amsterdams, gepassioneerd sociaaldemocraat, die als Joodse jongen de bezetting overleefde en daarna een onvermoeibaar mensenrechtenstrijder werd. Vanuit het wetenschappelijk bureau van de PvdA spoedig raadslid in Amsterdam en Tweede Kamerlid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De 'Paascrisis'
Op 22 maart 2005 kreeg het voorstel in tweede lezing tot het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming geen tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Een dag later trad minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) af. ... de bezwaren werden op 22 maart in het debat herhaald door pvda-woordvoerder ed van thijn. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en Eerste Kamerverkiezingen 2003
De PvdA haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2003 19 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Johan Stekelenburg. De PvdA had voor de verkiezingen 15 zetels in de Eerste Kamer. ... de pvda deed aan de eerste kamerverkiezingen mee in alle provincies. ... hieraan voldeden: kandidaat berekende stemmen johan stekelenburg 26.883 ing yoe tan 7.305 ed van thijn 2.480 rudy rabbinge 1.843 margriet meindertsma 1.141 deze kandidaten zouden op grond van hun plaats op de kandidatenlijst ook z - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Burgemeester
Een burgemeester is een door de Kroon benoemde gemeentebestuurder, die lid en voorzitter is van het College van burgemeester en wethouders in een gemeente. De burgemeester heeft een belangrijke rol bij de beleidsvorming in een gemeente en heeft daarnaast speciale verantwoordelijkheid voor de openbare orde. ... taken en bevoegdheden de burgemeester ziet in de gemeente toe op tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en v ... ook haar opvolger, ed van thijn, was burgemeester (van amsterdam). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)

De fractie van de PvdA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 9 zetels. Na de verkiezingen van september 2012 had de PvdA 38 zetels, waarvan er gedurende de zittingsperiode van de Kamer drie uit de fractie stapten. ... (ed) van thijn 1973-05-15 1978-01-16 j.m. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Geschiedenis discussie gekozen minister-president of formateur

Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw laait om de zoveel tijd discussie op over de gekozen minister-president of formateur. In 1971 sneuvelde een initiatiefwetsvoorstel voor een door het volk gekozen formateur. ... initiatief-van thijn/goudsmit en motie-kolfschoten in 1970 stelden de tweede kamerleden ed van thijn (pvda) en anneke goudsmit (d'66) in een initiat - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wijziging procedure Grondwetsherziening

Belangrijke wijzigingen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing vergen vaak een wijziging van de Grondwet. Zo'n wijziging is echter moeilijker te realiseren dan een gewone wetswijziging. In de eerste plaats moeten de Eerste en de Tweede Kamer de wijziging in twee lezingen behandelen. ... in 2005 veroorzaakte pvda-woordvoerder ed van thijn de zogenaamde paascrisis door met zijn fractie tegen een grondwetswijziging te stemmen die nodig was om een gekozen burgemeeste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voortouw Tweede Kamer bij kabinetsformatie

Sinds de jaren zestig wordt er al gedebatteerd over de gang van zaken bij de kabinetsformatie. Lange tijd benoemde de Koning(in) een (in)formateur. Een aantal partijen vonden dit democratisch niet legitiem. ... motie-kolfschoten in 1970 dienden ed van thijn (pvda), anneke goudsmit (d66) en jacques aarden (ppr) een initiatiefwetsvoorstel in over het door de tweede kamer laten kiezen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 1967

Een spectaculaire winst voor nieuwkomer D'66 (zeven zetels), groei voor de Boerenpartij (winst vier zetels) en flink verlies voor KVP (acht zetels) en PvdA (zes zetels). Dat waren de belangrijkste verschuivingen bij deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. ... uitslag winst was er verder voor arp, die dankzij de populariteit van premier jelle zijlstra twee zetels won, voor de vvd (winst een zetel) en voor de cpn (eveneens een zetel winst). ... toxopeus bekende nieuwkomers bekendste nieuwkomers waren naast hans van mierlo, de kvp'er frans andriessen, de pvda'ers ed van thijn en hans van den doel, voor de cpn joop wolff, anneke goudsmit (d'66), de psp'ers bram van de lek en fred van der spek, en de vv - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers

De tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens ziekte, zwangerschap en bevalling is bij wet geregeld. Het gaat hierbij om leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, leden van het Europees Parlement, als mede leden van de gemeenteraad en provinciale staten. ... het door minister ed van thijn verdedigde voorstel werd in maart 1994 aanvaard. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wisseling politieke leiders bij de PvdA
Het wisselen van politiek leider bij de PvdA ging niet altijd zonder problemen. Per definitie betekent het vertrek van een beeldbepalend politicus onzekerheid. Drees en Den Uyl hadden een zo sterke positie en waren zo beeldbepalend dat hun opvolging direct gevolgen had voor de positie van de PvdA. ... de opvolging van wim kok door ad melkert verliep in zekere zin rustig, maar partijleden voelden zich ook voor een voldongen feit gesteld. ... in mei 1982 drongen de pvda-ministers marcel van dam, jos van kemenade, andre van der louw en ed van thijn in een langdurig overleg bij den uyl aan plaats te maken voor een opvolger. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1999
Op 25 mei 1999 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De drie regeringspartijen behaalden een kleine meerderheid: 38 zetels. Verlies was er vooral voor VVD en D66. GroenLinks was met een verdubbeling van het zeteltal de grote winnaar. ... st gevolgd door de oud-ministers ginjaar en wiegel, door vicefractievoorzitter van den broek laman trip en door de oud-bewindslieden van eekelen en dees. ... nieuwkomers waren ed van thijn, johan stekelenburg en frits castricum. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... de partij voor de vrijheid deed niet mee aan de statenverkiezingen en kwam dus niet in de eerste kamer. ... s van gennip, de oud-tweede kamerleden erik jurgens (pvda), hannie van leeuwen (cda) en bert middel (pvda), oud-minister ed van thijn (pvda) en de (oud)-fractievoorzitters diana de wolf (groenlinks), nicoline van den broek-laman trip (vvd) en eddy schuyer (d66) - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Benoemde/gekozen burgemeester
De burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd. Dat gebeurt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na aanbeveling van de gemeenteraad en een vertrouwenscommissie van de gemeente. ... de bezwaren werden op 22 maart 2005 in het debat herhaald door pvda-woordvoerder ed van thijn. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... in de senaat zat een fractie die niet in de tweede kamer was vertegenwoordigd, de onafhankelijke senaatsfractie (osf) met marten bierman als afgevaardigde. ... opvallend was, dat, buiten ed van thijn die 18e stond, oud-bewindslieden ontbraken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
'Schaduwkabinetten' als mislukte opmaat naar een Progressieve Volkspartij
Kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van 28 april 1971 presenteerden PvdA, D'66 en PPR een gezamenlijk, alternatief kabinet. In het najaar van 1972 vormden de drie partijen voor de vervroegde verkiezingen een zogenaamd deelkabinet, een lijst van mogelijke kandidaten voor een kabinetspost. ... financien rob van den bergh pvda defensie jaap burger pvda volkshuisvesting hans van den doel pvda verkeer en waterstaat ed van thijn pvda economische zaken cees de galan pvda landbouw en visserij henk vredeling pvda sociale zaken theo van lier pvda cultuur, re - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gekozen minister-president of formateur
In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... zo dienden ed van thijn (pvda) en anneke goudsmit (d66) in 1970 een initiatiefwetsvoorstel in om de formateur door het volk te laten kiezen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mendels, Judith
... luzern, zwitserland 30-7-1995), taalkundige, pleegmoeder in het weeshuis van kamp westerbork. ... bij van thijn, judy/judica, 53). - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
sorrydemocratie
1.0: democratie waarin sorry wordt gezegd sorrydemocratie 1.0 (politiek) democratie waarin politici geen verantwoordelijkheid nemen voor falend politiek beleid of gemaakte fouten door bijvoorbeeld af te treden of ontslag te nemen, maar waarin zij slechts hun excuses aanbieden of sorry zeggen en beterschap beloven Het woord werd waarschijnlijk bedacht door voormaliger SP-leider Jan Marijnissen en vervolgens in 1997 door oud-burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn in een boektitel gebruikt. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
Drs. J.M. (Jacques) Aarden
KVP-dissident die in 1968 medeoprichter was van de PPR. Was jarenlang secretaris van het Centrum voor Staatkundige Vorming, het wetenschappelijk bureau van de KVP en werd in 1962 Tweede Kamerlid. Gedegen woordvoerder op het gebied van binnenlandse zaken. ... (9.995) - diende in 1970 samen met ed van thijn (pvda) en anneke goudsmit (d'66) een initiatiefwetsvoorstel in om kiezers meer rechtstreekse invloed te geven op de kabinetsvor - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hans Gruijters (1931-2005) – Een dwarse democraat
Hans Gruijters begon als VVD-raadslid en werd later een van de oprichters van D66. Daarnaast was hij minister in het kabinet Den Uyl. ... de eerste commissaris van de koningin van flevoland werd auteur: rogier verkroost 7 januari 2021 biografieen / politieke geschiedenis / voorpublicaties hans gruijters in 1975, als minister (cc by-sa 3.0 - peters, hans / anefo) bij uitgeverij aspekt verschee ... in 1981 is ed van thijn als minister van binnenlandse zaken als eerste minister wel een voorstander van het zelfstandig maken van flevoland. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971) ... riedelaar. ... -richten, -rechten, (zwak werkwoord), bijvorm van richten. ... || 2 tinne lepels, 1 groote thijn van 8 pond boter, 20 pond suycker, j. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
Dessaur, Catharina Irma
... in de tweede wereldoorlog leefde zij drie jaar lang (1942-1945) gescheiden van haar ouders, ondergedoken op zestien verschillende adressen. ... elisabeth lockhorn, 'ik was meer een zachte jongen dan een stoer meisje', in: frenk van der linden en freddy van thijn red., het moet pijnlijk blijven: de mooiste schrijversinterviews (z.p. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           

Het avondje van Wiegel (1999)

De Provinciale Statenleden die over een kleine maand gekozen worden, bepalen in mei de samenstelling van de Eerste Kamer. Dat wordt spannend, omdat de regeringscoalitie daar geen meerderheid heeft. ... gekozen burgemeester ed van thijn ( cc by-sa 2.0 - sebastiaan ter burg - wiki) de nacht van wiegel werd zes jaar later gevolgd door nog een nacht in de eerste ka - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 149