YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst latijn frans oudfrans literair taal engels persoonsvorm hoofdletter of kleine letter enkelvoud/meervoud namen kabinet uitdrukkingen en spreekwoorden middelnederlands oudengels oudhoogduits oudnederlands los, aan elkaar of streepje titulatuur angela de jong muziek groningen etymologie kabinet-de jong brief- en e-mailconventies de jong 1967 hoofdletters in namen: nynke van der sluis / nynke van der sluis hoofdletters in aanhef brief of mail briefaanhef aan een gezin / stel hoofdletters in namen: patsy van der meeren / patsy van der meeren kabinet-biesheuvel samkalden 1968 1970 1971 cijfers over financieel-economisch beleid van hall 1969 cijfers kabinet-de jong : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3551 voor - de jong - in 0.341628074645996 seconden.
Zoektermen de en jong behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Angela de Jong

Angela de Jong (1953) Keramiste, architectuur, structuren in de natuur: grassen en sporen, mediterrane en oosterse sferen en kleuren. Zij maakt gebruik van diverse decoratietechnieken als zeefdruk, tinglazuur opglazuur. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Geachte mevrouw Jansen-de Jong / Jansen

Een brief aan mevrouw Jansen-de Jong begint met Geachte mevrouw Jansen. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kabinet-De Jong (1967-1971)

Tijdens de verkiezingen van 1967 raken de confessionele drie voor het eerst hun meerderheid kwijt, onder andere door de opkomst van Boerenpartij en nieuwkomer D'66. Ook de PvdA lijdt verlies. Demissionair premier Zijlstra krijgt een informatieopdracht en stelt een beknopt programma op, vooral met financiële punten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jong en oud vermaakte / vermaakten zich

Het enkelvoud ligt het meest voor de hand: ‘Jong en oud vermaakte zich. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

(Nog niet) droog achter de oren

Wie (nog niet) droog achter de oren is, is jong en onervaren. De Dikke Van Dale vermeldt de varianten hij is nog nat achter zijn oren en hij is nog groen achter zijn oren. Deze uitdrukkingen worden vaak een beetje spottend en neerbuigend gebruikt om (een jong) iemand te laten weten dat hij nog maar een groentje is. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Jacqueline de Jong

Nederlandse kunstenares, graficus, tekenaar, schilder, beeldhouwer, geboren 3 februari 1939 in Enschede. Website: hedendaagse kunst. Na van 1958 tot 1960 enkele jaren als wetenschappelijk assistent onder Willem Sandberg in het Stedelijk Museum te hebben gewerkt, vertrok zij in 1960 naar Parijs om haar eigen werk te maken. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Vijftig procent betalen / betaalt
'Vijftig procent van de klanten betaalt contactloos' heeft de voorkeur. ... ursus een op de vijf nederlanders ontbijt / ontbijten bandnamen enkelvoud / meervoud dit soort situaties is / zijn te voorkomen jong en oud vermaakte / vermaakten zich de media heeft / de media hebben zowel de film als het boek is / zijn goed trefwoorden enkel - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
‘Mijne heren’ als briefaanhef
De aanhef Mijne heren is niet meer van deze tijd. Mijne heren was lange tijd tamelijk gebruikelijk als formele, algemene aanhef, maar geldt al enige tijd als verouderd. De belangrijkste reden is dat deze aanhef vrouwelijke lezers uitsluit. ... n taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen geachte heer/mevrouw geachte meneer / geachte heer geachte mevrouw jansen-de jong / jansen trefwoorden brief- en e-mailconventies gratis taalnieuws en taaltips? abonneer u op taalpost! - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Twintig man was / waren
'Er waren twintig man op de been' heeft de voorkeur. In deze constructie heeft man de (verouderde) meervoudige betekenis 'mensen', en daarbij past een meervoudige persoonsvorm het best. ... zoeken in taaladviezen voer zoekwoord in verwante adviezen jong en oud vermaakte / vermaakten zich twee treinen extra is / zijn voldoende aan- en uitzetten gebeurt/gebeuren handmatig een aant - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Geachte heer/mevrouw
Als het geslacht van de geadresseerde onbekend (en niet te achterhalen) is, is het het gebruikelijkst in de aanhef boven een brief of e-mail zowel heer als mevrouw te vermelden. ... in brief of mail aan meerdere personen briefaanhef aan een gezin / stel geachte meneer / geachte heer geachte mevrouw jansen-de jong / jansen hoofdletters in aanhef brief of mail hoofdletters in namen: nynke van der sluis / nynke van der sluis hoofdletters in - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP)

De Liberale Staatspartij ontstond in 1921 toen Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en enkele kleinere liberale partijen samengingen. Tot februari 1938 voerde de partij als naam 'De Vrijheidsbond'. ... in 1924 ontstond een jongerenorganisatie die gelieerd was aan de lsp, de bond van jong-liberalen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatkundige vernieuwing in de jaren zestig

In het midden van de jaren '60 van de twintigste eeuw kwam er van enkele kanten roep om staatkundige vernieuwing. Er was onvrede over het nogal gesloten politieke systeem, waarin een bestuurselite de dienst uitmaakte. ... het door hen gesteunde kabinet-de jong stelde wel in 1967 een staatscommissie in (de commissie-cals/donner), maar dat leverde weinige concrete veranderingen op. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoofdletters in namen: Patsy Van der Meeren / Patsy van der Meeren

Hoe een Belgische achternaam geschreven wordt, hangt af van de manier waarop hij in het bevolkingsregister is vastgelegd. Als de achternaam vastgelegd is als Van der Meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze in België, of de voornaam er nu aan voorafgaat of niet: Patsy Van der Meeren, mevrouw Van der Meeren. ... juist zijn dus: isa de jong, i.b. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... : lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky maeijer (pvv) auke zijlstra (pvv) plaatsvervanger(s) dennis de jong (sp) jeroen lenaers (cda) kati piri (pvda) het europees parlement heeft als onderdeel van haar commissie buitenlandse zaken een - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. L. (Leo) de Block

KVP-bewindsman. Zoon van een generaal. Begon zijn loopbaan in het bankwezen en was topambtenaar op financiën en EZ, en daarna financieel directeur van de KLM. Staatssecretaris van Europese samenwerking in de kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra. ... werd in 1967 vrij onverwacht minister van economische zaken in het kabinet-de jong, nadat andere kvp-kandidaten hadden bedankt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... : lid/leden sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) vicky maeijer (pvv) auke zijlstra (pvv) plaatsvervanger(s) dennis de jong (sp) jeroen lenaers (cda) kati piri (pvda) als het europees parlement het (eventueel aangepaste ) voorstel goedkeurt, sluit een - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... ) 65 van agt iii (1982) 4 van agt ii (1981-1982) 7 van agt i (1977-1981) 68 den uyl (1973-1977) 53 biesheuvel (1971-1973) 21 de jong (1967-1971) 43 historische ontwikkeling het recht van interpellatie is ontstaan in de tijd dat de parlementen in frankrijk en g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Een oorlogsdrama in De Haspel

Op deze plaats zijn in de nacht van 23 op 24 oktober 1944 drie mensen doodgeschoten door de Duitse bezetter. Foto: Wikimedia Commons. ... het zijn dirk de jong, ipe mulder, leonardus van dongen en jacobus zomer. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

Groningen Stad 1965 tot 1980 Sterke verhalen uit de studententijd: de jaren zeventig in Groningen

Huiskamers met biezen matten, zitzakken en oranjebruine gordijnen. Zelfs voor mensen die lang na die tijd geboren zijn, is het duidelijk dat dit een interieur uit de jaren zeventig van de vorige eeuw moet zijn. ... de welvaart steeg, de verzuilde maatschappij brokkelde af en jongeren kregen een eigen stem. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           

Grensland 1939 tot 1945 Boerderij 'de Pannekoek' in de oorlog

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, woonde de familie Kruger op boerderij Pannekoek in Godlinze. De drie zussen, Aafke (1929), Trijn (1931) en Jannie (1941) hadden elk hun herinneringen aan die roerige tijden. ... joden werden opgehaald, militairen moesten in krijgsgevangenschap en jonge mannen moesten naar duitsland om daar te gaan werken. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           

Macht & Pracht Zie ginds komt de trekschuit

Tot ver in de zeventiende eeuw reisde men, al naar gelang rang en stand, te voet, te paard, met paard en wagen of met de koets. Het Hogeland was bereikbaar via wegen die langs de Hunze (nu Reitdiep) via Adorp, Sauwerd en Winsum en verder liepen: hobbelige, vaak modderige, onverharde wegen die in de winter en in regentijden vrijwel onbegaanbaar waren. ... de scheepsjager was vaak of heel jong, een jonge boerenzoon, of vrij oud. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           

Macht & Pracht 1815 tot 1939 Een predikantenleven in de negentiende eeuw

In de negentiende eeuw stond Hendrik Gerrit Cannegieter op de kansel van de Jacobuskerk van Zeerijp. Hij was een beetje boer en bovenal een bewonderenswaardige burger. ... het gezin cannegieters vrouw stierf jong. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           

Blokweerschekade 7, Alblasserdam

Wipwatermolen "De Blokker", onderdeel van het molencomplex aan de Kinderdijk, enige wipmolen in zuid-holland, waarvan de ondertoren met pannen is gedekt. ... ed: terpstra, frank bron: rijksdienst voor het cultureel erfgoed: terpstra, frank bron: rijksdienst voor het cultureel erfgoed: jong, nanette de bron: rijksdienst voor het cultureel erfgoed: terpstra, frank bron: rijksdienst voor het cultureel erfgoed: terpstr - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           

De Venen

In oude tijden was de bovengrond van het gebied ten westen en zuiden van de dorpen Noordbroek en Zuidbroek van geheel andere samenstelling dan nu. Het was grotendeels bedekt met een laag veengrond; de namen Noordbroeksterveen en Zuidbroeksterveen herinneren er nog aan. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 142