YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: raymond knops drs. r.w. raymond knops tweede kamer cda vvd pvda d66 sp christenunie tweede kamerverkiezingen van 15 maart sgp biografisch archief rene leegte groenlinks jozias van aartsen pvdd sybrand van haersma buma maxime verhagen jan peter balkenende muziek taal kunst literair design cultuur eerste kamer kabinet-balkenende iv engels kabinet-rutte nolens oud rens raemakers rene van der linden romme tweede kamercommissie 1 tweede kabinet-kok fractievoorzitters latijn grieks : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4342 voor - drs r w raymond knops - in 0.457545042037964 seconden.
Zoektermen r en w behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Drs. R.W. (Raymond) Knops

Raymond Knops (1971) is sinds 11 oktober 2005 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA (met onderbrekingen van 30 november 2006 tot 1 maart 2007 en van 17 juni tot 7 september 2010). De heer Knops was in 1999-2005 wethouder van Horst aan de Maas en daarvoor beroepsofficier. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Christen Democratisch Appel (CDA)

De fractie van het CDA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 19 zetels. Na de verkiezingen van 12 september 2012 waren dat er 13. ... 2003-06-03 3 knops, drs. ... fractievoorzitter is sybrand van haersma buma, fractiesecretaris raymond knops. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om aangelegenheden rondom international handel, ontwikkelissamenwerking en de millenium ontwikkelingsdoelen, en het internationale mileu- en klimaatbeleid. ... d66 5 broeke, drs. ... voorzitter is raymond de roon en ondervoorzitter is erik ziengs. ... d66 12 knops, drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. J.H. (Han) ten Broeke

Han ten Broeke (1969) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij was onder meer politiek assistent van minister Jorritsma en hoofd public affairs van Koninklijke KPN. De heer Ten Broeke woont in Haaksbergen. ... verkeer, daarna was hij woordvoerder defensie (algemeen, militaire missies, materieel, wapenexport) - diende in 2016 samen met raymond knops (cda) een initiatiefwetsvoorstel in om gewapende particuliere beveiligers toe te staan op de koopvaardij ( 34.558) opvall - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. W. (Wouter) Koolmees

Wouter Koolmees (1977) is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Na zijn studie werd hij economisch onderzoeker en daarna ambtenaar op het ministerie van Financiën. Hij was hoofd begrotingsbeleid bij het directoraat-generaal van de Rijksbegroting. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. J.W. (Jan) de Pous

Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Afkortingen (algemene regels)

Afkortingen schrijf je met kleine letters, behalve afkortingen van namen. De meeste afkortingen krijgen geen punten ( cd, tv, btw ), maar afkortingen als m.u.v. en d.w.z. wel. ... de 'oude' titels drs., mr., ir., ing. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Drs. W.K.N. (Norbert) Schmelzer

Leider van de KVP in de jaren zestig. Pragmatisch en behendig politicus, die na een ambtelijke loopbaan snel carrière maakte in de politiek, mede dankzij de steun van KVP-voorman Romme. Werd na staatssecretariaten in de kabinetten-Drees, -Beel en -De Quay eind 1963 fractievoorzitter. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. F.W. (Frans) Weisglas

Liberaal Tweede Kamerlid, dat na twintig jaar te zijn opgetreden als buitenlandwoordvoerder van de VVD in mei 2002 tot Kamervoorzitter werd gekozen. Daaraan was een tot dan toe ongebruikelijke persoonlijke actie vooraf gegaan waarbij hij de kandidaat van zijn eigen fractie versloeg. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. W.J. (Wim) Deetman

Vooraanstaande in Den Haag geboren politicus van CHU-huize. Begon zijn loopbaan bij een protestants-christelijke onderwijsorganisatie. Werd al na vier jaar de CDA-onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer te zijn geweest staatssecretaris van voortgezet onderwijs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. A.P.W. (Ad) Melkert

Gewiekste en ambitieuze PvdA-politicus die in 2002 Wim Kok opvolgde als partijleider, maar direct na de verkiezingsnederlaag aftrad. Aanvankelijk actief in de PPR en begin jaren tachtig secretaris van een jeugdforum. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. C.P.W.J. (Petra) Stienen MA

Petra Stienen (1965) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Zij is publiciste en commentator, alsmede zelfstandig adviseur op onder meer het gebied van mensenrechten en leiderschap. Mevrouw Stienen is arabiste en Midden-Oostenspecialist. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. F.W. (Frank) Futselaar

Frank Futselaar (1979) is sinds 23 maart 2017 lid van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Hij was docent politiek en cultuur bij Saxion Hogeschool en was gemeenteraadslid in Zwolle. Eerder was hij lid van Provinciale Staten van Overijssel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. F.C.W.C. (Frits) Lintmeijer

Frits Lintmeijer (1956) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Hij was werkzaam als voorlichter, onder meer bij de gemeente Amersfoort en de Nederlandse Spoorwegen, en als zelfstandig adviseur en strateeg. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. W.J. (Wouter) Bos

Uit het bedrijfsleven afkomstige partijleider van de PvdA in de jaren 2002-2010. Werkte na een studie economie en politicologie ruim negen jaar in binnen- en buitenland voor Shell. Werd daarna Tweede Kamerlid en spoedig staatssecretaris van Financiën. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. W.P.H.J. (René) Peters

René Peters (1975) is sinds 23 maart 2017 lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Hij was wethouder zorg en welzijn van Oss en daarvoor schoolbestuurder. De heer Peters is woordvoerder armoedebeleid, schuldhulpverlening, jeugdzorg, jeugdreclassering en kinderbescherming. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ir. R.W. (René) Leegte

René Leegte (1968) was van 26 oktober 2010 tot 24 maart 2015 Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij was directeur/eigenaar en adviseur van public affairs adviesbureau EPPA. Eerder was hij onder meer commercieel directeur bij AgroFair, een bedrijf dat duurzaam geteeld fruit met Max Havelaar-keurmerk verkoopt. ... ming partij(en) vvd (volkspartij voor vrijheid en democratie), vanaf 1994 hoofdfuncties en beroepen - persoonlijk secretaris mr.drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. W. (Wim) Drees jr.

Voorman van DS'70 en Rekenkamerlid. Maakte carrière als (kundig) ambtenaar op Financiën en als hoogleraar openbare financiën. Stapte in 1971 de politiek in als aanvoerder van DS'70, een rechtse afsplitsing van de PvdA. ... tie, 1955) - "inkomensverdeling en overheidsuitgaven" (inaugurele rede, 1963) - "overheidsuitgaven in theorie en praktijk" (met drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Biesheuvel
De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... franken hoogleraar cda drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijsttrekkers VVD

Sinds 2006 is Mark Rutte lijsttrekker van de VVD. In september 2005 maakte Gerrit Zalm bekend dat hij in 2007 niet beschikbaar was voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Jozias van Aartsen haakte na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 ook af als politiek 'aanvoerder'. ... rutte, drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
dag - (etmaal, tijd dat het licht is)
dag zn. ‘etmaal, tijd dat het licht is’ Onl. dag, genitief dages, dagis, datief dage, mv. daga, datief dagon: al deze vormen 10 e eeuw [W.Ps.]; mnl. dag, dach. ... de beste gedichten van drs. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen

Maxime Verhagen (1956) was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tevens vicepremier in het kabinet-Rutte I. Eerder was hij 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV. ... ader was wethouder van maastricht en gedeputeerde van limburg woonplaats voorburg publicaties/bronnen literatuur/documentatie - raymond van den boogaard, "schipperen, consensus zoeken, regelen", nrc handelsblad, 16 september 2002 - philippe remarque, "'don corleo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Delegatie naar de NAVO-assemblee (NAA)

De Parlementaire Assemblee van de NAVO is een overleg van 257 parlementariërs uit de 28 lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), aangevuld met gedelegeerden van de buitengewone lidstaten. ... foto naam kamerlid fractie 1 broeke, drs. ... gl 3 knops, drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (buza)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over hun beleid. Dit betreft onder meer het internationale veiligheidsbeleid, het gemeenschappelijke buitenlands beleid van de Europese Unie, de mensenrechtensituatie in andere landen en de betrekkingen met andere landen. ... d66 6 broeke, drs. ... sp 11 knops, drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 151