YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek dr. a.a.l. rutgers kunst eerste kamer grondwetscommissie hoge colleges van staat grondwet herziening van de grondwet mr. j.m. kan staatscommissie-van schaik dr. a.m. donner h.w. tilanus mr. w.c.l. van der grinten mr. j.h. van maarseveen dr. j.h.a. logemann dr. l.j.m. beel dr. j. schouten mr. c.p.m. romme mr. a.n. molenaar jhr.dr. m. van der goes van naters mr. j.a. jonkman mr. r. kranenburg mr. p.j. oud mr.dr. r.h. pos mr.dr. p.j. witteman mr. j.r.h. van schaik dr. w.j.a. kernkamp mr.dr. g. van den bergh mr. n. debrot tweekamerstelsel literair louis beel cultuur raad van state kabinet-mackay aeneas mackay roell van reenen beel piet hein donner : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5888 voor - dr a l rutgers - in 0.395835876464844 seconden.

Staatscommissie-Van Schaik

De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. ... schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet- dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vicepresidenten van de Raad van State

De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en ver dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. L.J.M. (Louis) Beel

Katholieke staatsman. Eén van de belangrijkste politici van na 1945. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en als zodanig speelde hij een voorname rol bij de naoorlogse zuiveringen. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

leden Raad van State 1862-heden

... jaar scholten, mr. w. 1980-10-01 1997-07-01 53 jaar ruppert, dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman

Protestants politicus; voorman van de christelijk-historischen. Aristocratische, maar ook temperamentvolle Groninger die driftig kon reageren en zich soms zeer scherp uitliet tegen politieke tegenstanders. ... aristocratische, maar ook temperamentvolle groninger die dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. Th. (Theo) Heemskerk
Antirevolutionair staatsman die bijna vijfenveertig jaar actief was als politicus. Zoon van de conservatieve staatsman J. Heemskerk Az en afkomstig uit een Amsterdams remonstrants koopmansgezin. Werd later gereformeerd. ... amsterdam vii, 1905-1908 voor het kiesdistrict slie dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Cals/Donner

De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... van de kieswet. de commissie bracht op 29 maart 1971 haar ein dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. A. (Abraham) Kuyper

'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. A. (Anne) Vondeling

PvdA-voorman, minister en Kamervoorzitter. Markante politicus uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Werd in 1946 als vrijzinnig-democraat op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PvdA en in 1958 minister van Landbouw. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. L. (Leendert) Ginjaar

Wat streng ogende, bedachtzame, maar tevens voorkomende en bescheiden scheikundige, die na een loopbaan bij TNO VVD-minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt I werd. Bracht als minister diverse milieuwetten tot stand, zoals de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Wet geluidhinder. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. A.L. (Annelien) Bredenoord

Annelien Bredenoord (1979) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Zij is universitair hoofddocent (bio)medische ethiek aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij is tevens lid van De Jonge Akademie van de KNAW en was lid van de Jonge Gezondheidsraad. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. S.L. (Sicco) Mansholt

Vooraanstaande sociaaldemocratische minister en Europeaan. Afkomstig uit een rijke, sociaal betrokken Groningse landbouwfamilie. Was - na een korte tijd in de Oost - boer en verzetsman in de Wieringermeer en werd op zijn 36ste minister van Landbouw in het kabinet-Schermerhorn/Drees. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. L.M. (Bertus) de Rijk

Erudiet PvdA-Eerste Kamerlid met veel gevoel voor (verfijnde) humor. Hoogleraar wijsbegeerte in Nijmegen en later in Utrecht en Leiden. Als wijsgerig classicus verlevendigde hij zijn redevoeringen vaak met fraaie beeldspraken, opmerkelijke vergelijkingen en aan de klassieke oudheid of de Middeleeuwen ontleende gebeurtenissen. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Dr. G. (Geertje) Lycklama à Nijeholt

Hoogleraar vrouwen- en ontwikkelingsstudies aan het Internationaal Instituut voor Sociale Studies in Den Haag, die vier jaar de PvdA-fractie in de Eerste Kamer leidde. Werd in 1999 fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. H. (Hendrik) Colijn

Antirevolutionair staatsman, die zijn loopbaan als officier in de binnenlanden van Indië begon. Korte tijd Tweede Kamerlid en als jong minister van Oorlog succesvol. Daarna directeur van een olieconcern. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. Ch.J.M.A. (Charles) van Rooy

KVP-bestuurder en bewindsman. Doorliep een burgemeestersloopbaan (onder meer in Eindhoven) en werd vrij onverwacht - en zonder dat hij specifieke kennis van het beleidsterrein had - minister van Sociale Zaken in het kabinet-De Quay. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. L.F. (Lodewijk) Asscher

Lodewijk Asscher (1974) is sinds 9 december 2016 politiek leider van de PvdA en sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid en fractievoorzitter. Vanaf 5 november 2012 is de heer Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. L.W.Ch. Keuchenius

Trouwe volgeling van Groen van Prinsterer, die in Nederlands-Indië onder meer advocaat was en in Nederland secretaris-generaal van Koloniën. In 1866 Tweede Kamerlid. Zijn motie van afkeuring over het aftreden van minister Mijer leidde een periode van conflicten tussen regering en Tweede Kamer in. ... minister heemskerk over de onderwijskwestie opvallend stemge dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer

Prof.dr. Alex Brenninkmeijer (1951) was van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014 Nationale ombudsman. Sinds 2014 maakt hij deel uit van de Europese Rekenkamer. Hij was hoogleraar staatsrecht in Leiden en directeur van het programma geschillenbeslechting van het E. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J. (Jan) Schouten

Bijna veertig jaar lid van de Tweede Kamer voor de ARP en drieëntwintig jaar de zeer dominante fractie- en partijvoorzitter, wiens wil in de fractie wet was. Zoon van een haringvisser uit Maassluis die al op jonge leeftijd ging werken. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J.Th. de Visser

Hervormd predikant en vooraanstaand CHU-politicus. Tegenstander van de doleantie en wars van scherpslijperij. Kwam in 1897 voor de kleine Christelijk-Historische Kiezersbond in de Tweede Kamer. In 1918 de eerste minister van Onderwijs in de twintigste eeuw. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J.E. (Jan) de Quay

Katholieke hoogleraar psychologie, die tussen 1959 en 1963 het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten leidde. Kreeg in 1940 landelijke bekendheid als leider van de (omstreden) Nederlandse Unie. Werd aan het einde van de oorlog minister van Oorlog en daarna Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. A.G. (Gerard) Schouw

Gerard Schouw (1965) was van 17 juni 2010 tot 1 augustus 2015 Tweede Kamerlid voor D66. Van 10 juni 2003 tot 16 juni 2010 was hij Eerste Kamerlid (tevens fractievoorzitter). Sinds 1 augustus 2015 is hij algemeen directeur van Nefarma, de Nederlandse Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. A.P.M. (Paul) Lucardie

Paul Lucardie (1946) is onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen. ... dr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 135