YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement europese commissie europese unie cdu europees hof van justitie violeta bulc vrij verkeer van personen spd beleid vervoer transport schultz van haegen tol duitsland europese hof rutte beleid interne markt duitse tolheffing autorijden in europa siim kallas duitse snelwegen tolheffing cultuur eu-landen tweede kamer eerste kamer raad gekwalificeerde meerderheid subsidiariteitsbeginsel lidstaten europese hof van justitie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure raadsformatie nederland over europa raad vervoer, telecommunicatie en energie directoraat-generaal energie en vervoer aangepaste eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) gekwalificeerde meerderheid van stemmen relatie eu-turkije grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en illegale migratie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1774 voor - duitse tolheffing - in 0.107203006744385 seconden.

Tolheffing in Duitsland

Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. het duitse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... het hof van justitie en rondde moeizame onderhandelingen over duitse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquêtes 1851 - heden
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... -gerbrandy i en ii, -gerbrandy iii en -schermerhorn sedert de duitse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Duitse kunst

De gotiek zette tegen 1200 in Duitsland in. In tegenstelling tot de voorafgaande periode werden weinig grote kathedralen gebouwd. De beroemdste is de kathedraal van Keulen, die pas in de 19e eeuw voltooid werd. ... duitse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Duitse literatuur

Onder Duitse literatuur verstaat men die literaire werken, die in het Duits zijn geschreven. Ook de Oostenrijkse literatuur en de Duitstalige Zwitserse literatuur vallen hier dus onder, al worden deze in later perioden ook los gezien. ... duitse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Hebben hamburgers iets te maken met de Duitse stad Hamburg?

Ja. Duitse zeelieden zouden deze ronde schijven van tartaarvlees voor het eerst vanuit de Oostzeehavens naar Hamburg hebben meegebracht. Daar werd het vlees al snel op grote schaal geproduceerd en uitgevoerd. ... hamburgers iets te maken met de duitse - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Duitsland
De Bondsrepubliek Duitsland is een West-Europese staat en wordt gevormd door een federatie van 16 deelstaten, in het Duits Bundesländer of Länder (ev. Land) geheten. Het is gelegen in Midden-Europa en grenst in het noorden aan de Oostzee, de Noordzee en Denemarken, in het oosten aan Polen en Tsjechië, in het zuiden aan Oostenrijk en Zwitserland en in het westen aan Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, België en Nederland. De Bondsrepubliek Duitsland heeft met ongeveer 82,4 miljoen inwoners na Rusland de grootste bevolking van alle Europese landen. Het is een belangrijk lid van de Europese Unie en de economische, politieke en militaire organisaties in Europa. ... de economische, politieke en militaire organisaties in europa. duitse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... die overeenkomst hield in: 1. de oldambten keren tot het duitse - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Wat betekent wierook?
Wierook betekent letterlijk 'heilige rook'. Het woorddeel wie- in dit woord komt overeen met het Duitse Weih- in Weihnachten ('Kerstmis'; letterlijk 'heilige nacht') en met het Nederlandse wij- in wijden en wijwater. ... rook'. het woorddeel wie- in dit woord komt overeen met het duitse - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat betekent het woord erinnofilie?
De Nederlandse Vereniging voor Erinnofilie heeft als doelstelling 'het bevorderen van het verzamelen van herdenkingszegels'. Erinnofilie betekent dus zoiets als 'liefhebberij in (het verzamelen van) herdenkingszegels'. ... wordt nergens verklaard. vermoedelijk is het opgebouwd uit het duitse - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Alexandra Koch
Duitse regisseuse Op de middelbare school in het Noord- Duitse Flensburg leerde Alexandra Koch, zoals alle scholieren, theaterteksten 'analyseren, begrijpen, doorgronden'. ... koch duitse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Waarvoor kun je de schuine streep / gebruiken en waarvoor de backslash \?
Het teken / ( slash, Duitse komma, schuine streep of schrap genoemd) wordt op verschillende manieren gebruikt: ... / gebruiken en waarvoor de backslash \? het teken / ( slash, duitse - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is meerdere juist in 'Zij beheert meerdere websites'?
Volgens de meeste taalgebruikers wel, maar er zijn ook nog steeds mensen die vinden dat meerdere in de betekenis 'meer dan één' afgekeurd moet worden als germanisme. Deze betekenis is namelijk ontleend aan het Duitse mehrere. ... als germanisme. deze betekenis is namelijk ontleend aan het duitse - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: geheim agent of geheimagent? En wat is het meervoud?
Geheim agent moet als twee woorden worden geschreven. Geheimagent is niet juist. De hoofdklemtoon in geheim agent ligt op agent; dat wijst erop dat het, anders dan bij het Duitse Geheimagent, in het Nederlands niet om een samenstelling gaat, maar om een woordgroep. ... ligt op agent; dat wijst erop dat het, anders dan bij het duitse - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking te berde brengen vandaan?
Berde betekent van oorsprong 'plank, tafel'; het is verwant aan bord. Ook het Duitse Brett ('plank') en het Deense, Noorse en Zweedse bord ('tafel') zijn verwante woorden. De letterlijke betekenis van iets te berde brengen is dus 'iets ter tafel brengen (om het te bespreken)'. ... van oorsprong 'plank, tafel'; het is verwant aan bord. ook het duitse - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Heinz en Bodo Rasch
Duitse meubelontwerpers Heinz Rasch (1902, Berlijn - 1996) ging in 1916 naar de Kunstgewerbeschule in Bromberg en zat van 1920 tot 1923 op de Technische Hochschule in Hannover. ... en bodo rasch duitse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Clemens von Wedemeyer
Duitse filmmakers Clemens von Wedemeyer: * 1974 in Göttingen, Germany. Leeft en werkt in Berlijn. Maya Schweizer: * 1976 in Maisons-Alfort, France. Leeft en werkt in Berlijn. ... von wedemeyer duitse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Die Wende
Door de Duitse hereniging van 1990 tot één Duitsland werd een einde gemaakt aan de periode van verdeeldheid tussen de voormalige Duitse Democratische Republiek en Bondsrepubliek West-Duitsland. ... wende door de duitse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Heilige Roomse Rijk
Het Heilige Roomse Rijk was een politiek conglomeraat van landen in West- en Centraal-Europa tijdens de middeleeuwen. Het ontstond uit het oostelijke gedeelte van het Frankische Rijk bij het Verdrag van Verdun (843). Het Rijk bestond bijna een millennium, tot het werd opgeheven in 1806. ... 15e eeuw werd de naam uitgebreid tot heilige roomse rijk der duitse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Commissie-De Koning
De Commissie-De Koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-Lubbers. Zij moest als (tweede) externe commissie antwoord geven op een aantal door de vraagpuntencommissie-staatkundige vernieuwing (commissie-Deetman) geformuleerde vragen. ... een ander kiesstelsel. zij richtte zich daarbij vooral op het duitse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Duitse bezetting

Periode van bezetting door Duitsland gedurende de periode mei 1940-april 1945. Duitsland viel op 10 mei 1940 Nederland (alsmede België en Luxemburg) binnen. De hoop was dat de Fransen en Engelsen snel Nederland weer zouden bevrijden maar na de evacuatie uit Duinkerken, waar de geallieerden maar ternauwernood aan omsingeling ontsnapten, volgde de capitulatie van Frankrijk. ... duitse - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Anselm Kiefer
Duitse schilder, geboren in 1945 te Donaueschingen. Kiefer behoort samen met Baselitz, Immendorf, Lüpertz en Penck tot de voornaamste vertegenwoordigers van de zogenaamde 'Neue Deutsche Malerie' ook wel Neo-Expressionisme. ... kiefer duitse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Martin Kippenberger
Duitse schilder, (1953, Dortmund, Duitsland - 1997, Wenen, Oostenrijk), De Polemische antikunst van Kippenberger sluit aan op het dadaisme en fluxus. Hij werkt in diverse technieken en vindt zijn materiaal in beelden en tekstcitaten uit de massamedia, alledaagse voorwerpen, schilderijen en foto's; zo construeert hij rond zijn eigen biografie een caleidoscopische en vaak ongerijmde wereld. ... kippenberger duitse - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... duitse - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1