YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: design dorine de vos kunst kabinet-schermerhorn/drees kabinetscrisis ministerraad functie en positie regering/kabinet tweede kamer minister-president kabinetsformatie vvd chu d66 sdap hans van mierlo kabinet-beel i ministeriele verantwoordelijkheid abraham kuyper marijke vos cornelis de vos paul de vos eerste kamer kabinet fotografie ministers reglement van orde tweede kamerlid de geer kabinet-beel andriessen kruisinga de wilde homogeniteitsvereiste groen van prinsterer van roijen sassen alders d'ancona steenberghe eenheid van beleid : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5047 voor - dorine de vos - in 0.202517032623291 seconden.
Zoekterm de is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Dorine de Vos

Kunstbus - Nederlandse ontwerpster, geboren in 1948 te Batavia in Indonesië. Ze woont en werkt in Rotterdam. Haar interieurs, boeken, film- en televisie decors zijn inmiddels een begrip. Alleskunstenaar Dorine de Vos is origineel, onbevangen en vooral heel erg eigen. ... dorine

                                                                                                                                           

Cornelis De Vos

Kunstbus - Zuidnederlands schilder, ca. 1584 Hulst - 1651 Antwerpen. Samen met zijn broer Paulus de Vos was hij leerling van D. Remeeus en werd hij in 1608 meester, in 1618 deken en in 1620 opperdeken van het Sint- Lucasgilde te Antwerpen. ... dorine

                                                                                                                                           

Paul De Vos

Kunstbus - Zuid- Nederlands schilder, ca. 1596 Hulst - 30.06.1673 Antwerpen Broer van Cornelis De Vos, schoonbroer van Frans Snijders. In 1620 meester in het Antwerpse St.- Lucasgilde. Hij voerde opdrachten uit voor Filips IV van Spanje, voor de landvoogden en tal van kunstliefhebbers. ... dorine

                                                                                                                                           
Homogeniteitsvereiste
Parlement & Politiek - Door de sinds 1848 bestaande (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid regeert de Koning alleen nog in naam, maar bepalen feitelijk de ministers gezamenlijk het regeringsbeleid. Om de eenheid (homogeniteit) tussen de ministers te bevorderen, vergaderen zij in de ministerraad en komen zij samen tot besluiten. ... dorine

                                                                                                                                           

De Sphinx

Kunstbus - Polygoon journaal uit 1965 over de onthulling van het standbeeld van petrus regout in Maastricht. Aardewerkhistorie deel 1 Koninklijke Sphinx is een Kristal-, glas- en aardewerkfabriek die door Petrus Regout in 1834 in Maastricht werd opgericht. ... dorine

                                                                                                                                           

Mr. W.L. baron de Vos van Steenwijk

Parlement & Politiek - Vooraanstaande CHU-senator en Eerste Kamervoorzitter. Kaarsrechte, conservatieve Overijsselse landedelman. Vurig verdediger van de Eerste Kamer, waarvan hij lange tijd en tot op hoge leeftijd voorzitter was. ... dorine

                                                                                                                                           

Verhouding Tweede Kamer-kabinet

Parlement & Politiek - Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... dorine

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 1929

Parlement & Politiek - De Tweede Kamerverkiezingen van 1929 zijn de rustigste van het Interbellum. Er treden nauwelijks verschuivingen op. Zowel RKSP, CHU, VDB als SDAP behouden hun zeteltal. Alleen de ARP en de Liberalen verliezen één zetel. ... dorine

                                                                                                                                           

Voorzitter Eerste Kamer - wetenswaardigheden

Parlement & Politiek - Hoewel voorzitter van de Eerste Kamer een belangrijke functie is, waren het nooit vooraanstaande politici die dat ambt bekleedden. In 1914 was er enige tijd sprake van dat Abraham Kuyper voorzitter zou worden, maar zijn doofheid verhinderde dat. ... dorine

                                                                                                                                           
Eerste Kamerlid
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... dorine

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissies en hun voorzitters

Parlement & Politiek - Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies gekozen. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol. ... dorine

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 1994

Parlement & Politiek - Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 deden zich grote verschuivingen voor. PvdA en CDA verloren fors (respectievelijk 12 en 20 zetels), waardoor de zittende coalitie haar meerderheid verloor. Vrij spectaculair was de komst van de ouderenpartijen (AOV en Unie 55+ ) met maar liefst zeven zetels. ... dorine

                                                                                                                                           

Mr. J.A.G. baron de Vos van Steenwijk

Parlement & Politiek - Behoudende Drents/Overijsselse landeigenaar en telg van een familie van bestuurders, die zes jaar Eerste Kamervoorzitter was. Was aanvankelijk burgemeester van de gemeenten Stad- en Ambt-Vollenhove. In 1846 koos de ridderschap hem tot Statenlid en in 1853 kozen de Staten van Overijssel hem tot Eerste Kamerlid. ... dorine

                                                                                                                                           

Wat is de juiste uitspraak van Texel: 'teksel' of 'tessel'?

Genootschap Onze Taal - De uitspraak die het meest voorkomt is 'tessel', maar 'teksel' is ook mogelijk. ... dorine

                                                                                                                                           
Dorine van der Klei

Dorine van der Klei

Kunstbus - Nederlandse zangeres en fotografe (13 september 1940). Tot Dorine van der Klei besefte dat ze nog liever zangeres wilde worden (en daar grote (wereldwijde) successen mee behaalde, eerst met zus Gerrie als het theaterduo De Sissies, later met opmerkelijke muzikale solo's als in de musical Berlijn- Broadway, over de zangeres Lotte Lenya), werkte zij als fotojournaliste voor o. ... dorine

                                                                                                                                           

Waar komt het spreekwoord 'De druiven zijn zuur' vandaan?

Genootschap Onze Taal - 'De druiven zijn zuur' wordt gezegd als iemand laat merken niet tegen zijn verlies te kunnen, of laat blijken jaloers te zijn op de winnaar. ... dorine

                                                                                                                                           

Wat betekent de uitdrukking 'De kruik gaat zo lang te water tot hij barst', en waar komt die vandaan?

Genootschap Onze Taal - 'De kruik gaat zo lang te water tot hij barst' (of 'ze barst', of 'breekt') betekent: 'het gaat een keer fout', 'het loopt een keer mis'. Dat wordt gezegd als iemand iets blijft doen wat gevaarlijk of verboden is en niet naar waarschuwingen wil luisteren. ... dorine

                                                                                                                                           

Toneelgroep-De-Appel

Kunstbus - Toneelgroep De Appel Website: Toneelgroep De Appel werd in 1972 opgericht door regisseur Erik Vos, de actrices Christine Ewert en Do van Stek en de acteurs Carol Linssen en Peter van der Linden. In 1996 werd de artistieke leiding overgenomen door Aus Greidanus sr. ... dorine

                                                                                                                                           

Vrouwelijke Eerste Kamerleden

Parlement & Politiek - De Eerste Kamer telt op dit moment 26 vrouwen. Dit aantal is verdeeld over 9 politieke partijen. De fracties van de ChristenUnie, SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren hebben geen vrouwelijke leden. ... dorine

                                                                                                                                           

Poldermodel

Parlement & Politiek - Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin naast de overheid de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. Halverwege de jaren '90 werd de overlegeconomie hervormd en ontstond het succesvolle poldermodel. ... dorine

                                                                                                                                           

Parlementaire enquêtes 1851 - heden

Parlement & Politiek - De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... dorine

                                                                                                                                           
Waarom is het meervoud van kaars kaarsen, met een s, en dat van laars laarzen, met een z?
Genootschap Onze Taal - Kaarsen is een uitzondering. Meestal krijgen woorden die eindigen op rs een z in het meervoud, bijvoorbeeld laars - laarzen, baars - baarzen en beurs - beurzen. Dat kaarsen en laarzen anders worden uitgesproken en dus anders worden geschreven, heeft te maken met de etymologie (de ontstaansgeschiedenis) van deze woorden. ... dorine

                                                                                                                                           
Bataafse parlementen 1798-1810
Parlement & Politiek - In de periode 1796-1810 zijn er enkele 'parlementen' geweest. Dat waren Volksvertegenwoordigingen of Wetgevende Lichamen, waarvan de leden werden gekozen of benoemd. Aanvankelijk (tot 1798) hadden de 'parlementen' alleen tot doel een Grondwet (Staatregeling of constitutie) op te stellen. ... dorine

                                                                                                                                           

August De Boeck

Muziekbus - August De Boeck geb. 9-5-1865 in Merchtem - gest. 9-5-1937 in Merchtem Vlaams organist, componist en muziekleraar De Boeck studeerde aan het conservatorium te Brussel en was een tijd organist in die stad. ... dorine

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 28