YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet-rutte i halbe zijlstra drs. h. (halbe) zijlstra mark rutte kabinetsformatie cda alexander pechtold kabinet-balkenende iv sgp vvd pvda tweede kamer kabinet-rutte ii 2017 jesse klaver d66 groenlinks sp pvdd edith schippers groningen henk kamp rita verdonk kiesdeler geert wilders eerste kamer kabinet-de quay kabinet-den uyl literair arp kvp kabinet-de jong kabinet-cals chu ppr staatscommissie-cals/donner districtenstelsel staatscommissie-biesheuvel wouter koolmees kabinet-marijnen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1719 voor - drs h halbe zijlstra - in 0.179140090942383 seconden.
Zoekterm h is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Drs. H. (Halbe) Zijlstra

Halbe Zijlstra (1969) is sinds 1 november 2012 fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte I. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De fractie van de VVD heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 33 leden en is daarmee de grootste fractie in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 12 september 2012 kreeg de VVD 41 zetels. ... foto naam kamerlid aanvang functie 1 rutte, drs. ... (halbe) zijlstra 2012-11-01 2017-03-16 m. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CIVD)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg over het beleid inzake de diensten die zich bezig houden met de staatsveiligheid: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. ... gl 3 pechtold, drs. ... voorzitter is halbe zijlstra. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. R. (Rinse) Zijlstra

Landbouw-voorman en antirevolutionair bestuurder en politicus. Eind jaren zestig woordvoerder landbouw, economische zaken en ontwikkelingssamenwerking van de ARP-Tweede Kamerfractie en daarna op diverse gebieden bestuurlijk actief, onder meer als burgemeester van Smallingerland. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Zijlstra (1966-1967)

KVP-fractievoorzitter Schmelzer wordt belast met de vorming van een kabinet. Hij streeft naar een overgangskabinet van KVP en ARP aangevuld met buitenstaanders. Als premier denkt hij aan oud-minister Van den Brink, maar die weigert. ... de block (kvp) economische zaken minister: drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. H.A. (Henk) Korthals

Vooraanstaand naoorlogs liberaal politicus, tweede man van de VVD-fractie. Was als Tweede Kamerlid actief op het gebied van de europese samenwerking, economische zaken en defensie, en maakte deel uit van de enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945. ... (6.338) - bracht in 1963 samen met minister zijlstra de nota inzake de klm uit over financiele problemen bij die luchtvaartmaatschappij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. J.W. (Jan) de Pous

Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. ... - bracht in 1960 samen met de ministers luns, zijlstra, marijnen en van rooy en de staatssecretarissen van den berge en stijkel de wet tot goedkeuring van het verdrag tot instelling - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Cals (1965-1966)
Na de crisis rondom de omroepkwestie benoemt de koningin KVP-fractievoorzitter Norbert Schmelzer tot informateur. Hij moet kijken of herstel van de coalitie mogelijk is. Schmelzer concludeert dat het geschil tussen de coalitiepartijen over de omroep niet is op te lossen. ... verdam (arp) (5 september 1966 - 22 november 1966) staatssecretaris: drs. ... op 22 november 1966 begint het opvolgende kabinet-zijlstra met zijn werkzaamheden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. W.K.N. (Norbert) Schmelzer

Leider van de KVP in de jaren zestig. Pragmatisch en behendig politicus, die na een ambtelijke loopbaan snel carrière maakte in de politiek, mede dankzij de steun van KVP-voorman Romme. Werd na staatssecretariaten in de kabinetten-Drees, -Beel en -De Quay eind 1963 fractievoorzitter. ... zocht zijn partijgenoten van den brink en witte aan als nieuwe premier, en nadat zij hadden geweigerd (via de quay) zijlstra. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. J. (Jan) de Koning

Pragmatisch ingestelde CDA-politicus met een grote politiek-bestuurlijke staat van dienst. Maakte carrière in de Christelijke landbouworganisatie en werd Kamerlid voor de ARP. In 1977 minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Van Agt I en daarna van Landbouw en Visserij in het kabinet-Van Agt II. ... na veel aarzelingen en een mislukte poging om jelle zijlstra te bewegen premier te worden, stelde van agt zich beschikbaar als minister-president van het centrum-linkse kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hugo Claus

Hugo Claus

... - (biblion recensie, drs. ... tom zijlstra.) de spaanse hoer naar de roman la celestina van fernando de rojas wordt met groot succes gecreeerd op 1 januari door toneelgro - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Jong (1967-1971)
Tijdens de verkiezingen van 1967 raken de confessionele drie voor het eerst hun meerderheid kwijt, onder andere door de opkomst van Boerenpartij en nieuwkomer D'66. Ook de PvdA lijdt verlies. Demissionair premier Zijlstra krijgt een informatieopdracht en stelt een beknopt programma op, vooral met financiële punten. ... de jong (kvp) viceminister-president drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Quay (1959-1963)
Beel (KVP), tot informateur benoemd, komt na de verkiezingen al vrij snel tot de conclusie dat herstel van de rooms-rode samenwerking is uitgesloten. De PvdA wil alleen meedoen aan een parlementair kabinet; confessionelen en liberalen willen een extraparlementair kabinet. ... de quay (kvp) viceminister-president drs. ... akt de arp af omdat zij ontevreden is over de toebedeelde ministersposten (landbouw en sociale zaken) en over het ontbreken van zijlstra. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gronings oud gerij
Sinds de opening van het Nationaal Rijtuigmuseum in 1958 op het terrein van Borg Nienoord in Leek, groeide de collectie van het museum tot zo’n 250 rijtuigen en sleden. ... de familie heeft duidelijk altijd veel aandacht aan haar wagenpark besteed," licht het hoofd collecties, drs. ... zijlstra toe. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte I (2010-2012)
De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... r opstelten regeringsverklaring 26 oktober 2010 regeringsverklaring (rijksoverheid.nl) samenstelling kabinet minister-president drs. ... zijlstra (vvd) financien minister: mr.drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kandidaten VVD Tweede Kamerverkiezingen 2017
In onderstaand overzicht staan de eerste 45 van de kandidatenlijst van de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. ... foto naam kandidaat positie op kieslijst rutte, drs. ... 2 zijlstra, drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... ersonalia geboorteplaats en -datum rotterdam, 7 mei 1939 levensbeschouwing rooms-katholiek opmerkingen over de naam en/of titel drs. ... na veel aarzelingen en een mislukte poging om jelle zijlstra te bewegen premier te worden, stelde van agt zich beschikbaar als minister-president van het centrum-linkse kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk

Ronald Plasterk (1957) is sinds 5 november 2012 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en sinds 27 januari 2017 tevens minister van Wonen en Rijksdienst in het kabinet-Rutte II. Plasterk was van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV. ... het besluit werd in 2010 door zijn opvolger staatssecretaris halbe zijlstra teruggedraaid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel II (1958-1959)
Na de val van het kabinet-Drees IV treden de PvdA-ministers af. De Koningin vraagt oud-minister Beel (KVP), lid van de Raad van State, te zoeken naar een uitweg in de impasse. De PvdA blijkt niet meer met de KVP samen te willen werken, de KVP eigenlijk juist wel, uit angst voor de PvdA als oppositiepartij. ... struycken (kvp) staatssecretaris: drs. ... zijlstra (arp) oorlog minister: ir. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees IV (1956-1958)
Deze formatie is de tot dan toe langste en moeilijkste uit de parlementaire geschiedenis. De opgelopen spanningen tussen KVP en PvdA zijn daar debet aan. Had de VVD bij de vorige formatie nog gezegd niets meer te zien in samenwerking in een brede basis, deze keer zetten zij de deur weer op een kier. ... struycken (kvp) (29 oktober 1956 - 22 december 1958) staatssecretaris: drs. ... zijlstra (arp) staatssecretaris: dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. H. (Henk) Nijboer

Henk Nijboer (1983) is vanaf 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij was ambtenaar op het ministerie van Financiën. In 2003-2007 was hij lid van Provinciale Staten van Groningen. Verder was hij in Leiden wetenschappelijk onderzoeker naar gedragseconomie en de sociale zekerheid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Titulatuur: drs. A. Jansen, MBA

Nee, Nederlandse titels als drs. en ir. mag je niet combineren met hun internationale tegenhangers als MA en MSc. Combinaties met titels van zogeheten post-initiële opleidingen – zoals MBA en RA – zijn wel toegestaan. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. ... bekende arp-politici waren kuyper, talma, heemskerk, colijn, gerbrandy, schouten, zijlstra, biesheuvel en aantjes. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Titulatuur: MA, MSc, BA
De titel verschilt per vakgebied, per opleidingsniveau én per periode. Sinds 2002 zijn internationaal geldige titels als MA, MSc, BA en BSc in gebruik. De ‘oude’ Nederlandse titels, zoals drs. en ir., bestaan ook nog steeds. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 133