YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: joel voordewind drs. j.s. (joel) voordewind pvda kabinet-balkenende iv mark rutte gpv cda christenunie sgp vvd d66 kabinet-balkenende ii wouter bos sp literair tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 alexander pechtold gert-jan segers hilbrand nawijn groenlinks tweede kamerverkiezingen femke halsema pim fortuyn maxime verhagen tweede kamerfractie jozias van aartsen rita verdonk jan peter balkenende geert wilders pvv partij voor de dieren 50plus marianne thieme denk rpf martin van rooijen 2006 ronald van raak overgangskabinet-balkenende iii biografisch archief : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 7433 voor - drs j s joel voordewind - in 0.99514102935791 seconden.
Zoekterm s is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Drs. J.S. (Joël) Voordewind

Parlement & Politiek - Joël Voordewind (1965) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Hij was hoofd voorlichting van zijn partij en werkte eerder bij het ministerie van Defensie en bij ontwikkelingssamenwerkingorganisaties. ... drs

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie ChristenUnie (CU)

Parlement & Politiek - De fractie van de ChristenUnie heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf leden, evenveel als na de verkiezingen van september 2012. ... leden nr. foto naam kamerlid aanvang functie 1 voordewind, drs

                                                                                                                                           

Drs. L.G.J. (Linda) Voortman

Parlement & Politiek - Linda Voortman (1979) is sinds 30 oktober 2012 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Eerder was zij dat van 17 juni 2010 tot 20 september 2012. Zij was gemeenteraadslid in Groningen en was bestuurder van FNV Bondgenoten. ... drs

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Parlement & Politiek - Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... drs

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Defensie (def)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over hun beleid. Dit betreft onder andere het materieelbeleid, het personeelsbeleid, Nederlandse deelname aan vredesmissies en het internationale veiligheidsbeleid. ... a. van den vvd 6 bosman, a. vvd 7 bouali, a. d66 8 broeke, drs

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (eu)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking. ... 2 baudet, dr. th.h.ph. fvd 3 bisschop, dr. r. sgp 4 broeke, drs

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Parlement & Politiek - Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken. ... foto naam kamerlid fractie 1 arissen llb, f.m. pvdd 2 berg, drs

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie bespreekt het beleid inzake Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de andere drie landen van het Koninkrijk der Nederlanden. ... nr. foto naam kamerlid fractie 1 beertema, h.j. pvv 2 berg, drs

                                                                                                                                           

Presidium Tweede Kamer (PRES)

Parlement & Politiek - Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. Het bestaat uit de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters. ... contactformulier. leden nr. foto naam kamerlid fractie 1 arib, drs

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (buza)

Parlement & Politiek - Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over hun beleid. Dit betreft onder meer het internationale veiligheidsbeleid, het gemeenschappelijke buitenlands beleid van de Europese Unie, de mensenrechtensituatie in andere landen en de betrekkingen met andere landen. ... 3 belhaj, s. d66 4 bosman, a. vvd 5 bouali, a. d66 6 broeke, drs

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veiligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitie. ... naam kamerlid fractie 1 arissen llb, f.m. pvdd 2 azarkan msc, drs

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor de Werkwijze (werk)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de werkwijze van de Tweede Kamer. Zij behandelt alle voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde. Dit betreft bijvoorbeeld de procedures in de plenaire vergadering en de wijze van voorbereiden van wetsvoorstellen en nota's. ... paul van doorn. leden nr. foto naam kamerlid fractie 1 arib, drs

                                                                                                                                           

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om aangelegenheden rondom international handel, ontwikkelissamenwerking en de millenium ontwikkelingsdoelen, en het internationale mileu- en klimaatbeleid. ... th.h.ph. fvd 3 becker msc, b. vvd 4 bouali, a. d66 5 broeke, drs

                                                                                                                                           

J.L. (Hans) Spekman

Parlement & Politiek - Hans Spekman (1966) is sinds 22 januari 2012 voorzitter van de PvdA. Hij was van 30 november 2006 tot 25 januari 2012 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Daarvoor was de heer Spekman vijf jaar wethouder van onder meer sociale zaken, maatschappelijke zorg en sport en recreatie van Utrecht. ... drs

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie voert overleg over onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor. ... arissen llb, f.m. pvdd 3 baudet, dr. th.h.ph. fvd 4 bergkamp, drs

                                                                                                                                           

Kandidaten ChristenUnie Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staa n de eerste acht van de kandidatenlijst van de ChristenUnie bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. ... foto naam kandidaat kamerlid positie op kieslijst segers, drs

                                                                                                                                           

M.R.J. (Michel) Rog

Parlement & Politiek - Michel Rog (1973) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hij was in 2008-2012 voorzitter van CNV Onderwijs. Daarvoor was hij vakbondsbestuurder en teamleider burgerluchtvaart bij vakbond De Unie en leraar maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. ... drs

                                                                                                                                           
Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... drs

                                                                                                                                           

Drs. A. (Bram) van Ojik

Parlement & Politiek - Bram van Ojik (1954) is sinds 23 maart 2017 lid van GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Eerder was hij dat in 1993-1994 en in 2012-2015. Van 8 oktober 2012 tot 12 mei 2015 was hij fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. ... drs

                                                                                                                                           

Drs. J. (Jetta) Klijnsma

Parlement & Politiek - Jetta Klijnsma (1957) is sinds 5 november 2012 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder was zij dat van 18 december 2008 tot 23 februari 2010 in het kabinet-Balkenende IV. Van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de PvdA. ... drs

                                                                                                                                           

Voorkeurstemmen

Parlement & Politiek - Voorkeurstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker ) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Het uitbrengen van voorkeurstemmen komt veel voor. ... verkiezingen van 1969 werd door de staten van noord-brabant drs

                                                                                                                                           

Drs. J. (Jan) Middendorp

Parlement & Politiek - Jan Middendorp (1975) is sinds 23 maart 2017 lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Hij was campagneadviseur en bankier bij ABN-AMRO, Rothschild en SNS Bank. Eerder was bij betrokken bij de PvdA-beweging 'Niet Nix'. ... drs

                                                                                                                                           

Drs. J. (Johan) Houwers

Parlement & Politiek - Johan Houwers (1957) was van 25 maart 2015 tot 23 maart 2017 onafhankelijk liberaal Tweede Kamerlid. Hij was van 26 oktober 2010 tot 20 september 2012 en van 8 november 2012 tot 23 juli 2013 Tweede Kamerlid voor de VVD. ... drs

                                                                                                                                           

Drs. J.W. (Jan) de Pous

Parlement & Politiek - Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. ... drs

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 53