YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen kunst taal uitdrukkingen en spreekwoorden melle de boer melle verhagen cultuur architectuur chu minister sdap kabinetscrisis ministeriele verantwoordelijkheid abraham kuyper vvd d66 tweede kamerverkiezingen kabinet-balkenende ii ed van thijn hans van mierlo tweede kamerlid han noten kabinet-schermerhorn/drees rene de boer de acht herman de boer 'de 8' literair tweede kamer raad van state vondeling de graaf broek broke gebied broek oostbroek eerste kamer kabinet arp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 15458 voor - de boer - in 1.10655403137207 seconden.
Zoekterm de is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Melle de Boer

Melle de Boer (1972) Melle de Boer onderzoekt in zijn collages en tekeningen de mythen die schuilgaan achter helden en idolen uit de wereld van kunst en cultuur. ... de - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

René de Boer

René de Boer, ( Groningen 1945), beeldend kunstenaar, genoot een opleiding aan Academie Minerva in Groningen van 1964 tot 1967. De Boer werkt als beeldhouwer en ruimtelijk vormgever, veelal in corten-, roestvast of gemoffeld staal. ... de - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Herman de Boer

Herman de Boer, (Veendam 1905 - ?). Werkzaam bij het bijzonder lager onderwijs in Amsterdam. Hij publiceerde, naast Nederlandse poëzie en kinderboeken, ook werk in het Gronings. ... de - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

De Acht

Architectenkern de 8 ... de - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... met het gebied broek werd bedoeld het land ten westen van de - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Johannes Albertus Boer

Johannes Albertus ( Jo) Boer ( Groningen, 22 februari 1895 - aldaar, 12 februari 1971), in vakliteratuur meestal J. A. Boer genoemd, was een Nederlandse architect. ... 1971), in vakliteratuur meestal j. a. boer genoemd, was een ne de - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Noordbroek
Het voormalige kerspel Noordbroek (Gronings: Noordbrouk) is een voormalige gemeente en Nederlands wegdorp ontstaan in de hoge middeleeuwen op een dekzandrug op de westelijke grens van het Oldambt met ten oosten de kleiafzettingen van de Dollard en ten westen het oude veen- en zandlandschap. ... (gronings: noordbrouk) is een voormalige gemeente en ne de - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... - hoofdinhoud het recht van interpellatie geeft twee de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Zuidbroek
Zuidbroek, op zijn Gronings Zuudbrouk, is een dorp en tot 1965 de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Zuidbroek met de dorpen en gehuchten Uiterburen, Het Veen, Spitsbergen, Westeind en Tusschenloegen. ... zuidbroek, op zijn gronings zuudbrouk, is een dorp en tot 1965 de - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

H.A. (Hans) de Boer

Vooraanstaand christendemocratisch politicus en bestuurder. Afkomstig uit de christelijke middenstandsorganisatie en enige tijd wethouder in Velsen. Behoorde als Tweede Kamerlid tot de linkervleugel van de ARP en het CDA en maakte tijdens het kabinet-Van Agt/Wiegel deel uit van de loyalisten. ... (hans) de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jan Boer

Jan Boer, (Rottum 1899 - Groningen 1983). Onderwijzer; vanaf 1949 inspecteur van het lager onderwijs in de gemeente Groningen. Een van de bekendste Groninger schrijvers en dichters, door velen ook beschouwd als een van de besten. ... boer jan boer, (rottum 1899 - groningen 1983). on de - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Wat is de herkomst van de uitdrukking lachen als een boer met kiespijn?

Wie meelacht met anderen, zonder zelf een reden tot lachen te hebben, lacht als een boer met kiespijn, vaak met een wat zuur gezicht. ... is de - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Afsplitsingen fracties Tweede Kamer

Zolang er fracties in de Tweede Kamer zijn (sinds het einde van de 19e eeuw), zijn er afsplitsingen voorgekomen. Vaak waren die het gevolg van meningsverschillen over de koers van de partij. In enkele gevallen lagen persoonlijke tegenstellingen er aan ten grondslag. ... fracties twee de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gevolgen kabinetscrisis
Het uitbreken van een kabinetscrisis kan, afhankelijk van de oorzaak, verschillende gevolgen hebben. Enkele ministers (meestal van één partij) kunnen bijvoorbeeld ontslag nemen, ministers kunnen hun portefeuilles ter beschikking stellen, er kan een interim-kabinet komen of het zittende kabinet kan demissionair worden. ... het uitbreken van een kabinetscrisis kan, afhankelijk van de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Muntendammerweg<#>Molen de Munte

Zoals gebruikelijk werd naast het diep een trekpad aangelegd voor de scheepsjagerspaarden. Maar dit bevredigde niet. En toen kwam in 1684 de beschikking van Burgemeesters en Raad van stad Groningen, dat de veengenoten een wagenweg moesten maken langs het Muntendammerdiep om altijd in de venen te kunnen komen. ... het muntendammerdiep of mee de - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Staatkundige vernieuwing in de jaren zestig

In het midden van de jaren '60 van de twintigste eeuw kwam er van enkele kanten roep om staatkundige vernieuwing. Er was onvrede over het nogal gesloten politieke systeem, waarin een bestuurselite de dienst uitmaakte. ... vernieuwing in de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitter
Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij. Een belangrijke taak van de partijvoorzitter is dus om leiding te geven aan de 'vereniging' die de politieke partij is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor verkiezingen. ... - hoofdinhoud een partijvoorzitter is de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1999
Op 25 mei 1999 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De drie regeringspartijen behaalden een kleine meerderheid: 38 zetels. Verlies was er vooral voor VVD en D66. GroenLinks was met een verdubbeling van het zeteltal de grote winnaar. ... kamerverkiezingen 1999 - hoofdinhoud op 25 mei 1999 kozen de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... 2007 - hoofdinhoud op dinsdag 29 mei 2007 kozen de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking de knoop doorhakken vandaan?

De knoop doorhakken ('een belangrijke beslissing nemen') gaat terug op een verhaal uit het klassieke Griekenland. ... komt de - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... kamerverkiezingen 2003 - hoofdinhoud op 26 mei 2003 kozen de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1995
Op 29 mei 1995 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Er deden zich flinke verschuivingen voor. Winnaar was de VVD, die met elf zetels winst bijna verdubbelde. Van de regeringspartijen ging de PvdA twee zetels achteruit en D66 vijf. ... kamerverkiezingen 1995 - hoofdinhoud op 29 mei 1995 kozen de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'De scheidsrechter gelastte / gelaste / lastte / laste de wedstrijd af'?

Juist is: 'De scheidsrechter gelastte de wedstrijd af.' Het hele werkwoord is afgelasten. Dit is opgebouwd uit af (dat hier het betekeniselement 'ongedaan maken' toevoegt, zoals in afbestellen en afblazen ) en gelasten ('bevelen'). ... is juist: ' de - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt het spreekwoord 'Als het kalf verdronken is, dempt men de put' vandaan?

'Als het kalf verdronken is, dempt men de put' wil zeggen: pas nadat er iets fout is gegaan, heeft men de maatregelen genomen die al veel eerder genomen hadden moeten worden. De uitdrukking is dus eigenlijk een verwijt. ... komt het spreekwoord 'als het kalf verdronken is, de - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 132