YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie raad europees parlement raad van de europese unie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste cultuur raadsformatie henk kamp literair consumentenautoriteit nederlandse mededingingsautoriteit opta de autoriteit consument en markt design raad van ministers zelfstandig bestuursorgaan europese raad raad van europa ministerie van economische zaken cda kabinet-rutte ii de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit autoriteit consument en markt onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit commissie-juncker mededingingswet europese gemeenschap van kolen en staal gaswet toenmalige ministerie van verkeer en waterstaat nma hans wijers elektriciteitswet 1998 in de autoriteit consument en markt nma (nederlandse mededingingsautoriteit) acm rijksoverheid hoog college van staat kunst : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12907 voor - de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit - in 2.2590639591217 seconden.
Zoektermen de en en behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
OPTA
Parlement & Politiek - De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) bestond sinds 1997 als onafhankelijke toezichthouder op de markt voor post en telecommunicatie in Nederland en was in het bijzonder belast met het afdwingen van concurrentie bij de liberalisering van deze markten. ... - hoofdinhoud de

                                                                                                                                           

Consumentenautoriteit

Parlement & Politiek - De Consumentenautoriteit hield toezicht op de consumentenrechten en viel onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De autoriteit probeerde de kennis bij consumenten en bedrijven te vergroten. ... - hoofdinhoud de

                                                                                                                                           

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Parlement & Politiek - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaafde tot april 2013 het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities, en hield toezicht op de vorming van zogenaamde 'concentraties' zoals bedrijfsfusies. ... de

                                                                                                                                           

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Parlement & Politiek - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), telecomwaakhond OPTA en de Consumentenautoriteit gingen op 1 april 2013 samen in de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De Autoriteit Consument en Markt maakt zich als onafhankelijke toezichthouder sterk voor bedrijven en consumenten. ... consument en markt (acm) - hoofdinhoud de

                                                                                                                                           

Toezicht en controle

Parlement & Politiek - De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... en controle - hoofdinhoud algemene rekenkamer de

                                                                                                                                           

Milieu en duurzaamheid

Parlement & Politiek - Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... en duurzaamheid - hoofdinhoud ilt de

                                                                                                                                           

H.G.J. (Henk) Kamp

Parlement & Politiek - Henk Kamp (1952) is sinds 5 november 2012 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij was eerder in 2002-2003 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2002-2007 minister van Defensie en in 2010-2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... van economische zaken in het kabinet-rutte ii. hij was eer de

                                                                                                                                           

Telecommunicatiebeleid

Parlement & Politiek - Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... - hoofdinhoud het beleid voor telecommunicatie maakt de

                                                                                                                                           

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Parlement & Politiek - Deze onafhankelijke toezichthouder houdt toezicht op de financiële markten in Nederland en bestaat sinds 1 maart 2002. Onder het toezicht vallen de markten van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. ... financiele markten (afm) - hoofdinhoud de

                                                                                                                                           

Raad van de Europese Unie (Raad)

Parlement & Politiek - Stad ... van de

                                                                                                                                           

Beleid buurlanden

Parlement & Politiek - Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... buurlan de

                                                                                                                                           
Palestina
Palestina
Kunstbus - Palestina (Arabisch: Falastina) is een landstreek in het Midden-Oosten van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee waarop zich de staten Israël, Jordanië en de half-onafhankelijke Palestijnse Autoriteit bevinden. ... palestina ( arabisch: falastina) is een landstreek in het mid de

                                                                                                                                           
Kieswet
Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... - hoofdinhoud de

                                                                                                                                           
Sovjet-Unie
Kunstbus - De Sovjet-Unie werd opgericht in 1922 na de Russische revolutie. In 1991 werd zij ontbonden en werden alle 15 republieken waaruit zij bestond onafhankelijke staten. De officiële naam luidde Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR), in het Russisch (Cyrillisch alfabet) СССР (spreek uit als SSSR). ... de

                                                                                                                                           

Amerikaanse schilderkunst

Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw ... schil de

                                                                                                                                           

Commissie van Venetië

Parlement & Politiek - Deze commissie, voluit de Europese Commissie voor Democratie door Recht geheten, werd in 1990 opgericht om te helpen bij de overgang van de Oost-Europese staten naar een democratisch systeem. De commissie is een adviesorgaan van de Raad van Europa. ... van venetie - hoofdinhoud de

                                                                                                                                           
anarchisme
Kunstbus - 1. Anarchisme == Leer die alle (staats)gezag afwijst Het streven naar een geweldloze situatie of samenleving waarin mensen zonder macht of autoriteit leven (anarchie). Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is tot de gedachte dat een individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid áán of vàn iets of iemand erkent. Iemand die streeft naar anarchie is een anarchist. ... naar een geweldloze situatie of samenleving waarin mensen zon de

                                                                                                                                           
Rolling-Stone
Rolling-Stone
Muziekbus - Rolling Stone De cover van Rolling Stone van 22 Januari 1981. Deze foto genomen door Annie Leibovitz van John Lennon and Yoko Ono was één dag voor de moord op John Lennon gemaakt. Rolling Stone is een twee-wekelijks Amerikaans muziektijdschrift dat opereert vanuit New York. ... rolling stone de

                                                                                                                                           
Duitse literatuur
Kunstbus - Onder Duitse literatuur verstaat men die literaire werken, die in het Duits zijn geschreven. Ook de Oostenrijkse literatuur en de Duitstalige Zwitserse literatuur vallen hier dus onder, al worden deze in later perioden ook los gezien. ... literatuur on de

                                                                                                                                           
Tibet
Kunstbus - Tibet (Tibetaans: Pö of Peu) is een geografisch gebied en voormalig zelfstandig land met historisch een eigen volk, cultuur en taal dat zich uitstrekt over het Tibetaans Hoogland. ... en taal dat zich uitstrekt over het tibetaans hoogland. he de

                                                                                                                                           
Franse-literatuur
Kunstbus - De Franse literatuur bestaat uit de literaire verhalende, lyrische en dramatische teksten in de Franse taal. Het gaat hierbij om teksten van auteurs uit Frankrijk en de (voormalige) Franse koloniën, uit Wallonië, Franstalig Zwitserland en Franstalig Canada. ... de

                                                                                                                                           
Dave Clarke
Dave Clarke
Muziekbus - Dave Clarke @ Perfection 04.04.03 Dave Clarke is een in Brighton geboren techno producer en DJ, die veelal de status The Baron of Techno mag genieten. Website: Biografie Toen hij school liep in het Brighton College, liep Clarke thuis weg op 16-jarige leeftijd nadat zijn ouders uit elkaar waren gegaan. ... is een in brighton geboren techno producer en dj, die veelal de

                                                                                                                                           

Alexander Ugay

Kunstbus - Alexander Ugay (Kyzil-Orda, Kazachstan, 1978) vertegenwoordigt de nieuwe generatie Centraal-Aziatische hedendaagse kunstenaars, die de voorkeur geeft aan werken met nieuwe technologieën en cybergames. Ugay, wiens artistieke carrière in 1998 begon, gebruikt dergelijke technologische hulpmiddelen echter in de context van zijn privéleven en zijn eigenherinneringen. ... de

                                                                                                                                           
Mr. H.Ph.J.B. (Herman) Heinsbroek
Parlement & Politiek - Flamboyante zakenman, die fortuin maakte in de platenindustrie en die door LPF-voorman Ferry Hoogendijk werd gevraagd voor het ministerschap. Zoon van een manager uit de distilleerderijbranche. Na een diplomatieke opleiding koos hij voor een loopbaan in de platenbusiness, die eindigde als directeur van Arcade. ... - hoofdinhoud flamboyante zakenman, die fortuin maakte in de

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1