YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst nachtwacht de nachtwacht rembrandts nachtwacht groningen cultuur taal etymologie zuidbroek betekenis film fotografie rechtspraak postdienst nachtwachten nachtwachter rembrandts mantje aldert mantje peter greenaway kunstbeschouwing rembrandt rembrandt van rijn rembrandt harmensz. van rijn greenaway rembrandts-oeuvre indonesie bernard f. eilers kluft gevangenis buurschappen roger somville buurschap museums somville schilderkunst eilers musea museum kluften : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 11000 voor - de nachtwacht - in 0.826251983642578 seconden.
Zoekterm de is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Nachtwacht

Nachtwacht

Kunstbus - Rembrandt schilderde 'De Schutterij van Kapitein Frans Banning Cocq', beter bekend als 'De Nachtwacht', tussen 1640 en 1642. Het stuk was besteld voor de nieuwe hal in de Kloveniersdoelen, de musketiersectie van de burgerwacht. Rembrandt nam afstand van de conventie, die voorschreef dat degelijke genre stukken stijf en formeel moesten zijn, eerder een opstelling dan een aktie scene. ... rembrandt schil de

                                                                                                                                           

Kerk van Zuidbroek<#>Ons Zuidbroek<#>Geschiedenis Zuidbroek<#>De snik<#>De postwagen<#>De Franse tijd<#>De diligence<#>Bezoek Koning Willem III<#>Houtzaagmolen Windlust / Molen van Ubbens<#>Station en spoordok Zuidbroek<#>De paardetram<#>Gemeentehuis Zuidbroek<#>Bronnen:

Kunstbus Groningen - De aan Petrus gewijde hervormde kerk is een kruiskerk uit het eind van de 13de eeuw. Ze is nog geheel overwelfd. De vrijstaande klokkentoren stamt uit dezelfde periode. ... zuidbroek, op zijn gronings zuudbrouk, is een dorp en tot 1965 de

                                                                                                                                           
Wat betekent lewaja? En waar komt het vandaan?
Genootschap Onze Taal - Een lewaja, of lewaje, is een (joodse) begrafenis. Het boek Koosjer Nederlands (2006) vermeldt dat lewaja via het Jiddisch uit het Hebreeuws geleend is. Het Hebreeuwse woord lewaja betekent oorspronkelijk 'begeleiding, uitgeleide'. ... of lewaje, is een (joodse) begrafenis. het boek koosjer ne de

                                                                                                                                           

De postillon en de burgemeester

Kunstbus Groningen - In december 1814 kreeg schout ( burgemeester) Eppo Edze Tonkes een kwestie met de postillon over het rijden op het voetpad. in de avond van 21 december 1814 surveilleerden de bos- en veldwachter Atzema en twee nachtwachten in de gemeente, op de tijd dat de postillion gewoonlijk passeerde. ... in 1771 werd een rij de

                                                                                                                                           
Waar komt luilak ('lui persoon', 'luiaard', 'luiwammes') vandaan?
Genootschap Onze Taal - Waar het woord lui vandaan komt, is niet zeker. Het komt sinds de Middeleeuwen in het Nederlands voor en gaat waarschijnlijk terug op een oeroud Germaans woord. ... waar het woord lui vandaan komt, is niet zeker. het komt sinds de

                                                                                                                                           

nachtwachter

Kunstbus Groningen - Een nachtwachter is een bewaker die 's nachts werkt. Reeds in oude tijden hebben buren samengewerkt om dreigende gevaren af te wenden. Daarvoor werden ook nachtwachten ingesteld. Zo werden in het jaar 1811 reglementen op de nachtwachten vastgesteld in de gemeenten Noordbroek en Zuidbroek. ... nachtwachter is een bewaker die 's nachts werkt. reeds in ou de

                                                                                                                                           
kunstbeschouwing
Kunstbus - Het beoogde doel bij kunstbeschouwing. Kunst beschouwen kun je leren. Er is een bepaalde houding voor nodig, die in het kort hierin bestaat dat je jezelf oefent je oordeel op te schorten tot je zorgvuldiger hebt gekeken en overwogen. Bij kunstbeschouwing komt het vooral aan op inzicht gevormd door geordend te kijken en te waarderen. De noodzaak dit vermogen bij elk mens tot ontwikkeling te brengen putten we uit de overtuiging dat mensen, die hebben geleerd om zich heen te kijken en een oordeel te vormen over wat ze zien als gevolg daarvan eisen aan hun omgeving zullen gaan stellen. ... het beoog de

                                                                                                                                           

Aldert Mantje

Kunstbus - Aldert Mantje (1954) ... de

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Kunstbus - Rembrandts oeuvre ... rembrandts oeuvre noord-ne de

                                                                                                                                           
Rembrandt
Rembrandt
Kunstbus - Rembrandt (1606/7-1669) ... rembrandt (1606/7-1669) hallo - noord-ne de

                                                                                                                                           
Peter Greenaway
Kunstbus - Peter Greenaway (5-5-1942) ... ook met enige regelmaat op als gastcurator, kunstenaar, schil de

                                                                                                                                           
Cornelis le Mair
Kunstbus - Hedendaagse Nederlandse fijnschilder die zich oriënteert op stillevens, landschappen, portretten en naakten in de sfeer van de oude meesters. ... le mair he de

                                                                                                                                           
Saskia van Uylenburgh
Kunstbus - De eerste vrouw en grote liefde van Rembrandt. Moeder van Titus. Stond modelvoor veel van Rembrandts schilderijen. ... van uylenburgh de

                                                                                                                                           
Bernard F. Eilers
Kunstbus - Volledige Bron, 2466 afbeeldingen en Relevante verwijzingen: fotograaf Bernard F. Eilers (1878-1951) heeft zich op vele terreinen van de fotografie gemanifesteerd. Hij beoefende niet alleen de traditionele genres als het stadsgezicht, het portret en stilleven, maar ook de architectuurfotografie, kunstreproductie en reclamefotografie, landschapsfotografie en de industriële reportage. Lange tijd was Eilers de vertolker van de fantastische architectuur van de Amsterdamse School. Eilers muntte ook uit in de tot dan toe nauwelijks toegepaste kleurenfotografie. Hij was in staat om er clichés van te maken die de Lumières versteld deden staan. ... bernard f. eilers (1878-1951) heeft zich op vele terreinen van de

                                                                                                                                           

schilderkunst

Kunstbus - De schilderkunst is een soort beeldende kunst en omvat alle artistieke technieken waarbij kleuren op een ondergrond aangebracht worden om een beeld te creëren. Afhankelijk van de achtergrond maakt men een onderscheid tussen muurschilderkunst, glasschilderkunst, mozaïekschilderkunst, paneelschilderkunst, etc. Ook aan de hand van de kleuren kan men een indeling maken in bijvoorbeeld olie-, acryl-, aquarel- of temperaschilderkunst.Maar uiteraard zijn het niet de materialen, maar de menselijke creativiteit die aan de basis ligt van de schilderkunst. ... de

                                                                                                                                           
Schutterij<#>Burenhulp bij brand<#>Twintigste eeuw
Kunstbus Groningen - Welke taak de schutterij van Noordbroek en van Zuidbroek in de eerste tijd van haar bestaan had is niet helemaal duidelijk. Haar voornaamste functie zal zijn geweest het dorp schutten, beschermen tegen vijanden. ... in ou de

                                                                                                                                           
Roger Somville
Kunstbus - Roger Somville (1923) ... somville roger somville (1923) frans- belgische graficus, schil de

                                                                                                                                           
Gevangenis<#>Politie<#>Zelfrichting
Kunstbus Groningen - Bij rechtspraak hoort een gevangenis. Als de wedman (deurwaarder), geholpen door de roroede ( politie) en soms bijgestaan door daartoe gevorderde ingezetenen een verdachte gearresteerd hadden, dan moest daar plaats voor zijn tot de dag van de rechtszitting. ... op het punt van de

                                                                                                                                           
museum
Kunstbus - Het museum (meervoud: musea of museums) is een gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden. ... of museums) is een gebouw waarin voorwerpen van culturele waar de

                                                                                                                                           
gevangenis
Kunstbus Groningen - Bij rechtspraak hoort een gevangenis. Als de wedman (deurwaarder), geholpen door de roroede (politie) en soms bijgestaan door daartoe gevorderde ingezetenen een verdachte gearresteerd hadden, dan moest daar plaats voor zijn tot de dag van de rechtszitting. En als de zitting er geweest was en het vonnis uitgesproken, moest de veroordeelde zijn straf ondergaan. Dit spreekt te meer omdat plaatselijk ook de zware misdadigers berecht werden. ... bij rechtspraak hoort een gevangenis. als de

                                                                                                                                           
Ferdinand Bol
Kunstbus - Ferdinand Bol (1616-1680) ... bol ferdinand bol (1616-1680) noord-ne de

                                                                                                                                           
Aktie Tomaat
Kunstbus - Actie tomaat (1969/1970) ... tomaat actie tomaat (1969/ 1970) protestactie die het ne de

                                                                                                                                           
James McNeill Whistler
James McNeill Whistler
Kunstbus - ... mcneill whistler zelfportret, circa 1896 amerikaans schil de

                                                                                                                                           
Ernst Voss
Kunstbus - Fotograaf en schilder, geboren op 12 januari 1959 in Johannesburg, Zuid Afrika. ... voss fotograaf en schil de

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2