YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal persoonlijk voornaamwoord werkwoord aaneenschrijven persoonsvorm d/t voegwoord uitdrukkingen en spreekwoorden woordgebruik voorzetsels trappen van vergelijking woordkeuze betekenis lastige woorden basisregels bijvoeglijk naamwoord engels uitspraak en klemtoon aardrijkskundige namen meervoudsvorming ontkenningen buigings-n dan/als komma namen getallen barbarisme stijlfouten hulpwerkwoord titulatuur muziek samenstelling etymologie enkelvoud/meervoud afleiding leestekens brief- en e-mailconventies hoofdletter of kleine letter woordgeslacht lidwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8444 voor - dan als - in 1.00855708122253 seconden.
Zoektermen dan en als behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Is naast groter dan tegenwoordig groter als ook goed?

Genootschap Onze Taal - Groter dan geldt nog steeds als de correctere vorm die het best past in de schrijftaal. Groter als is voor sommigen niet zo erg in informeel taalgebruik en in de spreektaal, maar is voor anderen ook dan echt een fout(je). ... naast groter dan

                                                                                                                                           

'Duitsland heeft vijf keer meer inwoners dan Nederland.' Of moet het per se vijf keer zo veel als zijn?

Genootschap Onze Taal - De zin 'Duitsland heeft vijf keer meer inwoners dan Nederland' kan in theorie tot verwarring leiden: zijn het er dan 80 miljoen (5 x 16) of 96 miljoen (16 + (5 x 16))? De meeste mensen zullen de zin goed interpreteren, namelijk op de eerste manier, maar u kunt beter zeggen 'Duitsland heeft vijf keer zo veel inwoners als Nederland. ... heeft vijf keer meer inwoners dan

                                                                                                                                           

Hoe spreek je compromis uit: als [kom-pro- mie] of als [kom-pro- mis]?

Genootschap Onze Taal - Beide zijn juist; compromis kan zowel op zijn Frans als op zijn Nederlands worden uitgesproken. In Nederland is (anders dan in Vlaanderen) de uitspraak met [-mie] het gewoonst. ... zijn nederlands worden uitgesproken. in nederland is (anders dan

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Ik ben groter dan jij' of 'Ik ben groter dan jou'?

Genootschap Onze Taal - 'Ik ben groter dan jij' is juist: we kunnen deze zin zien als een verkorting van 'Ik ben groter dan jij bent. ... is juist: 'ik ben groter dan

                                                                                                                                           

Wanneer gebruik je dan en wanneer als?

Genootschap Onze Taal - 1. ... gebruik je dan

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'Het hemd is nader dan de rok' vandaan?

Genootschap Onze Taal - 'Het hemd is nader dan de rok' wordt gezegd om uit te drukken dat je vooral je eigen belangen of anders die van je naaste familie laat voorgaan. Voor mensen die verder weg staan, doe je minder moeite. De uitdrukking past bijvoorbeeld in een zin als 'Ik wist wel dat die jeugdtrainer zijn eigen kind sowieso zou opstellen; het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. ... komt de uitdrukking 'het hemd is nader dan

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Een hotel in Londen kost tien keer zo veel dan in Praag' of 'Een hotel in Londen kost tien keer zo veel als in Praag'?

Genootschap Onze Taal - 'Een hotel in Londen kost tien keer zo veel als in Praag' is juist. ... is juist: 'een hotel in londen kost tien keer zo veel dan

                                                                                                                                           

Is het waar dat alsmaar minder juist is dan almaar?

Genootschap Onze Taal - Nee, almaar en alsmaar worden tegenwoordig allebei als juist gezien. Wel vinden sommige taalgebruikers almaar verzorgder dan alsmaar. ... het waar dat alsmaar minder juist is dan

                                                                                                                                           

Wat zijn de regels voor het al dan niet plaatsen van een komma tussen twee bijvoeglijke naamwoorden?

Genootschap Onze Taal - Er komt alléén een komma tussen twee bijvoeglijke naamwoorden als de twee naamwoorden ' nevengeschikt' of gelijkwaardig zijn: ze benoemen dan onafhankelijk van elkaar een eigenschap van het eropvolgende zelfstandig naamwoord. ... zijn de regels voor het al dan

                                                                                                                                           

In een advertentie kwam ik de volgende zin tegen: "Waarom sommigen hogerop komen dan anderen." Kan hogerop als vergrotende trap, dus in combinatie met dan, gebruikt worden?

Genootschap Onze Taal - Nee, het gebruik van hogerop dan is vreemd. Wel juist is bijvoorbeeld 'Waarom sommigen verder komen dan anderen' of 'Waarom sommigen meer bereiken dan anderen'. ... kwam ik de volgende zin tegen: "waarom sommigen hogerop komen dan

                                                                                                                                           
Waar komt ergens een punt(je) aan kunnen zuigen vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - Als van een prestatie wordt gezegd: 'Daar kun je nog een puntje aan zuigen' of 'Je zou er een punt aan kunnen zuigen', dan betekent dit dat het een heel goede prestatie is, die moeilijk te evenaren is. ... puntje aan zuigen' of 'je zou er een punt aan kunnen zuigen', dan

                                                                                                                                           

Wat betekent de uitdrukking Komt men over de hond, dan komt men ook wel over de staart?

Genootschap Onze Taal - Volgens het de grote Van Dale (2005) kan deze uitdrukking twee dingen betekenen: 'als men de grote moeilijkheid te boven is, dan overwint men ook de andere' en 'stapt men over het hoofdbezwaar heen, dan kan men gemakkelijk kleinigheden toegeven'. ... betekent de uitdrukking komt men over de hond, dan

                                                                                                                                           
Welke titulatuur hoort bij welke academische titel?
Genootschap Onze Taal - In de meeste gevallen kan de officiële titulatuur (met termen als 'Weledelgestrenge') tegenwoordig achterwege blijven; deze wordt als wat verouderd beschouwd. Op de enveloppe zet u dan de titels, voorletters en achternaam, en de brief begint met 'Geachte heer [achternaam]' of 'Geachte mevrouw [achternaam]'. ... deze wordt als wat verouderd beschouwd. op de enveloppe zet u dan

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik probeer zoveel mogelijk te weten te komen' of 'Ik probeer zo veel mogelijk te weten te komen'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. Zo veel mogelijk is vergelijkbaar met combinaties als zo weinig mogelijk, zo snel mogelijk en zo ver mogelijk: dat zijn steeds drie losse woorden. Maar zoveel is ook prima als één geheel te beschouwen en dan ligt de schrijfwijze zoveel mogelijk voor de hand. ... maar zoveel is ook prima als een geheel te beschouwen en dan

                                                                                                                                           

'Ik ben niet zozeer een verstokt vegetariër, dan wel een dierenliefhebber.' Is deze zin juist?

Genootschap Onze Taal - Nee; de juiste constructie is 'niet zozeer (...) als wel (...)'. ... ben niet zozeer een verstokt vegetarier, dan

                                                                                                                                           
Is meerdere juist in 'Zij beheert meerdere websites'?
Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste taalgebruikers wel, maar er zijn ook nog steeds mensen die vinden dat meerdere in de betekenis 'meer dan één' afgekeurd moet worden als germanisme. Deze betekenis is namelijk ontleend aan het Duitse mehrere. ... steeds mensen die vinden dat meerdere in de betekenis 'meer dan

                                                                                                                                           

Waar kun je taalcursussen Nederlands volgen als je het Nederlands als tweede taal wilt leren?

Genootschap Onze Taal - Hieronder staat een lijst met andere instellingen die (ook) taalcursussen voor Nederlanders en/of anderstaligen (NT2) geven. Welke taalcursus voor u geschikt is, is afhankelijk van uw niveau en van uw wensen. ... spelling, leestekens of het schrijven van goede e-mails, dan

                                                                                                                                           
Kan een brief waarin een directeur het overlijden van een collega meedeelt, worden afgesloten met de formule Met vriendelijke groet?
Genootschap Onze Taal - Ja, als het binnen het bedrijf gebruikelijk is om brieven aan collega's af te sluiten met deze formulering, dan kan dat ook in zo'n brief. Een afsluiting als Hoogachtend is dan te formeel en afstandelijk. ... om brieven aan collega's af te sluiten met deze formulering, dan

                                                                                                                                           
Waar komt onder de pannen zijn vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Als je onder de pannen bent, zit je goed: je bevindt je in een veilige situatie en hoeft je geen zorgen te maken. Met deze uitdrukking kan concreet bedoeld zijn dat je een goede vaste baan hebt gevonden, een betrouwbare nieuwe geliefde of een nieuw huis. ... uitwerken, dus ik ben nog wel even onder de pannen.' dan

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking van wanten weten vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Als van iemand gezegd wordt dat hij of zij van wanten weet, dan wordt daarmee bedoeld dat iemand meteen aan de slag gaat als er iets moet gebeuren en alles ook goed uitvoert. ... als van iemand gezegd wordt dat hij of zij van wanten weet, dan

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is je in de zin 'Ik heb je gezien'?
Genootschap Onze Taal - Je is hier een persoonlijk voornaamwoord. Persoonlijke voornaamwoorden verwijzen meestal naar levende wezens. De vorm hangt af van persoon en getal (eerste, tweede of derde persoon, en enkelvoud of meervoud), van de functie in de zin (als het voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders dan wanneer het een andere functie heeft), of de vorm benadrukt wordt of niet (de zogenoemde volle en gereduceerde vormen) en het geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). ... voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders dan

                                                                                                                                           

Waar komt het spreekwoord 'Je moet het ijzer smeden als het heet is' vandaan?

Genootschap Onze Taal - Dit spreekwoord betekent: 'als je het juiste moment herkent, moet je het meteen benutten'. Als je bijvoorbeeld iemand om hulp wilt vragen, en je voelt in een gesprek met hem aan dat het daarvoor nú het juiste moment is, dan moet je dat moment niet voorbij laten gaan, maar je vraag meteen stellen. ... gesprek met hem aan dat het daarvoor nu het juiste moment is, dan

                                                                                                                                           
Waarom heeft panne(n)koek een tussenklank? Waarom is het niet gewoon pankoek?
Genootschap Onze Taal - Het zou inderdaad heel wat makkelijker zijn als er geen tussenklank tussen pan en koek stond. Het was dan gewoon pankoek en niemand hoefde na te denken over een tussen-n in panne(n)koek. Maar helaas: we zeggen geen [pankoek] maar [pannuhkoek], en die tussenklank schrijven we dus ook. ... zijn als er geen tussenklank tussen pan en koek stond. het was dan

                                                                                                                                           
Waar komt om van te watertanden vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Als je het hebt over ‘een kerstmenu om van te watertanden’, dan wil dat zeggen dat de gerechten van het menu je ons bijzonder smakelijk lijken. ... als je het hebt over 'een kerstmenu om van te watertanden', dan

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10