YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur duizendjarige rijk derde rijk nazi-duitsland design turkije navo meer over de eventuele toetreding van turkije tot de eu kandidaat-lidstaat land turkije antichrist antikrist shakers romeinse rijk taal hoofdletter of kleine letter ottomaanse-rijk ottomaanse ottomanen osmaanse istanbul osmanen kunst duitse keizerrijk heilige roomse rijk rijk van nijmegen gert de rijk vincent de rijk uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis raad van state hoge colleges van staat ministerie van algemene zaken bertus de rijk tweede kamercommissie voor binnenlandse zaken nationale ombudsman rijk biza dr. l.m. (bertus) de rijk eerste kamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 755 voor - duizendjarige rijk - in 0.0421860218048096 seconden.

Derde Rijk

Kunstbus - Met nazi- Duitsland, het Derde Rijk of soms ook Duizendjarige Rijk wordt een periode in de geschiedenis van Duitsland bedoeld die liep van 30 januari 1933 tot 8 mei 1945 onder het nationaal-socialistische regime. ... rijk met nazi- duitsland, het derde rijk of soms ook duizendjarige

                                                                                                                                           
Turkije
Parlement & Politiek - Turkije is de grootste kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, zowel qua oppervlakte als qua bevolking. Istanboel is de grootste stad van Europa, en ooit hoofdstad van het duizendjarige rijk van Byzantium en later van het Ottomaanse rijk. ... is de grootste stad van europa, en ooit hoofdstad van het duizendjarige

                                                                                                                                           
antichrist
Kunstbus - Antichrist De antichrist ( Grieks: αντίχριστος antichristos = in plaats van Christus) is de ultieme manifestatie van het kwaad in een menselijk wezen. Het begrip komt in de Bijbel voor in de brieven van Johannes. ... diepe afgrond geworpen alwaar hij tot aan het einde van het duizendjarige

                                                                                                                                           
Shakers
Kunstbus - Een Christelijke groep, afgescheiden van de Kwakers (ENg: Quakers), in Engeland en Noord- Amerika. Zij kregen hun naam vanwege de rare stuiptrekkingen die ze maakten tijdens het bidden. Shakers (Eng. = sidderaars) is de gebruikelijke benaming (oorspronkelijk spotnaam) voor de United Society of believers in Christ's second appearing, een sekte die als afsplitsing van de in 1747 opgerichte Quakers in 1772 te Manchester in Noord- Engeland ontstond en door haar stichtster, Ann Lee (1735-1784) en 8 volgelingen naar Amerika werd overgebracht. ... openbaring van de wedergekomen christus, met wie het duizendjarige

                                                                                                                                           

Romeinse Rijk

Kunstbus - De Romeinse limes 47-ca. 400 Tweeduizend jaar geleden liep de grens van het reusachtige Romeinse rijk dwars door de Lage Landen. De Rijn, die van Nijmegen via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, vormde de Limes, zoals het Latijnse woord voor grens luidt. ... duizendjarige

                                                                                                                                           

Ottomaanse-Rijk

Kunstbus - Istanbul Van Byzantium via Constantinopel naar Istanbul Istanbul is misschien niet de oudste stad van de wereld, maar zeker een van de meest spectaculaire, met haar rijke geschiedenis en de prachtige ligging aan de oevers van de Gouden Hoorn, de Zee van Marmara en Bosporus. ... duizendjarige

                                                                                                                                           

Wat is juist als het om de overheid gaat: Rijk of rijk?

Genootschap Onze Taal - Als aanduiding voor 'de centrale overheid in Nederland of België', 'de Nederlandse of Belgische staat' is Rijk juist. De aanduiding is al lange tijd in deze vorm ingeburgerd, ook al is het officieel geen eigennaam. ... duizendjarige

                                                                                                                                           

Heilige Roomse Rijk

Kunstbus - Geschiedenis van Duitsland Germanen Grote Volksverhuizing Middeleeuwen Frankische Rijk (5e eeuw-843) Oost-Frankenrijk (843-962) Heilige Roomse Rijk (962-1806) Vorming van een natie Rijnbond (1806-1813) Duitse Bond (1815-1866) Noord- Duitse Bond (1866-1871) Het Duitse Rijk Duitse Rijk (1871-1943/1945) Duitse Keizerrijk (1871-1918) Weimarrepubliek (1918-1933) Nazi- Duitsland (1933-1945) Groot- Duitse Rijk (1943-1945) Het na-oorlogse Duitsland Geallieerde bezettingszones (1945- 1949) Amerikaanse bezettingszone Britse bezettingszone Franse bezettingszone Sovjet- Russische bezettingszone Verdeeld Duitsland ( 1949-1990) Duitse Democratische Republiek Bondsrepubliek Duitsland Duitse hereniging (1990) Het hedendaagse Duitsland Bondsrepubliek Duitsland (1990-heden) Oostenrijk in de geschiedenis Marchia Orientalis (976-1156) Hertogdom Oostenrijk (1156-1453) Aartshertogdom Oostenrijk (1453-1804) Oostenrijkse Kreits (1512-1806) Habsburgse Monarchie (1526-1804) Keizerrijk Oostenrijk (1804-1867) Oostenrijk-Hongarije (1867-1918) Republiek Duits- Oostenrijk (1918-1919) Eerste Oostenrijkse Republiek (1919- 1938) Anschluss ( 1938) Groot- Duitse Rijk ( 1938-1945) Geallieerde bezettingszones (1945-1955) Tweede Oostenrijkse Republiek (1955-heden) 1648) Het Heilige Roomse Rijk was een politiek conglomeraat van landen in West- en Centraal- Europa tijdens de Middeleeuwen. ... duizendjarige

                                                                                                                                           

Gert de Rijk

Kunstbus - Nederlandse kunstenaar, beeldhouwer in keramiek, keramist, verzamelaar en kok geboren 27 juni 1945 in Utrecht - overleden 19 augustus 2009 in Utrecht. Zie ook Gert de Rijk, nvk-keramiek 2004) Gert de Rijk is een veelzijdig kunstenaar. ... duizendjarige

                                                                                                                                           

Rijk van Nijmegen

Kunstbus - Het Rijk van Nijmegen is een streek in Zuidoost- Gelderland. Deze streek omvat de gemeenten Beuningen, Groesbeek, Heumen, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen. Het Rijk van Nijmegen ligt ten zuiden van de Over-Betuwe en ten oosten van het Land van Maas en Waal. ... duizendjarige

                                                                                                                                           

Vincent de Rijk

Kunstbus - Nederlands industrieel designer, meubelmaker en modelbouwer. De Rijks aandacht gaat vooral uit naar materialen, combinaties van materialen en de toepassing en bewerking ervan. Ook subtiele veranderingen in formaat en proportie houden hem bezig. ... duizendjarige

                                                                                                                                           
Wat betekent de uitdrukking een vette gans bedruipt zichzelf en waar komt die vandaan?
Genootschap Onze Taal - Een vette gans bedruipt zichzelf betekent: 'iemand die rijk is, heeft geen hulp nodig'. Je kunt het ook zeggen van bijvoorbeeld een bedrijf: als dat goed loopt, heeft het geen subsidie of andere vormen van steun nodig. ... duizendjarige

                                                                                                                                           

Dr. L.M. (Bertus) de Rijk

Parlement & Politiek - Erudiet PvdA-Eerste Kamerlid met veel gevoel voor (verfijnde) humor. Hoogleraar wijsbegeerte in Nijmegen en later in Utrecht en Leiden. Als wijsgerig classicus verlevendigde hij zijn redevoeringen vaak met fraaie beeldspraken, opmerkelijke vergelijkingen en aan de klassieke oudheid of de Middeleeuwen ontleende gebeurtenissen. ... duizendjarige

                                                                                                                                           
Waar komt de gebraden haan uithangen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Wie de gebraden haan uithangt, wil iedereen laten zien hoe rijk en belangrijk hij wel niet is. Hij geeft veel geld uit en/of vertelt vaak over het belangrijke werk dat hij doet en de waardering die hij krijgt. ... duizendjarige

                                                                                                                                           
Waar komt onthand vandaan in bijvoorbeeld 'Ik ben erg onthand zonder auto'?
Genootschap Onze Taal - Onthand betekent volgens Van Dale (2005) 'in ongelegenheid gebracht', 'ontriefd'. Het wordt gebruikt om uit te drukken dat we door het gemis van iets nadeel of moeilijkheden ondervinden. Ontrieven is overigens het tegenovergestelde van gerieven ('van dienst zijn'), een woord waarvan de herkomst onzeker is, al staat wel vast dat er een verband is met het Middelnederlandse rive/rijf ('mild, overvloedig, rijk voorzien van'). ... duizendjarige

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
Parlement & Politiek - Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken. ... duizendjarige

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking dat zal hem geen windeieren leggen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Als iets iemand waarschijnlijk veel voordeel zal opleveren, kun je zeggen dat het hem geen windeieren zal leggen. En als iemand ergens rijk mee is geworden, kun je zeggen dat het hem geen windeieren heeft gelegd. ... duizendjarige

                                                                                                                                           
Eerste Kamerlid
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... duizendjarige

                                                                                                                                           
Karel-de-Grote
Kunstbus - Karel de Grote 742-814 Karel de Grote was de belangrijkste vorst van de vroege middeleeuwen. In 771 werd hij koning van het rijk der Franken, dat ook de latere Nederlanden omvatte. Zijn gehele regeringsperiode door trok Karel ten strijde: tegen de islamitische heersers van het Iberische schiereiland, tegen de Langobarden in het zuiden, en tegen de Denen en de Saksen in Noordwest- Europa. ... duizendjarige

                                                                                                                                           
Rudolf-II
Rudolf-II
Kunstbus - Er zijn meerdere personen onder de naam Rudolf II bekend:. Rudolf II van het Heilige Roomse Rijk (1552-1612), ook Rudolf (II) van Habsburg genoemd.. Rudolf II van de Palts (1306-1352), bijgenaamd de Blinde, paltsgraaf aan de Rijn (1329-1353). ... duizendjarige

                                                                                                                                           
Ottoonse-kunst
Kunstbus - Ottoonse kunst Benaming (ontleend aan de regeringsperiode van het Saksische Huis waaruit tussen 936 en 1002 drie keizers met de naam Otto voortkwamen) voor een belangrijke preromaanse periode in de kunst, die zich manifesteerde in het gehele gebied van het toenmalige Duitse rijk (met uitzondering van Italië), maar vooral in het stamland van de Ottonen: Saksen. ... duizendjarige

                                                                                                                                           
Vandalen
Kunstbus - De Vandalen waren een Oost- Germaans nomadisch volk die tijdens de Grote volksverhuizing een belangrijke rol hebben gespeeld. Zij stichtten een machtig koninkrijk in Afrika en plunderden in 455 Rome de hoofdstad van het Romeinse Rijk. ... duizendjarige

                                                                                                                                           
Visigoten
Kunstbus - De Visigoten waren een belangrijk ( Oost-) Germaans volk ten tijde van, en vlak na, het Romeinse Rijk. Vanaf 270 na Chr. begonnen de klassieke geschiedschrijvers onderscheid te maken tussen twee Gotische stammen. ... duizendjarige

                                                                                                                                           
Ferdinand I
Ferdinand I
Kunstbus - Ferdinand I van het Heilige Roomse Rijk c.1550 door Hans Bocksberger d.O. Ferdinand I (Alcala de Henares, 10 maart 1503 – Wenen, 27 juli 1564) was de broer van keizer Karel V, de zoon van Johanna de Waanzinnige en Filips de Schone, aartshertog van Oostenrijk, later (na de abdicatie van zijn broer) keizer van het Heilige Roomse Rijk, koning van Bohemen en Hongarije door het huwelijk met Anna van Bohemen. ... duizendjarige

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3