YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek dorisch architectuur carl gotthard langhans karl gotthard langhans kerktoonsoort kerktoonladder hypo eolisch cultuur petasus griekse bouwkunst mercuur callimachus corinthische orde corinthische zuilen corinthische stijl kunst griekse architectuur caduceus classicistische pompei ionische neoklassieke korinthische bouwstijl korinthische stijl classicistisch mercurius korinthische orde pompeii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 10 van 10 voor - dorisch - in 0.00565505027770996 seconden.

Dorisch

Muziekbus - 1. bij de oude Grieken de dalende toonreeks van e' tot e; 2. in de middeleeuwen de eerste kerktoon van d-d'; 3. het optreden van een grote sext in een kleine terts toonsoort. ... dorisch

                                                                                                                                           
Kerktoonladder
Muziekbus - Ook wel kerktonen of middeleeuwse modi genoemd. Het systeem van de modi werd met de naamgeving overgenomen van de muziek uit de oudheid (Byzantium en Griekenland), waarbij wel enige afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke systeem ontstonden. ... in een rijtje: modus auth/plagaal ambitus finalis dominant dorisch

                                                                                                                                           
Karl Gotthard Langhans
Kunstbus - Karl Gotthard Langhans de Oudere Pruisisch architect, 15.12.1732 Landshut - 01.10.1808 Grüneiche (bij Breslau) Classicistisch bouwmeester van de sobere stijl. Zijn hoofdwerk is de Brandenburgse Poort in Berlijn. ... van de akropolis, die hij als voorbeeld nam). tweemaal zes dorisch

                                                                                                                                           
eolisch
Muziekbus - Eolisch De Grieken kenden zeven modi: dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch, eolisch, lokrisch en jonisch. Het Griekse toonsysteem was niet toonsoortgebonden. ... eolisch de grieken kenden zeven modi: dorisch

                                                                                                                                           
Kerktoonsoort
Muziekbus - de aan r.k. liturgische muziek ontleende, in de Middeleeuwen algemeen gebruikelijke, thans nog in het Gregoriaans en in veel Protestantse kerkmuziek voortlevende diatonische toonsoorten. of modaal systeem: harmonisch systeem waarbij men gebruik maakt van opeenvolgingen van diatonische tonen, zonder verhoging of verlaging en zonder vaste plaats voor de halve tonen (zie harmonieleer). ... kwart lager, ook hypo-reeks genoemd. de grondtoonsoorten zijn: dorisch

                                                                                                                                           
Hypo
Muziekbus - Hypo-, term uit de Oudgriekse muziekleer over de toonsystemen, oorspronkelijk betekenend: 'dicht onder gelegen' (en daarop gelijkend) bijvoorbeeld hypodorisch = zo goed als dorisch. In het Griekse stelsel lagen de hypo-reeksen een kwint onder de authentieke reeks, waar zij van waren afgeleid; in de middeleeuwse toonladders (kerktonen) lagen zij een kwart onder de authentieke reeksen. ... 'dicht onder gelegen' (en daarop gelijkend) bijvoorbeeld hypo dorisch

                                                                                                                                           
classicistisch
Kunstbus - Classicisme De klassieke kunst heeft een onuitwisbaar stempel op de kunstgeschiedenis gedrukt. Herlevingen vonden plaats tijdens Renaissance, Barok, Rococo en Neo- Classicisme. In deze periodes ontleenden kunstenaars thema's aan de klassieke mythologie en putten ze inspiratie uit antieke tempels. ... de vijf zuilentypen, elk met een eigen uitstraling: toscaans, dorisch

                                                                                                                                           
Mercurius
Mercurius
Kunstbus - Beeld van Mercurius van Artus Quellinus Mercurius ( Nederlands verouderd: Mercuur) was de god van de handel, reizigers en winst van de Romeinen. Reeds zijn naam duidt hem als zodanig aan, daar zijn naam waarschijnlijk is afgeleid van het Latijnse merx of mercator, wat koopman betekent. ... moest bieden tegen de zon. hermes (oud- grieks: ἑrmes, dorisch

                                                                                                                                           
Pompeii
Pompeii
Kunstbus - The Destruction of Pompeii Pompeii ( Italiaans: Pompei) is een gemeente en een Romeinse stad in de Italiaanse provincie Napels (regio Campanië) en telt 25.726 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 12,4 km², de bevolkingsdichtheid is 2146 inwoners per km². ... met een colonnade van twee verdiepingen zuilen, de onderste dorisch

                                                                                                                                           
Griekse bouwkunst
Griekse bouwkunst
Kunstbus - Griekse Architectuur De architectuur uit de Griekse en Romeinse oudheid (grofweg van de 7de eeuw vóór tot en met de 4de eeuw n Christus) wordt Klassieke bouwkunst genoemd. De bouwkunst uit deze periode wordt gekenmerkt door het gebruik van (zuilen)orden. ... maar tot de minoische architectuur. de archaische periode ( dorisch

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1