YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur latijn frans de groene amsterdammer de groene taal groningen los, aan elkaar of streepje grieks woordgebruik etymologie uitdrukkingen en spreekwoorden lastige woorden alternatieve spelling architectuur tussen-n woordkeuze kunst werkwoord betekenis oudengels oudnoors oudfrans oudhoogduits meervoudsvorming trema verhuizen: verhuisd / verhuist geografische naam literair samenstelling design italiaans tussen-n: algemene regels stijlfouten oudiers c/k 't kofschip oudfries, oudengels directeuren-grootaandeelhouders kandidaat-notarissen / kandidaten-notaris : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2707 voor - de groene - in 0.249300956726074 seconden.
Zoektermen de en groene behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

De Groene Amsterdammer

Website: De Groene Amsterdammer (of kortweg De Groene) is een onafhankelijk wekelijks opinieblad, opgericht in 1877 door de letterkundigen Mr. Martinus G.L. van Loghem (1849-1934) en Taco de Beer (1838-1923). De krant is een uitgave van NV Weekblad De Groene Amsterdammer. De aandelen zijn in handen van stichting Groene Beheer, voorzitter van deze stichting was Schelto Patijn. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Muesli / müsli
Volgens het Witte Boekje is zowel muesli als müsli juist. Het Groene Boekje en Van Dale (2005) vermelden alleen muesli. In het vorige Groene Boekje (1995) was de variant müsli nog wel opgenomen; in de vorige Van Dale (1999) was dit zelfs de enig opgenomen vorm. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Naïf / naïef
Volgens de leidraad van het Groene Boekje gelden in principe de volgende regels voor het schrijven van i of ie: - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Staatsieportret / statieportret
De juiste spelling is staatsieportret. In enkele oude drukken van woordenboeken komt statieportret ook nog wel voor, maar dat wordt nu echt als spelfout gezien. Sinds jaar en dag is staatsieportret de officiële spelling (volgens het Groene Boekje), en alle recente woordenboeken schrijven het ook zo. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Chef-redactie / chef redactie
Chef redactie, in twee losse woorden, ligt het meest voor de hand – al schrijft het Groene Boekje (2005) chef-redactie met een streepje. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Middeleeuwen / middeleeuwen

Volgens de officiële spelling zijn historische perioden en tijdperken met kleine letter: middeleeuwen. In vakteksten is ook een hoofdletter toegestaan: Middeleeuwen. Er is dus enige ruimte voor een keuze tussen middeleeuwen en Middeleeuwen. ... in de linkerrij staat de spelling zoals die in de woordenlijst van het groene boekje staat of zou staan. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Pioniersgeest 1960 De (w)arme jaren zestig van een kind op de basisschool

Het was 1960 toen ik als jongste van de club van zeven werd geboren onder de rook van de toenmalige strokartonfabriek “De Eendracht” in Appingedam. Voor de jongste in het gezin is het relatief gemakkelijk om mee te liften op de normen en waarden die al door de ouders en corrigerende broers en zussen waren ingesteld. ... je wereld beperkte zich tot de direct omliggende straten van je woonhuis want om met mijn groene step naar de andere kant van appingedam te mogen gaan, bleek een illusie. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           

Woordgeslacht in woordenlijsten en woordenboeken

Als in deze naslagwerken alleen het lidwoord de wordt vermeld, is het woord zowel mannelijk als vrouwelijk. Achter woorden die alleen mannelijk zijn, staat “(m.)”, bijvoorbeeld “stam, de (m.)”. Voor vrouwelijke woorden wordt de afkorting “(v. ... home taalloket woordgeslacht in woordenlijsten en woordenboeken sommige recente woordenboeken en spellinggidsen, waaronder het groene boekje, de spellingwijzer onze taal en prisma nederlands (2018) vermelden bij een heleboel zelfstandige naamwoorden alleen maar - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Graag - grager - graagst / liever - liefst
Zowel graag - grager - graagst als graag - liever - liefst is juist. Welke vormen u gebruikt, hangt af van de woordsoort van graag. Als bijwoord betekent graag ‘op gretige wijze’ (‘Het eten ging graag naar binnen’) en ‘met genoegen’, ‘met plezier’ (‘Ik kom graag tegemoet aan uw verzoek’). ... vreemd genoeg vermeldt het groene boekje alleen graag - grager - graagst. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Ruggespraak / ruggenspraak
Ruggespraak is een ‘versteende samenstelling’: het woord is niet (direct) samengesteld uit rug en spraak. Versteende samenstellingen krijgen in de officiële spelling geen tussen-n. ... het groene boekje omschrijft dergelijke gevallen als volgt: in sommige samenstellingen kunnen we de samenstellende delen nauwelijks of nie - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemene regels)

Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels. Ze krijgen dus de uitgangen -t en -en in de tegenwoordige tijd ( streamt, streamen ), -de(n) of -te(n) in de verleden tijd ( streamde, mixte ) en -d of -t in het voltooid deelwoord ( gestreamd, gemixt ). ... ling bij sommige werkwoorden biedt de spellingwijzer onze taal en onze website spellingsite.nu naast de officiele spelling (het groene boekje) een veelvoorkomend en goed te verdedigen alternatief: type barbecue(e)n: het hele werkwoord is met extra e in het groen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Iets op de keeper / keper beschouwen

Juist is iets op de keper beschouwen ('iets nauwkeurig onderzoeken/nagaan'). Keper is een weefterm; volgens Koenen (2006) betekent het 'de door een bepaalde wijze van weven ontstane strepen en ribben in een weefsel'. ... en omdat ook vaak gedacht wordt dat voor 1954, de verschijningsdatum van het eerste groene boekje, alle e 's in open lettergrepen verdubbeld werden, spellen veel mensen ten onrechte keeper. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Sterke werkwoorden

Het is allebei juist. De sterke vervoeging ervoer, die het oudst is, komt het meest voor. ... evroren kerven, kerfde/korf, gekerfd/gekorven kiezen, koos, gekozen kijken, keek, gekeken kijven, kijfde/keef, gekijfd/gekeven (groene boekje: alleen keef, gekeven ) klaarkomen, kwam/kwamen klaar, klaargekomen klaarkrijgen, kreeg klaar, klaargekregen klaarliggen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Slachtveld / slagveld
Slagveld is juist. Het woord betekent 'plaats waar gevochten wordt'; de letterlijke betekenis is 'veld waar een slag wordt geleverd'. Slagveld wordt ook wel in figuurlijke zin gebruikt. ... in het groene boekje uit 1995 was slachtveld ook opgenomen, zonder betekenisaanduiding; dat zorgde voor de nodige verwarring. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Barndesteeg 11, Amsterdam

Huis, vanwege de 17e eeuwse gevelsteen (De Groene Bock) en de natuurstenen afdekkingen van de klokvormige top (3e kwart 18e eeuw). - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           
Sint Annastraat 20, Amersfoort
Muren langs de St. Annastraat tussen Kamp en Coninckstraat, voortgezet zuidwaarts langs de Beek, 15 eeuw. Aan de noord- en oostzijde werden de wallen in de 19e eeuw in plantsoen herschapen en door de Beek als stadsgracht omgeven. ... aan de zuid- en westzijde nog slechts een groene zoom bewaard. - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           

's-Gravenweg 327, Capelle aan den IJssel

Boerderij uit de 17e eeuw met dwars woongedeelte onder rieten wolfdak. Boven de deur in de middenas puntgevel onder opgewipt dakgedeelte. Links een opkamer. ... vloer van gele en groene plavuizen. - (bron: Monumenten.nl)
                                                                                                                                           

De Venen

In oude tijden was de bovengrond van het gebied ten westen en zuiden van de dorpen Noordbroek en Zuidbroek van geheel andere samenstelling dan nu. Het was grotendeels bedekt met een laag veengrond; de namen Noordbroeksterveen en Zuidbroeksterveen herinneren er nog aan. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

De Acht

Architectenkern de 8 ... de acht architectenkern de 8 in 1927 werd door een groep jonge architecten, waaronder merkelbach, karsten en groenenwegen, de vereniging ' de 8' opgericht. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

De 8

De-8 De 8 is een groep van Amerikaanse schilders die zich wilden afzetten tegen de regels van de Kunstacademie aan het begin van de 20ste eeuw. Leden van deze groep zijn onder andere Robert Henri (1865- 1929), Arthur Davies (1862- 1928), Maurice Prendergast (1859-1924), William James Glackens (1870- 1938) en John Sloan (1871-1951). - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

De Volkskrant

de Volkskrant - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

pel- en korenmolen De Noordstar

De Noordstar in Noordbroek is een pel- en korenmolen. Met een pelmolen werd vroeger gerst tot gort gepeld, om het kaf van de graankorrel te scheiden. Later werd er ook wel rijst mee gepeld. ... citeitsbedrijven, in een poging om het toenemende gebruik van fossiele brandstoffen en de daarbij vrijkomende co2 te beperken, 'groene stroom' gingen leveren aan de consument. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

de- - (voorvoegsel)

de- voorv. In de meeste Nederlandse woorden is de- de voortzetting van het Latijnse voorvoegsel dē-, dat identiek is met het voorzetsel dē ‘vanaf, vanuit’. Leenwoorden met de- zijn in veel gevallen via het Frans overgenomen. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

De-Vijftigers

De Vijftigers (of De Experimentelen) De Vijftigers of de Beweging van Vijftig is de benaming voor een groep dichters die in de jaren '50 het experiment in de Nederlandse poëzie invoerden. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139