YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: jeroen dijsselbloem kabinet-rutte ii dijsselbloem jeroen voorzitter eurogroep ir. j.r.v.a. (jeroen) dijsselbloem wouter bos kabinet-rutte i henk kamp miljoenennota 2017 2012 2e kabinet rutte 2015 regering - huidige blok 2014 eerste kamer 2013 rutte ii ministers - huidig kabinet asscher emu-tekort 2016 schippers bewindslieden - huidige tweede kabinet rutte kabinet - huidige kabinet rutte 2 kabinet rutte ii lodewijk asscher bert koenders wim kok pim fortuyn land nederland nederland europese commissie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raad europese unie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 32 voor - dijsselbloem - in 0.00897693634033203 seconden.

Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem

Parlement & Politiek - Jeroen Dijsselbloem (1966) is sinds 5 november 2012 minister van Financiën in het kabinet-Rutte II. Op 21 januari 2013 werd hij tevens voorzitter van de eurogroep. Sinds 23 maart 2017 is hij Tweede Kamerlid voor de PvdA. ... j.r.v.a. (jeroen) dijsselbloem

                                                                                                                                           
Cijfers kabinet-Rutte II (2012-)
Parlement & Politiek - Het kabinet-Rutte II trad aan in een periode waarin Nederland, in het verlengde van de Grote Recessie als gevolg van de kredietcrisis wederom te maken had met negatieve economische groei. De eurocrisis, met name telkens terugkerende problemen, zorgden vooral in de eerste jaren van het kabinet-Rutte II voor grote onzekerheid. ... het slop. ondanks de moeilijke omstandigheden wist minister dijsselbloem

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Parlement & Politiek - Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... drs. s. dekker (vvd) financien minister: ir. j.r.v.a. dijsselbloem

                                                                                                                                           
Nederland
Parlement & Politiek - Het Koninkrijk der Nederlanden behoort tot de zes oprichters van de Europese Unie. ... en vicepremier lodewijk asscher. diens partijgenoot jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Ministerie van Financiën (MinFin)
Parlement & Politiek - Dit ministerie speelt een centrale rol bij het vertalen van het algemeen regeringsbeleid in financieel beleid. Daarnaast coördineert het de openbare uitgaven en zorgt het ministerie voor de inning van de belastinggelden. ... van de wereld. de huidige minister van financien is jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Profiel kabinet-Rutte II
Parlement & Politiek - PDC, 7 november 2012 ... staatssecretaris. oud-tweede kamerleden zijn stef blok, jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Eurogroep
Parlement & Politiek - De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone ). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. ... januari 2013 werd de nederlandse minister van financien jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - De Partij van de Arbeid (PvdA) ging de verkiezingen van 15 maart 2017 in met het verkiezingsprogramma 'Een verbonden samenleving'. De lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid was Lodewijk Asscher. ... kamervoorzitter khadija arib, gevolgd door minister jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
Parlement & Politiek - In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... vertegenwoordiger voor nederland in deze raad is: jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)
Parlement & Politiek - De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. ... in deze raad onder meer vertegenwoordigd worden door: - jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... thierry baudet (fvd) kathalijne buitenweg (groenlinks) jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Coördinatie nationale economieën
Parlement & Politiek - Elke lidstaat van de Europese Unie is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden. ... vertegenwoordiger voor nederland in deze raad is: jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Eurobeleid
Parlement & Politiek - Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... vertegenwoordiger voor nederland in de raad ecofin is: jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Parlement & Politiek - Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... vertegenwoordiger voor nederland in deze raad is: jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2012
Parlement & Politiek - Het kabinet-Rutte II is het eerste kabinet dat door het 'nieuwe formeren' tot stand is gekomen. De Tweede Kamer had hierbij het initiatief en de Koningin werd uit het formatieproces gehaald. Informateurs Henk Kamp (VVD) en oud-PvdA-leider Wouter Bos werden door de Tweede Kamer benoemd. ... en van de vaste commissies voor financien en vws. jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Parlement & Politiek - Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... vertegenwoordigers voor nederland in deze raad zijn: jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)
Parlement & Politiek - De fractie van de PvdA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 9 zetels. Na de verkiezingen van september 2012 had de PvdA 38 zetels, waarvan er gedurende de zittingsperiode van de Kamer drie uit de fractie stapten. ... 1 dijksma, s.a.m. 1994-05-17 2 arib, drs. k. 1998-05-19 3 dijsselbloem

                                                                                                                                           
Drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Parlement & Politiek - Mariëtte Hamer (1958) is vanaf 10 september 2014 voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Van mei 1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Van januari 2008 tot mei 2011 was zij fractievoorzitter en van oktober 2010 tot maart 2012 fractiesecretaris. ... huis - diende in 2004 samen met haar fractiegenoot jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
Samenstelling
Kunstbus - De samenstelling [-en]v 1 het samenstellen 2 manier waarop iets samengesteld is 3 woord dat door verbinding van twee of meer woorden is gevormd Samenstelling kan verwijzen naar:. samenstelling (taalkunde). ... leerling-verpleegkundige. directeur-generaal. commissie- dijsselbloem

                                                                                                                                           
Minister
Parlement & Politiek - Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... justitie bussemaker, m. (jet) onderwijs, cultuur en wetenschap dijsselbloem

                                                                                                                                           
Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... (lodewijk) asscher 02 k. (khadija) arib 03 j.r.v.a. (jeroen) dijsselbloem

                                                                                                                                           
Kandidaten PvdA Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staan de eerste 40 van de kandidatenlijst van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, alsmede twee lager geplaatste zittende leden. ... positie op kieslijst asscher, dr. l.f. 1 arib, drs. k. 2 dijsselbloem

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - De Partij van de Arbeid had bij de verkiezingen van 12 september Diederik Samsom als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Nederland sterker en socialer'. ... jetta klijnsma 3 ronald plasterk 4 tanja jadnanansing 5 jeroen dijsselbloem

                                                                                                                                           
De huidige Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Ondanks acht zetels verlies is de VVD met 33 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. ... (9) k. arib l.f. asscher g.j. van dijk s.a.m. dijksma j.r.v.a. dijsselbloem

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2