YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: vvd d66 ed van thijn eerste kamer pvda provinciale staten cda sp hannie van leeuwen tineke lodders groenlinks sgp de jong ginjaar eerste kamerverkiezingen jan terlouw egbert schuurman wiegel marten bierman kars veling osf eddy schuyer frits korthals altes wim de boer gerrit braks johan stekelenburg muziek gpv rpf aov van eekelen uri rosenthal rene van der linden erik jurgens thijs woltgens ernst hirsch ballin elske ter veld bob ruers rudy rabbinge driek van vugt : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5003 voor - dianne de wolff - in 0.322129011154175 seconden.
Zoekterm de is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
Eerste Kamerverkiezingen 1999
Parlement & Politiek - Op 25 mei 1999 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De drie regeringspartijen behaalden een kleine meerderheid: 38 zetels. Verlies was er vooral voor VVD en D66. GroenLinks was met een verdubbeling van het zeteltal de grote winnaar. ... de boer lijstaanvoerer. nieuwkomer was op plaats drie advocate dianne

                                                                                                                                           

Mr. D.J.B. (Diana) de Wolff

Parlement & Politiek - Gedegen advocate, specialiste op het gebied van het arbeidsrecht, die acht jaar Eerste Kamerlid voor GroenLinks was. Gepromoveerd op een proefschrift over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Werd in 2003 fractievoorzitter en voerde behalve over onderwerpen op het gebied van justitie en sociale zaken dan ook over uiteenlopende onderwerpen het woord. ... dianne

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... dianne

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 1967

Parlement & Politiek - Een spectaculaire winst voor nieuwkomer D'66 (zeven zetels), groei voor de Boerenpartij (winst vier zetels) en flink verlies voor KVP (acht zetels) en PvdA (zes zetels). Dat waren de belangrijkste verschuivingen bij deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. ... dianne

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking als de wiedeweerga vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Als de wiedeweerga betekent 'meteen, bliksemsnel'. ... dianne

                                                                                                                                           

Ik kom weleens zinnen tegen als 'De regels moeten naar de werknemers gecommuniceerd worden.' Ik vind dat vreemd klinken; kan iets wel gecommuniceerd worden?

Genootschap Onze Taal - Communiceren is in deze betekenis op zich niet onjuist, maar het is duidelijker om het te vervangen door een werkwoord met een concretere betekenis, zoals meedelen: 'De regels moeten aan de werknemers worden meegedeeld. ... dianne

                                                                                                                                           
GroenLinks en Eerste Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - GroenLinks haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2003 5 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Diana de Wolff. GroenLinks had voor de verkiezingen 8 zetels in de Eerste Kamer. ... dianne

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking zoeken naar een speld in een hooiberg (of zoeken naar een naald in een hooiberg ) vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Wie naar een speld in een hooiberg zoekt, is op zoek naar iets wat niet of nauwelijks te vinden is: een speld is klein, en je zoekt het in een grote hooiberg. De kans dat je de speld vindt is bijna nul. ... dianne

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'Het gaat er Hoeks en Kabeljauws aan toe' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Deze uitdrukking betekent dat de sfeer rommelig, lawaaiig en vooral ruzieachtig is. ... dianne

                                                                                                                                           
Waar komt iets blauwblauw laten vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Als je iets blauwblauw laat, dan laat je het zitten; je spreekt er niet meer over en doet alsof het niet is gebeurd. Een zin als 'Spijbelen wordt op deze school niet blauwblauw gelaten' betekent dus: 'als een leerling spijbelt, zien we dat op deze school niet zomaar door de vingers'. ... dianne

                                                                                                                                           
GroenLinks (GL)
Parlement & Politiek - GroenLinks is een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks is sinds 12 mei 2015 Jesse Klaver. De huidige partijvoorzitter is Marjolein Meijer. ... dianne

                                                                                                                                           
Nationalgalerie
Kunstbus - De Nationalgalerie is de kunstcollectie van negentiende-, twintigste- en eenentwintigste eeuwse kunst in Berlijn en maakt deel uit van de in 1861 opgerichte Staatliche Museen zu Berlin van de Stichting Pruisisch Cultuurbezit. ... dianne

                                                                                                                                           
ontologie
Kunstbus - De ontologie is de zijnsleer; een onderdeel van de metafysica afkomstig uit de filosofie, die het geheel van het zijn en van het bestaande beschrijft en probeert inzichtelijk te maken. Van de klassieke oudheid tot en met de middeleeuwen waren metafysica en ontologie synoniem aan elkaar. ... dianne

                                                                                                                                           

doopsgezinde Kerk

Kunstbus - De Doopsgezinden vormen de Nederlandse tak van wat internationaal wel de Mennonieten genoemd worden. Mennonieten zijn de volgelingen en geestverwanten van Menno Simons (1496-1561) die naast de bekende kerkhervormers als Luther, Calvijn en Zwingli, in zeker opzicht de enige kerkhervormer van Nederlandse afkomst is. ... dianne

                                                                                                                                           
Alexis Emanuel Chabrier
Muziekbus - Alexis Emanuel Chabrier geb. 18-1-1841 in Ambert/Puy-de-Dome, gest. 13-9-1894 Parijs Frans componist Indien men onder de operacomponisten uit deze periode de figuur zou willen aanwijzen, die de eerste stoot gaf tot de vernieuwing waardoor de 20ste eeuw reeds werd aangekondigd, dan moet de keuze zeker vallen op Emanuel Chabrier. ... dianne

                                                                                                                                           
Sarah Vaughan
Sarah Vaughan
Muziekbus - Sarah Vaughan - You're Not The Kind - 1951 The great Sarah Vaughan sings "So Many Stars" upon receiving a lifetime achievement award. Amerikaanse jazzzangeres, 27 maart 1924 Newark New Jersey – 3 april 1990 Hidden Hills, Los Angeles, Californie. ... de top gebleven. pas met de opkomst van cassandra wilson en dianne

                                                                                                                                           

René Descartes

Kunstbus - René Descartes (La Haye en Touraine, 31 maart 1596 – Stockholm, 11 februari 1650) was een Franse filosoof en wiskundige wiens benadering van de kennis en de aard van de menselijke geest een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de moderne filosofie. ... dianne

                                                                                                                                           

Hedendaagse muziek

Muziekbus - Klassieke (experimentele) muziek vanaf begin jaren vijftig. In de jaren vijftig ook wel avant-garde muziek genoemd, beginnend bij componisten als Boulez, Stockhausen, Goeyvaerts, Van San, Goethals, ... ... dianne

                                                                                                                                           
Earle Brown
Muziekbus - Earle Brown geboren Lunenberg, Massachusetts, 26-12-1926, gestorven New York 2-7-2002 Amerikaans componist Earle Brown studeerde wiskunde en techniek aan de Norteastern universiteit en ging naar de Schillinger House School of Music voor compositie en orkestratie. ... dianne

                                                                                                                                           
Albert Renger-Patzsch
Albert Renger-Patzsch
Kunstbus - Duits fotograaf, geboren Würzburg 22 juni 1897, gestorven Wamel 27 september 1966. Renger-Patzsch was een van de voornaamste vertegenwoordigers van de Neue Photographie of de Neue Sachlichkeit, een stroming waarin men de foto voor zichzelf wilde laten spreken. ... dianne

                                                                                                                                           
Immanuel Kant
Immanuel Kant
Kunstbus - Duits filosoof, geboren 22 april 1724 Königsberg - overleden 12 februari 1804 Königsberg. Biografie Immanuel Kant, de belangrijkste filosoof van de Verlichting, werd geboren op 22 april 1724 in het Pruisische Königsberg, het tegenwoordige Russische Kaliningrad. ... dianne

                                                                                                                                           
Interview Simeon ten Holt
Muziekbus - (door Jacobine Feekes) In gesprek met Simeon ten Holt (door Jacobine Feekes) Simeon ten Holt, geboren 1923, is de componist van o.a. een aantal grote werken voor vier vleugels, geschreven in diatonisch systeem, met een repetitief karakter, waaronder Canto ostinato (1977/1979), Lemniscaat (1983), Horizon (1985) en Incantatie IV (1990). ... dianne

                                                                                                                                           

De 'doorbraak'

Parlement & Politiek - Na de Tweede Wereldoorlog streefden progressieven naar een zogenaamde 'doorbraak': niet langer moest het 'geloof' bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieve katholieken en protestanten dienden zich aan te sluiten bij sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. ... dianne

                                                                                                                                           

De 'Paascrisis'

Parlement & Politiek - Op 22 maart 2005 kreeg het voorstel in tweede lezing tot het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming geen tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Een dag later trad minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) af. ... dianne

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12