YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: jeroen dijsselbloem kabinet-rutte ii dijsselbloem voorzitter eurogroep jeroen ir. j.r.v.a. (jeroen) dijsselbloem wouter bos kabinet-rutte i 2017 henk kamp miljoenennota 2012 ministers - huidig kabinet rutte ii 2015 2e kabinet rutte 2014 regering - huidige 2013 eerste kamer schippers tweede kabinet rutte emu-tekort 2016 kabinet rutte ii kabinet - huidige kabinet asscher rutte 2 bewindslieden - huidige blok lodewijk asscher bert koenders wim kok pim fortuyn land nederland nederland europese commissie pvda europese unie raad : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 32 voor - dijsselbloem - in 0.0124709606170654 seconden.

Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem

Jeroen Dijsselbloem (1966) is sinds 5 november 2012 minister van Financiën in het kabinet-Rutte II. Op 21 januari 2013 werd hij tevens voorzitter van de eurogroep. Sinds 23 maart 2017 is hij Tweede Kamerlid voor de PvdA. ... j.r.v.a. (jeroen) dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Cijfers kabinet-Rutte II (2012-)
Het kabinet-Rutte II trad aan in een periode waarin Nederland, in het verlengde van de Grote Recessie als gevolg van de kredietcrisis wederom te maken had met negatieve economische groei. De eurocrisis, met name telkens terugkerende problemen, zorgden vooral in de eerste jaren van het kabinet-Rutte II voor grote onzekerheid. ... het slop. ondanks de moeilijke omstandigheden wist minister dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... drs. s. dekker (vvd) financien minister: ir. j.r.v.a. dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederland
Het Koninkrijk der Nederlanden behoort tot de zes oprichters van de Europese Unie. ... en vicepremier lodewijk asscher. diens partijgenoot jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... vertegenwoordiger voor nederland in deze raad is: jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Financiën (MinFin)
Dit ministerie speelt een centrale rol bij het vertalen van het algemeen regeringsbeleid in financieel beleid. Daarnaast coördineert het de openbare uitgaven en zorgt het ministerie voor de inning van de belastinggelden. ... van de wereld. de huidige minister van financien is jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2017
De Partij van de Arbeid (PvdA) ging de verkiezingen van 15 maart 2017 in met het verkiezingsprogramma 'Een verbonden samenleving'. De lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid was Lodewijk Asscher. ... kamervoorzitter khadija arib, gevolgd door minister jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kabinet-Rutte II
PDC, 7 november 2012 ... staatssecretaris. oud-tweede kamerleden zijn stef blok, jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)
De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. ... in deze raad onder meer vertegenwoordigd worden door: - jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coördinatie nationale economieën
Elke lidstaat van de Europese Unie is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden. ... vertegenwoordiger voor nederland in deze raad is: jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... thierry baudet (fvd) kathalijne buitenweg (groenlinks) jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eurogroep
De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone ). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. ... januari 2013 werd de nederlandse minister van financien jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eurobeleid
Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw wordt eraan gewerkt om de Europese economieën en munteenheden op één lijn te krijgen. In 1989 presenteerde men een driestappenplan om te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU). ... vertegenwoordiger voor nederland in de raad ecofin is: jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2012
Het kabinet-Rutte II is het eerste kabinet dat door het 'nieuwe formeren' tot stand is gekomen. De Tweede Kamer had hierbij het initiatief en de Koningin werd uit het formatieproces gehaald. Informateurs Henk Kamp (VVD) en oud-PvdA-leider Wouter Bos werden door de Tweede Kamer benoemd. ... en van de vaste commissies voor financien en vws. jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... vertegenwoordiger voor nederland in deze raad is: jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... vertegenwoordigers voor nederland in deze raad zijn: jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)
De fractie van de PvdA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 9 zetels. Na de verkiezingen van september 2012 had de PvdA 38 zetels, waarvan er gedurende de zittingsperiode van de Kamer drie uit de fractie stapten. ... 1 dijksma, s.a.m. 1994-05-17 2 arib, drs. k. 1998-05-19 3 dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2010
De PvdA haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 30 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen maakte partijleider Wouter Bos zijn afscheid uit de politiek bekend. Lijsttrekker was Job Cohen. Voor de verkiezingen had de partij 30 zetels in de Tweede Kamer. ... 2 nebahat albayrak 3 ronald plasterk 4 mariette hamer 5 jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2012
De Partij van de Arbeid had bij de verkiezingen van 12 september Diederik Samsom als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Nederland sterker en socialer'. ... jetta klijnsma 3 ronald plasterk 4 tanja jadnanansing 5 jeroen dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende III (2006-2007)
Het kabinet-Balkenende III van CDA en VVD werd gevormd, nadat op 29 juni 2006 de D66-Tweede Kamerfractie het vertrouwen in uit het kabinet-Balkenende II had opgezegd en de D66-ministers zich daaruit hadden terugtrokken. ... nadat deze had aangekondigd, ondanks aanneming van een motie- dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De huidige Tweede Kamer
Ondanks acht zetels verlies is de VVD met 33 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. ... (9) k. arib l.f. asscher g.j. van dijk s.a.m. dijksma j.r.v.a. dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. A.P.C. (Tony) van Dijck
Tony van Dijck (1963) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Hij was managementconsultant en enige jaren woonachtig en werkzaam op Curaçao, onder meer als ondernemer in de horeca. ... - diende in 2013 een motie van wantrouwen in tegen minister dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017
In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... (lodewijk) asscher 02 k. (khadija) arib 03 j.r.v.a. (jeroen) dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers
Frans Weekers (1967) was van 14 oktober 2010 tot 30 januari 2014 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte I en kabinet-Rutte II. Hij was van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002, van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010 en in september-november 2012 Tweede Kamerlid voor de VVD. ... door de minister aan hem wordt toevertrouwd. - sinds minister dijsselbloem - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8