YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese unie eu-lidstaten commissie interne markt europese economische ruimte derde landen europese economische gemeenschap btw eeg-verdrag vrijhandelszone accijnzen gemeenschappelijk douanetarief fiscalis 2020 douane 2020 eigen middelen europese commissie raad van ministers raadsformatie gekwalificeerde meerderheid schengen onder druk vaste commissie voor financien (fin.) - tweede kamer eerste kamercommissie voor financien (fin.) beleid uitbreiding eu europees parlement europese raad verdrag van lissabon raad van europa verdrag van maastricht eurozone beleid douane raad niet met het onderwerp zou moeten bezighouden eenparigheid van stemmen europese hof van justitie dennis de jong (sp) navo henk kamp verdrag betreffende de werking van de europese unie hoge vertegenwoordiger raad algemene zaken : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 859 voor - douane unie - in 0.075098991394043 seconden.

Douane-unie

Parlement & Politiek - De douane-unie is een samenwerking op het gebied van douanetarieven. De douane-unie werd in 1968 tot stand gebracht tussen de zes oorspronkelijke lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). ... douane

                                                                                                                                           

Douanebeleid

Parlement & Politiek - Achtergrond en doelstellingen van het beleid ... douane

                                                                                                                                           

Brexit: Verenigd Koninkrijk stapt uit Europese Unie

Parlement & Politiek - Hoe leeft de 'echtscheiding' aan de andere kant van het kanaal? Op 5 juli debatteren o.a. Titia Ketelaar en Hans Vollaard over het effect van de recente verkiezingsuitslag op de brexit-procedure. ... kunnen blijven van de gemeenschappelijke europese markt en de douane

                                                                                                                                           
Verdrag van Rome
Parlement & Politiek - Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... nederland en luxemburg, die al geruime tijd als benelux een douane

                                                                                                                                           

Kopen, huren en bestellen in de Europese Unie

Parlement & Politiek - Als burger van de Europese Unie hebt u enkele voordelen bij het aanschaffen van goederen in een ander EU-land. Zo kunt u bepaalde goederen (soms tot een bepaald maximum) vrij invoeren zonder invoerrechten of belasting te betalen en bent u als consument beter beschermd, bijvoorbeeld tegen misbruik door leveranciers. ... bijvoorbeeld tegen misbruik door leveranciers. inkopen en douane

                                                                                                                                           
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)
Parlement & Politiek - Deze vrijhandelsorganisatie is in 1960 opgericht en bestaat op dit moment uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA, Engelse afkorting EFTA) is een handelsblok waarin de samenwerking minder ver gaat dan in de Europese Unie. ... tussen de leden van de eva en vormen de lidstaten ook geen douane

                                                                                                                                           

Subsidies van de Europese Unie 2014-2020

Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... van hercules ii, dat tot en met 2013 liep. meer informatie douane

                                                                                                                                           
Fiscaal beleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie wil voorkomen dat bedrijven en instellingen profiteren van belastingregelingen in één lidstaat die hen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven en instellingen uit andere lidstaten. ... zoals btw waar nodig te harmoniseren. ook stelt de eu de douane

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... moscovici economische en financiele zaken, belastingen en douane

                                                                                                                                           

Reizen in de Europese Unie

Parlement & Politiek - EU-burgers die zich in een andere EU-lidstaat willen vestigen voor een periode van langer dan drie maanden, hoeven sinds 2006 geen verblijfskaart meer aan te vragen. Zij moeten zich gewoon laten inschrijven bij de bevoegde instanties (bijvoorbeeld de gemeente), wanneer het gastland dat noodzakelijk acht. ... regels. sinds 2007 is het verplicht om aangifte te doen bij de douane

                                                                                                                                           
Europese politiedienst (Europol)
Parlement & Politiek - Dit EU-agentschap verzamelt en analyseert inlichtingen over criminele activiteiten en probeert zo internationale criminaliteit in de Europese Unie tegen te gaan. Europol beheert een database met gegevens over criminelen en criminele netwerken in heel Europa. ... verschillende opsporingsdiensten vertegenwoordigen (politie, douane

                                                                                                                                           
Handelsbeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... geleidelijk af te schaffen. ook worden procedures bij de douane

                                                                                                                                           
Eurocommissaris
Parlement & Politiek - Een eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie. ... voor economische en financiele zaken, belastingen en douane

                                                                                                                                           
Relatie EU-China
Parlement & Politiek - China is voor de Europese Unie een belangrijke partner. Niet alleen op het gebied van handel maar ook bij politieke aangelegenheden. Sinds China's openstelling richting de rest van de wereld in 1978 is het ook een politieke grootmacht waar rekening mee gehouden moet worden. ... hierover lopen echter nog. daarnaast is er een verdrag over douane

                                                                                                                                           
Commissie-Delors II (1989-1993)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1989 en bleef in functie tot januari 1993. Tijdens deze periode kwamen de Economische en Monetaire Unie (EMU) en het Verdrag van Maastricht tot stand. De EMU was een verdere stap naar invoering van een gezamenlijke munt. ... scrivener, christiane frankrijk belastingen en douane

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... daarvan was de coordinatie tussen de diensten van politie, douane

                                                                                                                                           
Hervormingen in Kroatië
Parlement & Politiek - Voordat Kroatië kon toetreden tot de Europese Unie stonden er uitgebreide hervormingen op politiek en economisch gebied op de agenda. Ook moest Kroatië de wetgeving aanpassen zodat deze niet in strijd was met het Gemeenschapsrecht. ... bijvoorbeeld op het gebied van vrij verkeer van kapitaal, douane

                                                                                                                                           
Europa vanaf 1945
Kunstbus - Nederland staat niet op zichzelf, maar is nauw verbonden met de omliggende landen, die samen Europa vormen. Na de Tweede Wereldoorlog zagen staatslieden van een aantal West- Europese landen in dat de Europese toekomst moest liggen in samenwerking, om te helpen voorkomen dat er weer oorlog zou uitbreken. ... werd de europese economische gemeenschap (eeg) een feit: een douane

                                                                                                                                           
Prof. J.L.J. (Jacques) Delors
Parlement & Politiek - Franse sociaaldemocraat en econoom die als energieke voorzitter van de Europese Commissie belangrijke voortuitgang wist te boeken bij de verdere Europese integratie. Begon zijn loopbaan bij de Banque de France en was later economisch adviseur van de gaullistische premier Chaban-Delmas. ... werd naar opheffing van de de binnengrenzen op het gebied van douane

                                                                                                                                           
Commissie-Santer (1995-1999)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie trad op 25 januari 1995 aan. Nadat het Europees Parlement op 15 maart 1999 via een door de PES ingediende motie het vertrouwen had opgezegd in de Commissie, werd zij demissionair. ... interne markt, financiele diensten en financiele integratie, douane

                                                                                                                                           
Dr. B. (Benita) Ferrero-Waldner
Parlement & Politiek - Benita Ferrero-Waldner (1948) was van november 2004 tot december 2009 lid van de Europese Commissie, belast met buitenlandse zaken. Daarna was zij, na het aantreden van Catharine Ashton als Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid, enige maanden belast met handel. ... van transport-assen (snellere reistijden, stroomlijning van douane

                                                                                                                                           
Centraal-Europese Vrijhandelsassociatie (CEVA)
Parlement & Politiek - Deze vrijhandelsorganisatie is in 1992 opgericht en bestaat op dit moment uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Moldavië, Montenegro, Servië en Kosovo. De Centraal-Europese Vrijhandelsassociatie (CEVA, Engelse afkorting CEFTA) is zuiver een handelsblok waarin de lidstaten niet politiek samenwerken. ... ondersteuning op specifieke werkgebieden, zoals landbouw of douane

                                                                                                                                           
Mr. H.K.J. (Henk) Beernink
Parlement & Politiek - CHU-voorman na het vertrek van Tilanus in 1963. Combineerde lange tijd het Tweede Kamerlidmaatschap met de functie van gemeentesecretaris van Rijswijk (Z.H.). Zag in 1967 zijn loopbaan bekroond met het ministerschap van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Jong. ... van sigaretten vanuit baarle-nassau. werd echter krachtens de douane

                                                                                                                                           
Commissie-Ortoli (1973-1977)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1973 en bleef in functie tot januari 1977. Het was de eerste commissie met leden uit Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De commissie kreeg te maken met de gevolgen van de olieboycot die Arabische landen instelden na de Jom Kipoeroorlog. ... liberaal gundelach, finn olav denemarken interne markt en douane

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1