YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek cultuur de nederlandse bachvereniging nederlandse norbert schmelzer anthon van de horst peter de groot nederlands drs. w.k.n. (norbert) schmelzer taal literair kunst design woordkeuze europese commissie aardrijkskundige namen basisregels barbarisme europees parlement buigings-e betekenis etymologie persoonsvorm engels d/t ontleden europarlementariers de nederlandse opera werkwoord aaneenschrijven namen woordgebruik hoofdletter of kleine letter uitspraak en klemtoon literatuur titulatuur referenda uitdrukkingen en spreekwoorden vvd d66 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 7102 voor - de nederlandse bachvereniging - in 0.460813045501709 seconden.
Zoekterm de is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

De Nederlandse Bachvereniging

Muziekbus - De Nederlandse Bachvereniging dankt haar bestaan en bekendheid aan de uitvoeringen van Bachs Matthäuspassion sinds 1922 in de Grote Kerk in Naarden. Deze concerten zijn bij het Nederlandse publiek uitzonderlijk geliefd en trekken jaarlijks meer dan 12. ... de

                                                                                                                                           

Anthon van de Horst

Muziekbus - Anthon van de(r) Horst Anthonie van der Horst geboren Amsterdam 20-6-1899, gestorven Hilversum 7-3-1965 Nederlands organist, dirigent, pedagoog en componist Anthon van der Horst kreeg eerst orgelles van zijn vader Hendrik van der Horst. ... van de

                                                                                                                                           

Peter de Groot

Muziekbus - Altus en artistiek leider van het Egidius Kwartet. Altus Peter de Groot studeerde zang bij Aafje Heynis aan het Arnhems Conservatorium. Zij leerde hem naast een solide techniek “ dat een zanger het medium moet zijn tussen het kunstwerk en het publiek, en dat die taak als het ware priesterlijk moet worden opgevat”. ... de

                                                                                                                                           
Drs. W.K.N. (Norbert) Schmelzer
Parlement & Politiek - Leider van de KVP in de jaren zestig. Pragmatisch en behendig politicus, die na een ambtelijke loopbaan snel carrière maakte in de politiek, mede dankzij de steun van KVP-voorman Romme. Werd na staatssecretariaten in de kabinetten-Drees, -Beel en -De Quay eind 1963 fractievoorzitter. ... w.k.n. (norbert) schmelzer - hoofdinhoud lei de

                                                                                                                                           

De Nederlandse Opera

Muziekbus - De Nederlandse Opera is een Nederlands operagezelschap, gevestigd in Het Muziektheater te Amsterdam. Geschiedenis In 1946 wordt de Opera opgericht, een repertoiregezelschap met een vast ensemble. Het gezelschap gaat op tournee door het hele land met het accent op Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. ... de

                                                                                                                                           

Wat is juist: misdaden tegen de mensheid of misdaden tegen de menselijkheid?

Genootschap Onze Taal - In Nederland is misdrijven tegen de menselijkheid de vaste aanduiding van de ernstigste misdrijven die het internationale recht kent. (In de praktijk wordt in plaats van misdrijven vaak misdaden gebruikt, al is dat geen vast begrip in de Nederlandse strafwet. ... is juist: misda de

                                                                                                                                           

Wat zijn de Latijnse equivalenten van Nederlandse grammaticale termen?

Genootschap Onze Taal - Voor veel grammaticale begrippen bestaan zowel Nederlandse als op het Latijn gebaseerde termen. In Nederland worden voornamelijk de Nederlandse namen gebruikt, maar in andere talen zijn de termen vaak afgeleid van de Latijnse benamingen. ... zijn de

                                                                                                                                           

De 'doorbraak'

Parlement & Politiek - Na de Tweede Wereldoorlog streefden progressieven naar een zogenaamde 'doorbraak': niet langer moest het 'geloof' bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieve katholieken en protestanten dienden zich aan te sluiten bij sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. ... de

                                                                                                                                           

Welke woorden en uitdrukkingen gelden nog als anglicismen? En wat zijn daar de goede Nederlandse alternatieven van?

Genootschap Onze Taal - In de Nederlandse taal kom je vaak woorden en uitdrukkingen tegen die rechtstreeks uit het Engels zijn vertaald. Zulke leenvertalingen heten 'anglicismen' als ze niet algemeen als correct Nederlands beschouwd worden. ... woor de

                                                                                                                                           

Als een woord niet in de woordenboeken staat, mag je het dan ook niet gebruiken? Zijn academisering, facturatie en nahuwelijk goede Nederlandse woorden?

Genootschap Onze Taal - Ja, ook woorden die niet in de woordenboeken staan, kunnen goede Nederlandse woorden zijn. Academisering, facturatie, nahuwelijk en sjoemelsoftware zijn daar voorbeelden van. Als het gaat om woorden die vrij veel gebruikt worden (dat is bijvoorbeeld via internet te controleren), is er geen enkel bezwaar tegen het gebruik ervan. ... een woord niet in de

                                                                                                                                           

Waar komen de hoofdletters in de naam nynke van der sluis?

Genootschap Onze Taal - In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een ander deel van de naam – de voornaam, voorletters, naam van de partner – voor staat. Juist zijn dus: Nynke van der Sluis, mr. ... komen de

                                                                                                                                           

Nederlandse-Muziek

Muziekbus - De Nederlandse muziek had in de 15de en 16de eeuw haar grootste betekenis, toen de componisten Johannes Ockeghem, Jacob Obrecht, Josquin Despréz, Adrian Willaert en Orlando di Lasso de kunstige polyfonie ontwikkelden, die bepalend werd voor de Europese muziekstijl. ... de

                                                                                                                                           

Wat zijn de regels voor de vervoeging van Engelse werkwoorden in het Nederlands, zoals attachen en faxen? Zoekt u de lijst met Engelse werkwoorden en hun vervoeging? Die is opgesplitst per beginletter; zie de lijst onderaan.

Genootschap Onze Taal - Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels. ... zijn de

                                                                                                                                           

Mag je in een Nederlandse tekst Engelse woorden gebruiken? En zo ja, moet je die dan cursiveren?

Genootschap Onze Taal - Ja, in een Nederlandse tekst kunnen gewoon Engelse woorden gebruikt worden. Die hoeven niet gecursiveerd te worden, behalve als de kans groot is dat de lezer het woord niet kent. In dat geval kan het verstandig zijn om het woord de eerste keer te cursiveren of tussen enkele aanhalingstekens te zetten, en te voorzien van een korte toelichting (eventueel in een voetnoot). ... je in een ne de

                                                                                                                                           

Wat is de juiste uitspraak van cornedbeef: [kor-nèt-bief] of [koo(r)nd-bief] - op z'n Engels?

Genootschap Onze Taal - Zowel de Nederlandse als de Engelse uitspraak van cornedbeef ('gezouten rundvlees') komt voor in de woordenboeken; beide uitspraakvarianten zijn juist. De Engelse uitspraak [koo(r)nd-bief] (waarbij de oo uitgesproken wordt als de o in amazone of horen ) is veel minder gebruikelijk dan de Nederlandse, en de slager zal u misschien niet eens begrijpen. ... is de

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met een Turkse Nederlander dan wel een Nederlandse Turk?

Genootschap Onze Taal - Doorgaans betekenen combinaties als Turkse Nederlander dat iemand in Nederland woont en (waarschijnlijk) ook de Nederlandse nationaliteit heeft, maar wel van Turkse afkomst is. Bij een Nederlandse Turk is dat andersom: die woont in Turkije maar is afkomstig uit Nederland, of heeft in elk geval Nederlandse wortels. ... wordt bedoeld met een turkse ne de

                                                                                                                                           

Wat is de functie van me in de uitdrukking Dat is me wat?

Genootschap Onze Taal - In Dat is me wat! is me een 'ethische datief'. De ethische datief heeft volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) tot gevolg dat 'een zekere betrokkenheid van de spreker bij het door de zin uitgedrukte tot uiting komt. ... is de

                                                                                                                                           

Waar komt het voorvoegsel Ver- in Nederlandse en Vlaamse familienamen vandaan?

Genootschap Onze Taal - In de meeste gevallen is Ver- een samentrekking van Van de(r). Vermeulen betekent dus Van de Meulen ('molen') en Verkuijlen eigenlijk Van de Kuijlen ('kuil', 'groeve', 'hol'). Ver- werd veelal gecombineerd met namen van bouwwerken ( Verbruggen, Verschuren ) of rivieren ( Vermaas ). ... komt het voorvoegsel ver- in ne de

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen onze twee belangrijkste verledentijdsvormen, de onvoltooid verleden tijd ('Ik fietste') en de voltooid tegenwoordige tijd ('Ik heb gefietst')?

Genootschap Onze Taal - In de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) worden de verschillen tussen het imperfectum (onvoltooid verleden tijd) en het perfectum (voltooid tegenwoordige tijd) op een rijtje gezet. ... is het verschil tussen onze twee belangrijkste verle de

                                                                                                                                           

'Ik stond in de file, anders had ik wel eerder thuis geweest.' Kun je dat zo zeggen?

Genootschap Onze Taal - Je kunt het wel zeggen, maar had geweest is geen standaardtaal. In het Standaardnederlands wordt geweest met (een vorm van) het hulpwerkwoord zijn gecombineerd: 'Ik stond in de file, anders was ik wel eerder thuis geweest. ... stond in de

                                                                                                                                           

Waarom voegen veel mensen aan de vraag 'Wat nu?' nog de uitspraak 'zei Pichegru' toe?

Genootschap Onze Taal - Wat nu? zei Pichegru verwijst naar een Franse legerbevelhebber. Jean-Charles Pichegru (1761-1804) viel met zijn Armée du Nord de Republiek der Verenigde Nederlanden binnen. Dat gebeurde eind 1794. Hij verschanste zich toen in 's-Hertogenbosch. ... voegen veel mensen aan de

                                                                                                                                           

Wat is juist als het om de overheid gaat: Rijk of rijk?

Genootschap Onze Taal - Als aanduiding voor 'de centrale overheid in Nederland of België', 'de Nederlandse of Belgische staat' is Rijk juist. De aanduiding is al lange tijd in deze vorm ingeburgerd, ook al is het officieel geen eigennaam. ... is juist als het om de

                                                                                                                                           
Spreek je sweater uit als [swetter] of als [swieter]?
Genootschap Onze Taal - De Engelse uitspraak van sweater is in elk geval [swetter], rijmend op letter. Maar in de meeste Nederlandse naslagwerken is ook de 'vernederlandste' uitspraak [swieter] opgenomen, bijvoorbeeld in het Uitspraakwoordenboek (2000), het woordenboek van Verschueren (1996) en de grote Van Dale (2005). ... je sweater uit als [swetter] of als [swieter]? de

                                                                                                                                           
Waarom heeft ei het meervoud eieren en niet eien?
Genootschap Onze Taal - Eieren is een vrij uitzonderlijke vorm. Verreweg de meeste Nederlandse woorden hebben een meervoud op -s of -en. Er zijn maar weinig woorden met een meervoudsuitgang -eren: bladeren, gelederen, gemoederen, goederen, hoenderen, kalveren, kinderen, lammeren, liederen, raderen, runderen, volkeren en beenderen (in de betekenis 'botten'). ... ei het meervoud eieren en niet eien? eieren is een vrij uitzon de

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1