YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek dominant septiemakkoord sonate hoofdvorm halfslot kunst literair mediant orsanmichele or-san-michele fuga jacopo orcagna andrea di cione bedrieglijk slot muziekgeschiedenis tonaliteit andrea orcagna kerktoonladder orcagna driedelige liedvorm authentiek slot charles dickens tweedelige-liedvorm authentiek cultuur chu rksp design literatuur genetische modificatie veen fascis jorg immendorff italiaanse algemeene bond van rk-kiesverenigingen fascistische j.r.h. van schaik gentherapie eau-de-cologne : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 60 voor - dominant - in 0.013145923614502 seconden.

Dominant

Muziekbus - Drieklank van de vijfde toon van de toonladder. In de harmonieleer: het akkoord dat op deze vijfde toon gebouwd is, meestal als dominantseptiemakkoord. Het is na de tonica de belangrijkste toon van een toonladder. ... dominant

                                                                                                                                           
Septiemakkoord
Muziekbus - Een vierklank, een zogenaamd septiemakkoord, bestaat uit een grondtoon + terts + kwint + septiem. We onderscheiden onderstaande typen: dominant septiem: grondtoon + grote terts + reine kwint + kleine septiem (C E G Bb) ( symbool C7) majeur (of: groot) septiem: grondtoon + grote terts + reine kwint + grote septiem (C E G B) ( symbool Cmaj7) mineur (of: klein) septiem: grondtoon + kleine terts + reine kwint + kleine septiem(C Eb G Bb) ( symbool Cm7) mineur majeur (ook wel naamloos akkoord genoemd) (of: klein groot) septiem: grondtoon + kleine terts + reine kwint + grote septiem (C Eb G B) ( symbool CmMaj7) halfverminderd septiem: grondtoon + kleine terts + verminderde kwint + kleine septiem (C Eb Gb Bb) ( symbool Cm7b5) verminderd septiem (of: dim): grondtoon + kleine terts + verminderde kwint + verminderde septiem (C Eb Gb Bbb) ( symbool C°7) dubbelverminderd septiem: grondtoon + verminderde terts + verminderde kwint + verminderde septiem (C Ebb Gb Bbb) (geen symbool want klinkt als omkering van dominant) hardverminderd septiem grondtoon + grote terts + verminderde kwint + kleine septiem (C E Gb Bb) ( symbool C7b5) overmatig septiem: grondtoon + grote terts + overmatige kwint + grote septiem (C E G# B) ( symbool Cmaj7#5) overmatig dominant: grondtoon + grote terts + overmatige kwint + kleine septiem(C E G# Bb) ( symbool C+7) Van deze septiemakkoorden wordt vooral het dominant septiemakkoord veel gebruikt in vrijwel alle muziek na ca 1700. ... terts + kwint + septiem. we onderscheiden onderstaande typen: dominant

                                                                                                                                           
Sonate
Muziekbus - Aanvankelijk, i.t.t. de cantate, een instrumentaal speelstuk. Vaak waren deze sonates geschreven als triosonate voor 2 violen en b.c. of als solosonate voor viool. Rond 1700 ontstaat de kerksonate (sonata da chiesa), met als delen: langzaam, snel, langzaam, snel, en de kamersonate (sonata da camera), die vaak, als de suite, invloeden heeft van dansvormen. ... overweegt de hoofdtoonsoort tot een modulatie naar de dominant

                                                                                                                                           
Hoofdvorm
Muziekbus - De klassieke structuur van het eerste deel van een sonate of symfonie. Na (soms) een langzame inleiding begint de " Expositie", waarin twee (contrasterende) thema's ten gehore worden gebracht. Thema 1 staat in de hoofdtoonsoort, de tonica, thema 2 doorgaans in de dominant- of paralleltoonsoort. ... staat in de hoofdtoonsoort, de tonica, thema 2 doorgaans in de dominant

                                                                                                                                           
Halfslot
Muziekbus - een slotformule, bestaande uit de opvolging: tonica-dominant of subdominant-dominant. Het akkoord op de subdominant of de tonica kan vervangen worden door een ander akkoord met subdominant- of tonicafunctie. ... een slotformule, bestaande uit de opvolging: tonica- dominant

                                                                                                                                           
bedrieglijk slot
Muziekbus - Duits: Trugsluß. Als de componist in zijn akkoordkeuze afwijkt van wat je op grond van traditie zou verwachten. Het meest voorkomend is de volgorde Dominant- Tonica ( V - I; bijv. G - C ), waarbij de componist i. ... traditie zou verwachten. het meest voorkomend is de volgorde dominant

                                                                                                                                           
driedelige liedvorm
Muziekbus - Compositie bestaande uit drie muzikale volzinnen. De meest voorkomende vorm is A-B-A, waarbij de eerste A naar de dominant- of parallel-toonsoort moduleert en de tweede A in de hoofdtoonsoort blijft. (Dit is een belangrijk verschil met de Da capo-vorm). ... meest voorkomende vorm is a-b-a, waarbij de eerste a naar de dominant

                                                                                                                                           
Fuga
Muziekbus - (Latijns of Italiaans = vlucht) De fuga is een strenge compositietechniek uit de polyfonie, edoch minder streng dan bijvoorbeeld de canon. De fuga is een meestal drie- of vierstemmig instrumentaal of vocaalstuk, waarin alle stemmen gelijkwaardig zijn. ... volledig gebracht heeft, zet een tweede stem het thema in de dominant

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... typerend voor de compositietechniek zijn modulaties naar de dominant

                                                                                                                                           
Tonaliteit
Muziekbus - Het samenstel van krachten en verhoudingen van tonen, die tot één toonsoort behoren; grondtoon, mediant en dominant vormen in de toonsoort een tooncentrum, waarnaar de melodie steeds terugkeert; de tonaliteit berust op de consonantie en dissonantie van tonen. ... tonen, die tot een toonsoort behoren; grondtoon, mediant en dominant

                                                                                                                                           
Orcagna
Orcagna
Kunstbus - Andrea Orcagna of Andrea di Cione Florentijnse schilder, beeldhouwer, architect en administrator, geboren 1308 te Florence - overleden na 25 augustus 1368 aldaar. Orcagna's stijl was dominant in de late 14de-eeuwse Florentijnse schilderkunst. ... - overleden na 25 augustus 1368 aldaar. orcagna's stijl was dominant

                                                                                                                                           
authentiek
Muziekbus - Authentiek (echt) worden genoemd: 1. de oude kerktoonsoorten waarbij de eerste toon tevens de grondtoon is. 2. de toonladder van grondtoon tot grondtoon. 3. de harmonische afsluiting ( cadens) van een muziekwerk of deel daarvan, waarbij de dominant harmonie voorafgaat aan de tonicaharmonie. ... ( cadens) van een muziekwerk of deel daarvan, waarbij de dominant

                                                                                                                                           
authentiek slot
Muziekbus - Authentiek Slot In de harmonieleer een afsluiting dominant-tonica (V-I). ... slot authentiek slot in de harmonieleer een afsluiting dominant

                                                                                                                                           
Mediant
Muziekbus - in de harmonieleer de drieklank die tussen de tonica- en de dominant- drieklank ligt (bovenmediant), of tussen tonica- en onderdominant- drieklank (ondermediant). ... in de harmonieleer de drieklank die tussen de tonica- en de dominant

                                                                                                                                           
Kerktoonladder
Muziekbus - Ook wel kerktonen of middeleeuwse modi genoemd. Het systeem van de modi werd met de naamgeving overgenomen van de muziek uit de oudheid (Byzantium en Griekenland), waarbij wel enige afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke systeem ontstonden. ... van de melodie was en, daarmee samenhangend, een andere dominant

                                                                                                                                           
Charles Dickens
Charles Dickens
Kunstbus - Engels romanschrijver, geboren 7 februari 1812 in Landport, overleden 9 juni 1870 in Gadshill, Rochester. Terwijl hij in zijn vroege werken het Britse burgerdom nog, in zijn standsbewustzijn en zijn vermeende deugden, op humoristische wijze attaqueerde ('The posthumous papers of the Pickwick Club', 1836-'37), werden later versterkte elementen van een sociale aanklacht dominant. ... werden later versterkte elementen van een sociale aanklacht dominant

                                                                                                                                           
Tweedelige-Liedvorm
Muziekbus - Compositie, bestaande uit twee muzikale volzinnen. De eerste volzin sluit niet af op de grondtoon of tonica, maar op de dominant of, bij modulatie, in de dominanttoonsoort. De tweede zin sluit, uiteraard, weer af in de hoofdtoonsoort. ... volzin sluit niet af op de grondtoon of tonica, maar op de dominant

                                                                                                                                           
Gertrude Stein
Gertrude Stein
Kunstbus - Gertrude Stein door Pablo Picasso in 1906 Amerikaans schrijfster, geboren 3 februari 1874 in Allegheny, Pittsburgh, Pennsylvania - overleden 27 juli 1946 in Parijs waar zij vanaf 1903 woonde. Gertrude Stein wilde door middel van woordherhalingen, zoals 'Rose is a rose is a rose is a rose' uit het gedicht 'Sacred Emily'(1913) het kubisme uit de schilderkunst overbrengen naar de literatuur. ... verhuisde naar san francisco. haar vader was met de jaren meer dominant

                                                                                                                                           
Surinaamse literatuur
Kunstbus - De literatuur van Suriname onderscheidt zich in de Surinaamse orale (mondeling overgeleverde) literatuur en de Surinaamse geschreven literatuur. De orale literatuur is een uiterst vitaal, authentiek en wezenlijk domein van expressie geweest, en is dat goeddeels nog altijd. ... oude indische drama's met overwegend religieuze thema's bleven dominant

                                                                                                                                           
Carel Weeber
Kunstbus - Nederlands architect (3 december 1937, Nijmegen). Weeber staat bekend als fel tegenstander van de zogenaamde 'Nieuwe truttigheid' (structuralisme en organisch bouwen) in de Nederlandse architectuur, en ontwierp als tegenreactie hierop enkele kolossale gebouwen. ... “wild” (informele stedenbouw en versteende sloppenwijken) zeer dominant

                                                                                                                                           
70 jaar PvdA
Parlement & Politiek - PDC, februari 2016 ... voorstander van duidelijk taalgebruik in de politiek en dominant

                                                                                                                                           
Francis Fukuyama
Kunstbus - Yoshihiro Francis Fukuyama ( Chicago, 27 oktober 1952) is een Amerikaanse socioloog, politicoloog en filosoof. Zijn bekendste werken zijn The End of History and the Last Man (1992) en The Great Disruption (1996). ... is de stelling dat in de toekomst de democratie steeds meer dominant

                                                                                                                                           
cadens
Muziekbus - Cadens 1. cadenz, cadenza [Lat.] vakterm in de muziek. Een melodisch of harmonisch rustpunt, een verbinding of opvolging van akkoorden, waarmee composities, maar ook grotere en kleinere onderdelen daarvan, afsluiten. ... afsluiten. deze wending bestaat bijna altijd uit tonica, sub dominant

                                                                                                                                           
comes
Muziekbus - Comes De tweede en eventueel de vierde inzet in een fuga- expositie. Ook wel: " Antwoord". ... naam voor het antwoord (tweede inzet van thema, meestal op de dominant

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3