YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal dat/wat/die/wie persoonsvorm d/t uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze voorzetsels betekenis werkwoord basisregels ontleden verwijswoord namen enkelvoud/meervoud etymologie woordgebruik bijvoeglijk naamwoord woordgeslacht meewerkend voorwerp samenstelling lastige woorden lidwoord voegwoord hoofdletter of kleine letter aardrijkskundige namen afkortingen hulpwerkwoord barbarisme brief- en e-mailconventies sterk/zwak werkwoord komma stijlfiguren oude naamvallen apostrof ontkenningen aaneenschrijven getallen bezitsvorm titulatuur buigings-e : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 9227 voor - dat wat die wie - in 1.17494988441467 seconden.
Zoektermen dat en die behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Wat is goed: iets wat of iets dat?

Genootschap Onze Taal - Iets wat en iets dat zijn allebei juist in een zin als 'Is er nog iets wat/dat ik moet weten?' Sommige mensen vinden iets wat iets beter, omdat het om iets onbepaalds gaat. ... is goed: iets wat of iets dat

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'De vrouw die we een bos bloemen wilden geven, negeerde ons' of 'De vrouw wie we een bos bloemen wilden geven, negeerde ons'?

Genootschap Onze Taal - Beide zinnen zijn goed. Lange tijd werd alleen 'de vrouw wie we een bos bloemen wilden geven' als juiste vorm beschouwd, maar ook 'de vrouw die we een bos bloemen wilden geven' is juist. De betrekkelijke voornaamwoorden die en wie zijn in deze zin meewerkend voorwerp (verderop meer hierover). ... voorbeeldzin twee keer; een keer met die ('de man die we dat

                                                                                                                                           

Wat is juist: het boek wat ik lees of het boek dat ik lees?

Genootschap Onze Taal - Het boek dat ik lees verdient nog steeds de voorkeur, al komt wat heel vaak voor, zoals ook de Algemene Nederlandse Spraakkunst vermeldt. Zeker in de schrijftaal wordt het boek dat hoger gewaardeerd dan het boek wat. ... is juist: het boek wat ik lees of het boek dat

                                                                                                                                           

'[Wie/die] het eerst komt, [wie/die] het eerst maalt' is een bekende uitdrukking (betekenis: 'wie het eerst ergens is, wordt het eerst geholpen'). Welke woorden moeten er op de plaats van de haakjes staan?

Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste naslagwerken hoort op de eerste puntjes die of wie te staan, en op de tweede puntjes niets: 'Die/wie het eerst komt, het eerst maalt.' Die of wie betekent hier 'hij/zij die, degene die', wat in gewoon taalgebruik meestal uitgedrukt wordt met wie (de grammaticale term daarvoor is ' betrekkelijk voornaamwoord met ingesloten antecedent'). ... de vrouw die / wie we bloemen wilden geven trefwoorden dat

                                                                                                                                           

Tot welke woordsoort hoort wie in 'Wie dit leest is gek'?

Genootschap Onze Taal - Wie is hier een betrekkelijk voornaamwoord. Het betrekkelijk voornaamwoord verbindt een hoofdzin en een (betrekkelijke) bijzin met elkaar. Het heeft dus behalve een verwijzende functie (die alle voornaamwoorden hebben) ook een grammaticale functie. ... functie. betrekkelijke voornaamwoorden kunnen als antecedent ( dat

                                                                                                                                           

Wanneer zetten we een komma voor die of dat?

Genootschap Onze Taal - Dat hangt af van het soort bijzin dat volgt op die of dat. ... zetten we een komma voor die of dat

                                                                                                                                           

Mag je zeggen 'het meisje die daar fietst'?

Genootschap Onze Taal - Nee; het gebruik van die als betrekkelijk voornaamwoord bij het-woorden is grammaticaal niet juist. Wel juist is: 'Het meisje dat daar fietst. ... is grammaticaal niet juist. wel juist is: 'het meisje dat

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'vrienden waarop je kunt rekenen' of 'vrienden op wie je kunt rekenen'?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Veel mensen hebben een voorkeur voor 'vrienden op wie je kunt rekenen', omdat ze weten dat deze formulering als beleefder wordt beschouwd. Maar 'vrienden waarop je kunt rekenen' is grammaticaal ook juist. ... hebben een voorkeur voor 'vrienden op wie je kunt rekenen', om dat

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Wie schetst mijn verbazing' of 'Wat schetst mijn verbazing'?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. 'Wie schetst mijn verbazing' krijgt vaak de voorkeur; deze variant is ook het oudst. 'Wat schetst mijn verbazing' komt ook al zo'n vijftig jaar voor en is inmiddels gebruikelijker. ... het vooralsnog overigens op de variant met wie. trefwoorden dat

                                                                                                                                           

Welk verbindingswoord is juist in 'Wij zijn dankbaar voor de jaren die/dat hij bij ons was'?

Genootschap Onze Taal - Dat is hier juist: 'Wij zijn dankbaar voor de jaren dat hij bij ons was. ... is juist in 'wij zijn dankbaar voor de jaren die/ dat

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'de vrouw van wie hij houdt' of 'de vrouw waarvan hij houdt'?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Veel mensen geven de voorkeur aan 'de vrouw van wie hij houdt'; dit wordt namelijk als de beleefdste vorm gezien. ... wordt namelijk als de beleefdste vorm gezien. vergelijk ook: a dat

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking zoeken naar een speld in een hooiberg (of zoeken naar een naald in een hooiberg ) vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Wie naar een speld in een hooiberg zoekt, is op zoek naar iets wat niet of nauwelijks te vinden is: een speld is klein, en je zoekt het in een grote hooiberg. De kans dat je de speld vindt is bijna nul. ... speld is klein, en je zoekt het in een grote hooiberg. de kans dat

                                                                                                                                           

Wat is juist? Mieke vroeg aan de vrouw en diens dochter of ze haar wilden helpen. Mieke vroeg aan de vrouw en dier dochter of ze haar wilden helpen. Mieke vroeg aan de vrouw en haar dochter of ze haar wilden helpen.

Genootschap Onze Taal - Zin 3 is het gewoonst, maar zin 2 kan ook. In zin 1 wordt met diens verwezen naar een vrouw, en dat klopt eigenlijk niet. Met diens mag alleen naar mannelijke personen worden verwezen. Zin 3 heeft wel als nadeel dat hij dubbelzinnig is. ... kan ook. in zin 1 wordt met diens verwezen naar een vrouw, en dat

                                                                                                                                           

Wat voor soort woord is degene, bijvoorbeeld in 'Wil degene die mijn fiets gejat heeft ook mijn krantenwijk overnemen?'

Genootschap Onze Taal - Degene is een aanwijzend voornaamwoord. ... worden (zoals in zin 1), als niet-zelfstandig, zoals in: ' dat

                                                                                                                                           
Waar komt 'Je zal ze de kost moeten geven!' vandaan?
Genootschap Onze Taal - De uitroep 'Je zal ze de kost moeten geven!' wordt vaak gebruikt in een situatie waarin er twijfel bestaat of iets wat beweerd is, werkelijk voor veel mensen geldt. Er wordt meestal mee bedoeld: 'je vergist je; er zijn veel mensen voor wie dit níét geldt'. ... veel mensen voor wie dit niet geldt'. bijvoorbeeld: 'jij denkt dat

                                                                                                                                           
Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?
Genootschap Onze Taal - Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat

                                                                                                                                           

Waar komt een blauwtje lopen vandaan, en wat betekent het?

Genootschap Onze Taal - Een blauwtje lopen betekent dat iets wat je bij een ander voor elkaar wilt krijgen niet lukt: je krijgt de kous op de kop. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een verzoek dat je hebt gedaan en dat wordt afgewezen, of om een droombaan die aan je neus voorbijgaat. ... vandaan, en wat betekent het? een blauwtje lopen betekent dat

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking zijn huik naar de wind hangen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Iemand die zijn huik naar de wind hangt, verandert zijn standpunt als hem dat verstandig lijkt. De uitdrukking heeft vaak een negatieve ondertoon: wie zijn standpunten aanpast aan de omstandigheden, staat niet achter zijn overtuigingen, maar kijkt in de eerste plaats naar wat voor hem handig of voordelig is. ... zijn huik naar de wind hangt, verandert zijn standpunt als hem dat

                                                                                                                                           

Wanneer zetten we een komma voor het voegwoord dat?

Genootschap Onze Taal - Voor het voegwoord dat zetten we over het algemeen geen komma: 'Het is zeker dat zij naar Leeuwarden verhuist', 'Ik dacht dat je ook zou komen', 'Je zag aan de bomen dat de winter in aantocht was', 'Ik heb nooit beweerd dat ik het leuk vond. ... zetten we een komma voor het voegwoord dat

                                                                                                                                           

Is het juist om te zeggen: 'Sinds ik weet wat voor streken zij levert, ben ik enorm op haar gebrand'?

Genootschap Onze Taal - Ja, dat is mogelijk, maar er zijn taalgebruikers die in deze zin gebeten beter vinden: 'Sinds ik weet wat voor streken zij levert, ben ik enorm op haar gebeten.' Gebeten zijn op iemand betekent vooral 'verbitterd zijn, kwaad op iemand zijn'. ... voor streken zij levert, ben ik enorm op haar gebrand'? ja, dat

                                                                                                                                           

Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?

Genootschap Onze Taal - Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... is een loper van lange afstanden. meestal is dat

                                                                                                                                           

Wat is het onderwerp van een zin, en hoe spoor ik het op?

Genootschap Onze Taal - Het onderwerp van de zin is degene die of datgene wat in de zin iets doet of is. Wat moeilijker gezegd: het onderwerp is degene die of datgene wat de werking van het gezegde verricht of van wie of wat die werking uitgaat. ... hoe spoor ik het op? het onderwerp van de zin is degene die of dat

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met de term indirect object?

Genootschap Onze Taal - Een indirect object is een zinsdeel dat aangeeft op wie of wat de werking van de zin zich richt. Er zijn vijf soorten indirecte objecten: meewerkend voorwerp, belanghebbend voorwerp, ondervindend voorwerp, bezittend voorwerp en de ethische datief. ... de term indirect object? een indirect object is een zinsdeel dat

                                                                                                                                           

Wat wordt bedoeld met metonymie?

Genootschap Onze Taal - Metonymie (ook wel: metonymia ) is een bepaalde stijlfiguur waarbij je niet rechtstreeks zegt wat je bedoelt, maar een woord gebruikt dat daarmee te maken heeft. Zo kun je spreken van koppen tellen, terwijl je bedoelt: 'mensen tellen'. ... niet rechtstreeks zegt wat je bedoelt, maar een woord gebruikt dat

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2