YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: ds'70 wim drees jr kabinet-biesheuvel documentatiecentrum nederlandse politieke partijen mauk de brauw jan berger jan van stuijvenberg democratisch-socialisten fia van veenendaal-van meggelen frans goedhart wim drees jr ds'70 democratisch-socialisten van agt engels kabinet-biesheuvel y. scholten 1972 kabinetscrisis de brauw steenkamp drees jr kabinetscrisis 1972: uittreden ds'70 uittreden ds'70 boersma berger val kabinet-biesheuvel ppr kvp d66 sp drees jr pvda kabinet-den uyl vvd cda eerste kamer chu arp 2017 2003 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2507 voor - ds 70 - in 0.26028299331665 seconden.
Zoekterm 70 is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Democratisch-Socialisten 1970 (DS'70)

DS'70 was een centrumrechtse sociaaldemocratische partij. De partij werd opgericht in 1970 als afsplitsing van de Partij van de Arbeid, door leden die ontevreden waren over de koers van die partij, zowel op financieel-economisch gebied als bij het buitenlands beleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

kabinetscrisis 1972: uittreden DS'70

Op 20 juli 1972 viel nogal onverwacht - althans voor de buitenwereld - het een jaar eerder gevormde kabinet-Biesheuvel. De ministers van DS'70 (Drees jr. en De Brauw ) konden zich niet verenigen met het voorgestelde financieel-economische beleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nieuwe partijen in de Tweede Kamer
In mei 2002 haalde de lijst Pim Fortuyn als nieuwkomer liefst 26 zetels. Dat was uitzonderlijk, want tot 2002 haalde de grootste nieuwkomer slechts acht zetels. Dat was DS'70, de partij van Drees jr., in 1971. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1971
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1971 was DS'70 van Drees jr. Deze nieuwkomer behaalde acht zetels. Van groot belang was verder dat, door het verlies van KVP (zeven zetels), CHU (twee zetels), ARP (twee zetels) en VVD (één zetel), de zittende coalitie haar meerderheid verloor. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij van de Arbeid (PvdA)
De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... de pvda heeft wortels in de socialistische beweging uit de jaren '70 en '80 van de 19e eeuw. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1981
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1981 was D'66. Die partij ging onder aanvoering van Jan Terlouw van acht naar zeventien zetels. De 'grote drie' CDA, PvdA en VVD verloren respectievelijk vijf, negen en twee zetels. ... de boerenpartij (in 1981 deelnemend als rechtse volkspartij) en ds'70 verdwenen uit de kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiesdrempel
Een kiesdrempel is het minimum aantal stemmen (uitgedrukt in een percentage van het totale aantallen uitgebracht stemmen) dat een partij moet behalen om een zetel in een volksvertegenwoordiging te krijgen. ... het initiatiefvoorstel werd op 16 november 1976 bij zitten en opstaan verworpen (voor stemden kvp, ds'70 (m.u.v. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1972
Het politieke beeld veranderde door de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 29 november 1972 drastisch. KVP en CHU verloren flink (resp. acht en vier zetels). PvdA en VVD wonnen resp. vier en zes zetels, terwijl ook de winst van de PPR fors was (van twee naar zeven zetels). ... ds'70 en d66 verloren resp. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Hoewel de verkiezingsuitslag van 1971 anders doet vermoeden (van 86 naar 74 zetels), stevende de kabinetsformatie van datzelfde jaar direct af op de voortzetting van de zittende coalitie van KVP, VVD, ARP en CHU. ... kabinet-biesheuvel i en ii (1971-1973) - hoofdinhoud dit kabinet, met nieuwkomer ds'70 als vijfde regeringspartij, zet het beleid van het kabinet-de jong voort. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1966-1982: Polarisatie
Deze periode wordt gekenmerkt door een scherpe tegenstelling tussen partijen. Met name de progressieve partijen (PvdA, D66 en PPR) vinden eind jaren zestig dat kiezers een duidelijker keuze moeten kunnen maken. ... ondanks de maatschappelijke onrust en toenemende politieke polarisatie zit het kabinet de gehele periode zonder tussentijdse crisis uit. ... meer informatie kabinet-biesheuvel i en ii (1971-1973) dit kabinet, met nieuwkomer ds'70 als vijfde regeringspartij, zet het beleid van het kabinet-de jong voort. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetten 1945-heden
Nederland heeft sinds 1945 tientallen verschillende kabinetten gehad. Drees en Balkenende leidden de meeste kabinetten, terwijl Lubbers met twaalf jaar de langstzittende minister-president is. In onderstaand overzicht staan alle kabinetten sinds 1945. ... biesheuvel i en ii (1971-1973) dit kabinet, met nieuwkomer ds'70 als vijfde regeringspartij, zet het beleid van het kabinet-de jong voort. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aantal deelnemende partijen Tweede Kamerverkiezingen
De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog waren er relatief weinig partijen die deelnamen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Nadat in 1956 het zeteltal was verhoogd van 100 naar 150 kregen nieuwkomers steeds meer kans, en dat succes droeg bij aan de groei van het aantal partijen aan verkiezingen deelnam. ... dat was ds'70, de partij van drees jr., in 1971. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1977
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 was de PvdA, die tien zetels won, met de leuze "Kies de minister-president". Ook de VVD (van 22 naar 28 zetels) en D'66 (van zes naar acht) deden het goed. ... ter rechterzijde verloren ds'70 (van zes naar een zetel) en boerenpartij (van drie naar een). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen vanaf 1946
In de periode 1946-2017 zijn er 18 keer Provinciale Statenverkiezingen gehouden. CDA, PvdA en VVD zijn hierbij door de jaren heen meestal als grootste uit de bus gekomen. Aangezien de Eerste Kamer door de Provinciale Staten wordt gekozen, werkt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen door in de zetelverdeling van de Eerste Kamer. ... 5,2 sgp 2,2 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,6 2,4 2,2 gpv 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 1,1 1,7 1,0 rpf 0,4 rpf/sgp 0,1 bp 0,1 0,2 6,7 1,7 3,1 0,5 ds'70 1,5 0,1 pak (pvda/ppr/psp) 7,6 pak (pvda/ppr/d'66) 2,1 pak (pvda/ppr) 1,8 fnp 0,1 0,2 0,3 0,2 overig 0,5 1,7 1,6 0,1 0,6 0,6 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorkeurstemmen
Voorkeurstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker ) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Het uitbrengen van voorkeurstemmen komt veel voor. ... het is sinds 1998 makkelijker geworden om in de tweede kamer met voorkeurstemmen gekozen te worden. ... 017 lilianne ploumen pvda 21.990 2017 lisa westerveld groenlinks 17.828 2012 pieter omtzigt cda 36.750 2010 pia dijkstra d66 15.705 2010 sabine uitslag cda 15.933 2006 fatma koser-kaya d66 34.564 2003 tineke huizinga-heringa christenunie 19.650 2003 hilbrand - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis discussie gekozen minister-president of formateur
Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw laait om de zoveel tijd discussie op over de gekozen minister-president of formateur. In 1971 sneuvelde een initiatiefwetsvoorstel voor een door het volk gekozen formateur. ... initiatief-van thijn/goudsmit en motie-kolfschoten in 1970 stelden de tweede kamerleden ed van thijn (pvda) en anneke goudsmit (d'66) in een initiatiefwetsvoorstel voor om de formateur d - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen Tweede Kamer 1918-2017
Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1918 is een beschrijving te vinden, waarbij tevens een aantal kerngegevens is opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode. ... tweede kamerverkiezingen 1971 grote winnaar van de tweede kamerverkiezingen van 1971 was ds'70 van drees jr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kortstondig succes bij verkiezingen
Wat zijn eigenlijk de kansen van een nieuwe partij op blijvend succes? De ouderenpartijen, die in 1994 ineens opkwamen, verdwenen immers al weer snel. En dat gold ook voor Leefbaar Nederland en de LPF. ... succesvol was zeker d66, dat zich, weliswaar met wisselend succes, steeds heeft weten te handhaven en zelfs meermalen regeringspartij was. ... ds70 leek in het begin (1971) ook een succes, en werd meteen regeringspartij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven politieke jongerenorganisaties
Jongeren tussen 14 en 27 jaar met interesse in politiek kunnen lid worden van een politieke jongerenorganisatie. Deze zijn vrijwel altijd verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie heeft vier functies: scholing, rekrutering, het opkomen voor de belangen van jongeren en subsidie. ... een politieke jongerenorganisatie heeft vanouds de taak om jongeren voor de partij (levensbeschouwing) te rekruteren en vervolgens te scholen. ... na een moeizaam begin wist de organisatie ongeveer 1700 leden aan zich te binden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nieuw Links
In 1965 ontstond onder de naam 'Nieuw Links' een vernieuwingsbeweging in de PvdA. Deze groep vernieuwers streefde naar verbetering van de interne partijdemocratie en wilde door een radicaler programma de duidelijkheid in de politiek vergroten. ... in de fractie zaten vooraanstaande vakbondsbestuurders. ... dat bevatte tien voorstellen voor een radicalere koers - de ontwikkelingshulp moest in 1970 worden verhoogd tot 2 procent van het nationaal inkomen - iedere volksvertegenwoordiger moest in het openbaar verantwoording ga - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
dominee
1.0: protestantse predikant dominee 1.0 (protestantisme) iemand die voor zijn beroep en vanuit een roeping predikant in een protestantse kerk is en daar ook voor gestudeerd heeft; protestantse pastor die theologie gestudeerd heeft. ... predikant in een protestantse kerk is en daar ook voor gestudeerd heeft; protestantse pastor die theologie gestudeerd heeft woordsoort type substantief naamtype soortnaam geslacht mannelijk lidwoord de betekenisklasse persoonsnaam spelling en flexie vorm afb - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Ds. Th. Dellemanstichting

Gereformeerd Centrum voor Samenlevingsopbouw en Welzijnsbeharteging, genoemd naar dominee Th. Delleman (1898-1978), vanaf 1947 gereformeerd studentenpredikant te Groningen en een van de oprichters van het centrum. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Demissionair kabinet
Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... een interim-kabinet ontstaat zonder tussentijdse verkiezingen. ... dat was het geval in 1972 (toen de ds'70-ministers vertrokken) en in 2010 (toen de pvda-ministers opstapten). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. W. (Wim) Drees jr.
Voorman van DS'70 en Rekenkamerlid. Maakte carrière als (kundig) ambtenaar op Financiën en als hoogleraar openbare financiën. Stapte in 1971 de politiek in als aanvoerder van DS'70, een rechtse afsplitsing van de PvdA. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 148