YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur willem drees kvp chu arp kabinet kabinet-drees iii beel kabinet-drees iv derde kabinet-drees eerste kabinet-drees gerbrandy 1956 drees ii drees iii 1951 verkiezingen 1952 1955 mandement greet hofmans kabinet-drees ii wereldbank van drees trekken 1953 meer over kabinetsformatie 1951 meer over kabinetsformatie 1952 dr. w. (willem) drees statuut voor het koninkrijk in 1954 1954 kabinet-drees ii (1951-1952) crisis kabinet-drees iii (1952-1956) 2015-heden tjarda van starkenborch stachouwer europese gemeenschap van kolen en staal cpn kabinet-beel i kabinet-drees i kabinet-schermerhorn/drees : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 297 voor - drees - in 0.0465600490570068 seconden.

Willem Drees

Willem Drees was een van de populairste minister-presidenten die Nederland gekend heeft. Hij stond bekend als 'vadertje Drees', een troetelnaam die aangeeft dat deze socialistische premier niet alleen voor zijn eigen achterban, maar voor de hele Nederlandse bevolking een vaderfiguur was. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Drees - uitdrukking

van Drees trekken [uitdrukking] (1948). Willem Drees (1886-1988), ook wel bekend als ‘Vadertje Drees’, wordt in 1948 minister-president. Drees staat aan de basis van de verzorgingsstaat: hij legt de grondslag van de sociale wetgeving en hij voert de Noodwet Ouderdomsvoorziening in. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Kabinet-Drees III (1952-1956)

Drees (PvdA) krijgt de formatieopdracht. De VVD heeft voor de verkiezingen al aangegeven niet meer in te zijn voor een brede samenwerking. Drees laat dan zijn oog vallen op de ARP, en binnen korte tijd is een regeringsprogramma tussen PvdA, KVP, CHU en ARP gemaakt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Drees II (1951-1952)

Na de val van het kabinet-Drees I wordt de Tweede Kamer niet ontbonden. De Koningin geeft de VVD'er Stikker opdracht informatie in te winnen over de mogelijkheden een kabinet te vormen dat het vertrouwen van de Tweede Kamer heeft. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. W. (Willem) Drees

'Vadertje Drees'. De belangrijkste naoorlogse politicus, onder wiens leiding zowel de dekolonisatie als de wederopbouw plaatsvonden. Overtuigd sociaaldemocraat, maar wel zeer pragmatisch ingesteld ('niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk'). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)

Ruim een maand na de bevrijding benoemt Koningin Wilhelmina dit eerste naoorlogse kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Drees IV (1956-1958)

Deze formatie is de tot dan toe langste en moeilijkste uit de parlementaire geschiedenis. De opgelopen spanningen tussen KVP en PvdA zijn daar debet aan. Had de VVD bij de vorige formatie nog gezegd niets meer te zien in samenwerking in een brede basis, deze keer zetten zij de deur weer op een kier. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Drees I (1948-1951)

De verkiezingen waren nodig in verband met een grondwetswijziging. Daarom ook wordt een breed kabinet gewenst. De formatie van Beel, die als eerste de formatieopdracht krijgt mislukt echter, vanwege problemen over de parlementaire binding en omdat de PvdA zich verzet tegen een ministerschap van Stikker (VVD). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. W. (Wim) Drees jr.

Voorman van DS'70 en Rekenkamerlid. Maakte carrière als (kundig) ambtenaar op Financiën en als hoogleraar openbare financiën. Stapte in 1971 de politiek in als aanvoerder van DS'70, een rechtse afsplitsing van de PvdA. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wisseling politieke leiders bij de PvdA
Het wisselen van politiek leider bij de PvdA ging niet altijd zonder problemen. Per definitie betekent het vertrek van een beeldbepalend politicus onzekerheid. Drees en Den Uyl hadden een zo sterke positie en waren zo beeldbepalend dat hun opvolging direct gevolgen had voor de positie van de PvdA. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1951: Nieuw-Guineacrisis
Op 23 januari 1951 viel het kabinet-Drees/Van Schaik, nadat de VVD-fractie met een motie van wantrouwen was gekomen, die was gericht tegen het regeringsbeleid inzake Nieuw-Guinea. Het feit dat de VVD die motie steunde, was voor VVD-minister Stikker reden om zijn ontslag aan te bieden, en dat leidde tot een kabinetscrisis. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1952
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1952 behaalde de PvdA van premier Drees een goed resultaat. Dankzij winst van drie zetels kwam zij gelijk met de KVP (die twee zetels verloor) en qua stemmenaantal streefde zij de KVP zelfs voorbij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1966-1982: Polarisatie
Deze periode wordt gekenmerkt door een scherpe tegenstelling tussen partijen. Met name de progressieve partijen (PvdA, D66 en PPR) vinden eind jaren zestig dat kiezers een duidelijker keuze moeten kunnen maken. ... de ministers van ds'70 (drees jr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1945-1958: 'Rooms-Rood'
Deze periode wordt gekenmerkt door de samenwerking van KVP en PvdA ('Rooms-Rood'), die de kern vormen van kabinetten waaraan ook andere partijen deelnemen. We spreken ook wel van kabinetten-op-brede-basis. ... vooral onder de kabinetten-drees wordt een belangrijke aanzet gegeven tot de uitbouw van de sociale zekerheid (werkloosheidswet, algemene ouderdomswet). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke bewindslieden
Anna de Waal was als staatssecretaris de eerste vrouw in het kabinet. Pas in 1956 kwam er een vrouwelijke minister, Marga Klompé, en lange tijd zat er meestal slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal toe. ... cals in het tweede kabinet-drees (1952-1956). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de PvdA en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de PvdA deelnam aan de verkiezingen. ... ,0 oppositie, kabinet-marijnen 1959 jaap burger (ea) * verkiezingsprogramma 1959 48 30,3 oppositie, kabinet-de quay 1956 willem drees * verkiezingsprogramma 1956 50 32,6 regering, kabinet-drees iv 1952 willem drees * verkiezingsprogramma 1952 30 28,9 regering, - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Willem Drees

Dr. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
SGP en de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1946
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de SGP en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1946. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de SGP deelnam aan de verkiezingen. ... kiezingsprogramma 1959* 3 2,1 oppositie, kabinet-de quay 1956 pieter zandt * verkiezingsprogramma 1956 3 2,2 oppositie, kabinet-drees iv 1952 pieter zandt * verkiezingsprogramma 1952 2 2,4 oppositie, kabinet-drees iii 1948 pieter zandt * verkiezingsrogramma 194 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... ook het eerste naoorlogse kabinet-schermerhorn/drees is als zodanig aan te merken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
VVD en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond de VVD en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen sinds 1948. In dit overzicht staat vermeld met welke lijsttrekker, programma en kandidaten de VVD deelnam aan de verkiezingen. ... er oud * op het keerpunt 19 12,2 regering, kabinet-de quay 1956 pieter oud * verkiezingsmanifest 1956 13 8,9 oppositie, kabinet-drees iv 1952 pieter oud * verkiezingsprogramma 1952 9 8,8 oppositie, kabinet-drees iii 1948 pieter oud * urgentieprogramma 8 7,9 reg - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1971
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1971 was DS'70 van Drees jr. Deze nieuwkomer behaalde acht zetels. Van groot belang was verder dat, door het verlies van KVP (zeven zetels), CHU (twee zetels), ARP (twee zetels) en VVD (één zetel), de zittende coalitie haar meerderheid verloor. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949
Op 27 december 1949 kwam er een einde aan het Nederlandse koloniale bewind in Nederlands-Indië. Daaraan waren ruim vier jaar voorafgegaan van militaire en politieke strijd. Nederland beschouwde de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid als een direct gevolg van de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde deze daarom niet erkennen. ... de harde lijn ten opzichte van indonesie werd na de vorming van het kabinet-drees/van schaik in 1948 vormgegeven door minister sassen (kvp) en door beel, die in november 1948 van mook verving als hoogste neder - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gevolgen kabinetscrisis
Het uitbreken van een kabinetscrisis kan, afhankelijk van de oorzaak, verschillende gevolgen hebben. Enkele ministers (meestal van één partij) kunnen bijvoorbeeld ontslag nemen, ministers kunnen hun portefeuilles ter beschikking stellen, er kan een interim-kabinet komen of het zittende kabinet kan demissionair worden. ... de post van minister drees was al direct overgenomen door minister udink en minister van veen nam de taken over van minister de brauw. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrises
Een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met Tweede Kamer of Eerste Kamer ten val komen. Bij interne conflicten kan worden gedacht aan een meningsverschil tussen ministers over een te nemen maatregel of over een wetsvoorstel dat in behandeling is. ... in 1958 was aanneming van een amendement oorzaak van de val van het kabinet-drees iv. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 135