YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: domela index kunst cesar domela nieuwenhuis cesar domela groningen sdb ferdinand domela nieuwenhuis domela nieuwenhuis radicaal-socialistische radicaal-socialisme radicaal-socialistisch sociaal-democratische bond socialistenbond geert van der zwaag de vries sdb (sociaal-democratische bond) heldt documentatiecentrum nederlandse politieke partijen treub grondwetsherziening van 1983 thorbecke knottenbelt moties van den tempel rutte ii van doorn vliegen troelstra van agt i (1977-1981) platvoet balkenende iii (2006-2007) marchant staatssecretaris van bommel lubbers ii (1986-1989) wiegel biesheuvel (1971-1973) recht van tuijnman : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 62 voor - domela nieuwenhuis - in 0.024306058883667 seconden.

Domela

Domela kan verwijzen naar de Nederlands socialistische politicus en later een sociaal-anarchist en antimilitarist Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) of naar de Nederlandse beeldhouwer, schilder, fotograaf, typograaf, edelsmid van landschappen, stillevens en non-figuratief werk César Domela Nieuwenhuis (1900-1992 te Parijs). ... domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

César Domela

César Domela Nieuwenhuis was Nederlandse beeldhouwer, schilder, fotograaf, typograaf, edelsmid van landschappen, stillevens en non-figuratief werk, geboren 15 januari 1900 in Amsterdam - overleden 30/31 december 1992 te Parijs. ... domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Ferdinand Domela Nieuwenhuis ( Amsterdam, 31 december 1846 - Hilversum, 18 november 1919) was aanvankelijk een predikant, later socialistische politicus en nog later een sociaal-anarchist en antimilitarist. ... domela - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Bond (SDB)
De SDB (na 1893 Socialistenbond) was een revolutionair-socialistische partij die in 1881 werd opgericht. De grote voorman van de SDB was de voormalige predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis. ... grote voorman van de sdb was de voormalige predikant ferdinand domela - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... thorbecke (lib.) over de ontbinding van de kamer 1888 - door domela - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De Vrije Socialist
De Vrije Socialist was een libertair- socialistische en anarchistische krant welke in 1898 door de Nederlandse socialist (en later anarchist) Ferdinand Domela Nieuwenhuis werd opgericht. ... door de nederlandse socialist (en later anarchist) ferdinand domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Johan Polet
Amsterdammer (geboren 1894), die bij zijn vader steenhouwen leerde en aan de Quellinus- en de Kunstnijverheidschool beeldhouwkunst. Aanvankelijk werkte hij veel voor gebouwen, bij­voorbeeld de zes gevelbeelden aan het gerestaureerde gotische raadhuis van Kampen en de reliëfs in de voormalige Nieuw-Amsterdam. Zijn losse beelden, onder andere de Bezinning op de binnenplaats van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, tonen al aan dat hij allengs was gaan verglijden van een gematigd Expressionisme naar een bijna even gema­tigd academisme. Het fraaiste zijn dan ook zijn vrije kleinplastieken uit de eerste periode van zijn kunstenaarsloopbaan: boerenarbeiders en naakten met krachtige, hoeklge gezichten, maar vaak verstilde, fijne han­den, zoals de Justitia en de Charitas aan het Kampense Raadhuis (ca. 1935) en een naaktfiguur in de hal van het Museum Boymans te Rotterdam (1953). ... radecker. een bekend beeld van zijn hand is dat van ferdinand domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Cornelis Croll
Cornelis (roepnaam Kees) Croll, geboren te Sloterdijk op 12 september 1857 en overleden te Bussum op 8 juni 1895, was secretaris van de revolutionair- socialistische partij SDB ( Sociaal-Democratische Bond) en redacteur van het Nederlands sociaaldemocratisch tijdschrift ' Recht voor Allen'. ... leeftijd wees en kwam terecht in harlingen, waar ferdinand domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
SDB
De Sociaaldemocratische Bond (SDB) was de eerste landelijke partij op socialistische grondslag in Nederland. Zij werd in 1881 opgericht door Ferdinand Domela Nieuwenhuis. ... in nederland. zij werd in 1881 opgericht door ferdinand domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
antimilitarisme
Het antimilitarisme is een beweging tegen het hebben van legers. Het verschil met het pacifisme is dat het antimilitarisme alleen tegen het militarisme is en in principe niet tegen geweld, zoals individuele zelfverdediging. ... vereniging in 1904 richtte de socialistische dominee ferdinand domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... trokken de straat op en gingen naar de vergaderingen, waar domela - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Recht voor Allen
Recht voor Allen was een Nederlands sociaaldemocratisch tijdschrift, aanvankelijk onafhankelijk van enige politieke partij, later het orgaan van de Sociaal-Democratische Bond ( SDB). ... uitgever was de sociaaldemocraat en latere anarchist ferdinand domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jan Mankes
Zelfportret met uil, 1911 (Museum voor moderne kunst, Arnhem) Nederlandse glasschilder, graficus, schilder, tekenaar van bloemstillevens, dieren, landschappen, figuurvoorstellingen, portretten, stillevens en zelfportretten. ... en bezocht vergaderingen van de socialistische partij van domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
J.C.J. Bierens de Haan
Johan Catharinus Justus Bierens de Haan Nederlandse chirurg en kunstverzamelaar, geboren 17 november 1867 - overleden 18 december 1951. Zoon van David Bierens de Haan, hoogleraar wis- en natuurkunde, en Johanna Catharina Justina IJssel de Schepper. ... nimmer verflauwd. integendeel, juist de schenking door a.j. domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hildo Krop
Nederlands beeldhouwer, bouwbeeldhouwer, monumentaal kunstenaar, edelsmid, graficus, keramist, medailleur, meubelontwerper, sierkunstenaar, tekenaar, schilder van arbeiders, dieren, figuurvoorstellingen, paarden en portretten. ... maar hij nam zijn zoons ook mee naar bijeenkomsten waar f. domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Karl Marx
Karl Marx (Trier, 5 mei 1818 - Londen, 14 maart 1883), was een Duits denker die samen met Friedrich Engels stichter was van het wetenschappelijk socialisme of marxisme. ... van boeken van de duitse filosoof karl marx. in nederland was domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Vredesbond
In Nederland ontstond in 1871 de Algemeene Nederlandsche Vredebond (1871-1901). Centraal stond bij de Vredesbond de totstandkoming van een internationale rechtsorde, die regels moest vaststellen die voor alle staten zouden gelden. ... en koloniale oorlogen bleven toegestaan. in 1870 werd domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
anarchisme
1. Anarchisme (of sociaal-anarchisme) == Leer die alle (staats)gezag afwijst. Het streven naar een geweldloze situatie of samenleving waarin mensen zonder macht of autoriteit leven (anarchie). ... wordt op verschillende wijze gebruikt. zo gebruikt ferdinand domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Eugeen van Mieghem
... voor de huldetentoonstelling aan de anarchistische voorvechter domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Finsterwolde
Finsterwolde (Gronings: Finnerwol) is een dorp in de gemeente Reiderland ten westen van Nieuweschans; tot 1990 hoofdplaats van de gemeente Finsterwolde, met verder de buurtschappen Ekamp (deels), Finsterwoldehamrik, Finsterwolderpolder, Ganzedijk, Goldhoorn (deels), Hongerige wolf, Kostverloren, en Kromme Elleboog (deels). Finsterwolde heeft vroeger veel overstromingen van de Dollard meegemaakt. ... klacht ten alle tijde geboekstaafd blijven. de aanhang van domela - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Peter Aleksejevitsj Kropotkin
Peter Aleksejevitsj Kropotkin ( Moskou, 9 december 1842 - Dmitrov, 8 februari 1921) was een Russische theoreticus van het anarchisme. Peter Kropotkin zag af van een carrière in dienst van de tsaar, publiceerde over zijn belangwekkende geografische onderzoekingen in Siberië maar koos er uiteindelijk voor zijn leven te wijden aan propaganda voor het anarchisme en aan het geven van een wetenschappelijke onderbouwing daarvan. ... errico malatesta, emma goldman, rudolf rocker en ferdinand domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. M.W.F. (Willem) Treub
Vooraanstaand liberaal politicus uit het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Hoogleraar economie in Amsterdam. Behoorde aanvankelijk tot de Radicalen en werd in 1904 Tweede Kamerlid voor de VDB, waarmee hij later echter brak. ... gemeentesecretaris van veur verkiezingen - versloeg in 1891 f. domela - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Roorda van Eysinga
Sicco Ernst Willem Roorda van Eysinga (Batavia (tegenwoordig Jakarta), 8 augustus 1825 - Clarens ( Zwitserland), 23 oktober 1887) was een Nederlandse publicist en vrijdenker. ... het internationaal vrijdenkerscongres. hij raakte bevriend met domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
apostel
Een apostel is iemand die uit naam van een ander die hem heeft gestuurd een boodschap overbrengt. De term wordt vooral gebruikt in de Bijbelse betekenis, voor iemand die gezonden is door Jezus om het evangelie te verspreiden. ... als alternatief voor de sociaal-democratische bond ( sdb) van domela - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 43