YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur de groene amsterdammer de groene latijn frans grieks taal groningen oudfrans oudengels oudnoors oudhoogduits kunst literair italiaans oudiers architectuur woordkeuze oudindisch design trema oudfries, oudengels engels geografische naam middelnederlands hoogduits maleis stijlfouten javaans deporteren middelnederduits 1967 oudfries hebreeuws haan oudnederlands persoonsvorm aardrijkskundige namen middeleeuws latijn fries : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3776 voor - de groene amsterdammer - in 0.366508007049561 seconden.
Zoektermen de en groene behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

De Groene Amsterdammer

Website: De Groene Amsterdammer (of kortweg De Groene) is een onafhankelijk wekelijks opinieblad, opgericht in 1877 door de letterkundigen Mr. Martinus G.L. van Loghem (1849-1934) en Taco de Beer (1838-1923). De krant is een uitgave van NV Weekblad De Groene Amsterdammer. De aandelen zijn in handen van stichting Groene Beheer, voorzitter van deze stichting was Schelto Patijn. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Muesli / müsli
Volgens het Witte Boekje is zowel muesli als müsli juist. Het Groene Boekje en Van Dale (2005) vermelden alleen muesli. In het vorige Groene Boekje (1995) was de variant müsli nog wel opgenomen; in de vorige Van Dale (1999) was dit zelfs de enig opgenomen vorm. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Naïf / naïef
Volgens de leidraad van het Groene Boekje gelden in principe de volgende regels voor het schrijven van i of ie: - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Staatsieportret / statieportret
De juiste spelling is staatsieportret. In enkele oude drukken van woordenboeken komt statieportret ook nog wel voor, maar dat wordt nu echt als spelfout gezien. Sinds jaar en dag is staatsieportret de officiële spelling (volgens het Groene Boekje), en alle recente woordenboeken schrijven het ook zo. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Chef-redactie / chef redactie
Chef redactie, in twee losse woorden, ligt het meest voor de hand – al schrijft het Groene Boekje (2005) chef-redactie met een streepje. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Middeleeuwen / middeleeuwen

Volgens de officiële spelling zijn historische perioden en tijdperken met kleine letter: middeleeuwen. In vakteksten is ook een hoofdletter toegestaan: Middeleeuwen. Er is dus enige ruimte voor een keuze tussen middeleeuwen en Middeleeuwen. ... in de linkerrij staat de spelling zoals die in de woordenlijst van het groene boekje staat of zou staan. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Pioniersgeest 1960 De (w)arme jaren zestig van een kind op de basisschool

Het was 1960 toen ik als jongste van de club van zeven werd geboren onder de rook van de toenmalige strokartonfabriek “De Eendracht” in Appingedam. Voor de jongste in het gezin is het relatief gemakkelijk om mee te liften op de normen en waarden die al door de ouders en corrigerende broers en zussen waren ingesteld. ... je wereld beperkte zich tot de direct omliggende straten van je woonhuis want om met mijn groene step naar de andere kant van appingedam te mogen gaan, bleek een illusie. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           

Woordgeslacht in woordenlijsten en woordenboeken

Als in deze naslagwerken alleen het lidwoord de wordt vermeld, is het woord zowel mannelijk als vrouwelijk. Achter woorden die alleen mannelijk zijn, staat “(m.)”, bijvoorbeeld “stam, de (m.)”. Voor vrouwelijke woorden wordt de afkorting “(v. ... home taalloket woordgeslacht in woordenlijsten en woordenboeken sommige recente woordenboeken en spellinggidsen, waaronder het groene boekje, de spellingwijzer onze taal en prisma nederlands (2018) vermelden bij een heleboel zelfstandige naamwoorden alleen maar - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

De Groene Amsterdammer

Opgericht als De Amsterdammer in 1877, weekblad voor handel, industrie en kunst. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Graag - grager - graagst / liever - liefst
Zowel graag - grager - graagst als graag - liever - liefst is juist. Welke vormen u gebruikt, hangt af van de woordsoort van graag. Als bijwoord betekent graag ‘op gretige wijze’ (‘Het eten ging graag naar binnen’) en ‘met genoegen’, ‘met plezier’ (‘Ik kom graag tegemoet aan uw verzoek’). ... vreemd genoeg vermeldt het groene boekje alleen graag - grager - graagst. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Ruggespraak / ruggenspraak
Ruggespraak is een ‘versteende samenstelling’: het woord is niet (direct) samengesteld uit rug en spraak. Versteende samenstellingen krijgen in de officiële spelling geen tussen-n. ... het groene boekje omschrijft dergelijke gevallen als volgt: in sommige samenstellingen kunnen we de samenstellende delen nauwelijks of nie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

De Bijenkorf

De Bijenkorf is een Nederlands warenhuis opgericht in 1870 als een klein Joods winkeltje 'Magazijn de Bijenkorf' door Simon Philip Goudsmit en uitgegroeid van een kleine fourniturenwinkel tot een winkelketen met vestigingen in diverse steden in Nederland. ... het nieuwe warenhuis bood alles waar de verwende amsterdammer en provinciale dagjesmens van kon dromen en zelfs veel meer dan dat. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemene regels)

Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels. Ze krijgen dus de uitgangen -t en -en in de tegenwoordige tijd ( streamt, streamen ), -de(n) of -te(n) in de verleden tijd ( streamde, mixte ) en -d of -t in het voltooid deelwoord ( gestreamd, gemixt ). ... ling bij sommige werkwoorden biedt de spellingwijzer onze taal en onze website spellingsite.nu naast de officiele spelling (het groene boekje) een veelvoorkomend en goed te verdedigen alternatief: type barbecue(e)n: het hele werkwoord is met extra e in het groen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Iets op de keeper / keper beschouwen

Juist is iets op de keper beschouwen ('iets nauwkeurig onderzoeken/nagaan'). Keper is een weefterm; volgens Koenen (2006) betekent het 'de door een bepaalde wijze van weven ontstane strepen en ribben in een weefsel'. ... en omdat ook vaak gedacht wordt dat voor 1954, de verschijningsdatum van het eerste groene boekje, alle e 's in open lettergrepen verdubbeld werden, spellen veel mensen ten onrechte keeper. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

hand - (uiteinde van de arm)

hand zn. ‘uiteinde van de arm’ Onl. ande- ‘hand’ [8 e eeuw; LS], hant ( ev. ), hendi ( mv. ) [10 e eeuw; W.Ps.]; mnl. hant ‘hand’ [1200; CG II, Servas]. Algemeen Germaans woord: os. ... betreft; schoolblad xliv, 6: de man, met wien hij - om een zwaar-op-de-handsche uitdrukking te gebruiken - zieleverwant is; de amsterdammer, 30 aug. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Sterke werkwoorden

Het is allebei juist. De sterke vervoeging ervoer, die het oudst is, komt het meest voor. ... evroren kerven, kerfde/korf, gekerfd/gekorven kiezen, koos, gekozen kijken, keek, gekeken kijven, kijfde/keef, gekijfd/gekeven (groene boekje: alleen keef, gekeven ) klaarkomen, kwam/kwamen klaar, klaargekomen klaarkrijgen, kreeg klaar, klaargekregen klaarliggen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

vliegen - (zich in de lucht voortbewegen, zich haasten)

vliegen ww. ‘zich in de lucht voortbewegen, zich haasten’ Onl. fliegan ‘vliegen, zich snel bewegen’ in uuie sal geuan mi fetheron also duuon. in ic fliugon sal ‘wie zal mij vleugels geven als de duiven, en ik zal vliegen’ [10 e eeuw; W. ... ; gunther, 29: lampen von lamdon, eigentlich der gelehrte, dann der gewitzigte bestohlene, der das verbrechen vereitelt (zie de amsterdammer, 5 nov. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Slachtveld / slagveld
Slagveld is juist. Het woord betekent 'plaats waar gevochten wordt'; de letterlijke betekenis is 'veld waar een slag wordt geleverd'. Slagveld wordt ook wel in figuurlijke zin gebruikt. ... in het groene boekje uit 1995 was slachtveld ook opgenomen, zonder betekenisaanduiding; dat zorgde voor de nodige verwarring. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

kaas - (product uit gestremde melk)

kaas zn. ‘product uit gestremde melk’ Mnl. kase [1240; Bern.], caes [1291; CG I, 1597]. Vroege ontlening aan Latijn cāseus ‘kaas’, van onzekere verdere herkomst. ... in het verleden maakte de surinaamse huisvrouw zuurgoed* op azijn van groene papaja vruchten, die geschild, in stukjes werden gesneden (heyde 1973b: 8). ... amsterdammer, 17 april 1915, p. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

reform - (in overeenstemming met de voorschriften van de Reformbeweging)

reform bn. ( NN ) ‘in overeenstemming met de voorschriften van de Reformbeweging’ Eerst in samenstellingen als reformkleeding ‘kleding volgens de voorschriften van de reformbeweging’ [1899; Groene Amsterdammer], reformbeweging ‘beweging tot rationele verbetering van kleding en voeding’ [1902; Groene Amsterdammer], reformjapon ‘niet-knellende japon’, reformjurk . - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

cryptogram - (gecodeerd bericht; kruiswoordraadsel, waarbij de woordomschrijvingen op zich een puzzel zijn)

cryptogram zn. ‘gecodeerd bericht; kruiswoordraadsel, waarbij de woordomschrijvingen op zich een puzzel zijn’ Nnl. cryptogram ‘geheim bericht’ [1887; De Groene Amsterdammer], kryptogram ‘soort kruiswoordraadsel’ [1949; De Groene Amsterdammer 12-02-1949]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

pienter - (slim, schrander)

pienter bn. ‘slim, schrander’ Nnl. pinter [1894; Groene Amsterdammer], piender, pienter ‘slim, bij de pinken’ in hij weet van alles ... hij is toch pienter [1897; Groene Amsterdammer], pientere jongens die gauw den slag beet kregen [1904; Groene Amsterdammer]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
hallucinatie - (waanbeeld)
hallucinatie zn. ‘waanbeeld’ Vnnl. hallucinatie ‘dwaling’ [1654; Meijer], ‘dwaling, vergissing’ [1663; Meijer]; nnl. ‘waanbeeld, waarneming van iets wat er in werkelijkheid niet is’ in soms schijnt hij aan hallucinaties te lijden en is het alsof zijn verstand hem ontglipt [1883; Groene Amsterdammer]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
molière - (lage veterschoen)
molière zn. ‘lage veterschoen’ Nnl. Molière-schoen ‘soort schoen die met een veter of lint gesloten wordt’ in De Molière-schoen blijft nog steeds gezocht, men bevestigt er reeds zijden linten aan [1888; Groene Amsterdammer], molières ( mv. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 141