YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek decrescendo muziekgeschiedenis zwelkast crescendo dynamiek overgangsdynamiek barok in de muziek diminuendo pijporgel gregoriaanse muziek : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 10 van 10 voor - decrescendo - in 0.00668001174926758 seconden.

Decrescendo

Muziekbus - [It.], (decresc.) Aanduiding in de muziek voor dynamiek. Geleidelijk afnemend in toonsterkte, zachter worden, aangeduid door > of met de afkorting decresc. ... decrescendo

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... bepaald door terrassendynamiek of echodynamiek. crescendo en decrescendo

                                                                                                                                           
crescendo
Muziekbus - [It.], aanduiding in de muziek voor dynamiek. Sterker worden. Zie ook: dynamiek. Geleidelijk toenemen van klankvolume, geluidssterkte, aanzwellen, aangeduid door het teken < of als cresc. afgekort. Het tegengestelde noemt men decrescendo en wordt aangeduid door >. ... teken < of als cresc. afgekort. het tegengestelde noemt men decrescendo

                                                                                                                                           
Zwelkast
Muziekbus - Hulpmiddel op het orgel voor de toepassing van cresendo en decrescendo. De sterkte van de toon werd gevarieerd door het openen resp. sluiten door middel van jaloezieen van de ruimte, waarin de pijpen (meestal) van een, soms van twee manuelen staan. ... hulpmiddel op het orgel voor de toepassing van cresendo en decrescendo

                                                                                                                                           
Dynamiek
Muziekbus - [Grieks: dynamis = kracht], muziekterm voor de verandering van de geluidssterkte. In de muziek alles wat te maken heeft met sterk of zacht spelen. De componist geeft verschillende dynamische aanwijzingen zoals bijv. ... aanwijzingen zoals bijv. forte, pianoforte, crescendo en decrescendo

                                                                                                                                           
barok in de muziek
Muziekbus - Barok Het begrip dat oorspronkelijk uit het gebied van de beeldende kunst en vooral van de architectuur komt, werd ook door de muziekgeschiedenis overgenomen. Het is hier echter niet zo duidelijk te definiëren. ... bepaald door terrassendynamiek of echodynamiek. crescendo en decrescendo

                                                                                                                                           
diminuendo
Muziekbus - [It.], aanduiding in de muziek voor dynamiek; zachter worden, Wegstervend, geleidelijk afnemend in toonsterkte, in het notenschrift voorgesteld door > of met de afkorting dim. of dimin. ... of met de afkorting dim. of dimin. betekent dus hetzelfde als decrescendo

                                                                                                                                           
Overgangsdynamiek
Muziekbus - I.t.t. terrassendynamiek maakt overgangsdynamiek gebruik van geleidelijke overgangen bij de verschillende dynamische schakeringen. ... dynamische schakeringen. belangrijke termen: crescendo, decrescendo

                                                                                                                                           
Gregoriaanse muziek
Muziekbus - De gregoriaanse muziek is de liturgische muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk. De term gregoriaans wordt gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die sinds de 9e eeuw een vast onderdeel is van de kerkelijk liturgie in West- Europa. ... (omvang in toonhoogte). kleine intervallen zonder crescendo en decrescendo

                                                                                                                                           
Pijporgel
Muziekbus - Het pijporgel Het pijporgel (ook wel kerkorgel, of kortweg orgel) is in essentie een aerofoon dat met een klavier bespeeld wordt. De bespeler noemt men organist. Inleiding Het pijporgel heeft een lange geschiedenis en evolutie achter de rug. ... betekende voor de orgelmuziek het uitbouwen van crescendo's en decrescendo

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 19