YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek taal literair kunst paul tang cultuur eerste kamer kabinet-lubbers ii kabinet-den uyl pvda cda ppr dr. p.j.g. (paul) tang kvp kabinet-balkenende iv kabinet-rutte ii kabinet-rutte i wim kok lodewijk asscher vvd job cohen p.j. oud d66 sp christenunie diederik samsom groningen wouter bos 2003 ds'70 2007 2017 van agt 2011 2015 hans spekman marleen barth partij van de arbeid 1995 tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3838 voor - dr p j g paul tang - in 0.343364000320435 seconden.

Dr. P.J.G. (Paul) Tang

Paul Tang (1967) is sinds 1 juli 2014 lid van het Europees Parlement voor de PvdA. De heer Tang is lid van de commissies begroting en economische en monetaire zaken. In 2014 was hij lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... opgericht door j.j. vorrink, m. van der goes van naters, w. dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr.dr. P.J. (Piet) Witteman

Noord-Hollandse gedeputeerde, minister en senator. Advocaat in Amsterdam. Onafhankelijk en tolerant katholiek met veel invloed in de politiek en het maatschappelijk middenveld. Door zijn schoonfamilie ook goed thuis in kringen van kunstenaars. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J.Th. de Visser

Hervormd predikant en vooraanstaand CHU-politicus. Tegenstander van de doleantie en wars van scherpslijperij. Kwam in 1897 voor de kleine Christelijk-Historische Kiezersbond in de Tweede Kamer. In 1918 de eerste minister van Onderwijs in de twintigste eeuw. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. C.P.M. (Carl) Romme

Voorman van de KVP die met Drees in de naoorlogse jaren de Nederlandse politiek domineerde. Was voor de Tweede Wereldoorlog als jong Amsterdams gemeenteraadslid al een gedreven katholiek politicus. Na een hoogleraarschap in Tilburg werd hij in 1937 minister van Sociale Zaken in het vierde kabinet-Colijn. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. W.S.P. (Pim) Fortuijn

Voormalige hoogleraar en columnist die in 2001 op stormachtige wijze de politiek betrad en die op een onconventionele wijze politiek bedreef. Hedonistische, enigszins dandy-achtige man, die omstreden uitspraken niet schuwde, maar daarom ook fel werd bestreden. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze vaste Eerste kamercommissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Daaronder valt ook mediawetgeving. ... de boer. leden nr. foto naam kamerlid fractie 1 apeldoorn, dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. J.W. (Jan) de Pous

Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Internationale-Top-100-meest-invloedrijke-boeken

International Top 100 most influential books 1 Ulysses by James Joyce 2 To Kill a Mockingbird (Spaar de spotvogels) by Harper lee 3 1984 by George Orwell 4 The Great Gatsby (De grote Gatsby) by F. ... dr - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Rolling-Stone

Rolling-Stone

Rolling Stone De cover van Rolling Stone van 22 Januari 1981. Deze foto genomen door Annie Leibovitz van John Lennon and Yoko Ono was één dag voor de moord op John Lennon gemaakt. Rolling Stone is een twee-wekelijks Amerikaans muziektijdschrift dat opereert vanuit New York. ... van het blad. al snel groeide het uit tot een van de invloe dr - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR)

Deze Tweede Kamercommissie bespreekt het beleid inzake Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de andere drie landen van het Koninkrijk der Nederlanden. ... het beleid inzake aruba, curacao en sint maarten, de andere dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hugo Claus

Hugo Claus

... bekroonde auteur uit het nederlandse taalgebied, heeft een in dr - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Rembrandt
Rembrandt
Rembrandt (1606/7-1669) HALLO - Noord-Nederlands (vóór 1775) etser, graveur, schilder, tekenaar en kunstverzamelaar. Onderwerpen: genrekunst, historie, landschappen, portretten, tronies. ... eeuw. ook zijn vele etsen en tekeningen zijn beroemd. zijn bij dr - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Rembrandts oeuvre Noord-Nederlands kunstenaar, geboren 15 juli 1606 Leiden - overleden 4 oktober 1669 Amsterdam, 8 oktober 1669 begraven. Leerling van Pieter Lastman, Jacob Isaacsz. ... eeuw. ook zijn vele etsen en tekeningen zijn beroemd. zijn bij dr - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ir. W. (Willem) Schermerhorn
Medeinitiatiefnemer van de Nederlandse Volksbeweging en medeoprichter van de PvdA, die in opdracht van Wilhelmina in 1945 met Drees een kabinet formeerde waarvan hij minister-president werd. Na de verkiezingen van 1946 benoemd tot voorzitter van de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië om met de Indonesiërs te onderhandelen; een functie die hem veel smaad opleverde. ... volksbeweging en medeoprichter van de pvda, die in op dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie GroenLinks (GL)

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 14 leden. Na de verkiezingen van 12 september 2012 telde de fractie vier leden. ... huidige leden nr. foto naam kamerlid aanvang functie 1 ojik, dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Abram de Swaan
Abram de Swaan
Nederlands socioloog, geboren 8 januari 1942. Prof. dr. Abram de Swaan Abram de Swaan is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is daarbuiten vooral bekend van columns en essays. ... de swaan nederlands socioloog, geboren 8 januari 1942. prof. dr - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Van Schaik
De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. ... schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet- dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J. (Jelle) Zijlstra

Bekwame en gezagvolle econoom van ARP-huize. Werd al op jonge leeftijd, na hoogleraar aan de VU te zijn geweest, minister van Economische Zaken in het kabinet-Drees III en later in het kabinet-De Quay minister van Financiën. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Biesheuvel
De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... te beschouwen, al had zij een beperktere op dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. P.A.J.M. (Piet) Steenkamp

Katholieke hoogleraar en 'geestelijke vader' van het CDA. Leidde met groot enthousiasme en vasthoudendheid de federatie van KVP, ARP en CHU die in 1980 uitmondde in de fusiepartij CDA. Was aanvankelijk ondernemer in de conservenindustrie en daarna hoogleraar sociaal recht in Eindhoven. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende

Zeeuwse CDA-politicus die negen jaar partijleider en acht jaar premier was. Afkomstig uit de wetenschap en partijideoloog, die eigen verantwoordelijkheid van burgers voorstond. Als Tweede Kamerlid financieel woordvoerder. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr.Dr. G. (Willem) Groen van Prinsterer

Belangrijk negentiende-eeuws staatsman en geschiedschrijver. Beschouwde zichzelf niet als staatsman, maar als evangeliebelijder. Formuleerde in het boek 'Ongeloof en revolutie' de antirevolutionaire staatsleer. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J.P. (Jan) Mazure

Waterstaatsingenieur en 'amateur-politicus'. Drie jaar voorzitter van de Eerste Kamer. Rotterdamse onderwijzerszoon, die aan de TH in Delft voor de civiele richting koos. Na vijfentwintig jaar gewerkt te hebben in de natte waterstaat zwaaide hij over naar de droge waterstaat. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 63