YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet demissionair verkiezingen tweede kamer kabinet-balkenende iv kabinetscrisis beel eerste kamer den uyl kabinet-biesheuvel zijlstra minister van agt iii soorten kabinetten rutte i balkenende iii heemskerk ruijs de beerenbrouck i balkenende iv de geer i lubbers ii ruijs de beerenbrouck ii drees ii cals beel ii eerste kabinet-biesheuvel controversiele interim-kabinet kok ii demissionair kabinet conflict in kabinet (ds'70) conflict met vvd-fractie conflict kabinet-de meester met de tweede kamer interim kabinet conflict kabinet-cals met tweede kamer conflict met gedoogpartner pvv biesheuvel (ii) conflict in kabinet (pvda) conflict minister stikker met vvd-fractie val kabinet-colijn i : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 103 voor - demissionair - in 0.0584399700164795 seconden.

demissionair

Aanduiding van een kabinet dat zijn ontslag heeft aangeboden maar tijdelijk aanblijft, in afwachting van de vorming van een nieuw kabinet, eventueel na nieuwe verkiezingen. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

demissionair - (aftredend, ontslag genomen hebbend)

demissionair bn. ‘aftredend, ontslag genomen hebbend’ Nnl. het thans demissionaire Kabinet ‘het kabinet dat zijn ontslag heeft ingediend en de zaken waarneemt tot na de verkiezingen’ [1879; WNT kabinet]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Controversieel
Onderwerpen (met name wetsvoorstellen) die politiek gevoelig liggen, kunnen in de periode dat een kabinet demissionair is door Tweede en/of Eerste Kamer controversieel worden verklaard. Dat betekent dat ze niet op de Kameragenda komen, totdat er een nieuw kabinet is aangetreden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende I (2002-2003)
De Tweede Kamerverkiezingen van 2002 lieten een grote winst zien voor nieuwkomer LPF en verlies voor de deelnemers aan Paars (PvdA, VVD, D66). CDA, LPF en VVD stuurden aan op vorming van een kabinet en slaagden daarin. ... het kabinet wordt dan demissionair en, na verkiezingen, treedt op 27 mei 2003 het opvolgende kabinet-balkenende ii aan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2002
Op 15 mei 2002 waren er reguliere (vierjaarlijkse) verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. De uitslag gaf een aardverschuiving te zien. Grote winnaar was de Lijst Pim Fortuyn (LPF) die in één klap 26 zetels veroverde. ... het kabinet regeerde in afwachting van de verkiezingen demissionair door. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kamerontbinding
Als een kabinet gevallen is, wordt als regel de Tweede Kamer ontbonden. De regering heeft Grondwettelijk het recht hiertoe. Kamerontbinding maakt het mogelijk een politiek geschil aan de kiezers voor te leggen. ... tweede kamer sinds 1918 is het gebruikelijk dat het kabinet demissionair wordt voor de verkiezingen (uitzondering was 1922). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
de- - (voorvoegsel)
de- voorv. In de meeste Nederlandse woorden is de- de voortzetting van het Latijnse voorvoegsel dē-, dat identiek is met het voorzetsel dē ‘vanaf, vanuit’. Leenwoorden met de- zijn in veel gevallen via het Frans overgenomen. ... in → demissionair, → depressie; b) 'vanaf', bijv. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2010
Op 9 juni 2010 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende IV. Op 20 februari 2010 kwam er met de Uruzgan-crisis een einde aan deze Christelijk-sociale coalitie. ... het in feite niet meer als zodanig bestaande kabinet-balkenende iv regeerde demissionair als rompkabinet verder met de belangrijkste taak vervroegde verkiezingen uit te schrijven. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... partijen: onderzoek coalitie tijdens de kabinetsformatie is het vorige kabinet demissionair: de ministers hebben hun ontslag ingediend, maar mogen nog niet naar huis. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... r ontslag heeft aangeboden of diens portefeuille ter beschikking heeft gesteld (en daarover nog niet is beslist) is de minister demissionair. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gevolgen kabinetscrisis
Het uitbreken van een kabinetscrisis kan, afhankelijk van de oorzaak, verschillende gevolgen hebben. Enkele ministers (meestal van één partij) kunnen bijvoorbeeld ontslag nemen, ministers kunnen hun portefeuilles ter beschikking stellen, er kan een interim-kabinet komen of het zittende kabinet kan demissionair worden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
rompkabinet
Het kabinet dat aanblijft als een van de coalitiepartners de regeringscoalitie verlaat. ... niet te verwarren met een demissionair kabinet, waarvan alle coalitiepartijen deel blijven uitmaken. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Algemene Politieke Beschouwingen
In de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) worden in het parlement de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid besproken. Daarbij wordt meestal veel aandacht besteed aan de overheidsfinanciën en sociaaleconomische onderwerpen. ... als er een demissionair kabinet is, wordt er meestal afgezien van algemene beschouwingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Jong (1967-1971)
Tijdens de verkiezingen van 1967 raken de confessionele drie voor het eerst hun meerderheid kwijt, onder andere door de opkomst van Boerenpartij en nieuwkomer D'66. Ook de PvdA lijdt verlies. Demissionair premier Zijlstra krijgt een informatieopdracht en stelt een beknopt programma op, vooral met financiële punten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Achtergrond informateurs
Sinds 1951 wordt meestal een informateur bij benoemd bij de aanvang van een kabinetsformatie. De informateur onderzoekt de mogelijkheden om een formatie te vormen. Benoeming van een informateur gebeurt ook vaak als er een tussentijdse crisis is ontstaan. ... s er al een zekere richting is, dan kan juist iemand die wat dichter bij de actuele politiek staat worden aangezocht, zoals een demissionair minister of zelfs zittend tweede kamerlid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel II (1958-1959)
Na de val van het kabinet-Drees IV treden de PvdA-ministers af. De Koningin vraagt oud-minister Beel (KVP), lid van de Raad van State, te zoeken naar een uitweg in de impasse. De PvdA blijkt niet meer met de KVP samen te willen werken, de KVP eigenlijk juist wel, uit angst voor de PvdA als oppositiepartij. ... het kabinet treedt op 22 december 1958 aan en wordt op de verkiezingsdag, 12 maart 1959, demissionair. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformaties sinds 1945
In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... de informateur concludeert na twaalf dagen dat herstel van het kabinet niet meer mogelijk is, waarop de koningin demissionair dries van agt vraagt een 'rompkabinet' van cda en d66 te formeren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... het kabinet wordt op 3 mei 1994 demissionair. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Hoewel de verkiezingsuitslag van 1971 anders doet vermoeden (van 86 naar 74 zetels), stevende de kabinetsformatie van datzelfde jaar direct af op de voortzetting van de zittende coalitie van KVP, VVD, ARP en CHU. ... het kabinet wordt op de dag van de verkiezingen, 29 november 1972, demissionair. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Cort van der Linden (1913-1918)
Het liberale extraparlementaire kabinet-Cort van der Linden loodst Nederland door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en brengt de belangrijke Grondwetsherziening van 1917 tot stand. Hierdoor worden de kiesrecht- en schoolstrijd beëindigd. ... het kabinet treedt op 29 augustus 1913 aan en wordt op 4 juli 1918 demissionair. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees IV (1956-1958)
Deze formatie is de tot dan toe langste en moeilijkste uit de parlementaire geschiedenis. De opgelopen spanningen tussen KVP en PvdA zijn daar debet aan. Had de VVD bij de vorige formatie nog gezegd niets meer te zien in samenwerking in een brede basis, deze keer zetten zij de deur weer op een kier. ... het kabinet wordt op 12 december 1958 demissionair en treedt op 22 december af als het interimkabinet-beel zijn werkzaamheden begint. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck II (1922-1925)
Dit kabinet is een voortzetting van het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck en heeft grotendeels dezelfde samenstelling. Het kabinet krijgt vanaf 1923 te maken met een economische recessie die bezuinigingen noodzakelijk maken. ... het treedt op 18 september 1922 aan en wordt op 1 juli 1925, de dag van de verkiezingen, demissionair. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Zijlstra (1966-1967)
KVP-fractievoorzitter Schmelzer wordt belast met de vorming van een kabinet. Hij streeft naar een overgangskabinet van KVP en ARP aangevuld met buitenstaanders. Als premier denkt hij aan oud-minister Van den Brink, maar die weigert. ... het kabinet treedt aan op 22 november 1966 en wordt op de verkiezingsdag, 15 februari 1967, demissionair. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139