YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst de dood gedenk te sterven memento mori vanitas dodendans literair muziek literatuur kendell geers nederlandse middeleeuwse literatuur mode film muriel spark stilleven renaissancekunst renaissancestijl renaissancistisch renaissancekunstenaar renaissancistische renaissance taal uitdrukkingen en spreekwoorden aaneenschrijven cultuur etymologie woordgebruik chu basisregels kabinet-balkenende ii abraham kuyper verhagen verzuiling architectuur d66 d/t alexander pechtold hans van mierlo design woordkeuze : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6373 voor - de dood memento mori - in 0.464108943939209 seconden.
Zoekterm de is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

de dood

Kunstbus - Memento mori is een Latijnse zin die traditioneel wordt vertaald als gedenk te sterven. Vrijere vertalingen zijn Bedenk dat u sterfelijk bent of Denk aan je eigen sterfdag. Vanitas Het Latijnse woord ' vanitas' betekent letterlijk ijdele schijn. ... de

                                                                                                                                           
Kendell Geers

Kendell Geers

Kunstbus - Kendell Geers Kode-X 2003 Geboren in 1968 in Johannesburg, Zuid- Afrika. Woont in Londen en Brussel. Kendell Geers in de Zuidafrikaanse pers voorafgegaan door het epitheton 'enfant terrible'. Als opkomende kunstenaar en uitgesproken artiest in de jaren '90, schopte hij met zijn punkhouding keihard tegen de schenen van de Zuidafrikaanse kunstwereld. ... de

                                                                                                                                           

Nederlandse Middeleeuwse literatuur

Kunstbus - Met de Nederlandse literatuur worden in dit artikel bedoeld de hoofdstromingen en -richtingen in de Nederlandse letterkunde die zich, vanaf het begin tot ca. 1500, in de Nederlanden hebben voorgedaan. Dit artikel beperkt zich tot de Middeleeuwen; het vervolg wordt behandeld in het artikel Nederlandse literatuur. ... de

                                                                                                                                           
Stilleven
Kunstbus - Het Stilleven De benaming stilleven komt van de Nederlander Houbraken die rond 1700 voor het eerst deze term hanteerde. Als beeldgenre omvat het stilleven de uitbeelding van een roerloos arrangement van dingen, planten, vruchten, dood wild e. ... het stilleven de

                                                                                                                                           
Muriel Spark
Kunstbus - Britse schrijfster Dame Muriel Spark -echte naam Muriel Sarah Camberg- werd op 1 februari 1918 in Edinburgh Schotland geboren. Net als Greene en Evelyn Waugh was Spark, dochter van een joodse vader en een anglicaanse moeder, een katholieke bekeerling die in haar werk morele en filosofische kwesties aan de orde stelde. ... als greene en evelyn waugh was spark, dochter van een joodse va de

                                                                                                                                           
renaissance
Kunstbus - Doorverwijspagina, Vroege-Renaissance ¦ Hoge- Renaissance ¦ Manierisme Neo-Vlaamse-Renaissance Renaissancemuziek Renaissance, Frans voor wedergeboorte komt van het Italiaanse rinascita. De Renaissance deelt men doorgaans in perioden in: 1e - Vroege Renaissance (ca 1400-1500, centrum Florence), 2e - Hoge Renaissance (1500-1530 in Florence, Rome, Milaan) 3e - Maniërisme (of late renaissance) (1530-1600). ... renaissancemuziek renaissance, frans voor we de

                                                                                                                                           

Waar komt de zegswijze het is er de dood in de pot vandaan?

Genootschap Onze Taal - Van Dale (2005) vermeldt bij het is er de dood in de pot de betekenis: 'alle leven, handel, opgewektheid is er verdwenen'. Deze zegswijze wordt dus gebruikt om aan te geven dat het ergens een saaie boel is. ... komt de

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking de dood of de gladiolen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - De dood of de gladiolen betekent 'ik waag het erop: het wordt een mislukking óf een glorieuze overwinning', 'alles of niets'. ... komt de

                                                                                                                                           

Waar komt eruitzien als de dood van Ieperen vandaan?

Genootschap Onze Taal - Eruitzien als de dood van Ieperen betekent 'er heel slecht uitzien', 'er mager en ongezond uitzien'. ... komt eruitzien als de

                                                                                                                                           

Wat betekent iets met de dood moeten bekopen en waar komt deze uitdrukking vandaan?

Genootschap Onze Taal - Iets met de dood moeten bekopen betekent 'sterven'. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt in situaties waarin iemand een bepaald risico heeft genomen (bijvoorbeeld: ongezond leven of een gevaarlijke stunt uitvoeren) en daardoor is overleden. ... betekent iets met de

                                                                                                                                           

Waar komt de verwensing krijg de rambam vandaan?

Genootschap Onze Taal - 'Krijg de rambam' (ook wel met het lidwoord het: 'Krijg het rambam') betekent 'verrek maar', 'val dood', 'bekijk het maar'. ... komt de

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'De mussen vallen van het dak (van de hitte)' vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - 'De mussen vallen van het dak' of 'De mussen vallen dood van het dak' (vaak aangevuld met 'van de hitte') betekent dat het ontzettend warm weer is. ... komt de

                                                                                                                                           

Waar komt de zegswijze iemand de das omdoen vandaan?

Genootschap Onze Taal - De betekenis van dat deed hem/haar de das om hangt sterk af van de context. In bijvoorbeeld 'Ik probeerde nog een kwartier door te fietsen, maar uiteindelijk deden de regen en wind me de das om' betekent het iets als 'de regen en wind zorgden ervoor dat ik moest opgeven'. ... komt de

                                                                                                                                           
Waar komt toitoitoi vandaan?
Genootschap Onze Taal - Toitoitoi (of, met verduidelijkende streepjes, toi-toi-toi ) wordt meestal gebruikt om iemand succes te wensen. De kreet is vooral gangbaar in de toneelwereld. Het is volgens Van Dale (2005) ook een bezweringsformule bij het afkloppen. ... komt toitoitoi vandaan? toitoitoi (of, met verdui de

                                                                                                                                           

De Schoolmeester

Kunstbus - De Schoolmeester is het pseudoniem van de Nederlandse dichter Gerrit van de Linde ( Rotterdam, 12 maart 1808 – Londen, 27 januari 1858). Gerrit van de Linde was de zoon van een Rotterdamse koopman en makelaar. ... de

                                                                                                                                           

De Merode

Kunstbus - De Merode, ook von Merode en van Merode genaamd, is een oud Belgisch, Duits en Nederlands adellijk geslacht, oorspronkelijk afkomstig uit het Rijnland. De familie draagt de titel Prins de Merode. Door huwelijk is dit geslacht verbonden met tal van adellijke families, terwijl het tevens gelieerd is aan de meeste Europese vorstenhuizen. ... de

                                                                                                                                           

De Koning

Parlement & Politiek - Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een Koning het staatshoofd is of eigenlijk: het 'onschendbare deel' van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van Koningin Juliana. ... de

                                                                                                                                           

De Medici

Kunstbus - Het geslacht De' Medici (of Dei Medici) was een machtige en invloedrijke familie, die in Florence als grondleggers van het internationale bankwezen gedurende de 15e eeuw op het gebied van kunst een toonaangevende rol speelden. ... de

                                                                                                                                           

Wat betekent de naam de Radstake?

Genootschap Onze Taal - Tegenwoordig is de Radstake een groot uitgaanscentrum in de Achterhoek. Het is ongeveer gevestigd op een pleisterplaats die al op middeleeuwse kaarten wordt aangeduid als de radstake. Over de herkomst van het woord radstake bestaan twee theorieën. ... betekent de

                                                                                                                                           

De Watersnood

Kunstbus - De watersnood 1 februari 1953 In de nacht van 31 januari op 1 februari van het jaar 1953 braken in Zeeland, West- Brabant en op de Zuid- Hollandse eilanden tijdens een enorme storm de dijken door. 1836 mensen vonden de dood, 72. ... de

                                                                                                                                           

De Lalaing

Kunstbus - Leden van de adellijke familie de Lalaing: Simon van Lalaing (1405-1476), admiraal van Vlaanderen Jacques van Lalaing (1421-1453), heer van Bugnicourt Joost van Lalaing (ca. 1437-1483), stadhouder van Holland en Zeeland en admiraal van Vlaanderen Karel I van Lalaing (1466-1525), baron en later 1e graaf van Lalaing, heer van Escornaix Antoon I van Lalaing (1480-1540), graaf van Hoogstraten en Culemborg Filips van Lalaing (? ... de

                                                                                                                                           
De Stijl

De Stijl

Kunstbus - Vernieuwende kunststroming in de Nederlandse beeldende kunst en architectuur tussen ca 1915-1930, waarbij gestreefd werd naar harmonie en evenwicht d.m.v. een abstract geometrische vormentaal in de primaire kleurvlakken rood, geel en blauw, ook zwart en de tinten wit en grijs, en horizontale en verticale lijnen (later ook diagonalen). ... de

                                                                                                                                           
Filips de Goede

Filips de Goede

Kunstbus - Portret door Rogier van der Weyden Filips de Goede (Dijon, 31 juli 1396 – Brugge, 15 juni 1467), ook Filips III van Bourgondië, was hertog van Bourgondië van 1419 tot aan zijn dood. Als landsheer van Vlaanderen, Brabant, Namen en Limburg heeft hij de basis gelegd van de natievorming in de Nederlanden. ... de

                                                                                                                                           

Wat is de juiste verleden tijd van ervaren: ervaarde of ervoer?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. De sterke vervoeging ervoer (die het oudst is), lijkt nog steeds het vaakst voor te komen. ... is de

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 79